Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.

Authcache Example

Please login to test this block.

Позиції вітчизняної книжки на ринку видавничої продукції України (за матеріалами маркетингових досліджень кафедри ОВПК НТУУ «КПІ»).

3123-4-05
Класификация : Менеджмент виробництва
Название: Позиції вітчизняної книжки на ринку видавничої продукції України (за матеріалами маркетингових досліджень кафедри ОВПК НТУУ «КПІ»).
Авторы: Барнич Ю. О., Глотова Г. І.
Журнал: Технологія і техніка друкарства
Год издания: 2005
Номер: 3-4
Издательство: «Політехніка»
Язык публикации: Українська
Аннотация:

УДК 33.655
Позиції вітчизняної книжки на ринку видавничої продукції України (за
матеріалами маркетингових досліджень кафедри ОВПК НТУУ «КПІ»). — 2005. — №
3—4(9—10). — С. 74—85.
Обґрунтовано доцільність і важливість
дослідження стану книжкового ринку України. По розробленій методиці було
проведене дослідження товарної пропозиції видань в наявній книготорговій
мережі; дослідження попиту на українську книгу; вивчено відповідність пропозиції
книжкової продукції вітчизняних видавців попиту на неї. Розроблені пропозиції щодо
найважливіших напрямів поліпшення ситуації у вітчизняному книговиданні і
книгорозповсюдженні.
Expedience and importance of research
of book market condition of Ukraine is grounded. On the developed method research
of commodity suggestion of editions in a present network of trade by books was
conducted; research of demand on the Ukrainian book; accordance of suggestion
of book products of homeland publishers is studied to demand on it. Suggestions
in relation to major directions of improvement of situation in homeland edition
of books and distribution of books are developed.
Іл. 6. Табл. 3. Бібліогр.: 10 назв.
 

Прикрепленный файлРазмер
Скачать публикацию329.47 кб