Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.

Authcache Example

Please login to test this block.

Загальне

 

Концепція видання

 

 Тематична спрямованість збірника — висвітлення теоретичних і практичних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі методів та засобів друку; розгляд проблем та перспектив розвитку технології, матеріалів та техніки видавничої справи, поліграфії та поширення видань; удосконалення і розробка нової техніки та технологічних процесів поліграфічного виробництва; розробка та дослідження витратних матеріалів друкарства; економічна стратегія галузі, маркетинг та менеджмент у видавничо-поліграфічній справі; стандартизація; філологічні аспекти видавничої справи і поліграфічного виробництва; наукові досягнення, експериментальні результати, математичні моделі у видавничо-поліграфічній справі та інших галузях економіки, машинобудування, хімічних технологій.


 Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» виходить щоквартально і складається з таких розділів:

- фахова підготовка;

- технологічні процеси;

- машини і автоматизовані комплекси;

- поліграфічні матеріали; менеджмент виробництва;

- редагування; книгознавство;

- дизайн (моделювання, оформлення видань та паковань);

- наукові новини (доповіді, повідомлення, реферати наукових робіт).

 

 Точна транслітераційна назва журналу латиницею — Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva

 ISSN друкованого видання — ISSN 2077-7264

 

Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» входить у відкриті інформаційні, повнотекстові науково-метричні бази даних:

— «Наукова періодика України» — Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ);

— ELAKPI — Електронний архів НТУУ «КПІ»;

— УРБД «Україніка наукова» — загальнодержавна база даних НБУВ;

— УРЖ «Джерело» — реферативний журнал — НБУВ та Інститут проблем реєстрації інформації (ІПРІ);

— Наукова Електронна Бібліотека та Російський індекс наукового цитування (РИНЦ).

Оприлюднення матеріалів статей збірника можливо здійснювати із застосуванням відкритої платформи «Журнали у відкритому доступі» (Open Journal Systems): http://ttdruk.vpi.kpi.ua.


 

Зовнішній вигляд Журналу
 

Кожний номер журналу має відмінності у зовнішньому вигляді (змінюється фото на обкладинці і може змінюватись колір). На рис., що надано нижче, це оформлення журналу №1 за 2008 рік

 

druk_front