Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.

Authcache Example

Please login to test this block.

Полнотекстовые статьи журнала в PDF форматах по годам

2004 year  

1. Hajduk M. Just in time — means of improving production system

  2. Jakucewicz S., Nazar I.  Kontrast wzgledny jako kryterium jakosci odbitki 

3. Mastalerz K., Podsiadlo H., Ambroziewicz A. Papiery syntetyczne: sklad, wlasciwosci, zastosowanie.

  4. Nosal E. TQM w koncepcji zarzadzania przez projekty na przykladzie firmy Transsystem SP.Z O.O. z Lancuta

 5. Paszkowska K., Podsiadlo H., Ambroziewicz A., Stanislawska A. «Linie papilarne» papierów, w oparciu o metode analizy dynamiki penetracji  

 6. Stepien K., Kryczka M., Chadzynowa S. Badania rozwoju przemyslu poligraficznego w Lodzi
7. Азаренков В. І., Медведєв М. М., Пріхно С. С. Технологія створення Plug-Ins у середовищі Filter Meister для оформлення видань. 

 8. Алексенко О. В., Евтушенко А. А., Яхненко С. М  Насосный эффект рабочего колеса центробежного насоса

9.Андринская Ю. А. Применение поливинилацетатной дисперсии (ПВАД) для клеевого бесшвейного скрепления  

10. Соловьев В. П., Козак А. Рыночные и социальные рычаги управления отходами

11.Бабаханова Х. А  Полиграфические предприятия Узбекистана

  12.Сусол О. К., Розум О. Ф Експериментальні дослідження властивостей паперу для різографів

  13. Тріщук О. В  Від прийому 2003 року до нового, ювілейного

 14. Mastalerz K., Podsiadlo H., Ambroziewicz A. Papiery syntetyczne: sklad, wlasciwosci, zastosowanie

 15. Зайцева О. О.  Сучасні офсетні фарби

 16. Ешбаева У. Ж., Буланов А. К., Камалова С. Р. Изучение влияния оптических свойств различных видов бумаг на их качественные показатели

 17. Зоренко О. В.  Механізм спрацювання офсетного гумовотканинного полотнища

 18. Морфлюк В. Ф. Метод цифрової обробки амплітудних параметрів імпульсних сигналів для контролю суміщення фарб

 19. Chadzynowa S. Porównanie jakosci odbitek zdjec cyfrowych

 20. Чепурна К. О., Величко О. М. Емульсійні змивні засоби для чищення валиків

21. Кохановський В. О.  Визначення критерію оцінки рівня ефективності друкарської техніки.

 22. Петрук А. І., Моргун О. Я.  Розвиток науково-технічних основ синтезу самоналагоджувальних систем зрівноважування надлишкових навантажень циклових машин.

 23. Глоба Л. С., Скицюк В. І., Плотников О. О.  Дуальність координати технологічних об’єктів у системі координат металоборобляючого обладнання

 24. Віхоть О. М.  Методика визначення фактичного передатного числа в друкарських апаратах ротаційних тамподрукарських машин

 25. Згуровський М. З.  Основні завдання вищої технічної освіти України щодо реалізації принципів Болонського процесу та забезпечення вимог сфери праці.

 26. Приставський З. М.  Динаміка інверсійного кулачкового механізму з пружним штовхачем

 27. Киричок П. О., Кушик В. Г., Олійник В. Г.  Прогнозування конструкцій затискних патронів підвищеної надійності.

 28. Киричок П. О.  Видавничо-поліграфічному факультету

 29. Гламазда М. М.  Становлення і розвиток підготовки фахівців книжкової справи на теренах українських земель

 30. Шевчук А. В.  Графічна інтерпретація складних елементів у системі засобів захисту поліграфічної продукції.

 31. Ткаченко В. Ф., Гудзинский В. Е., Костарев Д. Б.  Интернет-сайт «Учебная книга».

 32. Мудрак Е., Рудник Л. В., Микитів Н. С. Дослідження впливу лініатури растра на градаційні характеристики металевих друкарських форм тамподруку

 33. Якуцевич С., Назар И., Лазаренко Э.  Качество рулонной офсетной газетной печати на бумаге с различным содержанием макулатуры

 34. Регей І. І.  Теорія розрахунку засобів і процесу вирізування зовнішніх випуклих криволінійних контурів у розгортках картонного паковання

  35. Роїк Т. А.  Особливості застосування мастильно-охолоджуючих рідин при тонкому шліфуванні композиційних антифрикційних матеріалів

 36. Бондаренко С. Д.  Визначення відхилення від ідеального сигналу (шум) в матрицях цифрових фотоапаратів.

 37. Шовгенюк М. В., Крохмальський Т. Є., Ковальський Б. М., Писанчин Н. С.  Лінійність як критерій частотно-градаційних властивостей випадкових растрових структур

 38.  Нізельський Ю. М., Кукура Ю. А.  Вдосконалення технологічногопроцесу виготовлення та експлуатації трафаретних друкарських форм на основі модифікованого полівінілового спирту.

 39. Полюдов О. М., Кузнецов В. О. Автоматизований критеріальний синтез комбінованих законів періодичного руху на ПЕОМ

40. Кушик В. Г.  Широкодіапазонні цангові затискні патрони підвищеної точності

 41. Румбешта В. О., Романов О. В.  Віброакустичний датчик торкання

 42. Дубинский В. В., Кулинич С. П.  Влияние контактного трения на движение золотника гидроусилителя

 43. Гладкий П. М., Нур Фахреддин Тайсир Мохамед.  Динамика сервомотора регулирующих клапанов турбины Р-12-3,4/0,3 с учётом инерционности подвижных деталей механизмов парораспределения.

 44. Чернецкая Н. Б., Варакута Е. А.  Влияние гидродинамических процессов на износ контактных поверхностей запорной арматуры

 45. Алексенко О. В., Евтушенко А. А., Яхненко С. М.  Насосный эффект рабочего колеса центробежного насоса. 

46. Дубровский В. В., Подвысоцкий А. М., Баштовой А. И. Определение дисперсного состава капель при распыливании жидкости из центробежной форсунки

 47. Білоус Н., Кадиляк М., Онищенко Т. І.  Використання електромагнітних полів для дезинфекції документів

 48. Мізюк О. М.  Вплив реологічних властивостей клею на процес утворення флокованих зображень.

 49. Зайцева О. О., Величко О. М.  Кінетика емульгування сучасних офсетних фарб

50.  Никольская Э. В.  Применение экономической диагностики при поведении анализа производственно-коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта

 51. Єремєєва (Пилипців) Л. І., Назар І. М.  Преса Львова: аналіз стану

 52. Левчук О. М.  УКРКООПВИДАВ: книжковий бізнес непу як запас прийдешнього

 53. Мохнач-Галицька Є. В. Офіційні видання — технічні вирішення додрукарської підготовки.

 54. Шабас Л. Д. Інтелектуальний комп’ютеризований комплекс редагування

 55. Каракоз О. О.  Цензура друкованих видань як соціальне явище

56. Хоню В. В.  Структура видавничої галузі в Україні

 57. Яремчук Е. Н.  Формування художньо-образної виразності шрифтових зображень акцидентних видань.

 58. Розум О. Ф. Друкарство ХХІ століття

 59.  Киричок П. О., Гавриш О. А.  Інновація технологічного процесу поверхневої очисно-зміцнювальної термомеханічної обробки

 60. Дорош А. К., Хомяков В. І.  Тенденції розвитку комп’ютеризованих видавничих систем в Україні.

 61. Jakucewicz S., Nazar I.  Kontrast wzgledny jako kryterium jakosci odbitki

 62. Любимов В., Величко О. М., Зоренко О. В.  Фрактальний аналіз поверхні офсетних полотнищ

 63. Олянишен Т. В.  Новий пристрій для дослідження покриттів на стійкість до сухого стирання.

 64. Степанець Р. А.  Систематизація методів інтенсифікації закріплення УФ-лаків

 65. Мудрак Е., Рудник Л. В., Лазаренко Е. Т.  Моделювання і оптимізація формних процесів тамподруку.

 66. Урядникова И. В.  Количественная оценка ошибок обслуживающего персонала при работе на электрокоагуляторе

 67. Олійник В. Г.  Підвищення довговічності деталей цільових механізмів технологічного обладнання

 68. Мовчанюк А. В  Повышение точности расчета ультразвуковых преобразователей для распыления жидких сред

 69. Майборода В. С., Гейчук В. М., Івановський /aО. А.  Вплив змащувально-охолоджувальних технологічних середовищ (ЗОТС) на триботехнічні властивості порошкового магніто-абразивного інструменту

 70. Шевченко О. В.  Використання різцетримачів з пружними елементами для підвищення ефективності обробки на токарно-револьверних верстатах

 71.. Кузнецов Э. Г.  Определение поля давления в смазочном слое торцового газозатворного уплотнения импульсного типа

 72.  Луценко М. О., Луценко Т. О.  Моделювання роботи експериментальної установки для визначення теплофізичних характеристик полімерів

 73.  Морфлюк В. Ф.  Статистичне визначення та регулювання параметрів суміщення фарб у рулонних друкарських машинах

 83. Кушик В. Г., Юрчишин О. Я. Затискні патрони з широким діапазоном затискуваних заготовок.

 84. Кадиляк М., Кочубей В. В., Онищенко Т. І., Єлічева В.  Використання методів термоаналізу для визначення стабільності 84. паперу.

 74. Дандур’янц О. І., Карачевцева Л. А.  Формування структур макропористого кремнію

 75. Приходько О. А., Сохацький А. В  Чисельне моделювання просторових течій на основі рівнянь Нав’є-Стокса.

 76.  Роїк Т. А.  Підшипникові матеріали для поліграфічної техніки

 77. Швайка Л. А.  Економічна свобода у підприємництві: реаліїї та перспективи.

78. Домрачева С. Г., Моісеєнко С. В.  Про принципи безконфліктної праці

 79. Глотова Г. І., Коробська І. В  Дослідження конкурентоздатності гуртових книготорговельних підприємств

 80. Шевчук А. В.  Інноваційна стратегія створення галузі по виготовленню цінних паперів та документів суворого обліку

 81. Левчук О. М.  Генеза кооперативних книговидавництв Наддніпрянської України (кінець ХІХ—поч. ХХ ст.) в контексті сучасної теорії організацій

 82. Цибенко І. П  Книжково-бібліографічна діяльність М. С. Грушевського

 83. Розум О. Ф.  Зазирнемо у майбутнє

 84. Хоню В. В.  Пам’яті Романа Григоровича Іванченка

 85. Chadzynowa S. Porównanie jakosci odbitek zdjec cyfrowych.

 86. Буланов А. К. Кафедра «Полиграфия и дизайн печатной продукции» Ташкентского института текстильной и легкой промышленности.         

 87. Шевчук А. В., Давидюк А. Д. Система управління якістю поліграфічного комбінату «Україна».   

 88. Розум Т. В. Технологія комплексного контролю якості.                                                                    

 89. Дмитриева Л. М. Подготовка полиграфистов высшей квалификации в сибирском регионе России.

 90. Мартинюк Т. Ф. Деякі особливості оформлення журналів для фахівців: нормативи і реалії. На прикладі друкованих ЗМІ видавничо-поліграфічної галузі.

 

2005 year 

1. Mastalerz K., Podsiadlo H., Ambroziewicz A.  Wplyw skladu wlóknistego papieru z udzialem wlókien syntetycznych na jego wlasciwosci drukowe

2. Paszkowska K., Podsiadlo H., Leszczynska-Ambroziewicz E., Ambroziewicz A.  Stopien zaklejenia papieru a zuzycie farby w druku offsetowym.

3. Андрійчук М. Т.  Генеза книгодрукування на теренах України: інформаційна ситуація у вітчизняній історіографії ХХ ст.

4.  Антонова Г.  До питання економічної ефективності товаропостачання гуртових книготорговельних підприємств на книжковому ринку України.

5. Барнич Ю. О., Глотова Г. І.  Позиції вітчизняної книжки на ринку видавничої продукції України (за матеріалами маркетингових досліджень кафедри ОВПК НТУУ «КПІ»).

 6. Величко О. М.  Система офсетного плоского друку.

7. Величко О. М., Петренко Т. В., Соловей О. В.  Вплив зволожувального розчину на технічні властивості трикотажних чохлів.

8.  Вербіцька М. В.  Держава як фактор економічного зростання України.

9.  Волков O. I., Хімічева Г. І., Швачій В. М., Зенкін A. C.  Аналіз сучасних концепцій управління якістю машинобудівною продукцією.

10. Микитів Н. С.  Застосування тамподруку до безпосереднього друкування штрихових кодів на упаковках.

11. Слітюк О. О., Зенкін А. С.  Методика оцінки естетичного рівня якості швейних виробів.

12. Мізюк О. М.  Методика визначення густини нанесення ворсу при утворенні флокованих зображень.

13. Проволоцкий А. Е., Кадильникова Т. М.  Разработка методов и технических средств повышения надежности программно-аппаратного комплекса натурного моделирования напряженно-деформированного состояния машин

 14. Іванко А. І., Коломієць А. Б.  Методика проведення експериментальних досліджень способу обрізування книжкових блоків дисковими ножами.

15. Неделчева П. М.  Высокоточные цанговые патроны с упругим фланцем для металлорежущих станков.

16. Кушик В. Г.  Характеристики широкодіапазонних затискних патронів.

 17. Хмілярчук О. І.  Підвищення якості та експлуатаційних властивостей деталей технологічного обладнання

18. Кохановський В. О.  Відносний критерій виділення кращих технічних рішень.

19. Олійник В. Г. Нові конструкції елементів цільових механізмів технологічного обладнання підвищеної надійності.

20. Киричок П. О.  Оздоблювально-зміцнювальна обробка важкодоступних поверхонь.

21.  Круш П. В.  Державне регулювання економіки: фактори ефективності.

 22. Максименко І. А.  Проблема ефективності державного управління економікою: тенденції дослідження.

23. Круш П. В., Янчук Г. В.  Деякі методологічні та теоретичні підходи до визначення суб’єктів економічної влади.

24. Тульчинська С. О.  Роль державного регулювання у трансформаційних процесах транспортної галузі.

25. Федоренко І. П.  Специфіка формування національної інноваційної системи в Україні.                                                                                                                                                                  

26. Ткаченко Т. П.  Проблеми державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності (СПД).

27. Пузіна Г. В.  Природна монополія: регулювання та конкуренція.

28. Зоренко О. В.  Особливості експлуатації офсетних гумовотканинних полотнищ.

29. Якуцевич С., Мервинский Р. Управление качеством в полиграфии статистическими методами.

30. Уряднікова І. В. Дослідження і вивчення способів розділення багатофазних середовищ.

31. Микитів Н. С.  Модифікація поверхонь полімерних виробів, що задруковуються.

32. Федин С. С., Волков О. И., Зенкин А. С.  Разработка адаптивной многофакторной нейросетевой модели прогнозирования уровня брака промышленной продукции.

33. Киричок П. О., Хмілярчук О. І.  Методика визначення площі перекриття нерівностей при утворенні мікрорельєфів ІІ та ІІІ видів при оздоблювально-зміцнювальній обробці.

34. Науменко О. В.  Передумови створення динамічної моделі віброножової паперорізальної машини.

35. Кушик В. Г.  Затискні цангові патрони з поперечним самоналагоджуванням.

36.  Кадильникова Т. М., Проволоцкий А. Е.  Моделирование динамических процессов в машинах с гибкими связями.

37.  Неделчева П. М.  Жесткость высокоточных цанговых патронов с упругим фланцем.

38. Носко П. Л., Пожидаев В. Ф., Марченко Д. Н., Ветров А. А.  Расчет эффективной площади соприкасающихся поверхностей с учетом самоподобия их сечений.

 39. Чепурна К. О. Чинники виникнення дефектів відбитків, пов’язані з роботою фарбового апарата.

40.  Крестьянполь Ю. А.  Комп’ютерне проектування ланцюгової передачі транспортера.

 41. Одуха М. А., Ющенко О. А.  Пошук нових композицій для склеювання паковання.

42. Шевчук А. В.  Інноваційні проекти технопарків потрібні державі.

43. Круш П. В.  Роль економічних інтересів в сучасній ринковій системі в контексті австрійської школи політичної економії.

44. Яремчук О. М.  Акцидентні видання в системі поліграфічного дизайну.

45. Чікін С. В.  Результати НДР та ДКР, як службовий твір в вищих навчальних закладах.

46. Шевчук А. В., Пінчук М. В.  Цифрові технології — подальший напрям розвитку формних процесів флексографічного друку.

47. Неліна Г. Є.  Експериментальне дослідження технологічного процесу верстання багатомовного видання.

48. Литунов С. Н.  К вопросу о развитии трафаретной печатной техники.

49. Гавенко С. Ф., Мізюк О. М.  Оцінка якості флокованих зображень з використанням статистичних методів.

50. Дорош А. К., Шабас Л. Д.  Репрографія — майбутнє поліграфії.

51. Киричок П. О., Хмілярчук О. І.    Комплексна оздоблювально-зміцнювальна обробка циліндричних поверхонь.

52. Уряднікова І. В.  Дослідження імовірності відмовлень роботи електрокоагулятора за допомогою дерева відмовлень.

53. Пальчевський Б. О., Луцинський А. Б.  Аналіз надійності термопластавтомату для швидкісного лиття пластмас.

54. Кушик В. Г.  Нові конструкції елементів затискних механізмів.

55. Гавриш О. А., Коростинська Ю. О.  Централізація та децентралізація управління інноваційним розвитком підприємств.

56. Григорова З. В.  Напрями формування основного капіталу підприємств в умовах ринкової економіки.

 57. Іванов-Ахметов В. М. Сучасна українська графіка: основні формотворчі засади.

58. Чікін С. В.  Державне регулювання діяльності, пов’язаної з видавничою справою.

59. Литвин О. В.  Правова охорона дизайну патентом або авторським правом.

60.  Коваль В. Науково-практичний семінар Heidelberg Print Media Academy.

61. Шумова А.  Почесний гість із Москви (візит ректора МДУД О. М. Циганенка до Києва 1. 12. 2005 р.).

62. Чепурна К.  Контрольно-вимірювальні пристрої X-Rite.

 

2006 year 

1. Наукові новини До 75-річчя професора Ю. О. Барнича.

2. Башанова В. В., Величко О. М. Всотувальні властивості бірдекелів

3. Бернацек В. В., Хаджинова С. Є. Дослідження технологічних властивостей паперу.

4. Бойко Н. Г., Геммерлинг О. А.  Определение скорости гидроимпульсной струи при прохождении ее через слой разрушенного твердого материала при проведении скважин.

5. Бревнов А. А.  Исследование влияния закрутки потока на работу гидродинамического фильтра с неподвижным фильтроэлементом

6. Бурмака В. Ю. Гидравлические потери в водокольцевых вакуумных насосах.

7. Возна М. П. Екологічні мотиви в «Щоденниках» Олеся Гончара

8. Глотова Г. І., Неїжкаша О. Напрями поліпшення наповнення книжкового ринку України англомовною літературою країн Англії та Америки

9. Голуб Валерий Г., Гендельман И. О., Голуб Виталий. Г. Использование функционально-стоимостного параметрического анализа при выборе вариантов охлаждения воды промышленных оборотных циклов.

10. Гоцуленко В. В., Гоцуленко В. Н.     Автоколебания в напорном движении жидкостей

11. Дорош А. К., Киричок П. О  Проблеми підготовки фахівців для видавничо-поліграфічного та книгорозповсюджуючого народно-господарського комплексу України у зв’язку з входженням у Європейський простір вищої освіти (Болонський процес).

12. Штангрет А. М., Дурняк Б. В., Мельников О. В. Забезпеченість та використання трудових ресуfont-family: Times New Romanрсів видавничо-поліграфічної галузі України

13. Шерстюк В. П. Дискретизація інформації, цифрові друкарські системи і новітні технології.

14. Дорош А. К., Гуцол О. О. Проблеми створення електронної інформаційної бази даних загального та поліграфічного матеріалознавства.

15. Якуцевич С., Войтенко С. О., Лазаренко Е. Т. Оцінка стабільності офсетного аркушевого друку та якості відбитків за контрольними картами Шевхарта

16. Снігур (Микитів) Н. С. Відтворення штрихових кодів тамподруком на упаковках з полімерів.

17. Шевчук А. В., Пінчук М. В. Флексографічні друкарські форми, виготовлені за технологією Computer-to-Plate

18. Уряднікова І. В. Очистка води від домішок нафтового походження за допомогою роторно-дискового масообмінного апарату

19. Мудрак Є., Іванчишин Г. М Дослідження впливу технології виготовлення металевих друкарських форм тамподруку на їх якість

20.  Хохлова Р. А. Фізична модель системи «УФ-лак—друкований відбитою"

21. Морфлюк В. Ф. Уніфікований алгоритм оптимізації регулюючої дії поздовжнього суміщення фарб для рулонних друкарських машин.

22. Киричок Т. Ю., Ханюк А. В. Розробка електронної візитки як окремого виду електронних видань

23. Петрук А. І., Моргун О. Я.  Аналітичні дослідження систем зрівноважуючих пристроїв для зменшення навантажень в циклових поліграфічних машинах

24. Роїк Т. А., Гавриш А. П.  Функціональні покриття для деталей поліграфічної техніки

25. Проволоцкий А. Е., Кадильникова Т. М.  К вопросу о выборе диагностических параметров технического состояния машин

26.  Хмілярчук О. І.  Пристрої та інструмент для виконання віброобробки на деталях поліграфічного обладнання

 27. Приставський З. М.  Методика визначення кінематичних характеристик плоских циклових механізмів із складним рухом ланок

28. Кушик В. Г.  Конструкторсько-технологічне забезпечення експлуатаційних властивостей деталей цільових механізмів технологічного обладнання

29. Олійник В. Г. Теоретичне і експериментальне дослідження опоряджувально-зміцнюючої обробки деталей поліграфічного обладнання

 30. Коптюх Л. А., Глушкова Т. Г., Легкий В. Н.  Волокниста композиція і її вплив на показники механічної міцності паперу для друку зниженої маси 1 м2

31. Олянишен Т. В., Румянцев Ю. М., Стоянова Л. М.     Внутренние напряжения в слоях, формируемых лаковыми композициями УФ-отверждения.

32. Рибка Р. В., Лотошинська Н. Д. Дослідження зносостійкості електрофлокованих зображень на паперовій основі.

33. Григорова З. В. Фінансове забезпечення формування основного капіталу підприємств в ринкових умовах.

34. Комолова Н. В. Роль автоматизации в разработке стратегии управления предприятиями отрясли печати

35. Тріщук О. В. Позамовані фактори реферування.

36. Нотевська Т. В. Дослідження шляхів підвищення естетичної якості в дизайні професійного одягу для будівельних робітників.

37. Іванов-Ахметов В. М. Естетика «нового реалізму».

38. Киричок П. A., Морозов А. С. Моделирование процесса нагрева элементов оснастки и получаемого кольцевого изделия в условиях электроспекания для этикетировочных машин.

39.  Котляров В. П. Вопросы качества изготовления печатных форм методами лазерной технологии

40. Іванчишин Г. М. Зносостійкість сталевих друкарських форм.

41. Слітюк О. О., Колосніченко М. В., Кліменко В. М., Зенкін А. С. Розробка математичної моделі оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками.

42. Сологуб В. А., Пастушок Л. М. Проблеми статичної електрики в паперовій та поліграфічній промисловості.

43. Яхно О. М., Кулінченко В. Р., Зав’ялов В. Л., Мисюра Т. Г. Математична модель динаміки росту парової фази (Перенесення теплоти у рідині, зміна зовнішнього тиску, вплив теплофізичних параметрів, поля швидкостей і тиску біля бульбашки)

44. Марченко В. Н., Жиленко Н. А., Куценко С. Н. Оценка энергоэкономической эффективности струйной термокомпрессорной установки на основе физического и математического моделирования.

45. Петрук А. І., Моргун О. Я. До створення комбінованих саморегульованих систем для зрівноважування надлишкових навантажень при змінному швидкісному режимі роботи циклових машин

46.  Хмілярчук О. І. Комбіновані способи поверхневого пластичного деформування деталей поліграфічного обладнання. 

47. Панов С. Л. До вибору профілю кулачків пружно-запобіжної муфти.

48. Поліщук Л. К., Адлер О. О. Гідравлічний мотор-барабан стрічкового конвеєра стріли відвалоутворювача.

49. Казарцев Е., Нечипоренко Н., Новичихин И. Влияние некоторых технологических факторов на реологические характеристики офсетных красок для листовой печати.

50. Зенкин А. С., Демиденко О. А., Минеева О. В. Механизм подготовки предприятия к сертификации производства по системе международных стандартов в соответствии с экологическими требованиями.

51. Олешко А. А. Інноваційно-інвестиційні чинники підвищення економічної ефективності виробництва.

52. Тріщук О. В. Точність реферативного тексту.

53. Хведчин Ю. Й. До 75-річчя професора О. М. Полюдова.

54. Зоренко О. В., Хохлова Р. А. Практичне ознайомлення з поліграфічним виробництвом друкарні «Вольф»

55. Шерстюк В. П. Поліграфічні інформаційні технології. Ентропійні аспекти.

56. Киричок П. A., Морозов А. С. Моделирование процесса нагрева элементов оснастки и получаемого кольцевого изделия в условиях электроспекания для этикетировочных машин.

57. Іванко А. І., Коломієць А. Б. Автоматизоване моделювання процесу різання засобами програмування AutoCAD

58. Мудрак Є., Снігур Н., Ярка Н. Оптимізація процесів тамподруку на всотуючих підкладках.

59. Финкельштейн З. Л. Выбор гидравлической системы для гидросбивов окалины.

60. Кузнєцов Ю. М., Юрчишин О. Я. Вплив факторів на пружно-демпфуючу систему «широкодіапазонний цанговий патрон—деталь».

61. Новик М. А. Динаміка пневматичного цифрового приводу з гідравлічним гальмуючим пристроєм.

62. Коптюх Л. А., Легкий В. Н., Глушкова Т. Г. Підвищення непрозорості паперу для друку зі зниженою масою 1 м2.

63. Кохановський В. О. Фактори, що впливають на потребу поліграфічного підприємства в основному технологічному устаткуванні.

64. Григорова З. В., Шендерівська Л. П. Поліграфічні підприємства в сучасній системі господарювання.

65. Левчук О. М. Тональність викладу й комунікаційна позиція автора в текстах з високим рівнем публіцистичності.

66. Ярема С. М., Ямковий І. О. Розвиток друкарства на Україні (до початку ХХ ст.)

 

2007 year                                                      

1. Клименко Т. Є. Технології децентралізованої передачі інформації. 

 2. Коваленко Н. В., Назаркевич Л. Й. Визначення кількісно-якісних характеристик технологічного процесу оздоблення — ароматизації видавничої продукції.

3.  Киричок Т. Ю., Олійник В. Г. Керування технологічними процесами оздоблювально-зміцнюючої обробки деталей поліграфічного обладнання.

4. Киричок П. О., Хмілярчук О. І. Програмне забезпечення з розрахунку процесів оздоблювально-зміцнюючої обробки циліндричних поверхонь.

5. Петрук А. І., Гриценко Д. С. Визначення раціональної структури механізмів періодичного повороту поліграфічних машин.

6. Зонов В. Д., Зенкин А. С. Прогнозирование качества восстановления деталей машин и механизмов двигателя внутреннего сгорания на основе теории вероятности.

7. Рудковський А. М. Уточнення методики розрахунку точності затиску деталей у цангових патронах.

8. Кохановський В. О. Підвищення електроерозійної стійкості електричних апаратів поліграфічних машин.

9. Науменко О. В. Аналітичні дослідження механіки процесу віброрізання.

10. Котляров В. П., Киричок Т. Ю., Долатморади В. Пути усовершенствования лазерной обработки поверхностей деталей полиграфических машин.

11. Морфлюк В. Ф. Інтегрована система автоматичної стабілізації процесів суміщення фарб у багатосекційних рулонних друкарських машинах.

12. Киричок П. О., Роїк Т. А., Морозов А. С., Савченко К. І. Металеві порошки в поліграфічних технологіях як чинник оптимізації споживацьких властивостей етикеточних і паковальних виробів.

13. Мороз В. М., Паламарчук М. Ф., Ільченко Н. М., Давидов Е. В. Палітурний картон з макулатури — проблеми якості та технології.

14. Яцюк Р. А., Мельников О. В., Кукура Ю. А. Зміст майбутнього підручника з поліграфічного матеріалознавства.

15. Коптюх Л. А., Глушкова Т. Г. Папір для друку зниженої маси 1 м2 з рівномірними і стабільними показниками якості.

16. Якуцевич С., Войтенко С. О. Дослідження використання паперів з макулатури у виготовленні книжкової продукції офсетним друком.

17. Шендерівська Л. П., Григорова З. В. Конкурентоспроможність регіональних друкарень на ринку поліграфічних послуг України.

18. Андрійчук М. Т. З історії єврейського книговидання та книги в українських землях (кінець ХVII—початок XX ст.).

19. Возна М. П. Змістова наповненість «Щоденників» Олеся Гончара.

20. Одайник О. В. Основа живопису аквареллю, темперою.

21. Хохлова Р. А. Співпраця триває.

22. Величко О. М. Здобутки польських папірників і поліграфістів.

23. Киричок П. О., Морозов А. С. Формування контакту металевих частинок у дискретних композиціях при активуванні електричним струмом.

24.  Шостачук Ю. О. Узагальнення напрямків сумісного використання в технологічному процесі різних видів друку.

25.  Степанець В. В., Заворотний М. М. Моделювання процесу тиснення при виготовленні друкованої продукції для незрячих.

26. Зоренко О. В., Гавриш А. П. Триботехнічний аналіз системи «Друкарська форма—офсетне гумовотканинне полотнище—відбиток»

27. Демянишин Д. В., Нетак В. Б., Гуменюк В. О. Якість відбитків широкоформатного друку та їх експлуатаційні характеристики.

28. Морфлюк В. Ф., Чуркін В. В., Стеценко К. Д. Автоматизація процесів визначення температури та кислотності технологічного розчину.

29. Шерстюк В. П., Дегтярьов Л. С., Гуменюк О. В. Теоретичний розгляд природи проміжних елементів форми плоского офсетного друку і процесів зволоження

30. Дурняк Б. В. Українська академія друкарства — 75 років.

31. Розум Т. В. Методологія оптимізації технологічного процесу контролю якості у поліграфії.

32. Jakucewicz S., Panak J. Studium potlacitelnosti novych typov nenatieranych papierov.

 33. Морфлюк В. Ф. Метод корекції перешкод при скануванні технологічних міток для підтримки точності регулювання суміщення фарб.

34.  Гавенко С. Ф., Менжинська Н. В. Технологічні особливості термотрансферного друку

35. Величко О. М., Розум О. Ф. Технологічні та психологічні аспекти кольоровідтворення

36. Якуцевич C., Назар И. М., Лазаренко Э. Т. Корреляционный анализ взаимосвязи свойств бумаги и качества оттисков офсетной листовой печати

37. Гавенко С. Ф., Сікора Л. С., Менжинська Н. В. Аналіз методу цифрової фотографії для діагностики структурно-динамічних спотворень друкованих відбитків.

38. Кохановський В. О. Друкована та електронна версії одного документа.

39. Зоренко Я. В. Розвиток технології CtF в контексті якості відтворення інформації у плоскому офсетному друці

40. Нечипорчук О. М., Розум Т. В. Тенденції розвитку технологій термотрансферного друку.

41. Іванчишин Г. М., Маїк В. З. Зносостійкість штампів для тиснення.

42. Олійник В. Г. Алгоритм керування технологічним процессом оздоблювально-зміцнюючої обробки деталей поліграфічного обладнання.

43. Роїк Т. А., Киричок П. О., Гавриш А. П., Гавриш О. А. Антифрикційні матеріали для вузлів тертя високошвидкісного поліграфічного обладнання.

44. Мамонов Ю. П., Капітан Р. Б. Чисельна модель математичної моделі динаміки дротошвейного апарату програмним засобом MathLab Simulink.

45. Литвин А. В., Кушик В. Г. Конструкторсько-технологічне забезпечення якості і особливості затиску легкодеформованих точних деталей.

46. Лисенко В. С., Буслов В. К., Таурит Т. Г. Математичне дослідження гідропередачі з дросельним регулюванням швидкості.

47. Симеонов С. К. Особенности конструирования точных механических зубчатых передач.

48. Киричок П. А., Морозов А. С. Некоторые аспекты получения полидисперсных металлических пигментов из стружковых отходов медных сплавов.

49. Коптюх Л. А., Плосконос В. Г., Легкий В. Н., Аістова О. Г., Глушкова Т. Г. Моделювання параметрів технологічного процесу виробництва паперу для друку зниженої маси 1 м2.

50. Сперкач В. С., Альохін О. Д., Дорош А. К., Білоус О. І., Утеченко Т. О. Поглинання ультразвуку поблизу критичної температури розшарування розчину нітробензол гексан

51. Дорош А. К., Гуцол О. О. Реологічні властивості фарб. Дослідження залежності в’язкості друкарських фарб від робочої температури фарбової секції друкарських машин.

52. Глотова Г. І., Барнич Ю. О. Державні організаційно-економічні регулятивні напрями розвитку ринку видавничої продукції.

53. Левчук О. М. Політекономія книговидання за «українського вибору»: в дзеркалі ставок, гонорарів та зарплат.

54. Федина Е. О., Минеева О. В., Зенкин А. С. Использование современных методов анализа рисков при оценке промышленной безопасности предприятий.

55. Барзилович О. М., Григорова З. В. Особливості впливу етапів життєвого циклу товару на життєвий цикл одно- і багатопродуктових організацій.

56. Хоню В. В. До визначення ролі літературного редактора у процесі підготовки видання.

57. Волкова Е. Г. Влияние личностных особенностей на работу редактора (экспериментальное исследование).

58. Божок Ю., Савенкова И. Анализ процессов мелкопорционного дозирования кофе, сахара и других продуктов на фасовочных машинах.

59.  Бондаревская Г. Современная ситуация на книжном рынке России.

2008 year     1(19)

1. Яргсторф П. (за перекладом Науменка О. В.).  Світові тенденції поліграфічної індустрії

2.Величко О. М.  Новий технічний поступ технологій друкарства

3. Ж. М. Ковба  Маркетинг української художньої книжки

4. П. В. Корягин Учет экологического и социального факторов

5. Гурьева Н. С., Романий П. Г.  Модели преобразования аппарfont-family: Times New Romanspan style=атно-зависимых данных RGB к цветовым координатам Lab.

6.  Іванчишин М. Г., Маїк В. З., Лазаренко Е. Т.  Тиражестійкість фотополімерних штампів

7. Луцків М. М., Вакуліч Д. А.&n54. Федина Е. О., Минеева О. В., Зенкин А. С. Использование современных методов анализа рисков при оценке промышленноpй безопасносspan stylep=ти предприятий. bsp; Генерування профілю крапки шрифта Брайля

8.  Андрійчук М. Т. Українська книгознавча періодика міжвоєнного періоду про книжкову справу та прессу єврейської меншини.

9.Астратов Н. С., Бондаренко С. Г., Мовчанюк О. М., Филипчак Т. Д. Оценка фильтрационных свойств волокнистых полуфабрикатов в производстве печатных видов бумаги.

10. Віхоть О. М. Побудова математичної моделі друкарського контакту ротаційної тамподрукарської машини.

11. Гавриш А. П., Мельник О. О. Перетворювач для вимірювання тиску порошку на оброблювану поверхню при магнітно-абразивній обробці.

12. Струтинський В. Б., Веселовська Н. Р., Зелінська О. В. Оцінка ефективності та надійності вихідного контролю параметрів технологічних систем.

13. Пальчевський Б. О., Антонюк Ю. І. Віртуальне проектування компонувань технологічних ліній пакування.

14. Киричок Т. Ю., Маневич Ю. П. Вплив температури на перенесення зображення під час гарячого тиснення.

15. Олійник В. Г., Побережець М. М. Визначення липкості лакового шару в стосі.

16. Приставський З. М. Аналіз руху механізму клапанів ротаційного вивідного пристрою самонакладів зошитів.

17.Струтинський С. В. Експериментальні дослідження реальної геометричної форми сферичних поверхонь гідростатично-аеростатичного опорного вузла.

18. Желонкіна І. М., Черня Б. О., Красильніков Г. Я. Особливості механіки друкарського апарату для друку на гофрокартоні флексографічним способом.

19.Морфлюк В. Ф. Автоматизація процесів статистичного визначення натягу полотна паперу у рулонних друкарських машинах

20. Кузнецов В. О., Іванко А. І. Аналітичне визначення траєкторії різання корінця книжкового блока круглими ножами, що обертаються.

21. Кохановський В. О. Теоретичні питання надійності електротехнічних комутуючих пристроїв поліграфічних машин.

22. Морозов А. С. Стабілізація металізованих колоїдних розчинів поліграфічного призначення.

23. Левчук О. М. Комплекс ознак латентної рекламності некомерційних медіаматеріалів в аспекті редакторського контролю за підготовкою інформаційних текстів для ЗМІ

24.Харлан А. П. Особливості тексту з погляду фахівців.

2008 year     2(20)

1. Занько Н. В., Шовгенюк М. В., Писанчин Н. С. Метод розрахунку балансу тріадних фарб.

2.Петасюк Г. А., Мельник В. Е., Петасюк О. У., Оксентюк О. М. Система автоматизированного построения и анализа эмпирических математических моделей и ее возможности.

3. Ульченко С. О., Макаренко А. О., Гетьман І. Т. Вплив геометричних параметрів клейового шва на якість склеювання картонних паковань.

4. Степанець В. В., Кушлик Б. Р. Вплив технологічних факторів на кольоровідтворення при опорядженні картонного паковання.

5. Величко О. М., Манілюк Л. О. Сучасні тенденції виробництва білових товарів.

6. Волкова Е. Г. Творческое мышление и его роль в деятельности редактора.

7. Гейчук В. М. Верстати для магнітно-абразивної обробки на базі магнітної системи типу «кільцева ванна» з радіальним завантаженням: аналіз кінематики обробки дискових фрез.

8.Дробікова К. О., Шостачук Ю. О. Можливості підвищення продуктивності одноножових різальних машин.

9.Киричок П. О., Несхозієвський А. В. Розробка системи контролю роботи друкарських машин.

10. Нечипорчук О. М., Розум Т. В. Технологічні особливості та систематизація способів термотрансферного друку.

11. Чепурна К. О. Експериментальне дослідження ступеня спрацювання фарбових валиків.

12. Кириченко І. О., Саражинська В. С., Синяков І. М. Друкування і закріплення відбитків на ПВХ-пластику.

13. Киричок П. О., Морфлюк В. Ф., Олійник В. Г. Температурна стабілізація процесів суміщення фарб у рулонних друкарських машинах.

14. Пастернак С. І., Іщенко М. В., Рябека І. О. Дослідження кінематики формоутворення зубчастих коліс методом контурної обробки.

15.Петрук А. І., Черня Б. О., Моргун О. Я. Навантаження приводу великоформатних ниткозшивних машин та шляхи їх зменшення.

16. Мамонов Ю. П., Білоус В. В. Дослідження впливу геометричних параметрів ножа на зусилля розрізування стопи на паперорізальній машині.

17.Мамонов Ю. П., Веретільник Т. І. Теоретичне визначення технологічних зусиль шиття скобою із сплющеного дроту.

18. Приставський З. М., Шебунін В. В. Визначення кінематичних характеристик механізму клапанів ротаційного вивідного пристрою самонакладів зошитів.

19. Кулак М. И., Семеняко Н. М. Моделирование инновационной стратегии управления жизненным циклом специализированных журналов.

20.Ильина Л. Г. Концепции подготовки электронных учебных изданий. 

21. Шерстюк В. П. До історії видавничої справи і друкарства у контексті цензурних обмежень.

22. Козак А. Дюссельдорф — место встречи для специалистов упаковочной отрасли со всего мира

23. Мамонов Ю. П., Осипова Т. Г. Підготовка до ліцензування спеціальності 8.020208 «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» за освітнім рівнем «магістр».

 24. Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Бондар М. М., Шимко Л. С. Точні розв’язки задач коливань пружних механічних систем за наявності сухого та нелінійно-в’язкого тертя

25. С. О. Войтенко Аналіз процесу друкування нумерації на високоякісних офсетних паперах,для акцидентної продукції з елементами захисту інформації

 

2008 year    3-4 (21-22)

1.  О. В. Зоренко Міжнародна конференція вищих навчальних закладів видавничо-поліграфічної промисловості

2. D. I. Zhelezarova, I. L. Balashev Stressed state of input shaft from the reducer about rope electric hoist 

3. М. А. Степанець, О. В. Зоренко, А. І. Степанець Технологічні особливості виготовлення самоклеїльних етикеток на друкарсько-обробних лініях 

4. М. П. Стародуб, В. Г. Олійник, Підвищення якості поверхонь пар тертя оздоблювально-зміцнюючою обробкою

5.А. М. Штангрет Видання, варте уваги фахівців

6. Н. С. Снігур Вплив активації поверхні поліпропіленової плівки на якість відбитків тамподруку

7.  М. В. Сірик Методологічні підходи до визначення ефективності впровадження нового друкарського обладнання

8. В. П. Шерстюк, О. В. Гуменюк  Нанотехнології та друкарство

9.  П. М. Ривак  Забезпечення стабільності роботи папероживильної системи у машинах аркушевого офсетного друку

10.  Г. В. Поліщук, О. М. Величко. Вплив гібридних технологічних процесів на довговічність відбитків

11.  Л. П. Парійська. Коваленко Борис Васильович —легенда вітчизняної поліграфії

12.  Д. В. Міронова  Принципи редагування художнього перекладу

13.  О. В. Литвин, В. Г. Кушик. Визначення пружно-деформованого стану затискного патрону токарного верстата

14. О. І. Лотоцька. Підвищення експлуатаційних властивостей деталей поліграфічних машин

 15. О. М. Левчук. Перша книга самостійного читання:споживчі критерії якості друків для дітей

 16. Т. Ю. Киричок  Використання переваг гіпертекстових технологій в мережевій рекламі

17. А. В. Кваско Управління організацією виробництва та фактори, що впливають на її ефективність

18. Т. М. Кудрицька Психологічні знання про людину - науково-обгрунтований шлях реалізації сучасних видавничо-поліграфічних технологій

19. К. Ю. Кривенко, О. Я. Моргун, А. І. Петрук. Синтез виконавчих циклових механізмів поліграфічних машин зблокованих із пневматичним розвантажувачем

20. А. М. Козик Повышение качества изображения  и методы влияния на цветовую гамму в процессе флексографической печати

21. В. П. Котляров, Н. И. Анякин, Фархуд Хамеди Способы и средства для не режимного совершенствования  операций лазерной размерной обработки элементов печатных форм

22. А. Козак  18-ая дрезденская конференция по упаковке

23. О. П. Коханівський, О. О. Копишинська. Особливості вітчизняного стилю складання наукових видань

 24. Е. О. Кобыльник, Л. Д. Тютчева, М. А. Буртной, В. Ю. Вахлакова. Создание орнаментов со стилистическими особенностями различных эпох и применение их в разработке фирменного стиля 

 25. Т. Є. Клименко. Аналіз контрольно-вимірювальних приладів та технологій вимірювання для відтворення колірних характеристик відбитків

26. Р. А. Хохлова.  Гібридні технології лакування

27. Н. С. Гурьева. Исследование влияния условий освещения на восприятие цвета 

28. З. В. Григорова.  Витрати обігу книготорговельних підприємств та проблеми їх визначення

29. О. А. Гавриш, С. М. Лапач, В. В. Гриценко.  Математичне моделювання — основний крок до конкурентоспроможної позиції на ринку

30. Л. А. Андросюк Оперативність виготовлення продукції, як один з визначальних факторів конкурентноспроможності  газетних друкарень

31.Ю. О. Барнич, М. В. Сірик, Ю. Фенько Газетне виробництво України

32.О. М. Барзилович, О. Р. Павлюк  Маркетинг періодичних видань: проблема визначення поняття та основних функцій

   2009 year  1-2(23-24)

 

 

1. Цурін О. П., Антонович Є. В. Web-портал поліграфічних видань журналів університету 

 2.В. П. Котляров, А. Г.span style= Петренко, И. М. Микитенко.  Лазерные технологии при токарной обработке деталей полиграфических машин

 3. В. М. Котвіцький. Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства:теоретичний та практичний аспекти

  4. А. М. Козик. Явление муара во флексографской печати и методы его устранения.3. В. М. Котвіцький. Оцінка рівня конкурентоспрspan style=font-fspan style=span style=amily: Times New Romanоможності підприємства:теореspan style=тичний та пpрактичний аспекти

 5. М. С. Кукайло. Форму/spanhttp://druk.kpi.ua/druk/node/389вання конкурентних переваг спеціалізованого видавництва на основі маркетингової стратегії 

 6.Е. В. Куликова. Влияние философских учений Николая Федорова и Александра Богданова на творчество Андрея Платонова в оценке современной русской

7.П. О. Киричок, А. О. Дем’янова. Текстовий контант сайту як жанр реклами 

8.П. О.Киричок, В. Ф. Морфлюк. Структурна побудова мультизадачності процсів визначення та стабілізації технологічних перементрів у рулонних друкарських машинах 

9.I. Ю. Логазяк. Мікроскопічний аналіз поверхневої стуктури 

 10.Р. С. Маца. Виконавчі механізми самонакладів з нижнім виводом напівфабрикату проблеми і шляхи їх усунення 

11.О. М. Барзилович, О. С. Євдоніна. Організація роботи менеджерів 

12.О. Є. Бояринова. Використання маркетингових досліджень 

13.С. И. Дыдышко. Методика оценки качества печатніх оттисков

14.Н. Ю. Францева. Проблема менеджиенту випуску вузівської навчальної літератури

15.Я. В. Герук. Орнамент, як основний елемент в оформленні календарів. 

16. І. Ю. Гужва. Сучасні методи та форми міжнародного науково-технічного співробітництва

17.О. П. Катрич. Порівняльний аналіз особливостей зображень виконаних різними технічними засобами  

 18.Л. Н. Хомич. Работа редактора над переизданием произведений классиков литературы, в часности устранение искадений авторского текста 

19.П. В. Корягин. К вопросу необходимости оценки экономической эффективности проектов по модернизации производства в химической промышденности с учетом соуиальгного и экологического факторов 

20.Я. В. Котляревський, О. В. Мельников,Н. І. Передерієнко.  Інноваційна діяльність у видавничо-поліграфічній галузі України  

21.Н. В. Менжинська, С. Ф. Гавенко.  Аналіз технологічних характеристик устаткування для термотрансферного друку

22. В.В. Морфлюк-Щур. Аналіз сучосних можливостей приладів для контролю і керування кольором  

23. В. Б. Нетак. Експлутатауійні властивості відбитків струминного друку

 24. М. А. Новік. Розрахунок ефективних площ живлячих трубопроводів пневматичних цифрових приводів у період руху

25. В. В. Оскерко, Л. И. Петровичева. Василь Быков и его окружение  

26. Л. И. Петровичева, Е. Н. Богданович. Основные подходы к исследованию книги 

27.Р.В. Рибка. Фізико-хімічні основи фіксації фарби в процесі друкування на флокованих поверхнях 

28. В. М. Сеньківський, Т. В. Олянишен, О. В. Мельников. Оптимізація моделі параметрів процесу інтенсивності читання 

 29. А. А. Шевелёв. Создание латентных изображений с использованием стахостических растровых структур  

 30.Я.Є. Сошинська, А.Г. Дмитрик. Дослідження факторів якості книготорговельного обслуговування  

31. С. О. Терентьєв, Т. В. Розум. Вплив переметрів напилення керамічного покриття анілоксових валів на якість їх поверхневого шару 

 32.К. М. Тихоненко. Фінансова стратегія як важливий ланцюг в управлінні підприємством

33.О. М. Величко, В. Г. Олійник, А. Юхимець. Міцність сучасного газетного паперу

34.Ю. С. Юрасова. Соціальні та економічні проблеми менеджменту виставково, ярмаркової діяльності у книжковому бізнесі України

35. М. А. Зенкін, Н. А. Єфіменко,І. Ю. Усіков. Розробка механізму формування показників якості продукції на підприємствах машинобудівного комплексу

36.О. В. Зоренко, М. В. Конончук, Т. В. Ткаченко. Проблеми паперозабезпечення у середньосерійному книжковому виробництві  

 

2009 year  3(25)  

1. С. Якуцевич, Н. Ярка. Современные тенденции в создании и использовании бумаги для офсетной и цифровой печати

2. О. М. Віхоть. Визначення зусиль друку в ротаційних тамподрукарських апаратах при задруковуванні круглих виробів

3. Д. А. Вакуліч, В. З. Маїк, М. Т. Мотика. Дослідження впливу технологічних факторів на висоту елементів шрифту Брайля

4. К. Д. Стеценко, В. В. Чуркін. Волокниста маса для виготовлення офортного паперу

5. В. В. Степанець, М. М. Заворотний. Стійкість висоти рельєфу крапки шрифту брайля на картонному пакованні для медичних препаратів.

6. О. В. Романченко, З. М. Приставський. Синтез кулісно-рейкового механізму та визначення кінематичних характеристик вивідних циліндрів самонакладу зошитів реверсивного типу

7.С. Л. Панов, О. Р. Юланова. Кінематичне дослідження шарнірно-важільного механізму привода ножа одноножевої різальної машини аналітичним методом

8. М. В. Онищук, В. Ф. Морфлюк.  Автоматизація процесу підготовки друкарського аркушу на основі машинно-орієнтованих програмних засобів

9. В. Б. Нетак. Фізико-хімічні особливості фарби для цифрового і широкоформатного струминного друку

10. К. Савченко. Огляд новин пакувальної і поліграфічної галузей 

11. О. В. Мельников. Незабутні корифеї друкарства

12. В. С. Ловейкін, Ю. В. Човнюк, Ю. О. Ромасевич. Оптимізація перехідних процесів у слідкуючій мехатронній системі з електромашинним підсилювачем та виконавчим двигуном постійного струму

13. П. О. Киричок, Т. А. Роїк, А. С. Морозов, В. А. Ковальов, К. І. Савченко. Перспективи використання стружки алюмінієвої бронзи у поліграфії

14. Н. Е. Кулишова, О. А. Иванникова. Исследование точности прогнозирования цвета растрового оттиска с помощью аналитических моделей

15. Я. В. Котляревський, О. В. Мельников. Деякі аспекти оцінки конкурентоспроможності видавничо-поліграфічних підприємств

16.О. П. Коханівський, Д. С. Суглобов. Технологія відновлення раритетних науково-технічних видань

17. П. Е. Карпіловський, В. В. Сазоненко, В. І. Воробйов, Ю. В. Швець. Композиційні особливості та друкарські проблеми двокомпонентних маркувальних фарб

18. Г. М. Гумен. Комп’ютерна візуалізація графічних залежностей просторів вищих розмірностей

19. А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, В. А. Ковальов, О. О. Мельник, Ю. Ю. Віцюк. Магнітно-абразивна обробка в важкодоступних місцях важко навантажених підшипників ковзання

20. О. В. Бурса. Механізм кінетичного перетворення потенціалу підприємства та його складові

21. И. Л. Артюшина, Р. Ж. Ахтариев, А. И. Винокур. Методы регистрации и воспроизведения высококонтрастных оригиналов в системах с ограниченным динамическим диапазоном

22. В. В. Андрущенко, Б. О. Черня. Дослідження надійності ниткошвейної машини БНШ-6а

23.М. Т. Андрійчук.  З історії видавничої діяльності в наддніпрянській україні (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.)

2009 year  4 (26)

 

1.Я. В. Зоренко. Методика регресійного аналізу для оцінки чинників управління у системі «оригінал—відбиток» 

2.О. В. Зоренко, К. О. Федоренко, Т. В. Ткаченко. Систематизація обробних технологій для виробництва рекламної продукції 

3.С. Якуцевич, С. О. Войтенко. Розробка концепції комп’ютерних систем контролю та оцінки якості друкованої продукції 

4.В. М. Скиба, В. Г. Олійник. Оцінка технологічності ctp-систем 

5.Н. І. Передерієнко, Я. В. Котляревський.  Антикризова діагностика на мікроекономічному рівні

6.О. О. Палюх. Експериментальні дослідження кулачкового механізму обертового столу тамподрукарської машини ПТМ

7. Т. В. Олянишен, А. М. Штангрет. Побудова моделі ринку друкованої проду/spanкції України
8.А.a href=p В. Несхозієвський. Розробка системи контролю роботи друкарсьcolspan style=or: #000000кого обладнання

9.Колектив ВПІ НТУУ «КПІ» вітаємо з ювілеєм!  

 10. В. Ф. Морфлюк,В. В. Чуркін, К. Д. Стеценко. Автоматизація визначення оптичних характеристик фотополімерних композицій уф-лаків і лакованих відбитків

11. В. І. Маханьков, А. О. Юштіна. Фотографія як спосіб відображення дійсності

12. В. С. Ловейкін, Ю. В. Човнюк, В. М. Рибалко. Новий метод дослідження динамічних модstrongелей приводів машин /spanз розподіленими параметрами

13. I. Ю. Логазяк. Аналіз процесу скріплення книжкових блоків нитками

14. Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, Н. Л. Малкуш. Мікрогеометрія поверхні паперу з водяними знаками

15.  П. О. Киричок, О. І. Хмілярчук. Експериментальні дослідження процесів оздоблювально-зміцнюючої обробки

16.  Б. Р. Кушлик. Експериментальні дослідження актуальні аспекти дослідження надійності технологічного процесу виготовлення малотиражної продукції офсетним способом друку

17.  Н. Е. Кулишова, Д. О. Кучменко. Формализация процедуры принятия решения о выполнении треппинга на изображении

18.  Л. Й. Кулік. Типові технологічні процеси виготовлення картонної тари

19.  А. М. Козик. Допечатная подготовка и печать на гибких упаковочных материалах

20. В. М. Іванов-Ахметов. З історії глибокого друку

21.  О. В. Гуменюк. Класифікація основних елементів трибосистеми трафаретного друку

22.   О. О. Грибенюк, Ю. О. Шостачук. Підвищення надійності ниткозшивних машин

23   И. Г. Груздева, А. О. Орлова. Исследование реологических свойств полиграфических лаков

 24.  Н. В. Бойчук, С. Ф. Гавенко, Л. Б. Вуйцик, О. І. Гевусь. Особливості технології виготовлення клеїв для гофрокартону

  

2010 year  1 (27)

1. Киричок Т. Ю., Киричок П. О., Мамонов Ю. П. Відкриття в НТУУ «КПІ» підготовки бакалаврів напряму 6.030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю (у поліграфії, видавництві та книгорозповсюдженні

2.  Побідаш І. Л., Киричок П. О. Єдність принципів підготовки майбутніх редакторів

3. Киричок Т. Ю., Клименко Т. Є., Малкуш Н. Л., Гаврилюк П. Р. Вплив технологічних параметрів на зміну колірних та оптичних характеристик відбитків.

4.  Harri L. Wpływ parametrów taśmy montażowej i cylindra anilox na parametry odbitek wydrukowanych przy zastosowaniu form fleksodrukowych wy

5.  Гавриш А. П., Роїк Т. А., Мельник О. О., Віцюк Ю. Ю Особливості прецизійної доводки підшипників ковзання з композиційних матеріалів для вузлів тертя поліграфічних машин

6.  Михайленко К. С., Степанець В. В. Способи ароматизації друкованої продукції 

7. Матко С. В., Мельник Л. М. Моделювання і оптимізація процесу адсорбційного очищення купажу палигорськітом 

8. Васютіна В., Шерстюк В. П. Проблеми друкарської та пакувальної галузі у світлі досягнень нанотехнологій 

9.Котляров І. Д. Показатели качества научного журнала 

10.  Токарь О. В., Зильберглейт М. А. Эмоционально-образная оценка шрифта и фона для электронного учебного издания 

11.  Муленко М. Л., Мартинюк В. Т. Оцінка якості багатоколонкових текстових документів.

12. Кириченко І. О., Саражинська В. С., Олійник В. Г. Систематизація пластикових карток

13.  Романенко В. В., Козырев А. С., Шкуренко А. А. Теоретическое обоснование реализации процесса газолазерной резки металлических заготовок больших толщин в полиграфических производствах

14.  Киричок Т. Ю. Тенденції розвитку електронних енциклопедичних видань

15.  Шебунін В. В. Вплив законів періодичного руху механізму клапанів ротаційного вивідного пристрою самонакладів зошитів на характер траєкторії руху

16.  Котляров В. П., Хаджи Моллабаши Хамидреза, Галина М. В. Методы и средства независимого управления параметрами пучка мощного лазерного излучения

17.  Страшніков М. Б., Панов С. Л., Віхоть О. М. Експериментальне дослідження пружних властивостей обличкування тампонного циліндру ротаційного тамподрукарського апарату

18.  Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Рибалко В. М.Застосування узагальненого методу Бубнова-Гальоркіна до розв’язку динамічних нестаціонарних задач віброударного ущільнення в’язкопружних матеріалів

19.  Іванко А. І. Вплив технологічних показників обрізування книжково-журнальних блоків на якість продукціїв

20. Романенко В. В., Козырев А. С. Построение лучевого пакета на основании измеренных параметров лазерного излучения

21. Серых И. И., Новик Н. А., Елисеев Ю. В., Гнитецкий В. А. Электрогидравлический генератор колебаний

22. Струтинський С. В. Експериментальні дослідження силових характеристик аеростатичного сферичного шарніра

23. Лозовий П. І. Симулятор тонопередачі тонової шкали фарбодрукарської системи фірми КВА

24. Тарасенко Ю. В., Григорова З. В. Криза як невід’ємна частина у діяльності соціально-економічної системи

25. Кваско А. В., Мануйлова А. С. Ефективність функціонування торговельного підприємства як основа формування його конкурентоспроможності

26. Передерієнко Н. І., Євдоніна О. С. Активізація інвестиційної діяльності поліграфічних підприємств як фактор ї х економічного зростання

27. Шендерівська Л. П., Слинявук О. С. Аспекти конкурентоспроможності продукції поліграфічних підприємств в умовах економічної кризи

28.Іваненко С. В., Кваско А. В. Поняття конкурентоспроможності продукції в сучасних умовах

29. Ковба Ж. М., Барзилович О. М. Книжкові виставки-ярмарки як соціокультурний та ринковий механізми книгорозповсюдження

30. Ткаченко В. Ф., Набатова С. Н., Попов А. В., Еременко А. Ю Об одном методе оперативного планирования агрузкиоборудования полиграфического предприятия

31. Левчук О. М. Роман Іванченко як організатор комунікацій у професійному середовищі: становлення його наукової школи з теорії і практики редагування

32. Морозов А. С. Внутрішні напруження та їх вплив на міцність і структуру фарбової металізованої плівки поліграфічного призначення

33. Андрійчук М. Т. Щоденна періодика Наддніпрянщини початку ХХ століття про українсько-єврейські взаємини (на матеріалах газет «Громадська Думка» та «Рада» 

34.Кобильнік К. Нові партнери ВПІ

 

2010 year  2 (28)

 

1. Віцюк Ю. Ю., Роїк Т. А., Гавриш А. П., Мельник О. О. Підвищення працездатності вузлів тертя поліграфічних машин

2. Романенко В. В., Козырев А. С. Теоретическое моделирование и пути совершенствования процесса газолазерной резки металлических заготовок больших толщин для нужд полиграфических производств

3.Вуєць Л. Г., Костюченко Г. М. Поділ фарбового шару при офсетному друку на металевих поверхнях.

4.  Гуменюк О. В. Фактори впливу на якісні показники відбитка трафаретного друку

5. Предко Х. Б., Крик М. Р., Шовгенюк М. В. Рівняння хроматичних координат кольору

6. Козырев А. С., Романенко В. В., Дубнюк В. Л. Описание переноса энергии лазерным излучением в приближении геометрической оптики

7. Лотоцька О. І. Сучасні фінішні методи підвищення експлуатаційних властивостей деталей поліграфічних машин поверхневим пластичним деформуванням 

8. Киричок Т. Ю. Технології нанесення зображень на поверхню оптичних дисків 

9. Шебунін В. В. Вплив законів періодичного руху на кінематичні характеристики механізму клапанів ротаційного вивідного пристрою самонакладів зошитів 

10. Новік М. А., Кучерук Ю. М. Аналіз величини перебігу вихідного штока пневматичного багатопозиційного приводу з цифровим керуванням 

11.Іванко А. І. Обрізування книжково-журнальних блоків дисковими ножами, що мають кривошипно-повзунний привод 

12. Палюх О. О. Аналіз принципових схем механізмів переміщення тампонів у тамподрукарських машинах

13. Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Костина О. Ю., Яворська А. В. Врахування ефекту відбиття хвиль від перешкоди при побудові теорії оптимальних гасників вібрації робочих органів машин В. І. Маханьков, А. О. Юштіна. Фотографія як спосіб відображення дійсностіcolor: #000000

14. Лозовий П. І. Симулятор статичних характеристик фарбопередачі растрового зображення фарбодрукарською системою фірми Wifag

15. Журило Т. А., Степанець В. В. Оцінка якості опорядження синтетичних ковбасних оболонок двокомпонентними флексографічними фарбами

16. Морозов С. І., Морозов А. С. Тенденції розвитку переробки металевих відходів.

17. Степанець А. І., Хохлова Р. А. Вплив рН і концентрації розчинів смоли естеру стиромаля на реологічні властивості флексографічних фарб

18.Величко О. М., Зоренко О. В., Олійник В. color: #000000http://druk.kpispan stylefont-size: largerspan style==/strong.ua/druk/node/80Г., Савченко К. І Ступін/strongь емульгуваннfont-size: largerя і закріплення гібридних фарб.

19. Григорова З. В., Мудрієвська Ю. О Конкурентне середовище: складові та вплив на діяльність підприємства.

 21.  Кваско А. В. Методика оцінки рівня організації поліграфічного виробництва.

22. Котляров И. Д. Использование инструментов электронного бизнеса в отрасли печати: опыт теоретического осмысления.

23. Паламарчук С. Ю. Тенденції розвитку мотиваційної системи управління персоналом

24. Хімічева Г. І., Демиденко О. О., Зенкін А. С. Удосконалення інноваційної діяльності ВНЗ шляхом впровадження системи неджменту якості

25. Дацюк І. В. Сутнісна характеристика кризи підприємств

26. Побідаш І. Л., Борисовська Г. Часописи галузі видавнича справа та редагування

27. Іванов-Ахметов В. М. Коротка історія графічного образотворчого мистецтва в техніці офорту

28. Тютчева Л. Д., Ліхачьов С. О., Буртной М. А. Методика створення елементів інформаційного дизайну

29. Мікульонок І. О. Підготовка навчальних видань у НТУУ «Київський політехнічний інститут»

30. Зоренко Я. Першу декаду завершено гідно!

31. Одайник О. В. Кольоропис

32. Величко О. М., Мамонов Ю. П Впевнений поступ у майбутнє  
 

2010 year  3 (29)span style=nbsp;

1.Артюшина И. Л., Ахтариев Р. Ж., Винокур А. И. Цифровые высококонтрастные оригиналы и архивное хранение изображений 

 2.Гасов В. М., Постников М. Е., Постников В. М. Простые аналитические модели для анализа приоритетной обработки запросов в оперативной полиграфии 

3.Ерофеева А. В., Кондратов А. П. Использование эффекта Патрикеева-Маллинза в трафаретной печати на латексных воздушных шарах 

4.Панкин О. В. Методика применения цветопробной видеовоспроизводящей системы в полиграфhttp://druk.kpi.ua/da href=ruk/node/145ии 

5.Сенаторов Л. Ю., Бобров В. И. Силовые параметры конгревного тиснения при использовании различных декельных систем.

6. Фадейкина И. Н., Грибкова О. Л., Перешивко Л. Я., Золотаревский В. И., Тамеев А. Р., Ванников А. В. Формирование электропроводящего изображения методом струйной печати.

7. Куликов Г. Б., Разинкин Е. В. Параметры, определяющие износ опор печатной пары ротационных печатных машин башенного типа

8. Галицкий Д. В., Силенко П. Н. Фальцовка: условия равновесия с учетом сил трения 

 

9.Тимченко Ю. А., Наумов В. А., Бурт И. В. Кинетика фотополимеризации диметилового эфира триэтиленгликольфталата (МГФ-9), инициируемой азобисбутиронитрилом 

10.Кузьмин Б. А. Анализ состояния и перспективы развития полиграфии России 

11.Бирюков В. А. Система сбалансированных показателей полиграфического предприятия 

12.Степанова Г. Н. Управление полиграфическим предприятием на основе механизма ключевых компетенций.

13.Ненашев М. Современная журналистика: состояние, тенденции, проблемы (попытка анализа) 

14. Тулин Е. И  Веб-дизайн 2.0 — проблема идентификации 

15. Кузнецов Б.А. Издательская политика в рыночных условиях современной России

16.  Буренин Н. А., Петрушин В. Н., Никульчев Е. В. Методика статистического анализа данных оценок при исследовании массива учебных пособий

17.Ильина Л. Г., Марголин Л. Н. Программные средства для редакторской деятельности. Поиск и анализ фрагментов текста 

18.Потапова Н. В. К вопросу об особенностях редактирования текста произведения научной литературы. 

19.Ахмаков С. Ю. Лингвистическая энциклопедия и отражение универсума лингвистики (на примере Лингвистического энциклопедического словаря) 

20. Цыганенко А. М. Биография продолжается

 

2010 year  4 (30)

1.Семенюк Е. П. Цікава книга про читання у наш час  

2.Топольницький П. В., Полюдов О. М., Лазаренко Е. Т., Мельников О. В. Здійснена мрія (до 80-річчям з дня народження Я. І. Чехмана)

3.Кобильнік К. З нагоди 15-річчя від дня заснування видавничо-поліграфічного підприємства «АДЕФ-Україна» 

4.Величко О. М. Усі знання і досвід — учням 

5.Цурін О. П. Засоби підвищення InterNet статусу друкованих журналів 

6.Харлан А. П. Особливості редакційного опрацювання енциклопедичного видання 

7.Тріщук О. В Створення науково-інформаційного поліграфічного тексту 

8.Пиголь О.О. Дослідження факторів, що впливають на якість сприйняття інформаціїї в електронному навчальному виданні 

9.Мікульонок І. О. Термінологія в науково-технічних публікаціях 

10.Хімічева Г. І., Зенкін А. С., Іванов П. В., Волощенко К. Ю. Розробка організаційно-функціональної моделі управління віртуальними підприємствами  

11.Барзилович О. М., Лелиця Т. M. Економічна інтеграція, як спосіб підвищення конкурентоспроможності видавничо-книготорговельних організацій  

12.Штангрет А. М., Дурняк Б. В., Мельников О. В Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні: регіональний аспект  
 

13.Скиба В. М., Коваль О. Ю., Величко О. М. Хімічний аналіз поверхні пробільних елементів форм плоского офсетного друку методом рентгенівського мікроаналізу  4.Гавенко С. Ф., Головацька Н. В Дослідження експлуатаційних характеристик гофрованого картону 

15.Новосельская О. А., Пенкин А. А., Соловьева Т. В. Печатные свойства газетной бумаги с применением различных видов катионного крахмала. 

16. Естріна М. В., Канагін В. О. Вплив обробки магнітним полем на властивості зволожувального розчину

17.Морозов А. С., Колесник Ю. М. Методологічні та еколого-економічні аспекти існування технологічних систем утилізації відходів, зокрема поліграфічних 

18.Роїк Т. А., Гавриш А. П., Віцюк Ю. Ю., Мельник О. О., Попов І. В. Особливості формування структури і комплексу властивостей підшипникових матеріалів на основі відходів швидкорізальних сталей 

19.Михайленко К. С., Степанець В. В. Визначення оптимальної концентрації мікрокапсул з ароматом в ароматизованих лаках

20.Палюх О. О. Динамічна і математична моделі кулачкового обертового механізму, зблокованого з розвантажуючим пристроєм, тамподрукарської машин 

21.Новогруfont-family: Times New Romanдський Л. С., Шаповал В. І., Зенкін М. А Методика оптимізації вибору параметрів кліматичних камер для випробувань виробів  

 22.Шевченко О. В., Бєляєва А. Ю. Ефективне дроблення стружки при токарній обробці  

 23.Логазяк I. Ю., Гавенко С. Ф. Технологія зміцнення поверхневої структури шибера  

24. Несхозієвський А. В. Розробка технологічного процесу відновлення циліндричних деталей офсетних друкарських машин

25.Кохановський В. О. Методика експериментальних випробувань магнітних пускачів на комутаційну зносостійкість в категорії АС-3.  

26.Романен/spanко В. В., spspan style=color: rgb(0,0,0)an style=Дубнюк В. Л. Теоретическое обоснование и возможности реализации фокусирования /strongлазернsp29. /spanan style=ого nbsp; излучения с помощью адаптивной оптики в поspan style=лиграфических производствах  

27.Гілета І. В. Визначення функцій належності факторів шпальти газетного видання 

28.Кушлик Б. Р. Математичний опис точки друкувального елементу у друкарському контакті офсетного друку 

29.Юшко А. В., Зенкін М. Контроль товщини тонких плівок еліпсометричним методом 

30. Базілевська А. Г., Зоренко О. В. Технологічні аспекти виготовлення персоналізованої подарункової продукції типу фотоальбом.

31.Левыкин И. В., Логвиненко Е. В. Критерии оптимизации полиграфических процессов средствами имитационного моделирования 

32.Кобильнік К. О. Модульні сітки, як базова структура газетних видань 

33.Киричок Т. Ю., Беспала К. М. Тенденції досліджень та розробок у сфері захисту цінних паперів та документів суворого обліку 

34.Морфлюк-Щур В. В. Розробка методики об’єктивного контролю кольоровідтворення для офсетного способу друку 

35.Киричок П. О., Козик А. М. Розробка технології кольороподілу з використанням елементів нечіткої логіки у вигляді розмитих моделей 

36.Левчук О. М. Настановча вузькоспрямованість кругозору в студентів медіаспеціальностей

37.Мельников О. В. Час роботи та звершень (до 80-ліття Української академії друкарства)

38. Киричок П. О., Мамонов Ю. П., Серега С. М. Відкриття в НТУУ «КПІ» підготовки магістрів за спеціальністю 8.05150105 «Технологія розробки,виготовлення та оформлення паковань»

 

 2011 year  1 (31)

1.Одайник О. В. Синтези реального та абстрактного в образотворчому мистецтві 

2. Котляров И. Д. Совершенствование справочно-библиографического аппарата научной статьи 

Ковба Ж. М., Луценко А. О. Рекламно-інформаційна діяльність на книжковому ринку України 

4.Кваско А. В., Слинявук О. С. Особливості структури економічної безпеки поліграфічних підприємств 

5.Кушлик-Дивульська О. І., Штабалюк П. І. Моделі інвестометрії в реальному секторі 

6.Шендерівська Л. П., Марковська О. К. Менеджмент на гуртовому книготорговельному підприємстві 

7.Реут Т. М. Методика управління економічним розвитком підприємства 

8.  Передерієнко Н. І., Леспух О. Управління структурою капіталу поліграфічних підприємств 

9. Грет Г. П., Мельник К.У. Вплив каналів розподілу на організацію збуту спеціалізованого видавництва 

10.Корнійчук А. П Мережеві книгарні в сучасному книготорговельному просторі України 

11.  Котляревський Я. В., Сорока І. Вплив науково-технічного прогресу на організацію поліграфічного виробництва 

12. Барзилович О. М., Одінцова В. В. Якість як конкурентна перевага на ринку поліграфічних послуг 

13. Ковба Ж. М., Гаврилюк І. П. Інформаційна ситуація на ринку дитячої літератури України (стан та перспективи розвитку)

14. Морозов А. С. Адсорбційна рівновага водяних парів при акліматизації паперу 

15.  Нетак В. Б. Механізми старіння відбитків широкоформатного струминного друку

16. Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Дяченко Л. А. Вдосконалення методів визначення частотно-інерційних та кінематичних властивостей систем з розподіленими параметрами

17.Ривак П. М. Технічне і програмне забезпечення для реалізації цифрової системи позиціювання аркушів 

18. Несхозієвський А. В. Розрахунок контактної площі деталей поліграфічного обладнання після нанесення мікрорельєфу 

19. Морфлюк В. Ф. Дослідження процесів об’єктивного статистичного визначення бокового зміщення полотна у вузькорулонних флексографічних друкарських машинах

20. Палюх О. О. Аналіз принципових схем механізмів натиску у тамподрукарських машинах

21. Романенко В. В., Дубнюк В. Л. Применение адаптивных фокусирующих систем при реализации лазерных технологий для нужд полиграфических производств

22. Шостачук Ю. О., Жеребко І. С., Шостачук О. П. Дослідження процесу розподілу фарбових шарів у фарбових апаратах друкарських машин 

23.Дыдышко С. И., Каган Б. В., Пицхалаури Т. А. О возможности использования методов теории подобия при оценке качества воспроизведения полиграфических изображений 

24. Котляров В. П., Аліверді М. А., Артемчук О. І., Талімонова Н. Л. Технологічне забезпечення операцій лазерної технології в поліграфії 

25. Маїк В. З., Ярка Н. В. Дослідження фізико-механічних властивостей фотополімерних штампів для тиснення 

26. Романенко В. В. Совершенствование лазерного упрочнения штампов для нужд полиграфических производств

27. Мотика М. Т. Сучасні вимоги до паковань харчової продукції: аналітичний огляд

28.Киричок Т. Ю. Класифікація пакувань оптичних дисків 

29.Стельмах І. М., Зоренко О. В., Осипова Т. Г. Апаратні та програмні засоби виготовлення електронних оригінал-макетів журнальної продукції 

30.Киричок П. О., Мамонов Ю. П., Тріщук О. В., Фіголь Н. М. Відкриття в НТУУ «КПІ» підготовки магістрів за спеціальністю 8.03030301 «Видавнича справа та редагування»

31. Естріна М. В., Лазаренко Е. Т., Мельников О. В. Аналіз тематики дисертаційних досліджень виконаних в Українській академії друкарства в 1983–2010 роках 

32. Киричок П. О., Побідаш І. Л. Нова спеціалізована рада у Видавничо-поліграфічному інституті НТУУ «КПІ»

33. Кулишова Н. Е., Балашов И. В. Прогнозирование цвета шестикрасочной флексографской печати 

34. Зоренко Я. В. Вплив режимів кольороподілу на оптичні характеристики репродукцій 

35. Пшеничний Ю. В. Рисують графіки 

 

 2011 year 2  (32)

 

1. Козій К. Огляд стану книговидання та книгорозповсюдження за часів незалежної України  

2.Заблодський М. В. Ілюстрування та оформлення видань казки «Білосніжка та семеро гномів».

3.Токарь О. В. Восприятие текстовых шрифтов школьниками по алгоритму «ожидание минус восприятие»

4. Лопухова О. В. Дизайн — мистецтво художника і розрахунок аналітика

5.  Сеньківська Н. Є., Піх І. В., Сеньківський В. М. Багатофакторний вибір альтернатив композиційного оформлення книжкового видання 

6. Малюкевич А. С., Токарь О. В. Современные интернет-порталы: структура и роль в жизни детей старшего школьного возраста 

7. Стоцько Р. З. Аналіз польського досвіду проектування та будівництва духовних освітніх закладів

8. Шендерівська Л. П., Аладьєва О. Ю. Використання виробничої потужності на поліграфічних підприємствах

9. Погребицька Ю. В., Григорова З. В Формування фінансової стратегії поліграфічних підприємств в сучасних умовах господарювання

10. Польова В. О., Сошинська Я. Є. Перспективи реалізації електронних видань на українському ринку.

11. Дерев’янко І. О. Інтеграція комунікаційної та інформаційної діяльності суб’єктів книжкового ринку України

12. Барнич Ю. О., Лопушанська К. З. Дослідження ефективності нововведень в додрукарських процесах

14. Хохлова Р. А., Мокрецова К. О. Тенденції у розвитку плівкових матеріалів, що біорозкладаються, для задруковування і виготовлення паковань

15. Киричок П. О., Попов І. В. Класифікація пристроїв для оздоблювально-зміцнюючої обробки деталей поліграфічного обладнання

16. Палюх О. О. Аналіз та рекомендації по вибору кулачкових механізмів приводу тамподрукарських машин, зблокованих з розвантажуючими пристроями

17.  Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Дяченко Л. А. Методика визначення частотно-інерційних та кінематичних властивостей смстем з розподіленими параметрами на прикладі стрижневих резонаторів

18. Лотоцька О. І. Теоретичні розрахунки опорної площі поверхонь частково-регулярного мікрорельєфу

19. Кулишова Н. Е., Зингерман Е. О. Метод оцифровки объемных документов с помощью цифрового фотоаппарата с последующим улучшением изображений

20. Рябцева К. А., Полєв Є. О., Вуєць Л. Г. Вибір оптимального варіанту виготовлення нековзьких серветок-підкладок

21. Морфлюк-Щур В. В. Розробка алгоритму автоматизованого контролю кольоровідтворення для офсетного способу друку

22.Мотика М. Т. Трафаретний друк як технологія виготовлення тактильних книг

23. Дыдышко С. И., Микулич Г. С. Разработка нового метода защиты упаковочной и этикеточной продукции от фальсификации

24. Морозов А. С. Процеси відходоутворення в тарно-пакувальних матеріалах та механізми їх реалізації.

25. Киричок Т. Ю., Мережинська А. М., Богіш О. В. Класифікація методів поліграфічного опорядження та обробки пластику

26. Савченко К. І., Зоренко О. В., Розум Т. В., Величко О. М. Сучасний стан технологій друкування в Україні

27. Ткаченко В. Ф., Попов А. В., Ястреб Ю. О. Исследование и разработка процедуры компенсации формы растровой точки при флексографской печати

 

 2011 year  3 (33)

Технологические процессы

   1. Киричок П. О., Лотоцька О. І. Експериментальні дослідження геометричних параметрів циліндричних деталей поліграфічних машин при комплексній обробці

 

3. Киричок Т. Ю., Нестеренко В. М., Талімонова Н. Л. Дослідження кольоровідтворення на одно- та двошаровому папері спеціального призначеннspan style=я

4. Скиба В. М. Вплив друкарського контакту на зміну мікрогеометрії елементів друкарської форми

5. Морфлюк В. Ф. Засоби цифрового визначення та стабілізації паралельності переднього краю листа у листових друкарських машинах

6.Зоренко Я. В. Дослідження системи «оригінал—відбиток» із визначенням впливу її параметрів на стабільність процесу репродукування плоским офсетним друком

7. Роїк Т. А., Райченко О. Ю. Захист цифрової фотографії за допомогою цифрових водяних знаків

8. Киричок П. О., Морфлюк-Щур В. В. Структурна організація програмно-технічних засобів цифрового контролю якості кольоровідтворення

9. Дstrongробязко Т. О., Зоренко О. В., Байдак О. Ю. Підготовка зволожувального розчину та систем зволоження у виробничих умовах

10. Ловейкін В. В., Човнюк Ю. В., Шимко Л. С. Метод графів зв’язку у задачах математичного моделювання брахістохрон за наявності сил тертя та опору середовища

11. Олянишен Т. В., Сторожук В. М., Піх І. В., Мельников О. В. Модель факторів несприятливого впливу на оточуюче середовище.

 Машины и автоматизированные комплексы

 12. Шостачук Ю. О., Гриценко Д. С. Дослідження точності позиціонування транспортувальних пристроїв конвеєрного типу тамподрукарської машини ТДМ-300

13. Іванко А. І., Шостачук П. П. Транспортно-передавальні пристрої книжково-журнальних блоків у потоковому виробництві

14. Черня Б. О., Шостачук О. П. Експлуатаційні властивості друкарського апарату флексодрукарських аркушевих машин

15. Палюх О. О. Визначення залежностей для синтезу законів руху вихідних ланок обертових механізмів тамподрукарських машин.

Полиграфические материалы

16. Зоренко О. В., Хохлова Р. А., Гавриш А. П. Формні матеріали для вибіркового лакування

17. Морозов А. С., Гаврищака Є. Ю., Кіча В. К. Металізовані фарби для продукції рекламного спрямування

Менеджмент производства

 18. Дем’яненко О. М. Значення стратегічного аналізу для ефективної розробки і реалізації фінансової стратегії підприємства

Книговедение

 19. Цурін О.П. Інтегрований  Web-ресурс журналів великого ВНЗ

 Научные новости

20. Іванов-Ахметов В. М., Секірін Є. П. Короткочасний рисунок як метод розвитку творчих здібностей художників

21. Пшеничний Ю. В. Студентські книжкові проекти — переможці на конкурсі «Мистецтва книги».

22. Лазаренко Е. Т. До 80-річчя з дня народження Олександра Миколайовича Полюдова.Вітання з ювілеєм Юрія Олександровича Барнича

23. Савченко К. Співпраця з ТОВ СП «Європрінт».

 

2011 year  4 (34)

Педагогика профессионального образования.
Аттестация научных педагогических кадров
     
 1.
Лабецька М. Т., Лазаренко Е. Т., Мельников О. В. Аналіз тематики дисертаційних робіт, присвячених трафаретному друку, виконаних в Україні протягом 1969–2011 рр. — 2011. — № 4(34). — С. 4—10.
 
  
Технологические процессы
    
 2.
Киричок Т. Ю. Класифікація пошкоджень банкнот в обігу. — 2011. — № 4(34). &‐ С. 11—20.
     
 3.
Скиба В. М. Друкувальні властивості офсетних форм. — 2011. — № 4(34). — С. 21—26.
      
 4.
Морфлюк В. Ф., Чуркін В. В. Статистичне визначення параметрів зволожувальних розчинів при друкуванні гібридними фарбами. — 2011. — № 4(34). — С. 27—33.
      
 5.
Кушлик Б. Р. Аналіз поведінки водно-фарбової емульсії у процесі плоского офсетного друку зі зволоженням друкарських форм. — 2011. — № 4(34). — С. 34—45.
      
 6.
Кирилюк А. В., Зоренко О. В. Дослідження ламінування листівок. — 2011. — № 4(34). — С. 46—56.
      
 7.
Роїк Т. А., Лемешко Д. І. Вибір програмного забезпечення для комп’ютерних видавничих систем. — 2011. — № 4(34). — С. 57—60.
      
 8.
Морозов А. С. Особливості переробки металевих відходів і використаних поліграфічних матеріалів. — 2011. — № 4(34). — С. 61—67.
      
 
9. Гуменюк О. В. Високі технології поліграфії. — 2011. — № 4(34). — С. 68—71.
      
10.
Когут П. П. Дослідження впливу енергетичних параметрів паперу спеціального призначення на його стійкість до забруднення в обігу. — 2011. — № 4(34). — С. 72—79.
     

11.
Стоцько Р. З. Особливості проектування системи незалежного енергозабезпечення. — 2011. — № 4(34). — С. 80—83.
         

Машины и автоматизированные комплексы
     
 12. 
Іванко А. І., Кухарук Д. Г. Автоматизоване проектування пристрою для обробки корінця книжкового блока засобами SolidWorks. — 2011. — № 4(34). — С. 84—87.
     
 13. Ловейкін В. С., Бортун В. А. Оптимізація режиму пуску приводного механізму за критерієм середньоквадратичного відхилення прискорень. — 2011. — № 4(34). — С. 88&‐95.
     
 14. 
Романенко В. В. Автоматизована установка для високоякісної газолазерної різки металів для потреб поліграфічних виробництв. — 2011. — № 4(34). — С. 96—102.
      
 15.
Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Тисленко О. Б., Дитюк А. І. Кінематично-силовий аналіз резонансних режимів коливань дебалансних вібраційних дозаторів сипких матеріалів. — 2011. — № 4(34). — С. 103—107.
          
Полиграфические материалы
    
 
16.  Савченко К. І., Величко О. М., Розум Т. В. Дослідження властивостей друкарських фарб. — 2011. — № 4(34). — С. 108—113.
      
 17. 
Хохлова Р. А., Кирильчук К. О. Технологічні властивості сучасних клеїв для незшивного клейового скріплення. — 2011. — № 4(34). — С. 114—121.
             
Менеджмент производства
   
 18. 
Дем’яненко О. М. Cистема фінансового контролінгу як елемент ефективно побудованої та реалізованої фінансової стратегії підприємства. — 2011. — № 4(34). — С. 122—125.
      

 19.
Шендерівська Л. П., Копайгора О. В. Ризики інвестиційної діяльності. — 2011. — № 4(34). — С. 126—130.
              
Издательское дело и редактирование
    
 
20.

Харлан А. П. Редакційно-видавнича діяльність Михайла Грушевського. — 2011. — № 4(34). — С. 131—138.

 

 

 

 

 

 21.  Киричок П. Олена Михайлівна Величко. — 2011. — № 4(34). — С. 139— 141.

                      2012 year  1 (35)

  1. Киричок Т. Ю. Застосування друкованої електронікиspan style= для створення активних захисних елементів банкнот — 2012. — 1(35). — С. 4–11.

2. Савченко К. І., Зоренко О. В., Величко О. М. Відтворення кольору струминним друком — 2012 — № 1(35). — С. 12–17.

3. Нечипоренко Н. А., Шелудько С. А., Бердовщикова А. В. Технологические аспекты офсетной печати на металлизированных подложках без термосушки — 2012. — № 1(35). — С. 18–31

4.Лазаренко Е. Т., Кохан В. Ф., Мельников О. В., Лазаренко О. В. Шляхи інтенсифікації процесу очищення анілоксових валів флексографічних друкарсьских машин  — 2012. — № 1(35). &‐ С. 32–39.

5.Морфлюк В. Ф., Карпенко І. С. Автоматизація процесів подачі аркушів листових друкарських машинах — 2012. — № 1(35). — С. 40–45.

6 . Сеньківський В. М., Гілета І. В.Математична модель алгоритму привідного верстання газетної публікації — 2012. — № 1(35). — С. 46–54.

7. Ткаченко В. П., Попов О. В., Ястреб Ю. О. Дослідження ефективності застосування адаптивного метода растрування у флексографському способі друку — 2012. — № 1(35). — С. 55–61.

8.Кохановський О. П., Бриндзя О. Л. Технологія відновлення в електронному font-size: largerвиді раритетних видань довідкового характеру &mda/strongsh; 2012. — № 1(35). — С. nbsp; 62—66.span style=

9. Гавенко С. Ф., Логазяк І. Ю., Туряб Л. В. Дослідження факторів впливу на кути розкривання книжкових блоків— 2012. — № 1(35). — С. 67–73.

 10. Зенкін А. С., Шишкевич К. І. Адаптація системи збалансованих показників для оцінки якості складання машин  — 2012. — № 1(35). — С. 74–80.

11. Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Почка К. І. Особливості впливу демпфування на коефіцієнт ефективності симетрично-консольного віброізолятора телескопічної стріли автокрана  — 2012. — № 1(35). — С. 81–87.

  12. Гавриш А. П., Роїк Т. А., Мельник О. О., Віцюк Ю. Ю. Вплив технології оброблення підшипників поліграфічних машин на якість друкованої продукції . — 2012. — № 1(35). — С. 88—96.

Машины и автоматизированные комплексы

 

 15. Коркішко І. С., Шостачук Ю. О.Ефективність сумісного використання друкарських і оздоблювальних модулів для виготовлення поліграфічної продукції — 2012. — № 1(35). — С. 113–122.

16. Проць Я. І., Федорів П. С., Цяпута Ю. О., Скочиляс В. В. Дослідження конструкцій струменевих живильників листового матеріалу  — 2012. — № 1(35). — С. 123—129.

17. Котляров В. П., Короткий Д. В. Трансфокатори для операцій лазерної обробки в поліграфії — К. : ВПІ НТУУ «КПІ». — 2012. — № 1(35). — С. 130–141.

18.Новік М. А., Дідовець В. Є. Порівняння статичних характеристик багатопозиційних приводів з цифровим керуванням &‐2012. — № 1(35). — С. 142–149.

19.Науменко О. В. Визначення основних технічних параметрів дослідного взірця віброножової різальної машини  — 2012. — № 1(35). — С. 150–155.

Полиграфические материалы

20. Хохлова Р. А. Сучасний стан розвитку флексографічних фарб для паковань  — 2012. — № 1(35). — С. 156–163.

21. Гургаль Н. С., Репета В. Б., Шибанов В. В. Зміна поверхневої енергії флексографічних фото полімерних форм у процесі їх виготовлення . — 2012. — № 1(35). — С. 164–168.

22.Морозов А. С., Сухіна Є. Г., Гуща О. В., Безкоровайна Д. В. Методи виготовлення алюмінієвих пігментів для використання в поліграфічній промисловості — 2012. — № 1(35). — С. 169–175.

 23. Грет Г. П. Вплив організаційної структури управління роздрібного книготорговельного підприємства на збут— 2012. —№ 1(35). — С. 176–182.

Менеджмент производства

  24. Сошинська В. Є. Роль збірника наукових праць «Технологія і техніка друкарства» у системі науково-професійної комунікації  — 2012. — № 1(35). — С. 183–189.

Книговедение

  25. Лузан М. В. Професійна орієнтація сучасної молоді у процесі технологічної підготовки  — 2012. — № 1(35). — С. 190–197

Научные новости

26. Зоренко Я. Осінні студії молодих науковців на конференції «Printing Future Days 2011» . — 2012. — № 1(35). — С. 198–200.

27. Зоренко О. В. Гідне поцінування флагмана професійної видавничо-поліграфічної періодики . — 2012. — № 1(35). — С. 201–202. 

28. Маїк В. Вітання з 60-річчям Угрина Ярослава Михай/spanловича  — 2012. — № 1(35). — С. 203–204.  

 

2012 year  2 (36) 

Технологические процессы

1. Киричок Т. Ю., Гуща О. В. Вплив металографічного друку на міцнісні характеристики банкнотного паперу // Технологія і техніка друкарства.  — 2012. — № 2(36). — С. 4–10.

2. Роїк Т. А., Дорфман І. Є. Формування властивостей нових зносостійких деталей на основі відходів алюмінієвих сплавів для поліграфічних машин  — 2012. — № 2(36). — С. 11–16

3.  Морозов А. С. Вірогідність виникнення та умови розвитку тріщини в наповнених полімерах обмеженої товщини — 2012. — № 2(36). — С. 17–22.

4. Кохановський О. П., Циганенко К. В. Автоматизація процесу створення складних публікацій в InDesign на основі скриптів Java Script  — 2012. — № 2(36). — С. 23–27.

5. Чепурна К. О. Вплив технологічного середовища на властивості фарбових валиків  — 2012. — № 2(36). — С. 28–33.

6. Морфлюк В. Ф. Об’єктивне визначення кута відхилення пристрою натягу полотна паперу та його стабілізація у рулонних

7. Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Почка К. І. Синтез широкосмугових активних віброзахисних пристроїв для вантажопідйомних кранів з мехатронними системами управління демпфуванням — 2012. — № 2(36). — С. 41–48

 

Машины и автоматизированные комплексы

8. Науменко О. В. Побудова розрахункової схеми для визначення вертикального зусилля віброрізання. — 2012. — № 2(36). — С. 49–52.

 9. Зенкін А. С., Оборский І. Л., Остапук Ю. В. Особливості створення верстатів для складання з’єднань з термодією — 2012. &∓‐ № 2(36). — С. 53–59.

Полиграфические материалы

10. Ярка Н. В., Маїк В. З.  Матеріали для виготовлення друкарських форм лазерним гравіюванням. — 2012. — № 2(36). — С. 60–67. 

11. Скрипка М. В., Хмілярчук О. І., Лотоцька О. І. Папір для друкування фотографій: структура, властивості, класифікація — 2012. — № 2(36). — С. 68–74

Менеджмент производства

12. Шевченко І. Б. Основні засади формування місії підприємств поліграфічної промисловості. — 2012. — № 2(36). &‐ С. 75–84.

13. Митрякова О. Л., Цыганенко А. М. Возможности проблемно-ориентированного консультирования в решении бизнес-проблем принтмедиаиндустрии  — 2012. — № 2(36). — С. 85–100.

Издательское дело и редактирование

 14. Киричок П. О. Соціальні комунікації в глобальній інформаційній мережі: досягнення і загрози — 2012. — № 2(36). — С. 101–106.

Книговедение

15. Цурін О. П. Журнали у світових електронних базах і проблеми входження до них. — 2012. — № 2(36). — С. 107–112.

Научные новости

16. Пам’яті Едуарда Тимофійовича Лазеренка — 2012. — № 2(36). — С. 113–115. 

 17. Пшеничний Ю. Літня практика — навчання і творчість — 2012. — № 2(36). — С. 115–121.

18. Киричок А. П. Роль Євгена та Бориса Патонів у розвитку науки та технікм України — 2012. — № 2(36). — С. 122–125.

                                                                         2012 year  3 (37) 

Технологические процессы

 1.Киричок Т. Ю. , Когут П. П.  Комплексна оцінка показників зношування банкнот української гривні в умовах реального обігу. — 2012. — № 3(37). — С. 4–26.

 2. Зенкін М. А., Несхозієвський А. В.  Створення нормативно-техничної бази для здійснення контролю якості зміцнюючих покриттів. — 2012. — № 3(37). — С. 27–35.

 3. Кириченко І. О., Савченко К. І., Синяков І. М.  Вплив технологічних режимів друкування на закріплення фарби на пластикових картках. — 2012. &‐ № 3(37). — С. 36–40.

 4. Скиба В. М.  Мас-спектрометричний аналіз проміжних елементів друкарських форм плоского офсетного друку. — 2012. — № 3(37). — С. 41–46.

 5. Зоренко Я. В.  Вплив технологій мінімізації сумарної кількості фарб на стабільність оптичних параметрів відбитка офсетного друку. — 2012. — № 3(37). — С. 47–54.

 6. Івженко Д. О., Хохлова Р. А. Цифрове фото з експериментальним дослідженням технології оброблення. — 2012. — № 3(37). — С. 55–63.

 7. Кохановський О. П., Сіряк Ю. В.  Технологія створення електронного ілюстрованого видання у форматі DJVU. — 2012. — № 3(37). — С. 64–69.

 8. Пархоменко Н. О., Лукомець Л. В. Впровадження елементів системи управління якістю на малому поліграфічному виробництві як механізму боротьби з відходами. — 2012. — № 3(37). — С. 70–76.

9. Анякін М. І., Наєбі Мехді, Жук Р. О., Кондрашев П. В., Степура О. М.  Дослідження технології лазерного фрезерування. — 2012. — № 3(37). — С. 77–86.

10. Хмілярчук О. І., Чепурна К. О., Екгардт Ю. В.  Оцінка якості гарячого тиснення фольгою на шкірі та замінниках шкіри. — 2012. — № 3(37). — С. 87–96.

Машины и автоматизированные комплексы

 11. Кулинич І. В., Шостачук Ю. О. Дослідження процесу транспортування та викладання віддрукованої продукції на приймальний стапель аркушевих друкарських машин - 2012. — № 3(37). — С. 97- 108

 12. Іванко А. І., Маржієвський Р. В. Конструкція пристрою для безупинного обрізування аркушевого матеріалу в потокових лініях. — 2012. — № 3(37). — С. 109–113.

 13.Палюх О. О.  Розрахунок відновлювального моменту і додаткового кулачка розвантажувального пристрою приводу тамподрукарської машини ПТМ-200. — 2012. — № 3(37). — С. 114–118.

 14. Гавриш А. П., Шевчук А. В., Роїк Т. А., Ковальов В. А., Віцюк Ю. Ю. Вплив абразивного інструменту на шорсткість поверхонь композитних підшипників поліграфічної техніки при тонкому шліфуванні. — 2012. — № 3(37). &‐ С. 119–127.

                                                  Полиграфические материалы

15. Новосельская О. А., Пенкин А. А., Губарев А. А. , Темрук В. И. ,Соловьева Т. В.  Комплексная оценка печатных свойств бумаги с различными видами наполнителей. — 2012. — № 3(37). — С. 128–132.

16. Морозов А. С. Паперотвірні властивості макулатурного волокна та перспективи його використання. — 2012. — № 3(37). — С. 133–141.

17. Киричок П. О., Гордін О. В., Талімонов О. Ю.  Дослідження друкарсько-технічних характеристик паперу для виготовлення цінних паперів на безформальдегідній основі. — 2012. — № 3(37). — С. 142–145.

                                                   Менеджмент производства

18. Луценко А. О.  Система розподілу обов’язків щодо державної та громадської підтримки видавничо-книготорговельної галузі України. — 2012. — № 3(37). &‐ С. 146–154.

19. Барнич І. В.  Якість і культура обслуговування у книжковому магазині. — 2012. — № 3(37). — С. 155–160

20. Пархоменко Н. О., Молдован В. І., Хоменко О. В. Методичні аспекти підвищення якості послуг у сфері транспортної логістики. — 2012. — № 3(37). — С. 161–165.

 21.Мельниченко А. А., Киричок А. П. Рекламно-інформаційні та PR-кампанії у сфері грошового обігу. — 2012. — № 3(37). — С. 166–173.

 Педагогика профессионального образования. Аттестация научных педагогических кадров

 22. Киричок П. О., Мамонов Ю. П., Тріщук О. В., Фіголь Н. М. Відкриття в НТУУ «КПІ» підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.03030202 «Зв’язки з громадськістю» та магістрів за спеціальністю 8.03030202 «Зв’язки з громадськістю». — 2012. — № 3(37). — С. 174–181.

                                                                2012 year 4 (38)   .


                                                  Технологические процессы

1. Киричок Т. Ю., Нестеренко В. М., Сухіна Є. Г., Гуща О. В.  Дослідження зміни характеристик зразків банкнот під час імітації зношування. — 2012. — № 4(38).— C. 4–25.  

2.  Киричок П. О., Несхозієвська Т. М.  Класифікація аркушепровідних систем офсетних друкарських машин. — 2012. — № 4(38). — C. 26–31.

3.  Чепурна К. О.  Комплексна методика раціональної експлуатації фарбових валиків малоформатних офсетних друкарських машин. — 2012. — № 4(38). — С. 32–38. 

4. Хохлова Р. А., Хлус О. С.  Аналіз методів уведення звукової інформації, записаної у нотних символах. — 2012. — № 4(38). — С. 39–51. 

5. Морфлюк В. Ф., Карпенко І. С.  Автоматизація процесів цифрового визначення технологічних параметрів повітряно-вакуумної системи подачі аркушів. — 2012. — № 4(38). — С. 52–58.

6. Ратушняк Ю. В. Оптимізація моделі факторів процесу проектування електронного видання для планшетного комп’ютера. — 2012. — № 4(38). — С. 59–65.

7. Струтинський В. Б., Гуржій А. А.  Параметри точності механізма гексапода для поліграфічного та пакувального виробництва. — 2012. — № 4(38). — С. 66–75.   

                                   Машины и автоматизированные комплексы 

8. Киричок П. О., Несхозієвський А. В., Шевчук А. В. Відновлення циліндричних деталей поліграфічного обладнання на основі селективних методів. — 2012. — № 4(38). — С. 76–81.

9. Пушкар А. В. Точностні характеристики коротких фарбодрукарських систем з кратними циліндрами. — 2012. — № 4(38). — С. 82–89.

10. Романенко В. В. Підвищення якості газолазерної різки металевих матеріалів за рахунок усунення грату на кромках різів приspan style= використанні в поліграфічній промисловості. — 2012. — № 4(38). — С. 90–94. 

  /a;                                                  Полиграфические материалы

11. Савченко К. І.  Вплив складників технологічного середовища на спектральні характеристики відбитків. — 2012. — № 4(38). — С. 95–101.

12. Роїк Т. А., Орлик О. Ю.  Дослідження факторів впливу на підготовку фарби для офсетного способу друку. — 2012. — № 4(38). — С. 102–107.

 13. Кажмуратов Ж. Т.  Сучасні технології виробництва банкнотного паперу і життєвий цикл банкнот. — 2012. — № 4(38). — С. 108–115.

14. Копайленко І. В. Вплив якості води на властивості зволожувального розчину офсетного друку. — 2012. — № 4(38). &‐ С. 116–122.

                                                                 Менеджмент производства

15. Передерієнко Н. І., Кузьма Н. В. Управління витратами на поліграфічних підприємствах із застосуванням алгоритмів «Еконan∓Памstrongомного виробництва&raqu‐a href=http://druk.kpi.ua/druk/node/1205span style=o;. — 2012. — № 4(38). — С. 123–nbsp; 128.

16. Пархоменко Н. О., Проценко А. С. Формування та запровадження нових компонентів розвитку, що підвищують конкурентоспроможність підприємства. — 2012. — № 4(38). — С. 129–134.

17. Ткачук О. Б.  Дослідження рекламного ринку періодичних видань України. — 2012. — № 4(38). — С. 135–140 

№ 1(39), 2013

                                                                    Технологические процессы 

1. Киричок Т. Ю. Методологія комплексного оцінювання якості продукції. — 2013. — № 1(39). &‐ С. 4–17.
2. Несхозієвський А. В. Технологічне забезпечення експлуатаційних властивостей поліграфічного обладнання на основі системи контролю. — 2013. — № 1(39). — С. 18–27.
3. Іванко А. І., Чепурна К. О., Махинич К. О. Вплив технологічних процесів різання аркушевих матеріалів на якісні характеристики продукції. — 2013. — № 1(39). — С. 28–39.
4. Токарь О. В., Зильберглейт М. А. Построение ассоциативных правил на основе связи геометрических параметров шрифтов и объективной удобочитаемости. — 2013. — № 1(39). — С. 40–46.
5. Морозов А. С., Івасенко М. В., Шаховая О. В. Обробка металізованих колоїдних систем. — 2013. — № 1(39). — С. 47&‐53.
6. Прийменко О. А., Хмілярчук О. І. Комплексний показник якості паковань та рекламної продукції, що виготовлені вакуумним формуванням. — 2013. — № 1(39). — С. 54–63.

Машины и автоматизированные комплексы

7. Гавриш А. П., Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Шевчук А. В. Формування залишкових напружень поверхневих шарів тертя композитних підшипників поліграфічних машин при тонкому абразивному шліфуванні. — 2013. — № 1(39). — С. 64–75.
8. Шостачук Ю. О., Шостачук О. П. Дослідження фарбових апаратів офсетних друкарських машин розгалуженого типу. — 2013. — № 1(39). — С. 76–87.
9. Панов С. Л., Надточій Р. В. Побудова математичної моделі механізму приводу ножа паперорізальної машини БР-125. — 2013. — № 1(39). — С. 88–91.

Полиграфические материалы

10. Дорош А. К. , Шевчук А. В., Гуцол О. О. Реологічні властивості червоних (magenta) уніфікованих офсетних фарб Heaset серії Irgastar GF виробництва компанії Ciba. — 2013. — № 1(39). — С. 92–105.
11. Морфлюк В. Ф., Чуркін В. В. Об’єктивне визначення електропровідності зволожувального розчину. — 2013. — № 1(39). — С. 106–111.

Издательское дело и редактирование

12. Левчук О. М. Редакторські посади в умовах інформаційної спеціалізації. — 2013. — № 1(39). — С. 112–121.

Дизайн

13. Іванов-Ахметов В. М., Секірін Є. П. Короткочасний рисунок як метод розвитку творчих здібностей художників. — 2013. — № 1(39). — С. 122–135.

Научные новости

14. Левчук О. Видавництво-ХХІ: начерки для прийдешнього. — 2013. — № 1(39). — С. 136–140.
15. Кобильнік К. О. Вплив розвитку інформаційних технологій на життєвий цикл електронного ресурсу. — 2013. — № 1(39). — С. 141–149.

 

№2(40), 2013

Технологические процессы

1. Шевчук А. В., Киричок Т. Ю., Нестеренко В. М., Маслюк З. О. Підвищення зносостійкості банкнот за рахунок лакування. — 2013. — № 2(40). — С. 4–16.
2. Розенберг О. А., Хохлова Р. А. Технологія cтворення інтерактивної 3D моделі друкарського устаткування. — 2013. — № 2(40). — С. 17–26.
3. Токарь О. В. Разработка семантического профиля областей экрана вузовского электронного учебного издания. — 2013. — № 2(40). — С. 27–31.
4. Сіряк Ю. В., Морфлюк В. Ф. Об’єктивний аналіз впливу чинників на якість створення електронного альбому раритетних репродукцій. — 2013. — № 2(40). — С. 32–40.
5. Попов О. В. Технологічні аспекти підготовки картографічних матеріалів до публікації. — 2013. — № 2(40). — С. 41–45.
6. Сарапулова О. О., Шерстюк В. П. Проблеми поліграфічного виготовлення новітніх паковань з нанорозмірними фотоактивними елементами. — 2013. — № 2(40). — С. 46–57.

Машины и автоматизированные комплексы

7. Гавриш А. П., Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Шевчук А. В. Експериментальне дослідження залишкових напружень поверхневих шарів при тонкому абразивному шліфуванні композитних підшипників ковзання поліграфічних машин. — 2013. — № 2(40). — С. 58–64.
8. Панов C. Л., Надточій Р. В. Силовий аналіз механізму приводу ножа паперорізальної машини БР-125. — 2013. &‐ № 2(40). — С. 65–68.
9. Зигуля С. М. Сучасний стан і аналіз застосування поверхневого пластичного деформування у поліграфічному машинобудуванні. &‐ 2013. — № 2(40). — С. 69&ndas‐h;82.

Полиграфические материалы

10. Дорош А. К., Шевчук А. В., Гуцол О. О. Реологічні властивості червоних (magenta) уніфікованих офсетних фарб Heaset серії Irgastar GF Виробництва компанії Ciba. — 2013. — № 2(40). — С. 83–98.

Менеджмент производства

11. Мельников О. В. Формалізація предметної області управління видавничо-поліграфічною галуззю. — 2013. — № 2(40). — С. 99–108

Научные новости

12. Хімич В. І., Зенкін А. С., Хімічева Г. І. Визначення принципів і підходів до оцінки якості продукції промислового виробництва. — 2013. — № 2(40). —С. 109–113.


№ 3(41), 2013

Технологические процессы 

1.Шевчук А. В., Киричок Т. Ю., Нестеренко В. М. , Талімонов О. Ю. , Маслюк В. О. Дослідження друкарсько-технічних характеристик банкнотного паперу на безформальдегідній основі.— 2013. — № 3(41). — С. 4–11.
2. Несхозієвська Т. М. Теоретичні моделі технологічного забезпечення експлуатаційних властивостей деталей аркушепровідних систем офсетних друкарських машин. — 2013. — № 3(41). — С.12–17.
 3.
Сарапулова О. О., Шерстюк В. П. Технологічні особливості нанесення нанофотонних елементів паковань трафаретним способом друку. — 2013. — № 3(41). — С.18—26.
 4.
Шевченко Я. О., Зо‐ренко О. В., Скиба В. М., Байдак О. Ю. Дослідження якості відтворення бланків майновиstrongх сертифікатіfont-size: largerв. — 2013. — № 3(41)/br /span. ‐— С. ‐27&nnbsp;dash;36.
 5.
Кохановський В. О. Методика збору та обробки експлуатаційної інформації для визначення показників надійності поліграфічних машин. — 2013. — № 3(41). — С. 37–43.
6.
Кулішова Н. Є., Федоренко О. О. Підготовка стереозображень для дитячих видань. — 2013. — № 3(41). — С. 44–51.
7.
Кондрашев П. В. Дослідження продуктивності процесу лазерного сплавлення порошкового матеріалу методом математичної статистики. — 2013. — № 3(41). — С. 52–61.

 Машины и автоматизированные комплексы

8. Віцюк Ю. Ю., Роїк Т. А., Олійник В. Г., Гавриш А. П.  Контактна взаємодія абразивного інструменту та поверхонь оброблення деталей друкарських машин при суперфінішуванні абразивними брусками. — 2013. — № 3(41). — С. 62&‐85.

Менеджмент производства

9. Кушлик-Дивульська О. І. , Штабалюк П. І., Савчук Л. О.  Інформаційна модель страхування активу з урахуванням франшизи на страхові рішення ризикофобів. — 2013. — № 3(41). — С. 86–91.

Издательское дело и редактирование

10. Волкотруб Л. М.  М. О. Максимович — видатний український видавець ХІХ ст. — 2013. — № 3(41). — С. 92–100. 

 Дизайн

 11. Іванов-Ахметов В. М.  Гравюра: історичний огляд і основні різновиди мистецької техніки. — 2013. — № 3(41). — С. 101&‐120.

Научные новости

12. Романко А.  Встановлення наукових зв’язків у сфері редагування між ВПІ НТУУ «КПІ» та UGSM «Monarch Business School Switzerland. — 2013. — № 3(41). — С. 121–122.

 

№ 4(42), 2013  

 

  Технологические процессы 

1. Киричок Т.Ю. Методологія візуального оцінювання стійкості фарбового шару інтагліодруку до імітації зношування. — 2013. — № 4(42). — С. 4–12.
2. Несхозієвський А.В. Дослідження впливу піддекельного матеріалу на кінематику зони друкарського контакту та параметри якості друку. — 2013. — № 4(42). — С. 13–24.
3. Кульбич І.К., Лотоцька О. І. Оцінка якості відбитків при цифровому друці. — 2013. — № 4(42). — С. 25–39.
4. Зигуля С.М. Алгоритм керування комплексним технологічним процесом формування повністю регулярного мікрорельєфу на друкарських циліндрах. — 2013. — № 4(42). — С. 40–46.
5. Зоренко О.В., Кочемасов О.С., Кочемасов Ю.С., Байдак О.Ю. Особливості підготовки витратних матеріалів для цінних паперів. — 2013. — № 4(42). — С. 47–52.
6. Морфлюк В.Ф., Морфлюк-Щур В. В., Банделовський С. В. Об’єктивне цифрове визначення нормованих розмірно-структурних властивостей паперу для офсетного друку. — 2013. — № 4(42). — С. 53–60.

Машины и автоматизированные комплексы

7. Гавриш А.П.,Віцюк Ю.Ю.,Роїк Т.А., Киричок П.О. Динамічне зміцнення поверхонь композитних деталей тертя друкарських машин тонким шліфуванням. — 2013. — № 4(42). — С. 61–72.
8. Котляров В.П., Ткачук М. Г. Технологія та обладнання для очищення друкарських форм. — 2013. — № 4(42). — С. 73–88.
9. Романенко В.В. Нові конструктивні рішення при вимірюванні енергетичних параметрів лазерного випромінювання для потреб поліграфічних виробництв. — 2013. — № 4(42). — С. 89–101.
10. Морфлюк В.Ф., Карпенко І.С. Алгоритм об’єктивного цифрового визначення параметрів суміщення фарб у аркушепередавальних системах. — 2013. — № 4(42). — С. 102–107.

Дизайн

11. Осипова Т. Г., Харук Є. С. Геометричні передумови побудови композиції в сюрреалістичних ілюстраціях. — 2013. — № 4(42). — С. 108–116.

Нормативные акты

12. Мельников О.В., Сеньківський В.М., Штангрет А.М., Семенюк Е.П. Про закони розвитку та функціонування видавничо-поліграфічної галузі. — 2013. — № 4(42). — С. 117–125.

 

  2014 №1(43)Педагогика профессионального образования.
Аттестация научных педагогических кадров

1. Киричок П. О., Тріщук О. В., Фіголь Н. М. Акредитація в НТУУ «КПІ» підготовки магістрів за спеціальністю 8.03030301 «Видавнича справа та редагування». — 2014. — № 1(43). — С. 4–12.

Технологические процессы


2. Киричок Т. Ю., Мережинська А. М., Гуща О. В. Тактильна дискримінація паперових банкнот після лакування вододисперсним лаком. — 2014. — № 1(43). — С. 13–20

3. Зоренко Я. В., Сак Д. О. Параметри відеосистеми КВС для процесу калібрування. — 2014. — № 1(43). — С. 21–29.

4. Морфлюк В. Ф., Карпенко І. С. Дослідження моделей процесів стабілізації параметрів суміщення фарб у аркушепередавальних системах. — 2014. — № 1(43). — С. 30–36.

5. Несхозієвський А. В. Управління якістю вибіркового лакування на основі зміни параметрів пластин. — 2014. — № 1(43). — С. 37–48.

6. Ратушняк Ю. В. (Українська академія друкарства Структура інформаційної технології проектування електронних видань для планшетних комп’ютерів. — 2014. — № 1(43). — С. 49–61.

7. Чуркін В. В. Цифрове визначення параметрів взаємодії друкарського паперу з фарбами. — 2014. — № 1(43). — С. 62–69.

Машины и автоматизированные комплексы

8. Віцюк Ю. Ю., Роїк Т. А., Киричок П. О., Гавриш А. П. Аналіз температурного поля при динамічному ударі абразивного зерна в процесі шліфування композитних деталей тертя друкарських машин. — 2014. — № 1(43). — С. 70–81.

9. Паламар О. О., Слобода Т. В., Кандяк Н. М. Експериментальні дослідження зусиль виготовлення контурів розгорток картонних паковань методом ножичного різання. — 2014. — № 1(43). — С. 82–88.

Полиграфические материалы

10. Хохлова Р. А., Вальков Є. С.  Властивості природних плівкотвірних речовин для виготовлення лаків та фарб, що біорозкладаються. — 2014. — № 1(43). — С. 89–96.

11. Сарапулова О. О. Вплив параметрів друкарської форми на люмінесцентні характеристики нанофотонних друкованих покриттів. — 2014. — № 1(43). — С. 97–106.

  2014 №2(44)

Технологические процессы

1. Киричок Т. Ю., Гуща О. В., Сухіна Є. Г. Вплив фарб металографічного друку, їх композиційного складу на експлуатаційні властивості банкнотних відбитків. — 2014. — № 2(44). — С. 4–22.

2. Несхозієвська Т. М., Киричок П. О., Несхозієвський А. В. Технологія механічного підсилення деталей циліндричної форми в друкарських машинах. — 2014. — № 2(44). — С. 23–34.

3. Зоренко О. В., Кириченко К. Г., Скиба В. М. Стабілізація процесу друкування журнальної продукції. — 2014. — № 2(44). — С. 35–58.

4. Ратушняк Ю. В. Метод розроблення концептуальних прототипів електронних видань для планшетних комп’ютерів. — 2014. — № 2(44). — С. 59–72.

5. Цурін О. П. Інструментальні засоби супроводження конференцій з Web-інтерфейсом. — 2014. — № 2(44). — С. 73–78.

Машины и автоматизированные комплексы

6. Віцюк Ю. Ю., Роїк Т. А., Гавриш А. П. Взаємодія алмазно-абразивного бруска з поверхнею композитного підшипника ковзання поліграфічних машин при формуванні параметрів шорсткості хонінгуванням. — 2014. — № 2(44). — С. 79–102.

7. Іванко А. І., Панов С. Л., Маржієвський Р. В. Кінематичні та динамічні параметри пристрою для обрізування аркушевого матеріалу. — 2014. — № 2(44). — С. 103–111.

8. Лотоцька О. І. Узагальнена класифікація пристроїв та інструменту для виконання вібраційного обкатування на деталях поліграфічного обладнання. — 2014. – № 2(44). — С. 112–123.

Издательское дело и редактирование

9. Фіголь Н. М. Класифікація електронних видань. — 2014. — № 2(44). — С.124–129.

Дизайн

10. Осипова Т. Г., Черниш І. С., Бернтал О. П. Психофізичні основи створення складних образів в ілюстраціях. — 2014. — № 2(44). — С.130–139.

                                                                                                      № 3(45), 2014

Технологические процессы

1. Киричок Т. Ю. (Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (Киев, Украина) Анализ направлений повышения износостойкости банкнот. — 2014. — № 3(45). — С. 4–19.

2. Сенькивский В. Н., Пих И. В., Голубник Т. С., Петрив Ю. И. (Украинская академия печати (Львов, Украина) Построение функций принадлежности факторов качества формирования монтажных спусков. — 2014. — № 3(45). — С. 20–29.

3. Токарь О. В., Зильберглейт М. А. (УО «Белорусский государственный технологический университет», Минск, Республика Беларусь) Технология оценки качества шрифта на допечатной стадии полиграфической подготовки. — 2014. — № 3(45). — С. 30–35.

4. Кулишова Н. Е., Попова А. А. (Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьков, Украина) Построение нечетких оценок искаженных изображений. — 2014. — № 3(45). — С. 36–45.

5. Несхозиевский А. В. (Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (Киев, Украина) Методы расчета фактора дисторсии для современных формных материалов для лакирования. — 2014. — № 3(45). — С. 46–51.

Машины и автоматизированные комплексы

6. Гавриш А. П., Роик Т. А., Киричек П. А., Вицюк Ю. Ю. (Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (Киев, Украина) Влияние технологических факторов обработки на производительность прецизионной машинной доводки поверхностей трения деталей из износостойких композитов для полиграфических машин. — 2014. — № 3(45). — С. 52–67.

7. Кохановский В. А. (Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (Киев, Украина) Техническое состояние и выбор эффективной стратегии обслуживания и ремонта полиграфических машин. — 2014. — № 3(45). — С. 68–75.

8. Иванко А. И., Панов С. Л. (Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (Киев, Украина) Структурный анализ кривошипно-ползунного привода устройства для обрезки книжных блоков. — 2014. — № 3(45). — С. 76–81.

9. Струтинский С. В. (Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (Киев, Украина) Разработка роторной пространственной системы приводов для автоматического сканирования книг. — 2014. — № 3(45). — С. 82–93.

Полиграфические материалы

10. Короткая В. О. (Украинская академия печати (Львов, Украина) Изучение структурного строения биодеградируемых пленок для изготовления экоупаковки. — 2014. — № 3(45). — С. 94–102.

11. Сарапулова О. А. (Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (Киев, Украина) Влияние свойств запечатываемого материала на изготовление печатных нанофотонных систем. — 2014. — № 3(45).— С. 103–112.

Издательское дело и редактирование

12. Сегол Р. И. (Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (Киев, Украина) Компетенции редактора перевода в межкультурной коммуникации. — 2014. — № 3(45). — С. 113–119.

13. Андрийчук Н. Т. (Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (Киев, Украина) Организация издательского дела национальных меньшинств в подсоветской Украине (20-е-начало 30-х гг. ХХ в.). — 2014. — № 3(45). — С. 120–133.

 

 №43(46), 2014

 

Технологические процессы
1. Киричек Т. Ю. (Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (Киев, Украина) Проблемы и направления повышения достоверности определения износа при автоматизированном сортировании банкнот. — 2014. — № 4 (46). — С. 4−13.
2. Киричек Т. Ю. (Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (Киев, Украина) Методология определения уменьшения высоты красочного рельефа интаглиопечати из-за износа. — 2014. — № 4(46). — С. 126–132.
3. Хамула О. Г., Васюта С. П., Яцив М. Р. (Украинская академия печати (Львов, Украина) Оптимизация математической модели иерархии критериев качества восприятия информации в электронных изданиях детьми с нарушениями зрения. — 2014. — № 4(46). — С. 14–20.
4.
Сарапулова О. А., Шерстюк В. П. (Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (Киев, Украина) Влияние технологических параметров фиксирования нанофотонных печатных покрытий на их фотолюминесцентные характеристики. — 2014. — № 4(46). — С. 21–28.
5. Козик А. М. (ОАО «Укрпластик» (Киев, Украина) Флексографическая печать. Путь от негатива на пленке к «High Definition Flexo». — 2014. — № 4(46). — С. 29–34.

Машины и автоматизированные комплексы

6. Гавриш А. П., Роик Т. А., Киричек П. А., Мельник Е. А., Вицюк Ю. Ю. (Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (Киев, Украина) Отделочное хонингование эльборовыми брусками прецизионных отверстий деталей трения из износостойких высоколегированных сплавов на основе алюминия для печатных машин. — 2014. — № 4(46). — С. 35—51.
7. Дубнюк В. Л., Худякова Е. П., Котляров В. П. (Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (Киев, Украина) Результаты применения численных методов решения уравнения теплопроводности при проектировании операций лазерной обработки деталей печатных станков. — 2014. — № 4(46). — С. 52–70.
8. Кохановский В. А. (Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (Киев, Украина) Определяющие факторы износостойкости контактов электромеханических коммутационных аппаратов. — 2014. — № 4(46). — С. 71– 78.

Менеджмент производства

9. Цыганенко А. М., Митрякова О. Л. (Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, Москва, Российская Федерация) Можно ли развивать кадровый капитал принтмедиабизнеса? — 2014. — № 4(46). — С. 79–97.

Издательское дело и редактирование

10. Балюн О. А. (Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (Киев, Украина) Брендбук: проблема определения термина. — 2014. — № 4(46). — С. 98–104.

Дизайн

11. Ковалева О. Ю., Токарь О. В. (УО «Белорусский государственный технологический университет», Минск, Республика Беларусь) Семантическое пространство объектов белорусского эфирного дизайна. — 2014. — № 4(46). — С. 105–112.
12. Бондаренко С. Д., Некраса В. В. (Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (Киев, Украина) Оптическая иллюзия в контексте механизмов восприятия и художественного отображения окружающей действительности. — 2014. — № 4(46). — С. 113–125.

 

‐‐

    
 

 

strong

‐nbsp;