Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.

Authcache Example

Please login to test this block.

Повнотекстові статті журналу в PDF форматах по рокам

 

      
     2003 № 1

 1


   
Технологічні процеси

1.Величко О. М. Розвиток технологічних процесів видавничо-поліграфічної справи. — 2003. — № 1. — С. 4—9.

2. Якуцевич С., Назар І. М. Дослідження якості кольорових відбитків, що виконані офсетним способом друку на аркушевих машинах на матових паперах. — 2003. — № 1. — С. 10—13.

3. Гавенко С. Ф., Мізюк О. М. Дослідження дефектів лакованих поверхонь книжкових обкладинок. — 2003. — № 1. — С. 14—17

4.Зоренко О. В., Розум О. Ф. Друкарсько-технічні властивості гумовотканинних полотнищ офсетного плоского друку. — 2003. — № 1. — С. 18—23.

5. Гавриш О. А. Поверхневе термомеханічне очищення деталей круглої форми. — 2003. — № 1. — С. 24—33.

6.Stepien K., Chadzynowa S. Badania оfleksograficznych form termicznych. — 2003. — № 1. — С. 34—38.

7. Розум Т. В., Дорош А. К. Комплексна система контролю якості флексографічного друку. — 2003. — № 1. — С. 39—41.

8. Трауцеддел Р., Вольф К. Поверхневі явища на формах офсетного друку (пер. з нім. Іносової А.). — 2003. — № 1. — С. 42—45.

9.  Шевчук А. В., Музика В. П. Технологічні проблеми виготовлення вітчизняних високозахищених паспортів. — 2003. — № 1. — С. 46—50.
   
Машини і автоматизовані комплекси

10. Полюдов О. М., Кузнецов В. О. Кінематика планетарного механізму приводу ножів машини для тристоронньої обрізки книжкових блоків. — 2003. — № 1. — С. 51—54.

11. Чехман Я. І. Методика визначення потужності друкарського апарата. — 2003. — № 1. — С. 55—60.

12.  Віхоть О. М. Визначення розмірів ланок ротаційного тамподрукарського апарату залежно від кута відриву тампона. — 2003. — № 1. — С. 61—65.

13.Приставський З. М. Силовий аналіз інверсійного кулачкового механізму з жорстким штовхачем. — 2003. — № 1. — С. 66—70.

14.  Киричок П. О. Технологічне забезпечення роботоздатності та надійності елементів та вузлів поліграфічних машин. — 2003. — № 1. — С. 71—79.
   
Поліграфічні матеріали

15. Астратов Н. С. Печатно-технические свойства бумаги (картона) с облагороженным поверхностным слоем, содержащей в композиции полуфабрикаты из лиственной древесины. — 2003. — № 1. — С. 80—84.

16.Кадиляк М. С., Онищенко Т. І. Проблема збереження паперових носіїв інформації. — 2003. — № 1. — С. 85—87.

17. Мартинюк М. С. Дослідження дубльованих плівок на основі орієнтованого поліпропілену. — 2003. — № 1. — С. 88—90.

18.  Кекелидзе Г. Н., Нечипоренко Н. А. Основные характеристики печатных красок, их влияние на технологический процесс печати и качество оттисков. — 2003. — № 1. — С. 91—99.

   
Менеджмент виробництва

 19. Podsiadlo H., Cichowlas L. Zaklady polygraficzne a srodowiskowe normy ISO 14000. — 2003. — № 1. — С. 100—103.

 20. Никифорук Б. В. Нематеріальні активи. Стан, проблеми, шляхи вдосконалення організації обліку. — 2003. — № 1. — С. 104—115.

21. Нікольський Д. В. Методичні аспекти розрахунку економічної ефективності інвестиційних проектів. — 2003. — № 1. — С. 116—120.
   
Наукові новини

22. Величко О. Відбулися конференції. — 2003. — № 1. — С. 121—122.

     

    2003 № 2 
 

2 

Технологічні процеси

1. Шевчук А. В. Логічні методи формального опису засобів захисту бланків цінних паперів та документів суворого обліку. — 2003. — № 2. — С. 4—7.

 Гайдученя О. О., Розум О. Ф. Градаційні характеристики в системі «чорно-білий тоновий оригінал—CMYK-репродукція». — 2003. — № 2. — С. 8—20.

3.  Гавенко С. Ф., Мізюк О. М. Дослідження показників якості флокованих зображень на продукції поліграфічного виробництва. — 2003. — № 2. — С. 21—23.

4.  Кохановський В. О. Застосування LATEX для підготовки до друку складних видань. — 2003. — № 2. — С. 24—30.

5. Зоренко О. В. Дослідження адсорбційного шару офсетного гумовотканинного полотнища. — 2003. — № 2. — С. 31—35.

6.  Якуцевич С., Назар И. Перенос краски в печатном процессе: исследование и математическое описание. — 2003. — № 2. — С. 36—41.

7.  Величко О. М. Вплив мікроструктури поверхні фарбових валиків на фарбоперенесення. — 2003. — № 2. — С. 42—48.

8.  Розум Т. В. Узагальнена методика визначення причин виникнення невідповідної продукції. — 2003. — № 2. — С. 49—52.

9.  Sherstyuk V., Zorenko O., Velychko O. Isopropanol water based solutions in the offset printing and photooxidation processes. — 2003. — № 2. — С. 53—58.

10.Степанець Р. А. Вдосконалення технологічного процесу лакування продукції лаками УФ-тверднення. — 2003. — № 2. — С. 59—65.
 
Машини і автоматизовані комплекси

11   Киричок П. О., Олійник В. Г. Теоретичні дослідження утворення регулярних мікрорельєфів на металевих поверхнях. — 2003. — № 2. — С. 66—72.

12.  Віхоть О. М. Максимальні значення передатного числа циліндрів друкарської пари ротаційних тамподрукарських машин. — 2003. — № 2. — С. 73—77.

13.  Іванко А. І. Кінематика процесу обрізування книжкового блока дисковими ножами з планетарним приводом. — 2003. — № 2. — С. 78—81.

14.  Гавриш О. А. Утворення наклепу при поверхневій очисно-зміцнюючій обробці деталей сталевими щітками. — 2003. — № 2. — С. 82—87.

15. Морфлюк В. Ф., Чуркін В. В. Автоматизована система дискретного регулювання натягу полотна паперу стрічкоживильного пристрою рулонних друкарських машин. — 2003. — № 2. — С. 88—93.

16.  Любимов В., Яновска Е. Параметрическая оценка геометрических структур поверхности в системе 3D. — 2003. — № 2. — С. 94—99.
   
Поліграфічні матеріали

17.  Кадиляк М. С., Онищенко Т. І. Антигрибкові властивості біополімеру марки ЕТС. — 2003. — № 2. — С. 100—104.

18.  Новосельская О. А., Дубоделова Е. В. Влияние композиционного состава на качество газетной бумаги. — 2003. — № 2. — С. 105—107.
   
Менеджмент виробництва

 19.  Герасимчук В. Г. Чи є необхідність у вдосконаленні методологічних аспектів управління організацією? — 2003. — № 2. — С. 108—115

20.  Григорова З. В. Оптимальні методи нарахування амортизації основного капіталу підприємствами поліграфічної промисловості України. — 2003. — № 2. — С. 116—121.

21. Сухацька Т. П. Організація рекламної діяльності у ЗМІ на прикладі часопису «Друкарство». — 2003. — № 2. — С. 122—127.

22.  Кваско А. В. Виробничі функції та проблеми їх побудови. — 2003. — № 2. — С. 128—131.

23.  Сафонов А. В. Районные газеты — перспективы развития. Технические решения. — 2003. — № 2. — С. 132—146.
   
Дизайн

 24.  Сипайло С. В., Долгова Т. А. Анализ подходов к синтезу цифровых изображений белорусских орнаментов. — 2003. — № 2. — С. 147—153.
    

  

2004 year  1(3)

 

 

 

Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів 

1. Згуровський М. З. Основні завдання вищої технічної освіти України щодо реалізації принципів Болонського процесу та забезпечення вимог сфери праці. — 2004. — № 1(3). — С. 4—11.

 2. Тріщук О. В. Від прийому 2003 року до нового, ювілейного. — 2004. — № 1(3). — С. 12—17

3. Дмитриева Л. М. Подготовка полиграфистов высшей квалификации в сибирском регионе России. — 2004. — № 1(3). — С. 18—21

.4. Буланов А. К. Кафедра «Полиграфия и дизайн печатной продукции» Ташкентского института текстильной и легкой промышленности. — 2004. — № 1(3). — С. 22—23.

Технологічні процеси

5. Шевчук А. В., Давидюк А. Д. Система управління якістю поліграфічного комбінату «Україна». — 2004. — № 1(3). — С. 24—33.

6. Розум Т. В. Технологія комплексного контролю якості. — 2004. — № 1(3). — С. 34—38.

7. Chadzynowa S. Porownanie jakosci odbitek zdjec cyfrowych. — 2004. — № 1(3). — С. 39—41.

8. Морфлюк В. Ф. Метод цифрової обробки амплітудних параметрів імпульсних сигналів для контролю суміщення фарб. — 2004. — № 1(3). — С. 42—45. 
 
9. Зоренко О. В. Механізм спрацювання офсетного гумовотканинного полотнища. — 2004. — № 1(3). — С. 46—49. 
 
10. Азаренков В. І., Медведєв М. М., Пріхно С. С. Технологія створення Plug-Ins у середовищі Filter Meister для оформлення видань. — 2004. — № 1(3). — С. 50—54.

Машини і автоматизовані комплекси

11. Киричок П. О., Кушик В. Г., Олійник В. Г. Прогнозування конструкцій затискних патронів підвищеної надійності. — 2004. — № 1(3). — С. 55—60. 
 
12.Приставський З. М. Динаміка інверсійного кулачкового механізму з пружним штовхачем. — 2004. — № 1(3). — С. 61—66.

13. Глоба Л. С., Скицюк В. І., Плотников О. О. Дуальність координати технологічних об’єктів у системі координат металоборобляючого обладнання. — 2004. — № 1(3). — С. 67—73.

14. Віхоть О. М. Методика визначення фактичного передатного числа в друкарських апаратах ротаційних тамподрукарських машин. — 2004. — № 1(3). — С. 74—79.

15. Петрук А. І., Моргун О. Я. Розвиток науково-технічних основ синтезу самоналагоджувальних систем зрівноважування надлишкових навантажень циклових машин. — 2004. — № 1(3). — С. 80—85.

16. Кохановський В. О. Визначення критерію оцінки рівня ефективності друкарської техніки. — 2004. — № 1(3). — С. 86—90.

Поліграфічні матеріали

17. Чепурна К. О., Величко О. М. Емульсійні змивні засоби для чищення валиків. — 2004. — № 1(3). — С. 91—96.

18. Андринская Ю. А. Применение поливинилацетатной дисперсии (ПВАД) для клеевого бесшвейного скрепления. — 2004. — № 1(3). — С. 97—99.

19.Paszkowska K., Podsiadlo H., Ambroziewicz A., Stanislawska A. «Linie papilarne» papierow, w oparciu o metode analizy dynamiki penetracji. — 2004. — № 1(3). — С. 100—105.

20. Ешбаева У. Ж., Буланов А. К., Камалова С. Р. Изучение влияния оптических свойств различных видов бумаг на их качественные показатели. — 2004. — № 1(3). — С. 106—108. The results of research of 
 

21.Зайцева О. О. Сучасні офсетні фарби. — 2004. — № 1(3). — С. 109—112. 
 

22. Mastalerz K., Podsiadlo H., Ambroziewicz A. Papiery syntetyczne: sklad, wlasciwosci, zastosowanie. — 2004. — № 1(3). — С. 113—120.

23. Сусол О. К., Розум О. Ф. Експериментальні дослідження властивостей паперу для різографів. — 2004. — № 1(3). — С. 121—123.

Менеджмент виробництва

24.Hajduk M. Just in time — means of improving production system. — 2004. — № 1(3). — С. 124—133.

25.Бабаханова Х. А. Полиграфические предприятия Узбекистана. — 2004. — № 1(3). — С. 134—135. 
 

26. Stepien K., Kryczka M., Chadzynowa S. Badania rozwoju przemyslu poligraficznego w Lodzi. — 2004. — № 1(3). — С. 136—142. 
 

27. Соловьев В. П., Козак А. В. Рыночные и социальные рычаги управления отходами. — 2004. — № 1(3). — С. 143—146. 
 
28.Nosal E. TQM w koncepcji zarzadzania przez projekty na przykladzie firmy Transsystem SP.Z O.O. z Lancuta. — 2004. — № 1(3). — С. 27. 147—151.

Дизайн

29.Яремчук О. М. Комбінаторне формотворення шрифтових знаків у дизайні акцидентних видань. — 2004. — № 1(3). — С. 152—156.

30. Чирцова Р. З., Алимова Х. А. Особенности шрифтового воспроизведения узбекского алфавита. — 2004. — № 1(3). — С. 157—161.

31.Мартинюк Т. Ф. Деякі особливості оформлення журналів для фахівців: нормативи і реалії. На прикладі друкованих ЗМІ видавничо-поліграфічної галузі. — 2004. — № 1(3). — С. 162—169. 
 

   

2004 year  2-3 (4-5)

 

 

Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів

1. Киричок П. О. Видавничо-поліграфічному факультету — 50. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 4—14. 
 
2. Гламазда М. М. Становлення і розвиток підготовки фахівців книжкової справи на теренах українських земель. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 15—21.

Технологічні процеси

3. Шевчук А. В. Графічна інтерпретація складних елементів у системі засобів захисту поліграфічної продукції. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 22—27.

4. Ткаченко В. Ф., Гудзинский В. Е., Костарев Д. Б. Интернет-сайт «Учебная книга». — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 28—32.

5. Мудрак Е., Рудник Л. В., Микитів Н. С. Дослідження впливу лініатури растра на градаційні характеристики металевих друкарських форм тамподруку. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 33—34. 
 
6. Якуцевич С., Назар И., Лазаренко Э. Качество рулонной офсетной газетной печати на бумаге с различным содержанием макулатуры. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 35—38. 
 
7. Регей І. І. Теорія розрахунку засобів і процесу вирізування зовнішніх випуклих криволінійних контурів у розгортках картонного паковання. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 39—43.

8. Роїк Т. А. Особливості застосування мастильно-охолоджуючих рідин при тонкому шліфуванні композиційних антифрикційних матеріалів. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 44—50. 
 
9.Бондаренко С. Д. Визначення відхилення від ідеального сигналу (шум) в матрицях цифрових фотоапаратів. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 51—54. 
 
10. Шовгенюк М. В., Крохмальський Т. Є., Ковальський Б. М., Писанчин Н. С. Лінійність як критерій частотно-градаційних властивостей випадкових растрових структур. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 55—59.

11. Нізельський Ю. М., Кукура Ю. А. Вдосконалення технологічногопроцесу виготовлення та експлуатації трафаретних друкарських форм на основі модифікованого полівінілового спирту. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 60—65.

Машини і автоматизовані комплекси

12. Полюдов О. М., Кузнецов В. О. Автоматизований критеріальний синтез комбінованих законів періодичного руху на ПЕОМ. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 66—69.

13. Кушик В. Г. Широкодіапазонні цангові затискні патрони підвищеної точності. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 70—73.

14. Румбешта В. О., Романов О. В. Віброакустичний датчик торкання. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 74—78. 
 
15. Дубинский В. В., Кулинич С. П. Влияние контактного трения на движение золотника гидроусилителя. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 79—80.

16. Гладкий П. М., Нур Фахреддин Тайсир Мохамед. Динамика сервомотора регулирующих клапанов турбины Р-12-3,4/0,3 с учётом инерционности подвижных деталей механизмов парораспределения. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 81—84. 
 

17. Чернецкая Н. Б., Варакута Е. А. Влияние гидродинамических процессов на износ контактных поверхностей запорной арматуры. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 85—87. 
 

18. Алексенко О. В., Евтушенко А. А., Яхненко С. М. Насосный эффект рабочего колеса центробежного насоса. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 88—93.

19. Дубровский В. В., Подвысоцкий А. М., Баштовой А. И. Определение дисперсного состава капель при распыливании жидкости из центробежной форсунки. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 94—99.

Поліграфічні матеріали

20. Білоус Н., Кадиляк М., Онищенко Т. І. Використання електромагнітних полів для дезинфекції документів. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 100—103. 
 
21. Мізюк О. М. Вплив реологічних властивостей клею на процес утворення флокованих зображень. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 104—106.

22.Зайцева О. О., Величко О. М. Кінетика емульгування сучасних офсетних фарб. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 107—111.

Менеджмент виробництва

23.Никольская Э. В. Применение экономической диагностики при поведении анализа производственно-коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 112—117.

24. Єремєєва (Пилипців) Л. І., Назар І. М. Преса Львова: аналіз стану. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 118—120.

25. Левчук О. М. УКРКООПВИДАВ: книжковий бізнес непу як запас прийдешнього. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 121—124.] 
 
Видавнича справа та редагування

26.Мохнач-Галицька Є. В. Офіційні видання — технічні вирішення додрукарської підготовки. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 125—130.

27. Шабас Л. Д. Інтелектуальний комп’ютеризований комплекс редагування. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 131—136. 
 
28.Каракоз О. О. Цензура друкованих видань як соціальне явище. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 137—139. 
 
29. Хоню В. В. Структура видавничої галузі в Україні. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 140—143.

Дизайн

30. Яремчук Е. Н. Формування художньо-образної виразності шрифтових зображень акцидентних видань. — 2004. — № 2—3(4—5). — С. 144—148.
 

 

 2004 year 4 (6)

 

 

Технологічні процеси

1. Розум О. Ф. Друкарство ХХІ століття. — 2004. — № 4(6). — С. 4—9.

2.Киричок П. О., Гавриш О. А. Інновація технологічного процесу поверхневої очисно-зміцнювальної термомеханічної обробки. — 2004. — № 4(6). — С. 10—13.
 
3. Дорош А. К., Хомяков В. І. Тенденції розвитку комп’ютеризованих видавничих систем в Україні. — 2004. — № 4(6). — С. 14—23.
.
4. Jakucewicz S., Nazar I. Kontrast wzgledny jako kryterium jakosci odbitki. — 2004. — № 4(6). — С. 21—23.

5. Любимов В., Величко О. М., Зоренко О. В. Фрактальний аналіз поверхні офсетних полотнищ. — 2004. — № 4(6). — С. 24—28.
 
6. Олянишен Т. В. Новий пристрій для дослідження покриттів на стійкість до сухого стирання. — 2004. — № 4(6). — С. 29—31.

7. Степанець Р. А. Систематизація методів інтенсифікації закріплення УФ-лаків. — 2004. — № 4(6). — С. 32—35.

8. Мудрак Е., Рудник Л. В., Лазаренко Е. Т. Моделювання і оптимізація формних процесів тамподруку. — 2004. — № 4(6). — С. 36—40.

9. Урядникова И. В. Количественная оценка ошибок обслуживающего персонала при работе на электрокоагуляторе. — 2004. — № 4(6). — С. 41—43.
.
Машини і автоматизовані комплекси

10. Олійник В. Г. Підвищення довговічності деталей цільових механізмів технологічного обладнання. — 2004. — № 4(6). — С. 44—48. 
 
11. Мовчанюк А. В. Повышение точности расчета ультразвуковых преобразователей для распыления жидких сред. — 2004. — № 4(6). — С. 49—55. 
 
12. Майборода В. С., Гейчук В. М., Івановський О. А. Вплив змащувально-охолоджувальних технологічних середовищ (ЗОТС) на триботехнічні властивості порошкового магніто-абразивного інструменту. — 2004. — № 4(6). — С. 56—67.

13.Шевченко О. В. Використання різцетримачів з пружними елементами для підвищення ефективності обробки на токарно-револьверних верстатах. — 2004. — № 4(6). — С. 68—77. 
 
14. Кузнецов Э. Г. Определение поля давления в смазочном слое торцового газозатворного уплотнения импульсного типа. — 2004. — № 4(6). — С. 78—85.

15. М. О. Луценко, к.т.н.; Т. О. Луценко Моделювання роботи експериментальної кстановки для визначення теплофізичних характеристик полімерів. — 2004. — № 4(6). — С. 86—91.

16. Морфлюк В. Ф. Статистичне визначення та регулювання параметрів суміщення фарб у рулонних друкарських машинах. — 2004. — № 4(6). — С. 92—96. 
 

17. Кушик В. Г., Юрчишин О. Я. Затискні патрони з широким діапазоном затискуваних заготовок. — 2004. — № 4(6). — С. 97—104.

Поліграфічні матеріали

18. Кадиляк М., Кочубей В. В., Онищенко Т. І., Єлічева В. Використання методів термоаналізу для визначення стабільності паперу. — 2004. — № 4(6). — С. 105—110. 
 
19. Дандур’янц О. І., Карачевцева Л. А. Формування структур макропористого кремнію. — 2004. — № 4(6). — С. 111—116.

20.Приходько О. А., Сохацький А. В. Чисельне моделювання просторових течій на основі рівнянь Нав’є-Стокса. — 2004. — № 4(6). — С. 117—122. 
 
21. Роїк Т. А. Підшипникові матеріали для поліграфічної техніки. — 2004. — № 4(6). — С. 123—128.

Менеджмент виробництва

22. Швайка Л. А. Економічна свобода у підприємництві: реаліїї та перспективи. — 2004. — № 4(6). — С. 129—135. 
 
23. Домрачева С. Г., Моісеєнко С. В. Про принципи безконфліктної праці. — 2004. — № 4(6). — С. 136—139.

24. Глотова Г. І., Коробська І. В. Дослідження конкурентоздатності гуртових книготорговельних підприємств. — 2004. — № 4(6). — С. 140—145.

25. Шевчук А. В. Інноваційна стратегія створення галузі по виготовленню цінних паперів та документів суворого обліку. — 2004. — № 4(6). — С. 146—153

26. Левчук О. М. Генеза кооперативних книговидавництв Наддніпрянської України (кінець ХІХ—поч. ХХ ст.) в контексті сучасної теорії організацій. — 2004. — № 4(6). — С. 154—160.

Книгознавство

27. Цибенко І. П. Книжково-бібліографічна діяльність М. С. Грушевського. — 2004. — № 4(6). — С. 161—163. 
 

Наукові новини

28. Розум О. Ф. Зазирнемо у майбутнє. — 2004. — № 4(6). — С. 164—165.

29. Хоню В. В. Пам’яті Романа Григоровича Іванченка. — 2004. — № 4(6). — С. 166—170. 
 

 

 

2005 year   1 (7)

 

 

Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів

1. Дурняк Б. В. Українська академія друкарства — 75 років. — 2005. — № 1(7). — С. 4—17.

Технологічні процеси

2. Розум Т. В. Методологія оптимізації технологічного процесу контролю якості у поліграфії. — 2005. — № 1(7). — С. 18—24

3. Jakucewicz S., Panak J. Studium potlacitelnosti novych typov nenatieranych papierov. — 2005. — № 1(7). — С. 25—33

4. Морфлюк В. Ф. Метод корекції перешкод при скануванні технологічних міток для підтримки точності регулювання суміщення фарб. — 2005. — № 1(7). — С. 34—39.

5. Микитів Н. С. Застосування тамподруку до безпосереднього друкування штрихових кодів на упаковках. — 2005. — № 1(7). — С. 40—42.

6.Слітюк О. О., Зенкін А. С. Методика оцінки естетичного рівня якості швейних виробів. — 2005. — № 1(7). — С. 43—48.

7. Мізюк О. М. Методика визначення густини нанесення ворсу при утворенні флокованих зображень. — 2005. — № 1(7). — С. 49—51.

8. Проволоцкий А. Е., Кадильникова Т. М. Разработка методов и технических средств повышения надежности программно-аппаратного комплекса натурного моделирования напряженно-деформированного состояния машин. — 2005. — № 1(7). — С. 52—55.

Машини і автоматизовані комплекси


9. Іванко А. І., Коломієць А. Б. Методика проведення експериментальних досліджень способу обрізування книжкових блоків дисковими ножами. — 2005. — № 1(7). — С. 56—59.
 

10. Неделчева П. М. Высокоточные цанговые патроны с упругим фланцем для металлорежущих станков. — 2005. — № 1(7). — С. 60—65.

11. Кушик В. Г. Характеристики широкодіапазонних затискних патронів. — 2005. — № 1(7). — С. 66—72.  

12. Хмілярчук О. І. Підвищення якості та експлуатаційних властивостей деталей технологічного обладнання. — 2005. — № 1(7). — С. 73—77.

13. Волков O. I., Хімічева Г. І., Швачій В. М., Зенкін A. C. Аналіз сучасних концепцій управління якістю машинобудівною продукцією. — 2005. — № 1(7). — С. 78—84.

14. Кохановський В. О. Відносний критерій виділення кращих технічних рішень. — 2005. — № 1(7). — С. 85—89.

15. Олійник В. Г. Нові конструкції елементів цільових механізмів технологічного обладнання підвищеної надійності. — 2005. — № 1(7). — С. 90—94.

16.Киричок П. О. Оздоблювально-зміцнювальна обробка важкодоступних поверхонь. — 2005. — № 1(7). — С. 95—98.

Поліграфічні матеріали

 17.Величко О. М., Петренко Т. В., Соловей О. В. Вплив зволожувального розчину на технічні властивості трикотажних чохлів. — 2005. — № 1(7). — С. 99—102.

Менеджмент виробництва

18. Круш П. В. Державне регулювання економіки: фактори ефективності. — 2005. — № 1(7). — С. 103—107

19. Максименко І. А. Проблема ефективності державного управління економікою: тенденції дослідження. — 2005. — № 1(7). — С. 108—111.

20. Круш П. В., Янчук Г. В. Деякі методологічні та теоретичні підходи до визначення суб’єктів економічної влади. — 2005. — № 1(7).— С. 112—122.

21. Тульчинська С. О. Роль державного регулювання у трансформаційних процесах транспортної галузі. — 2005. — № 1(7). — С. 123—127.

22. Федоренко І. П. Специфіка формування національної інноваційної системи в Україні. — 2005. — № 1(7). — С. 128—132.

23. Вербіцька М. В. Держава як фактор економічного зростання України. — 2005. — № 1(7). — С. 133—137.

24. Ткаченко Т. П. Проблеми державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності (СПД). — 2005. — № 1(7). — С. 138—140

25.Пузіна Г. В. Природна монополія: регулювання та конкуренція. — 2005. — № 1(7). — С. 141—146.

 

 

2005 year   2 (8)

 

 

Технологічні процеси

1.Величко О. М. Система офсетного плоского друку. — 2005. — № 2(8). — С. 8—11.

2. Зоренко О. В. Особливості експлуатації офсетних гумовотканинних полотнищ. — 2005. — № 2(8). — С. 12—15.

3. Якуцевич С., Мервинский Р. Управление качеством в полиграфии статистическими методами. — 2005. — № 2(8). — С. 16—26

4. Уряднікова І. В. Дослідження і вивчення способів розділення багатофазних середовищ. — 2005. — № 2(8). — С. 27—29.

5. Микитів Н. С. Модифікація поверхонь полімерних виробів, що задруковуються. — 2005. — № 2(8). — С. 30—33

6. Федин С. С., Волков О. И., Зенкин А. С. Разработка адаптивной многофакторной нейросетевой модели прогнозирования уровня брака промышленной продукции. — 2005. — № 2(8). — С. 34—41.

Машини і автоматизовані комплекси

7. Киричок П. О., Хмілярчук О. І. Методика визначення площі перекриття нерівностей при утворенні мікрорельєфів ІІ та ІІІ видів при оздоблювально-зміцнювальній обробці. — 2005. — № 2(8). — С. 42—47

8. .Науменко О. В. Передумови створення динамічної моделі віброножової паперорізальної машини. — 2005. — № 2(8). — С. 46—50.

9. Кушик В. Г. Затискні цангові патрони з поперечним самоналагоджуванням. — 2005. — № 2(8). — С. 51—59

10. Кадильникова Т. М., Проволоцкий А. Е. Моделирование динамических процессов в машинах с гибкими связями. — 2005. — № 2(8). — С. 60—65

11. Неделчева П. М. Жесткость высокоточных цанговых патронов с упругим фланцем. — 2005. — № 2(8). — С. 66—71

12. Носко П. Л., Пожидаев В. Ф., Марченко Д. Н., Ветров А. А. Расчет эффективной площади соприкасающихся поверхностей с учетом самоподобия их сечений. — 2005. — № 2(8). — С. 72—75

13. Чепурна К. О. Чинники виникнення дефектів відбитків, пов’язані з роботою фарбового апарата. — 2005. — № 2(8). — С. 76—80

14.Крестьянполь Ю. А. Комп’ютерне проектування ланцюгової передачі транспортера. — 2005. — № 2(8). — С. 81—84.

Поліграфічні матеріали

15. Mastalerz K., Podsiadlo H., Ambroziewicz A. Wplyw skladu wloknistego papieru z udzialem wlokien syntetycznych na jego wlasciwosci drukowe. — 2005. — № 2(8). — С. 85—97

16. Одуха М. А., Ющенко О. А. Пошук нових композицій для склеювання паковання. — 2005. — № 2(8). — С. 98—100

17. .Paszkowska K., Podsiadlo H., Leszczynska-Ambroziewicz E., Ambroziewicz A. Stopien zaklejenia papieru a zuzycie farby w druku offsetowym. — 2005. — № 2(8). — С. 101—111

 Менеджмент виробництва

18. Шевчук А. В. Інноваційні проекти технопарків потрібні державі. — 2005. — № 2(8). — С. 112—120

19. Круш П. В. Роль економічних інтересів в сучасній ринковій системі в контексті австрійської школи політичної економії. — 2005. — № 2(8). — С. 121—128.

Дизайн

20. Яремчук О. М. Акцидентні видання в системі поліграфічного дизайну. — 2005. — № 2(8). — С. 129—133

.Книгознавство

21.Андрійчук М. Т. Генеза книгодрукування на теренах України: інформаційна ситуація у вітчизняній історіографії ХХ ст. — 2005. — № 2(8). — С. 134—146. 

Нормативні акти

22. Чікін С. В. Результати НДР та ДКР, як службовий твір в вищих навчальних закладах. — 2005. — № 2(8). — С. 147—150.
 

  

2005 year  3-4 (9-10)

 

Технологічні процеси

1. Шевчук А. В., Пінчук М. В. Цифрові технології — подальший напрям розвитку формних процесів флексографічного друку. — 2005. — № 3—4(9—10). — С. 4—13.

2. Неліна Г. Є. Експериментальне дослідження технологічного процесу верстання багатомовного видання. — 2005. — № 3—4(9—10). — С. 14—27.

3. Литунов С. Н. К вопросу о развитии трафаретной печатной техники. — 2005. — № 3—4(9—10). — С. 28—32.
 

4. Гавенко С. Ф., Мізюк О. М. Оцінка якості флокованих зображень з використанням статистичних методів. — 2005. — № 3—4(9—10). — С. 33—36

5. Дорош А. К., Шабас Л. Д.  Репрографія — майбутнє поліграфії. — 2005. — № 3—4(9—10). — С. 37—45.

Машини і автоматизовані комплекси

6, Киричок П. О., Хмілярчук О. І. Комплексна оздоблювально-зміцнювальна обробка циліндричних поверхонь. — 2005. — № 3—4(9—10). — С. 46—52.

7.Уряднікова І. В. Дослідження імовірності відмовлень роботи електрокоагулятора за допомогою дерева відмовлень. — 2005. — № 3—4(9—10). — С. 53—59.

8. Пальчевський Б. О., Луцинський А. Б. Аналіз надійності термопластавтомату для швидкісного лиття пластмас. — 2005. — № 3—4(9—10). — С. 60—66.

9. Кушик В. Г. Нові конструкції елементів затискних механізмів. — 2005. — № 3—4(9—10). — С. 67—73.

Менеджмент виробництва

10. Барнич Ю. О., Глотова Г. І. Позиції вітчизняної книжки на ринку видавничої продукції України (за матеріалами маркетингових досліджень кафедри ОВПК НТУУ «КПІ»). — 2005. — № 3—4(9—10). — С. 74—85

11. Гавриш О. А., Коростинська Ю. О. Централізація та децентралізація управління інноваційним розвитком підприємств. — 2005. — № 3—4(9—10). — С. 86—89

12. Антонова Г. До питання економічної ефективності товаропостачання гуртових книготорговельних підприємств на книжковому ринку України. — 2005. — № 3—4(9—10). — С. 90—101

13. Григорова З. В. Напрями формування основного капіталу підприємств в умовах ринкової економіки. — 2005. — № 3—4(9—10). — С. 102—106.

Дизайн

14. Іванов-Ахметов В. М. Сучасна українська графіка: основні формотворчі засади. — 2005. — № 3—4(9—10). — С. 107—114

Нормативні акти

15. Чікін С. В. Державне регулювання діяльності, пов’язаної з видавничою справою. — 2005. — № 3—4(9—10). — С. 115—120

16. Литвин О. В. Правова охорона дизайну патентом або авторським правом. — 2005. — № 3—4(9—10). — С. 121—124.

Наукові новини

17. Коваль В. Науково-практичний семінар Heidelberg Print Media Academy. — 2005. — № 3—4(9—10). — С. 125—128.

18. Шумова А. Почесний гість із Москви (візит ректора МДУД О. М. Циганенка до Києва 1. 12. 2005 р.). — 2005. — № 3—4(9—10). — С. 126—129

19.Чепурна К. Контрольно-вимірювальні пристрої X-Rite. — 2005. — № 3—4(9—10). — С. 132—134. 

  

 

2006 year   1-2 (11-12)

 

 

 

  Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів

1.Дорош А. К., Киричок П. О. Проблеми підготовки фахівців для видавничо-поліграфічного та книгорозповсюджуючого народно-господарського комплексу України у зв’язку з входженням у Європейський простір вищої освіти (Болонський процес). — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 4—25.

 2. Штангрет А. М., Дурняк Б. В., Мельников О. В. Забезпеченість та використання трудових ресурсів видавничо-поліграфічної галузі України. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 26—36. 

Технологічні процеси

3. Шерстюк В. П. Дискретизація інформації, цифрові друкарські системи і новітні технології. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 37—47

4. Дорош А. К., Гуцол О. О. Проблеми створення електронної інформаційної бази даних загального та поліграфічного матеріалознавства. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 48—63

5. Якуцевич С., Войтенко С. О., Лазаренко Е. Т. Оцінка стабільності офсетного аркушевого друку та якості відбитків за контрольними картами Шевхарта. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 64—77.

6. Снігур (Микитів) Н. С. Відтворення штрихових кодів тамподруком на упаковках з полімерів. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 78—83.
.
7. Шевчук А. В., Пінчук М. В. Флексографічні друкарські форми, виготовлені за технологією Computer-to-Plate. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 84—86.

8.  Уряднікова І. В. Очистка води від домішок нафтового походження за допомогою роторно-дискового масообмінного апарату. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 87—91

9. Мудрак Є., Іванчишин Г. М. Дослідження впливу технології виготовлення металевих друкарських форм тамподруку на їх якість. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 92—96.
.
10. Хохлова Р. А. Фізична модель системи «УФ-лак—друкований відбиток». — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 97—100.

11. Морфлюк В. Ф. Уніфікований алгоритм оптимізації регулюючої дії поздовжнього суміщення фарб для рулонних друкарських машин. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 101—107.

12. Киричок Т. Ю., Ханюк А. В. Розробка електронної візитки як окремого виду електронних видань. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 108—114.
.
Машини і автоматизовані комплекси

13. Петрук А. І., Моргун О. Я. Аналітичні дослідження систем зрівноважуючих пристроїв для зменшення навантажень в циклових поліграфічних машинах. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 115—120.

14. Роїк Т. А., Гавриш А. П. Функціональні покриття для деталей поліграфічної техніки. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 121—127.

15. Проволоцкий А. Е., Кадильникова Т. М. К вопросу о выборе диагностических параметров технического состояния машин. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 128—132.
.
16. Хмілярчук О. І. Пристрої та інструмент для виконання віброобробки на деталях поліграфічного обладнання. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 133—137.
.
17. Приставський З. М. Методика визначення кінематичних характеристик плоских циклових механізмів із складним рухом ланок. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 138—141. 

18. Кушик В. Г. Конструкторсько-технологічне забезпечення експлуатаційних властивостей деталей цільових механізмів технологічного обладнання. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 142—148

19. Олійник В. Г. Теоретичне і експериментальне дослідження опоряджувально-зміцнюючої обробки деталей поліграфічного обладнання. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 149—153.

 Поліграфічні матеріали

20. Коптюх Л. А., Глушкова Т. Г., Легкий В. Н. Волокниста композиція і її вплив на показники механічної міцності паперу для друку зниженої маси 1 м2. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 154—166.
.

21. Башанова В. В., Величко О. М. Всотувальні властивості бірдекелів. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 167—170

22. Олянишен Т. В., Румянцев Ю. М., Стоянова Л. М. Внутренние напряжения в слоях, формируемых лаковыми композициями УФ-отверждения. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 171—173.
.

23. Рибка Р. В., Лотошинська Н. Д. Дослідження зносостійкості електрофлокованих зображень на паперовій основі. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 174—176. 

Менеджмент виробництва

24. Григорова З. В. Фінансове забезпечення формування основного капіталу підприємств в ринкових умовах. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 177—181.
.

25. Комолова Н. В. Роль автоматизации в разработке стратегии управления предприятиями отрясли печати. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 182—187.

Видавнича справа та редагування

26. Тріщук О. В. Позамовані фактори реферування. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 188—195.
.
Дизайн

27.Нотевська Т. В. Дослідження шляхів підвищення естетичної якості в дизайні професійного одягу для будівельних робітників. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 196—200.
.
28. Іванов-Ахметов В. М. Естетика «нового реалізму». — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 201—205. 
 

 

 2006 year   3 (13)

 

 

Технологічні процеси

1. Киричок П. A., Морозов А. С. Моделирование процесса нагрева элементов оснастки и получаемого кольцевого изделия в условиях электроспекания для этикетировочных машин. — 2006. — № 3(13). — С. 4—11

2. Котляров В. П. Вопросы качества изготовления печатных форм методами лазерной технологии. — 2006. — № 3(13). — С. 12—34.

3.Іванчишин Г. М. Зносостійкість сталевих друкарських форм. — 2006. — № 3(13). — С. 35—37.

4. Слітюк О. О., Колосніченко М. В., Кліменко В. М., Зенкін А. С. Розробка математичної моделі оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками. — 2006. — № 3(13). — С. 38—43.

5. Сологуб В. А., Пастушок Л. М. Проблеми статичної електрики в паперовій та поліграфічній промисловості. — 2006. — № 3(13). — С. 44—48.

6. Яхно О. М., Кулінченко В. Р., Зав’ялов В. Л., Мисюра Т. Г. Математична модель динаміки росту парової фази (Перенесення теплоти у рідині, зміна зовнішнього тиску, вплив теплофізичних параметрів, поля швидкостей і тиску біля бульбашки). — 2006. — № 3(13). — С. 49—58

7. Марченко В. Н., Жиленко Н. А., Куценко С. Н. Оценка энергоэкономической эффективности струйной термокомпрессорной установки на основе физического и математического моделирования. — 2006. — № 3(13). — С. 59—68. 
 

Машини і автоматизовані комплекси

8. Петрук А. І., Моргун О. Я. До створення комбінованих саморегульованих систем для зрівноважування надлишкових навантажень при змінному швидкісному режимі роботи циклових машин. — 2006. — № 3(13). — С. 69—73.

9. Хмілярчук О. І. Комбіновані способи поверхневого пластичного деформування деталей поліграфічного обладнання. — 2006. — № 3(13). — С. 74—80.

10. Панов С. Л. До вибору профілю кулачків пружно-запобіжної муфти. — 2006. — № 3(13). — С. 81—84.

11. Поліщук Л. К., Адлер О. О. Гідравлічний мотор-барабан стрічкового конвеєра стріли відвалоутворювача. — 2006. — № 3(13). — С. 85—90. 
 

Поліграфічні матеріали

12. Казарцев Е., Нечипоренко Н., Новичихин И. Влияние некоторых технологических факторов на реологические характеристики офсетных красок для листовой печати. — 2006. — № 3(13). — С. 91—98.
.
13. Бернацек В. В., Хаджинова С. Є. Дослідження технологічних властивостей паперу. — 2006. — № 3(13). — С. 99—101. 

Менеджмент виробництва

14. Глотова Г. І., Неїжкаша О. Напрями поліпшення наповнення книжкового ринку України англомовною літературою країн Англії та Америки. — 2006. — № 3(13). — С. 102—114.

15. Зенкин А. С., Демиденко О. А., Минеева О. В. Механизм подготовки предприятия к сертификации производства по системе международных стандартов в соответствии с экологическими требованиями. — 2006. — № 3(13). — С. 115—120.

16. Олешко А. А. Інноваційно-інвестиційні чинники підвищення економічної ефективності виробництва. — 2006. — № 3(13). — С. 121—125

Видавнича справа та редагування

17. Тріщук О. В. Точність реферативного тексту. — 2006. — № 3(13). — С. 126—135.
.
Книгознавство

18.Возна М. П. Екологічні мотиви в «Щоденниках» Олеся Гончара. — 2006. — № 3(13). — С. 136—145.
 

Наукові новини

19. Хведчин Ю. Й. До 75-річчя професора О. М. Полюдова. — 2006. — № 3(13). — С. 146—147.

20. Зоренко О. В., Хохлова Р. А. Практичне ознайомлення з поліграфічним виробництвом друкарні «Вольф». — 2006. — № 3(13). — С. 147—149. 
 

  

2006 year   4 (14)

 

 

Технологічні процеси

1. Шерстюк В. П. Поліграфічні інформаційні технології. Ентропійні аспекти. — 2006. — № 4(14). — С. 4—12

2. Киричок П. A., Морозов А. С. Моделирование процесса нагрева элементов оснастки и получаемого кольцевого изделия в условиях электроспекания для этикетировочных машин. — 2006. — № 4(14). — С. 13&‐20.

3. Іванко А. І., Коломієць А. Б. Автоматизоване моделювання процесу різання засобами програмування AutoCAD. — 2006. — № 4(14). — С. 21—27

4. Мудрак Є., Снігур Н., Ярка Н. Оптимізація процесів тамподруку на всотуючих підкладках. — 2006. — № 4(14). — С. 28—32.

5. Гоцуленко В. В., Гоцуленко В. Н. Автоколебания в напорном движении жидкостей. — 2006. — № 4(14). — С. 33—38.

6. Голуб Валерий Г., Гендельман И. О., Голуб Виталий. Г. Использование функционально-стоимостного параметрического анализа при выборе вариантов охлаждения воды промышленных оборотных циклов. — 2006. — № 4(14). — С. 39—57

7.Финкельштейн З. Л. Выбор гидравлической системы для гидросбивов окалины. — 2006. — № 4(14). — С. 58—63

8. Бревнов А. А. Исследование влияния закрутки потока на работу гидродинамического фильтра с неподвижным фильтроэлементом. — 2006. — № 4(14). — С. 64—72.

Машини і автоматизовані комплекси

9. Кузнєцов Ю. М., Юрчишин О. Я. Вплив факторів на пружно-демпфуючу систему «широкодіапазонний цанговий патрон—деталь». — 2006. — № 4(14). — С. 73—80.

10. Новик М. А. Динаміка пневматичного цифрового приводу з гідравлічним гальмуючим пристроєм. — 2006. — № 4(14). — С. 81—87

11. Бойко Н. Г., Геммерлинг О. А. Определение скорости гидроимпульсной струи при прохождении ее через слой разрушенного твердого материала при проведении скважин. — 2006. — № 4(14). — С. 88—91.

12. Бурмака В. Ю. Гидравлические потери в водокольцевых вакуумных насосах. — 2006. — № 4(14). — С. 92—101.

Поліграфічні матеріали

13.Коптюх Л. А., Легкий В. Н., Глушкова Т. Г. Підвищення непрозорості паперу для друку зі зниженою масою 1 м2. — 2006. — № 4(14). — С. 102—110

Менеджмент виробництва
 

14. Кохановський В. О. Фактори, що впливають на потребу поліграфічного підприємства в основному технологічному устаткуванні. — 2006. — № 4(14). — С. 111—115

15. Григорова З. В., Шендерівська Л. П. Поліграфічні підприємства в сучасній системі господарювання. — 2006. — № 4(14). — С. 116—121.

Редагування

16. Левчук О. М. Тональність викладу й комунікаційна позиція автора в текстах з високим рівнем публіцистичності. — 2006. — № 4(14). — С. 122—130

Книгознавство

17. Ярема С. М., Ямковий І. О. Розвиток друкарства на Україні (до початку ХХ ст.). — 2006. — № 4(14). — С. 131—142.

Наукові новини

18. До 75-річчя професора Ю. О. Барнича. — 2006. — № 4(14). — С. 143.
 

  

2007 year   1-2 (15-16)

                                             

 

 

Технологічні процеси

 1.Гавенко С. Ф., Менжинська Н. В. Технологічні особливості термотрансферного друку — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 4—8.

2. Величко О. М., Розум О. Ф. Технологічні та психологічні аспекти кольоровідтворення — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 9—16.

3.. Якуцевич C., Назар И. М., Лазаренко Э. Т. Корреляционный анализ взаимосвязи свойств бумаги и качества оттисков офсетной листовой печати — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 17—32.

4. Гавенко С. Ф., Сікора Л. С., Менжинська Н. В. Аналіз методу цифрової фотографії для діагностики структурно-динамічних спотворень друкованих відбитків. — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 33—35.

5. Кохановський В. О. Друкована та електронна версії одного документа. — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 36—46.

6.  Зоренко Я. В. Розвиток технології CtF в контексті якості відтворення інформації у плоскому офсетному друці — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 47—55.

7.  Нечипорчук О. М., Розум Т. В. Тенденції розвитку технологій термотрансферного друку.— 2007. — № 1—2(15—16). — С. 56—59.

8.  Іванчишин Г. М., Маїк В. З. Зносостійкість штампів для тиснення — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 60—64.

9. Олійник В. Г. Алгоритм керування технологічним процессом оздоблювально-зміцнюючої обробки деталей поліграфічного обладнання — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 188—192.

Машини і автоматизовані комплекси

10. Роїк Т. А., Киричок П. О., Гавриш А. П., Гавриш О. А. Антифрикційні матеріали для вузлів тертя високошвидкісного поліграфічного обладнання — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 65—73.

11.  Мамонов Ю. П., Капітан Р. Б. Чисельна модель математичної моделі динаміки дротошвейного апарату програмним засобом MathLab Simulink. — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 74—80.

12. Литвин А. В., Кушик В. Г. Конструкторсько-технологічне забезпечення якості і особливості затиску легкодеформованих точних деталей.— 2007. — № 1—2(15—16). — С. 81—84.

13. Лисенко В. С., Буслов В. К., Таурит Т. Г. Математичне дослідження гідропередачі з дросельним регулюванням швидкості. — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 85—91.

14. Симеонов С. К. Особенности конструирования точных механических зубчатых передач — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 92—95.

 Поліграфічні матеріали

15. Киричок П. А., Морозов А. С. Некоторые аспекты получения полидисперсных металлических пигментов из стружковых отходов медных сплавов.— 2007. — № 1—2(15—16). — С. 96—101.

16. Коптюх Л. А., Плосконос В. Г., Легкий В. Н., Аістова О. Г., Глушкова Т. Г. Моделювання параметрів технологічного процесу виробництва паперу для друку зниженої маси 1 м2. — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 102—118.

17. Сперкач В. С., Альохін О. Д., Дорош А. К., Білоус О. І., Утеченко Т. О. Поглинання ультразвуку поблизу критичної температури розшарування розчину нітробензол гексан — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 119—121.

18.Дорош А. К., Гуцол О. О. Реологічні властивості фарб. Дослідження залежності в’язкості друкарських фарб від робочої температури фарбової секції друкарських машин — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 122—130.

Менеджмент виробництва

19. Глотова Г. І., Барнич Ю. О. Державні організаційно-економічні регулятивні напрями розвитку ринку видавничої продукції — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 131—140.

20. Левчук О. М. Політекономія книговидання за «українського вибору»: в дзеркалі ставок, гонорарів та зарплат.— 2007. — № 1—2(15—16). — С. 141—143.

21.  Федина Е. О., Минеева О. В., Зенкин А. С. Использование современных методов анализа рисков при оценке промышленной безопасности предприятий — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 144—149.

22. Барзилович О. М., Григорова З. В. Особливості впливу етапів життєвого циклу товару на життєвий цикл одно- і багатопродуктових організацій. — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 150—155.

  Видавнича справа та редагування

23.  Хоню В. В. До визначення ролі літературного редактора у процесі підготовки видання — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 156—166.

24 . Волкова Е. Г. Влияние личностных особенностей на работу редактора (экспериментальное исследование).— 2007. — № 1—2(15—16). — С. 167—176.

25. Божок Ю., Савенкова И. Анализ процессов мелкопорционного дозирования кофе, сахара и других продуктов на фасовочных машинах — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 177—183.

26.  Бондаревская Г. Современная ситуация на книжном рынке России — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 183—187.

 .

2007 year   3-4 (17-18)

 

 

Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів

1. Киричок П. О., Киричок Т. Ю. Конференція Міжнародного кола навчальних закладів поліграфічного спрямування в м. Івердон (Швейцарія) 9—13 жовтня 2007 року. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 4—9

2. Яцюк Р. А., Мельников О. В., Кукура Ю. А. Зміст майбутнього підручника з поліграфічного матеріалознавства.

Технологічні процеси

3. Киричок П. О., Морозов А. С. Формування контакту металевих частинок у дискретних композиціях при активуванні електричним струмом.

4.  Шостачук Ю. О. Узагальнення напрямків сумісного використання в технологічному процесі різних видів друку.

5.  Степанець В. В., Заворотний М. М. Моделювання процесу тиснення при виготовленні друкованої продукції для незрячих.

6. Зоренко О. В., Гавриш А. П. Триботехнічний аналіз системи «Друкарська форма—офсетне гумовотканинне полотнище—відбиток»— 2007. — № 3—4(17—18). — С. 36—40

7. Демянишин Д. В., Нетак В. Б., Гуменюк В. О. Якість відбитків широкоформатного друку та їх експлуатаційні характеристики. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 41—48

8. Морфлюк В. Ф., Чуркін В. В., Стеценко К. Д. Автоматизація процесів визначення температури та кислотності технологічного розчину — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 49—53

9. Шерстюк В. П., Дегтярьов Л. С., Гуменюк О. В. Теоретичний розгляд природи проміжних елементів форми плоского офсетного друку і процесів зволоження. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 54—59

10. Клименко Т. Є. Технології децентралізованої передачі інформації. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 60—66

11. Коваленко Н. В., Назаркевич Л. Й. Визначення кількісно-якісних характеристик технологічного процесу оздоблення — ароматизації видавничої продукції. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 67—73

12. Киричок Т. Ю., Олійник В. Г. Керування технологічними процесами оздоблювально-зміцнюючої обробки деталей поліграфічного обладнання. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 74—79.

Машини і автоматизовані комплекси

13. Киричок П. О., Хмілярчук О. І. Програмне забезпечення з розрахунку процесів оздоблювально-зміцнюючої обробки циліндричних поверхонь. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 80—85

14. Петрук А. І., Гриценко Д. С. Визначення раціональної структури механізмів періодичного повороту поліграфічних машин. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 86—94

15. Зонов В. Д., Зенкин А. С. Прогнозирование качества восстановления деталей машин и механизмов двигателя внутреннего сгорания на основе теории вероятности. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 95—98

16. Рудковський А. М. Уточнення методики розрахунку точності затиску деталей у цангових патронах. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 99—106

17. Кохановський В. О. Підвищення електроерозійної стійкості електричних апаратів поліграфічних машин. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 107—109

18. .Науменко О. В. Аналітичні дослідження механіки процесу віброрізання. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 110—116

19. Котляров В. П., Киричок Т. Ю., Долатморади В. Пути усовершенствования лазерной обработки поверхностей деталей полиграфических машин. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 117—129

 20.Морфлюк В. Ф. Інтегрована система автоматичної стабілізації процесів суміщення фарб у багатосекційних рулонних друкарських машинах. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 130—136.

Поліграфічні матеріали

21.Киричок П. О., Роїк Т. А., Морозов А. С., Савченко К. І. Металеві порошки в поліграфічних технологіях як чинник оптимізації споживацьких властивостей етикеточних і паковальних виробів.— 2007. — № 3—4(17—18). — С. 137—143

22. Мороз В. М., Паламарчук М. Ф., Ільченко Н. М., Давидов Е. В. Палітурний картон з макулатури — проблеми якості та технології. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 144—150

23.  Коптюх Л. А., Глушкова Т. Г. Папір для друку зниженої маси 1 м2 з рівномірними і стабільними показниками якості. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 151—159

24. Якуцевич С., Войтенко С. О. Дослідження використання паперів з макулатури у виготовленні книжкової продукції офсетним друком — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 160—168.

Менеджмент виробництва

25. Шендерівська Л. П., Григорова З. В. Конкурентоспроможність регіональних друкарень на ринку поліграфічних послуг України. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 169—172

Книгознавство

26. Андрійчук М. Т. З історії єврейського книговидання та книги в українських землях (кінець ХVII—початок XX ст.)— 2007. — № 3—4(17—18). — С. 173—189

27. Возна М. П. Змістова наповненість «Щоденників» Олеся Гончара. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 190—197.

Дизайн

28. Одайник О. В. Основа живопису аквареллю, темперою. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 198—199

Наукові новини

29.  Хохлова Р. А. Співпраця триває. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 200—201

30. Величко О. М. Здобутки польських папірників і поліграфістів. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 201—203.
 

 

 

2008 year     1(19) 

 

                                               

 

 

Технологічні процеси

1. Яргсторф П. (за перекладом Науменка О. В.) Світові тенденції поліграфічної індустрії  — 2008. — № 1(19). — С. 4—8.

2. Величко О. М.  Новий технічний поступ технологій друкарства— 2008. — № 1(19). — С. 9—22

3.  Гурьева Н. С., Романий П. Г.  Модели преобразования аппаратно-зависимых данных RGB к цветовым координатам Lab. — 2008. — № 1(19). — С. 23—28

4.  Іванчишин М. Г., Маїк В. З., Лазаренко Е. Т.  Тиражестійкість фотополімерних штампів — 2008. — № 1(19). — С. 29—33.

5. Луцків М. М., Вакуліч Д. А.  Генерування профілю крапки шрифта Брайля — 2008. — № 1(19). — С. 34—41

6. Струтинський В. Б., Веселовська Н. Р., Зелінська О. В. Оцінка ефективності та надійності вихідного контролю параметрів технологічних систем.   — 2008. — № 1(19). — С. 42—46

7. Пальчевський Б. О., Антонюк Ю. І. Віртуальне проектування компонувань технологічних ліній пакування. — 2008. — № 1(19). — С. 47—53.

8. Киричок Т. Ю., Маневич Ю. П. Вплив температури на перенесення зображення під час гарячого тиснення.— 2008. — № 1(19). — С. 54—57.

9. Олійник В. Г., Побережець М. М. Визначення липкості лакового шару в стосі.  — 2008. — № 1(19). — С. 175—177.

Машини і автоматизовані комплекси

10. Приставський З. М. Аналіз руху механізму клапанів ротаційного вивідного пристрою самонакладів зошитів. — 2008. — № 1(19). — С. 58—64

11. Струтинський С. В. Експериментальні дослідження реальної геометричної форми сферичних поверхонь гідростатично-аеростатичного опорного вузла. — 2008. — № 1(19). — С. 65—74

12. Желонкіна І. М., Черня Б. О., Красильніков Г. Я. Особливості механіки друкарського апарату для друку на гофрокартоні флексографічним способом. — 2008. — № 1(19). — С. 75—82

13. Віхоть О. М. Побудова математичної моделі друкарського контакту ротаційної тамподрукарської машини. — 2008. — № 1(19). — С. 83—88

14. Морфлюк В. Ф. Автоматизація процесів статистичного визначення натягу полотна паперу у рулонних друкарських машинах — 2008. — № 1(19). — С. 89—96

15. Кузнецов В. О., Іванко А. І. Аналітичне визначення траєкторії різання корінця книжкового блока круглими ножами, що обертаються. — № 1(19). — С. 97—100

16. Гавриш А. П., Мельник О. О. Перетворювач для вимірювання тиску порошку на оброблювану поверхню при магнітно-абразивній обробці.  — 2008. — № 1(19). — С. 101—104

17. Кохановський В. О. Теоретичні питання надійності електротехнічних комутуючих пристроїв поліграфічних машин. — 2008. — № 1(19). — С. 105—109.

Поліграфічні матеріали

18. Морозов А. С. Стабілізація металізованих колоїдних розчинів поліграфічного призначення. — 2008. — № 1(19). — С. 110—117

19. Астратов Н. С., Бондаренко С. Г., Мовчанюк О. М., Филипчак Т. Д. Оценка фильтрационных свойств волокнистых полуфабрикатов в производстве печатных видов бумаги. — 2008. — № 1(19). — С. 118—126.

Менеджмент виробництва

20. Ж. М. Ковба  Маркетинг української художньої книжки — 2008. — № 1(19). — С. 127—135

21. П. В. Корягин Учет экологического и социального факторов  — 2008. — № 1(19). — С. 136—143.

Видавнича справа та редагування

22. Левчук О. М. Комплекс ознак латентної рекламності некомерційних медіаматеріалів в аспекті редакторського контролю за підготовкою інформаційних текстів для ЗМІ  — 2008. — № 1(19). — С. 144—148

23. Харлан А. П. Особливості тексту з погляду фахівців. — 2008. — № 1(19). — С. 149—155.

Книгознавство

24.  Андрійчук М. Т. Українська книгознавча періодика міжвоєнного періоду про книжкову справу та прессу єврейської меншини. — 2008. — № 1(19). — С. 156—174.
 

 

 

 

2008 year     2(20) 

 

 

Технологічні процеси

1. Занько Н. В., Шовгенюк М. В., Писанчин Н. С. Метод розрахунку балансу тріадних фарб.

2. Петасюк Г. А., Мельник В. Е., Петасюк О. У., Оксентюк О. М. Система автоматизированного построения и анализа эмпирических математических моделей и ее возможности.

3. Величко О. М., Манілюк Л. О. Сучасні тенденції виробництва білових товарів.

4. Ульченко С. О., Макаренко А. О., Гетьман І. Т. Вплив геометричних параметрів клейового шва на якість склеювання картонних паковань.

5. Степанець В. В., Кушлик Б. Р. Вплив технологічних факторів на кольоровідтворення при опорядженні картонного паковання.

6. Киричок П. О., Несхозієвський А. В. Розробка системи контролю роботи друкарських машин 

7. Нечипорчук О. М., Розум Т. В. Технологічні особливості та систематизація способів термотрансферного друку.

8. Чепурна К. О. Експериментальне дослідження ступеня спрацювання фарбових валиків.

9. Кириченко І. О., Саражинська В. С., Синяков І. М. Друкування і закріплення відбитків на ПВХ-пластику.

10. Киричок П. О., Морфлюк В. Ф., Олійник В. Г. Температурна стабілізація процесів суміщення фарб у рулонних друкарських машинах.

11. Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Бондар М. М., Шимко Л. С. Точні розв’язки задач коливань пружних механічних систем за наявності сухого та нелінійно-в’язкого тертя

Машини і автоматизовані комплекси

12. Пастернак С. І., Іщенко М. В., Рябека І. О. Дослідження кінематики формоутворення зубчастих коліс методом контурної обробки.

13. Дробікова К. О., Шостачук Ю. О. Можливості підвищення продуктивності одноножових різальних машин.

14.  Гейчук В. М. Верстати для магнітно-абразивної обробки на базі магнітної системи типу «кільцева ванна» з радіальним завантаженням: аналіз кінематики обробки дискових фрез.

15.  Петрук А. І., Черня Б. О., Моргун О. Я. Навантаження приводу великоформатних ниткозшивних машин та шляхи їх зменшення.

16.  Мамонов Ю. П., Білоус В. В. Дослідження впливу геометричних параметрів ножа на зусилля розрізування стопи на паперорізальній машині.

17. Мамонов Ю. П., Веретільник Т. І. Теоретичне визначення технологічних зусиль шиття скобою із сплющеного дроту.

18. Приставський З. М., Шебунін В. В. Визначення кінематичних характеристик механізму клапанів ротаційного вивідного пристрою самонакладів зошитів.

Менеджмент виробництва

19. Кулак М. И., Семеняко Н. М. Моделирование инновационной стратегии управления жизненным циклом специализированных журналов 

Видавнича справа та редагування

20. Ильина Л. Г. Концепции подготовки электронных учебных изданий. 

21. Волкова Е. Г. Творческое мышление и его роль в деятельности редактора.

Книгознавство

22. Шерстюк В. П. До історії видавничої справи і друкарства у контексті цензурних обмежень.

Наукові новини

23. Козак А. Дюссельдорф — место встречи для специалистов упаковочной отрасли со всего мира. 

Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів

24. Мамонов Ю. П., Осипова Т. Г. Підготовка до ліцензування спеціальності 8.020208 «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» за освітнім рівнем «магістр».

 

 

 

. 2008 year  3-4(21-22) 

 

Технологічні процеси

1. Т. Є. Клименко. Аналіз контрольно-вимірювальних приладів та технологій вимірювання для відтворення колірних характеристик відбитків

2. Н. С. Гурьева. Исследование влияния условий освещения на восприятие цвета

3.  О. І. Лотоцька. Підвищення експлуатаційних властивостей деталей поліграфічних машин

4. Г. В. Поліщук, О. М. Величко. Вплив гібридних технологічних процесів на довговічність відбитків

5.  D. I. Zhelezarova, I. L. Balashev Stressed state of input shaft from the reducer about rope electric hoist

6.  Н. С. Снігур Вплив активації поверхні поліпропіГлотова Г. І., Барнич Ю. О. Державні організаційно-економічні регулятивні напрями розвитку ринку видавничої продукції ленової плівки на якість відбитків тамподруку

7. Т. М. КудрицькаПсихологічні знання про людину - науково-обгрунтований шлях реалізації сучасних видавничо-поліграфічних технологій

8. С. О. Войтенко Аналіз процесу друкування нумерації на високоякісних офсетних паперах,для акцидентної продукції з елементами захисту інформації

9.  А. М. Козик Повышение качества изображения  и методы влияния на цветовую гамму в процессе флексографической печати

10.  В. П. Шерстюк, О. В. Гуменюк  Нанотехнології та друкарство

11.  Т. Ю. Киричок  Використання переваг гіпертекстових технологій в мережевій рекламі

12.  В. П. Котляров, Н. И. Анякин, Фархуд Хамеди Способы и средства для не режимного совершенствования  операций лазерной размерной обработки элементов печатных форм

13.  Р. А. Хохлова.  Гібридні технології лакування

14.  М. А. Степанець, О. В. Зоренко, А. І. Степанець Технологічні особливості виготовлення самоклеїльних етикеток на друкарсько-обробних лініях 

15.  М. П. Стародуб, В. Г. Олійник, Підвищення якості поверхонь пар тертя оздоблювально-зміцнюючою обробкою

Машини і автоматизовані комплекси

16.  К. Ю. Кривенко, О. Я. Моргун, А. І. Петрук. Синтез виконавчих циклових механізмів поліграфічних машин зблокованих із пневматичним розвантажувачем

17.  П. М. Ривак  Забезпечення стабільності роботи папероживильної системи у машинах аркушевого офсетного друку.

18. О. В. Литвин, В. Г. Кушик. Визначення пружно-деформованого стану затискного патрону токарного верстата

 Менеджмент виробництва

19.  З. В. Григорова.  Витрати обігу книготорговельних підприємств та проблеми їх визначення

20.  О. М. Барзилович, О. Р. Павлюк  Маркетинг періодичних видань: проблема визначення поняття та основних функцій

21.О. А. Гавриш, С. М. Лапач, В. В. Гриценко.  Математичне моделювання — основний крок до конкурентоспроможної позиції на ринку

22. М. В. Сірик Методологічні підходи до визначення ефективності впровадження нового друкарського обладнання

23.  А. В. Кваско Управління організацією виробництва та фактори, що впливають на її ефективність

24. Ю. О. Барнич, М. В. Сірик, Ю. Фенько Газетне виробництво України

25. Л. А. Андросюк Оперативність виготовлення продукції, як один з визначальних факторів конкурентноспроможності  газетних друкарень

Видавнича справа та редагування

26. Д. В. Міронова  Принципи редагування художнього перекладу

27. О. М. Левчук. Перша книга самостійного читання:споживчі критерії якості друків для дітей

Дизайн

28. О. П. Коханівський, О. О. Копишинська. Особливості вітчизняного стилю складання наукових видань

29. Е. О. Кобыльник, Л. Д. Тютчева, М. А. Буртной, В. Ю. Вахлакова. Создание орнаментов со стилистическими особенностями различных эпох и применение их в разработке фирменного стиля  

 Наукові новини

30.  О. В. Зоренко Міжнародна конференція вищих навчальних закладів видавничо-поліграфічної промисловості 

31. А. Козак  18-ая дрезденская конференция по упаковке

32.  А. М. Штангрет Видання, варте уваги фахівців

33.  Л. П. Парійська. Коваленко Борис Васильович —легенда вітчизняної поліграфії

.

 2009 year  1-2(23-24)  

                                                  

Технологічні процеси

1. О. В. Зоренко, М. В. Конончук, Т. В. Ткаченко. Проблеми паперозабезпечення у середньосерійному книжковому виробництві

2. С. О. Терентьєв, Т. В. Розум. Вплив переметрів напилення керамічного покриття анілоксових валів на якість їх поверхневого шару 

3. В. М. Сеньківський, Т. В. Олянишен, О. В. Мельников. Оптимізація моделі параметрів процесу інтенсивності читання 

4. В.В. Морфлюк-Щур. Аналіз сучосних можливостей приладів для контролю і керування кольором

5. М. А. Зенкін, Н. А. Єфіменко,І. Ю. Усіков. Розробка механізму формування показників якості продукції на підприємствах машинобудівного комплексу.

6. Цурін О. П., Антонович Є. В. Web-портал поліграфічних видань журналів університету 

7. А. М. Козик. Явление муара во флексографской печати и методы его устранения

8. Р.В. Рибка. Фізико-хімічні основи фіксації фарби в процесі друкування на флокованих поверхнях

9.  В. Б. Нетак. Експлутатауійні властивості відбитків струминного друку

10. С. И. Дыдышко. Методика оценки качества печатніх оттисков

11.  П. О.Киричок, В. Ф. Морфлюк. Структурна побудова мультизадачності процсів визначення та стабілізації технологічних перементрів у рулонних друкарських машинах

12. А. А. Шевелёв. Создание латентных изображений с использованием стахостических растровых структур  

13.  І. Ю. Гужва. Сучасні методи та форми міжнародного науково-технічного співробітництва

Машини і автоматизовані комплекси

14.М. А. Новік. Розрахунок ефективних площ живлячих трубопроводів пневматичних цифрових приводів у період руху

15.  Р. С. Маца. Виконавчі механізми самонакладів з нижнім виводом напівфабрикату проблеми і шляхи їх усунення

16.   В. П. Котляров, А. Г. Петренко, И. М. Микитенко.  Лазерные технологии при токарной обработке деталей полиграфических машин

17. Н. В. Менжинська, С. Ф. Гавенко.  Аналіз технологічних характеристик устаткування для термотрансферного друку

Поліграфічні матеріали

18.  О. М. Величко, В. Г. Олійник, А. Юхимець. Міцність сучасного газетного паперу

19. I. Ю. Логазяк. Мікроскопічний аналіз поверхневої стуктури

Менеджмент виробництва

20. Я. В. Котляревський, О. В. Мельников,Н. І. Передерієнко.  Інноваційна діяльність у видавничо-поліграфічній галузі України 

21. О. Є. Бояринова. Використання маркетингових досліджень

22. Я.Є. Сошинська, А.Г. Дмитрик. Дослідження факторів якості книготорговельного обслуговування 

23.  В. М. Котвіцький. Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства:теоретичний та практичний аспекти

24.  Н. Ю. Францева. Проблема менеджиенту випуску вузівської навчальної літератури

25. К. М. Тихоненко. Фінансова стратегія як важливий ланцюг в управлінні підприємством

26. М. С. Кукайло. Формування конкурентних переваг спеціалізованого видавництва на основі маркетингової стратегії

27. Ю. С. Юрасова. Соціальні та економічні проблеми менеджменту виставково, ярмаркової діяльності у книжковому бізнесі України

28. П. В. Корягин. К вопросу необходимости оценки экономической эффективности проектов по модернизации производства в химической промышденности с учетом соуиальгного и экологического факторов 

29.  О. М. Барзилович, О. С. Євдоніна. Організація роботи менеджерів

Видавнича справа та редагування

30. Л. Н. Хомич. Работа редактора над переизданием произведений классиков литературы, в часности устранение искадений авторского текста

Книгознавство

31. Е. В. Куликова. Влияние философских учений Николая Федорова и Александра Богданова на творчество Андрея Платонова в оценке современной русской

32. В. В. Оскерко, Л. И. Петровичева. Василь Быков и его окружение  

33.  Л. И. Петровичева, Е. Н. Богданович. Основные подходы к исследованию книги 

Дизайн

34.   П. О. Киричок, А. О. Дем’янова. Текстовий контант сайту як жанр реклами

35. О. П. Катрич. Порівняльний аналіз особливостей зображень виконаних різними технічними засобами  

36.  Я. В. Герук. Орнамент, як основний елемент в оформленні календарів. 

 

2009 year  3 (25)  

 

 

Технологічні процеси

1. А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, В. А. Ковальов, О. О. Мельник, Ю. Ю. Віцюк. Магнітно-абразивна обробка в важкодоступних місцях важко навантажених підшипників ковзання

2. М. В. Онищук, В. Ф. Морфлюк.  Автоматизація процесу підготовки друкарського аркушу на основі машинно-орієнтованих програмних засобів

3. В. В. Степанець, М. М. Заворотний. Стійкість висоти рельєфу крапки шрифту брайля на картонному пакованні для медичних препаратів.

4.  И. Л. Артюшина, Р. Ж. Ахтариев, А. И. Винокур. Методы регистрации и воспроизведения высококонтрастных оригиналов в системах с ограниченным динамическим диапазоном

5. О. П. Коханівський, Д. С. Суглобов. Технологія відновлення раритетних науково-технічних видань

6. Г. М. Гумен. Комп’ютерна візуалізація графічних залежностей просторів вищих розмірностей

7. Н. Е. Кулишова, О. А. Иванникова. Исследование точности прогнозирования цвета растрового оттиска с помощью аналитических моделей

8. Д. А. Вакуліч, В. З. Маїк, М. Т. Мотика. Дослідження впливу технологічних факторів на висоту елементів шрифту Брайля

Машини і автоматизовані комплекси

9. В. В. Андрущенко, Б. О. Черня. Дослідження надійності ниткошвейної машини БНШ-6а

10. С. Л. Панов, О. Р. Юланова. Кінематичне дослідження шарнірно-важільного механізму привода ножа одноножевої різальної машини аналітичним методом

11. О. В. Романченко, З. М. Приставський. Синтез кулісно-рейкового механізму та визначення кінематичних характеристик вивідних циліндрів самонакладу зошитів реверсивного типу

12. О. М. Віхоть. Визначення зусиль друку в ротаційних тамподрукарських апаратах при задруковуванні круглих виробів

13. В. С. Ловейкін, Ю. В. Човнюк, Ю. О. Ромасевич. Оптимізація перехідних процесів у слідкуючій мехатронній системі з електромашинним підсилювачем та виконавчим двигуном постійного струму

Поліграфічні матеріали

14. П. О. Киричок, Т. А. Роїк, А. С. Морозов, В. А. Ковальов, К. І. Савченко. Перспективи використання стружки алюмінієвої бронзи у поліграфії

15.  П. Е. Карпіловський, В. В. Сазоненко, В. І. Воробйов, Ю. В. Швець. Композиційні особливості та друкарські проблеми двокомпонентних маркувальних фарб

16.  К. Д. Стеценко, В. В. Чуркін. Волокниста маса для виготовлення офортного паперу

17. С. Якуцевич, Н. Ярка. Современные тенденции в создании и использовании бумаги для офсетной и цифровой печати

18.  В. Б. Нетак. Фізико-хімічні особливості фарби для цифрового і широкоформатного струминного друку

Менеджмент виробництва

19.  О. В. Бурса. Механізм кінетичного перетворення потенціалу підприємства та його складові

20. Я. В. Котляревський, О. В. Мельников. Деякі аспекти оцінки конкурентоспроможності видавничо-поліграфічних підприємств

Книгознавство

21. М. Т. Андрійчук.  З історії видавничої діяльності в наддніпрянській україні (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.) 

Наукові новини

22. К. Савченко. Огляд новин пакувальної і поліграфічної галузей  

23.  О. В. Мельников. Незабутні корифеї друкарства

 

 

 2009 year  4 (26)

 

Технологічні процеси

1.  П. О. Киричок, О. І. Хмілярчук. Експериментальні дослідження процесів оздоблювально-зміцнюючої обробки

2. В. Ф. Морфлюк,В. В. Чуркін, К. Д. Стеценко. Автоматизація визначення оптичних характеристик фотополімерних композицій уф-лаків і лакованих відбитків

3. Н. Е. Кулишова, Д. О. Кучменко. Формализация процедуры принятия решения о выполнении треппинга на изображении

4. В. М. Скиба, В. Г. Олійник. Оцінка технологічності ctp-систем

5. Б. Р. Кушлик. Експериментальні дослідження актуальні аспекти дослідження надійності технологічного процесу виготовлення малотиражної продукції офсетним способом друку

6.  О. В. Гуменюк. Класифікація основних елементів трибосистеми трафаретного друку

7. Я. В. Зоренко. Методика регресійного аналізу для оцінки чинників управління у системі «оригінал—відбиток» 

8. С. Якуцевич, С. О. Войтенко. Розробка концепції комп’ютерних систем контролю та оцінки якості друкованої продукції 

9. О. В. Зоренко, К. О. Федоренко, Т. В. Ткаченко. Систематизація обробних технологій для виробництва рекламної продукції 

10.  Л. Й. Кулік. Типові технологічні процеси виготовлення картонної тари

11.  I. Ю. Логазяк. Аналіз процесу скріплення книжкових блоків нитками

12.  А. М. Козик. Допечатная подготовка и печать на гибких упаковочных материалах

Машини і автоматизовані комплекси

13.  О. О. Палюх. Експериментальні дослідження кулачкового механізму обертового столу тамподрукарської машини ПТМ

14. В. С. Ловейкін, Ю. В. Човнюк, В. М. Рибалко. Новий метод дослідження динамічних моделей приводів машин з розподіленими параметрами

15. О. О. Грибенюк, Ю. О. Шостачук. Підвищення надійності ниткозшивних машин

16. А. В. Несхозієвський. Розробка системи контролю роботи друкарського обладнання

Поліграфічні матеріали

17. Т. Ю. Киричок, Т. Є. Клименко, Н. Л. Малкуш. Мікрогеометрія поверхні паперу з водяними знаками

18.  Н. В. Бойчук, С. Ф. Гавенко, Л. Б. Вуйцик, О. І. Гевусь. Особливості технології виготовлення клеїв для гофрокартону

19. И. Г. Груздева, А. О. Орлова. Исследование реологических свойств полиграфических лаков

Менеджмент виробництва

20.  Т. В. Олянишен, А. М. Штангрет. Побудова моделі ринку друкованої продукції України

21. Н. І. Передерієнко, Я. В. Котляревський.  Антикризова діагностика на мікроекономічному рівні

Книгознавство

22. В. М. Іванов-Ахметов. З історії глибокого друку

Наукові новини

23. Колектив ВПІ НТУУ «КПІ» вітаємо з ювілеєм!  

24. В. І. Маханьков, А. О. Юштіна. Фотографія як спосіб відображення дійсності

.

 

2010 year  1(27)

  Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів

 1. Киричок Т. Ю., Киричок П. О., Мамонов Ю. П. Відкриття в НТУУ «КПІ» підготовки бакалаврів напряму 6.030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю (у поліграфії, видавництві та книгорозповсюдженні)»

2. Побідаш І. Л., Киричок П. О. Єдність принципів підготовки майбутніх редакторів.

Технологічні процеси

3. Киричок Т. Ю., Клименко Т. Є., Малкуш Н. Л., Гаврилюк П. Р. Вплив технологічних параметрів на зміну колірних та оптичних характеристик відбитків. 

4.  Harri L. Wpływ parametrów taśmy montażowej i cylindra anilox na parametry odbitek wydrukowanych przy zastosowaniu form fleksodrukowych wy 

5.  Гавриш А. П., Роїк Т. А., Мельник О. О., Віцюк Ю. Ю Особливості прецизійної доводки підшипників ковзання з композиційних матеріалів для вузлів тертя поліграфічних машин 

6.  Михайленко К. С., Степанець В. В. Способи ароматизації друкованої продукції  

7.  Матко С. В., Мельник Л. М. Моделювання і оптимізація процесу адсорбційного очищення купажу палигорськітом  

8. Васютіна В., Шерстюк В. П. Проблеми друкарської та пакувальної галузі у світлі досягнень нанотехнологій  

9. Котляров І. Д. Показатели качества научного журнала  

10.  Токарь О. В., Зильберглейт М. А. Эмоционально-образная оценка шрифта и фона для электронного учебного издания  

11.  Муленко М. Л., Мартинюк В. Т. Оцінка якості багатоколонкових текстових документів. 

12.  Кириченко І. О., Саражинська В. С., Олійник В. Г. Систематизація пластикових карток 

13.  Романенко В. В., Козырев А. С., Шкуренко А. А. Теоретическое обоснование реализации процесса газолазерной резки металлических заготовок больших толщин в полиграфических производствах 

14.  Киричок Т. Ю. Тенденції розвитку електронних енциклопедичних видань

Машини і автоматизовані комплекси 

15.  Шебунін В. В. Вплив законів періодичного руху механізму клапанів ротаційного вивідного пристрою самонакладів зошитів на характер траєкторії руху 

16.  Котляров В. П., Хаджи Моллабаши Хамидреза, Галина М. В. Методы и средства независимого управления параметрами пучка мощного лазерного излучения 

17.  Страшніков М. Б., Панов С. Л., Віхоть О. М. Експериментальне дослідження пружних властивостей обличкування тампонного циліндру ротаційного тамподрукарського апарату 

18.  Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Рибалко В. М.Застосування узагальненого методу Бубнова-Гальоркіна до розв’язку динамічних нестаціонарних задач віброударного ущільнення в’язкопружних матеріалів 

19.  Іванко А. І. Вплив технологічних показників обрізування книжково-журнальних блоків на якість продукціїв 

20.  Романенко В. В., Козырев А. С. Построение лучевого пакета на основании измеренных параметров лазерного излучения 

21. Серых И. И., Новик Н. А., Елисеев Ю. В., Гнитецкий В. А. Электрогидравлический генератор колебаний 

22. Струтинський С. В. Експериментальні дослідження силових характеристик аеростатичного сферичного шарніра 

23. 

Поліграфічні матеріали 

24. Морозов А. С. Внутрішні напруження та їх вплив на міцність і структуру фарбової металізованої плівки поліграфічного призначення 

 Менеджмент виробництва

25. Тарасенко Ю. В., Григорова З. В. Криза як невід’ємна частина у діяльності соціально-економічної системи. 

26. Кваско А. В., Мануйлова А. С. Ефективність функціонування торговельного підприємства як основа формування його конкурентоспроможності 

27. Передерієнко Н. І., Євдоніна О. С. Активізація інвестиційної діяльності поліграфічних підприємств як фактор ї х економічного зростання 

28. Шендерівська Л. П., Слинявук О. С. Аспекти конкурентоспроможності продукції поліграфічних підприємств в умовах економічної кризи 

29. Іваненко С. В., Кваско А. В. Поняття конкурентоспроможності продукції в сучасних умовах 

30. Ковба Ж. М., Барзилович О. М. Книжкові виставки-ярмарки як соціокультурний та ринковий механізми книгорозповсюдження 

31. Ткаченко В. Ф., Набатова С. Н., Попов А. В., Еременко А. Ю Об одном методе оперативного планирования агрузкиоборудования полиграфического предприятия  

Видавнича справа та редагування

32. Левчук О. М. Роман Іванченко як організатор комунікацій у професійному середовищі: становлення його наукової школи з теорії і практики редагування 

Книгознавство

33. Андрійчук М. Т. Щоденна періодика Наддніпрянщини початку ХХ століття про українсько-єврейські взаємини (на матеріалах газет «Громадська Думка» та «Рада»  

 Наукові новини

34. Кобильнік К. Нові партнери ВПІ 

2010 year  2(28)

 

Технологічні процеси

1. Віцюк Ю. Ю., Роїк Т. А., Гавриш А. П., Мельник О. О. Підвищення працездатності вузлів тертя поліграфічних машин 

2. Романенко В. В., Козырев А. С. Теоретическое моделирование и пути совершенствования процесса газолазерной резки металлических заготовок больших толщин для нужд полиграфических производств

3. Вуєць Л. Г., Костюченко Г. М. Поділ фарбового шару при офсетному друку на металевих поверхнях. 

4.  Гуменюк О. В. Фактори впливу на якісні показники відбитка трафаретного друку 

5. Предко Х. Б., Крик М. Р., Шовгенюк М. В. Рівняння хроматичних координат кольору 

6. Козырев А. С., Романенко В. В., Дубнюк В. Л. Описание переноса энергии лазерным излучением в приближении геометрической оптики 

7. Лотоцька О. І. Сучасні фінішні методи підвищення експлуатаційних властивостей деталей поліграфічних машин поверхневим пластичним деформуванням  

8. Киричок Т. Ю. Технології нанесення зображень на поверхню оптичних дисків 

Машини і автоматизовані комплекси

9. Шебунін В. В. Вплив законів періодичного руху на кінематичні характеристики механізму клапанів ротаційного вивідного пристрою самонакладів зошитів  

10. Новік М. А., Кучерук Ю. М. Аналіз величини перебігу вихідного штока пневматичного багатопозиційного приводу з цифровим керуванням  

11. Іванко А. І. Обрізування книжково-журнальних блоків дисковими ножами, що мають кривошипно-повзунний привод  

12. Палюх О. О. Аналіз принципових схем механізмів переміщення тампонів у тамподрукарських машинах 

13. Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Костина О. Ю., Яворська А. В. Врахування ефекту відбиття хвиль від перешкоди при побудові теорії оптимальних гасників вібрації робочих органів машин 

14. Лозовий П. І. Симулятор статичних характеристик фарбопередачі растрового зображення фарбодрукарською системою фірми Wifag 

Поліграфічні матеріали

15. Журило Т. А., Степанець В. В. Оцінка якості опорядження синтетичних ковбасних оболонок двокомпонентними флексографічними фарбами 

16. Морозов С. І., Морозов А. С. Тенденції розвитку переробки металевих відходів. 

17. Степанець А. І., Хохлова Р. А. Вплив рН і концентрації розчинів смоли естеру стиромаля на реологічні властивості флексографічних фарб 

18. Величко О. М., Зоренко О. В., Олійник В. Г., Савченко К. І Ступінь емульгування і закріплення гібридних фарб. 

Менеджмент виробництва

19. Григорова З. В., Мудрієвська Ю. О Конкурентне середовище: складові та вплив на діяльність підприємства

20. Леспух О. В., Передерієнко Н. І. Фінансова стратегія в системі управління підприємством. 

21.  Кваско А. В. Методика оцінки рівня організації поліграфічного виробництва. 

22. Котляров И. Д. Использование инструментов электронного бизнеса в отрасли печати: опыт теоретического осмысления

23. Паламарчук С. Ю. Тенденції розвитку мотиваційної системи управління персоналом 

24. Хімічева Г. І., Демиденко О. О., Зенкін А. С. Удосконалення інноваційної діяльності ВНЗ шляхом впровадження системи неджменту якості 

25. Дацюк І. В. Сутнісна характеристика кризи підприємств 

Книгознавство

26. Побідаш І. Л., Борисовська Г. Часописи галузі видавнича справа та редагування 

27. Мікульонок І. О. Підготовка навчальних видань у НТУУ «Київський політехнічний інститут» 

Дизайн

28. Тютчева Л. Д., Ліхачьов С. О., Буртной М. А. Методика створення елементів інформаційного дизайну.

29. Іванов-Ахметов В. М. Коротка історія графічного образотворчого мистецтва в техніці офорту.

 Наукові новини

30. Зоренко Я. Першу декаду завершено гідно! 

31.  Одайник О. В. Кольоропис 

Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів

32. Величко О. М., Мамонов Ю. П Впевнений поступ у майбутнє  

 

2010 year  3(29)

Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів

1. Цыганенко А. М. Биография продолжается 

Технологічні процеси

2. Артюшина И. Л., Ахтариев Р. Ж., Винокур А. И. Цифровые высококонтрастные оригиналы и архивное хранение изображений  

3. Гасов В. М., Постников М. Е., Постников В. М. Простые аналитические модели для анализа приоритетной обработки запросов в оперативной полиграфии 

 4.  Галицкий Д. В., Силенко П. Н. Фальцовка: условия равновесия с учетом сил трения 

5. Ерофеева А. В., Кондратов А. П. Использование эффекта Патрикеева-Маллинза в трафаретной печати на латексных воздушных шарах 

6. Панкин О. В. Методика применения цветопробной видеовоспроизводящей системы в полиграфии 

7. Сенаторов Л. Ю., Бобров В. И. Силовые параметры конгревного тиснения при использовании различных декельных систем. 

8. Фадейкина И. Н., Грибкова О. Л., Перешивко Л. Я., Золотаревский В. И., Тамеев А. Р., Ванников А. В. Формирование электропроводящего изображения методом струйной печати. 

Машини і автоматизовані комплекси

9. Куликов Г. Б., Разинкин Е. В. Параметры, определяющие износ опор печатной пары ротационных печатных машин башенного типа 

Поліграфічні матеріали

10. Тимченко Ю. А., Наумов В. А., Бурт И. В. Кинетика фотополимеризации диметилового эфира триэтиленгликольфталата (МГФ-9), инициируемой азобисбутиронитрилом 

Менеджмент виробництва

11. Кузьмин Б. А. Анализ состояния и перспективы развития полиграфии России 

12. Бирюков В. А. Система сбалансированных показателей полиграфического предприятия 

13. Степанова Г. Н. Управление полиграфическим предприятием на основе механизма ключевых компетенций

Видавнича справа та редагування

14. Ненашев М. Современная журналистика: состояние, тенденции, проблемы (попытка анализа) 

15. Потапова Н. В. К вопросу об особенностях редактирования текста произведения научной литературы. 

16. Ахмаков С. Ю. Лингвистическая энциклопедия и отражение универсума лингвистики (на примере Лингвистического энциклопедического словаря) 

17. Ильина Л. Г., Марголин Л. Н. Программные средства для редакторской деятельности. Поиск и анализ фрагментов текста 

Книгознавство

18.  Буренин Н. А., Петрушин В. Н., Никульчев Е. В. Методика статистического анализа данных оценок при исследовании массива учебных пособий.

19. .Кузнецов Б.А. Издательская политика в рыночных условиях современной России 

 Дизайн

 20.  Тулин Е. И  Веб-дизайн 2.0 — проблема идентификации 

2010 year  4(30)

 

  Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів

1. Киричок П. О., Мамонов Ю. П., Серега С. М. Відкриття в НТУУ «КПІ» підготовки магістрів за спеціальністю 8.05150105 «Технологія розробки,виготовлення та оформлення паковань» 

2. Мельников О. В. Час роботи та звершень (до 80-ліття Української академії друкарства)

3. Левчук О. М. Настановча вузькоспрямованість кругозору в студентів медіаспеціальностей 

Технологічні процеси

4. Киричок П. О., Козик А. М. Розробка технології кольороподілу з використанням елементів нечіткої логіки у вигляді розмитих моделей 

5. Морфлюк-Щур В. В. Розробка методики об’єктивного контролю кольоровідтворення для офсетного способу друку 

6. Киричок Т. Ю., Беспала К. М. Тенденції досліджень та розробок у сфері захисту цінних паперів та документів суворого обліку 

7. Кобильнік К. О. Модульні сітки, як базова структура газетних видань 

8. Левыкин И. В., Логвиненко Е. В. Критерии оптимизации полиграфических процессов средствами имитационного моделирования 

9. Базілевська А. Г., Зоренко О. В. Технологічні аспекти виготовлення персоналізованої подарункової продукції типу фотоальбом

10.  Юшко А. В., Зенкін М. Контроль товщини тонких плівок еліпсометричним методом 

11. Кушлик Б. Р. Математичний опис точки друкувального елементу у друкарському контакті офсетного друку 

12. Гілета І. В. Визначення функцій належності факторів шпальти газетного видання 

 Машини і автоматизовані комплекси

13. Романенко В. В., Дубнюк В. Л. Теоретическое обоснование и возможности реализации фокусирования лазерного излучения с помощью адаптивной оптики в полиграфических производствах  

14. Кохановський В. О. Методика експериментальних випробувань магнітних пускачів на комутаційну зносостійкість в категорії АС-3.  

15. Несхозієвський А. В. Розробка технологічного процесу відновлення циліндричних деталей офсетних друкарських машин 

16. Логазяк I. Ю., Гавенко С. Ф. Технологія зміцнення поверхневої структури шибера  

17. Шевченко О. В., Бєляєва А. Ю. Ефективне дроблення стружки при токарній обробці  

18. Новогрудський Л. С., Шаповал В. І., Зенкін М. А Методика оптимізації вибору параметрів кліматичних камер для випробувань виробів  

19. Палюх О. О. Динамічна і математична моделі кулачкового обертового механізму, зблокованого з розвантажуючим пристроєм, тамподрукарської машин 

20. Михайленко К. С., Степанець В. В. Визначення оптимальної концентрації мікрокапсул з ароматом в ароматизованих лаках. 

21. Роїк Т. А., Гавриш А. П., Віцюк Ю. Ю., Мельник О. О., Попов І. В. Особливості формування структури і комплексу властивостей підшипникових матеріалів на основі відходів швидкорізальних сталей 

22. Морозов А. С., Колесник Ю. М. Методологічні та еколого-економічні аспекти існування технологічних систем утилізації відходів, зокрема поліграфічних 

23. Естріна М. В., Канагін В. О. Вплив обробки магнітним полем на властивості зволожувального розчину 

24. Новосельская О. А., Пенкин А. А., Соловьева Т. В. Печатные свойства газетной бумаги с применением различных видов катионного крахмала. 

25. Гавенко С. Ф., Головацька Н. В Дослідження експлуатаційних характеристик гофрованого картону 

26.  Скиба В. М., Коваль О. Ю., Величко О. М. Хімічний аналіз поверхні пробільних елементів форм плоского офсетного друку методом рентгенівського мікроаналізу  

Менеджмент виробництва

27. Штангрет А. М., Дурняк Б. В., Мельников О. В Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні: регіональний аспект  

28.  Барзилович О. М., Лелиця Т. M. Економічна інтеграція, як спосіб підвищення конкурентоспроможності видавничо-книготорговельних організацій  

29. Хімічева Г. І., Зенкін А. С., Іванов П. В., Волощенко К. Ю. Розробка організаційно-функціональної моделі управління віртуальними підприємствами  

Видавнича справа та редагування

30. Мікульонок І. О. Термінологія в науково-технічних публікаціях  

31. Пиголь О.О. Дослідження факторів, що впливають на якість сприйняття інформаціїї в електронному навчальному виданні 

32. Тріщук О. В Створення науково-інформаційного поліграфічного тексту 

33. Харлан А. П. Особливості редакційного опрацювання енциклопедичного видання 

Книгознавство

34. Цурін О. П. Засоби підвищення InterNet статусу друкованих журналів 

Наукові новини

35. Величко О. М. Усі знання і досвід — учням 

36. Кобильнік К. З нагоди 15-річчя від дня заснування видавничо-поліграфічного підприємства «АДЕФ-Україна»

37.  Топольницький П. В., Полюдов О. М., Лазаренко Е. Т., Мельников О. В. Здійснена мрія (до 80-річчям з дня народження Я. І. Чехмана)

38. Семенюк Е. П. Цікава книга про читання у наш час  

 

2011 year №1(31) 

    

                                                                                                

 

Педагогіка професійної освіти.
Атестація наукових педагогічних кадрів

1. Киричок П. О., Побідаш І. Л. Нова спеціалізована рада у Видавничо-поліграфічному інституті НТУУ «КПІ» 

2. Естріна М. В., Лазаренко Е. Т., Мельников О. В. Аналіз тематики дисертаційних досліджень виконаних в Українській академії друкарства в 1983–2010 роках  

3. Киричок П. О., Мамонов Ю. П., Тріщук О. В., Фіголь Н. М. Відкриття в НТУУ «КПІ» підготовки магістрів за спеціальністю 8.03030301 «Видавнича справа та редагування» 

Технологічні процеси

4. Стельмах І. М., Зоренко О. В., Осипова Т. Г. Апаратні та програмні засоби виготовлення електронних оригінал-макетів журнальної продукції  

5.  Киричок Т. Ю. Класифікація пакувань оптичних дисків  

6.  Мотика М. Т. Сучасні вимоги до паковань харчової продукції: аналітичний огляд 

7. Романенко В. В. Совершенствование лазерного упрочнения штампов для нужд полиграфических производств  Маїк В. З.,

8. Ярка Н. В. Дослідження фізико-механічних властивостей фотополімерних штампів для тиснення  

9. Котляров В. П., Аліверді М. А., Артемчук О. І., Талімонова Н. Л. Технологічне забезпечення операцій лазерної технології в поліграфії 

10.  Дыдышко С. И., Каган Б. В., Пицхалаури Т. А. О возможности использования методов теории подобия при оценке качества воспроизведения полиграфических изображений  

11. Зоренко Я. В. Вплив режимів кольороподілу на оптичні характеристики репродукцій 

12.  Кулишова Н. Е., Балашов И. В. Прогнозирование цвета шестикрасочной флексографской печати    

 Машини і автоматизовані комплекси 

13. Шостачук Ю. О., Жеребко І. С., Шостачук О. П. Дослідження процесу розподілу фарбових шарів у фарбових апаратах друкарських машин  

14. Романенко В. В., Дубнюк В. Л. Применение адаптивных фокусирующих систем при реализации лазерных технологий для нужд полиграфических производств   

15. Палюх О. О. Аналіз принципових схем механізмів натиску у тамподрукарських машинах 

16.  Морфлюк В. Ф. Дослідження процесів об’єктивного статистичного визначення бокового зміщення полотна у вузькорулонних флексографічних друкарських машинах  

17.  Несхозієвський А. В. Розрахунок контактної площі деталей поліграфічного обладнання після нанесення мікрорельєфу     

18.  Ривак П. М. Технічне і програмне забезпечення для реалізації цифрової системи позиціювання аркушів 

19.  Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Дяченко Л. А. Вдосконалення методів визначення частотно-інерційних та кінематичних властивостей систем з розподіленими параметрами   a href= 

 

20http://druk.kpi.ua/druk/Величко О. М., Мамонов Ю. П Впевнений поступ у майбутнєnode/151. Нетак В. Б. Механізми старіння відбитків широкоформатного струминного друку   

21.  Морозов А. С. Адсорбційна рівновага водяних парів при акліматизації паперу    

Менеджмент виробництва   

22. Ковба Ж. М., Гаврилюк І. П. Інформаційна ситуація на ринку дитячої літератури України (стан та перспективи розвитку)   

23. Барзилович О. М., Одінцова В. В. Якість як конкурентна перевага на ринку поліграфічних послуг  

24. Котляревський Я. В., Сорока І. Вплив науково-технічного прогресу на організацію поліграфічного виробництва   

25. Корнійчук А. П Мережеві книгарні в сучасному книготорговельному просторі України  

26. Грет Г. П., Мельник К.У. Вплив каналів розподілу на організацію збуту спеціалізованого видавництва  

27. Передерієнко Н. І., Леспух О. Управління структурою капіталу поліграфічних підприємств   

28.  Реут Т. М. Методика управління економічним розвитком підприємства   

29.   Шендерівська Л. П., Марковська О. К. Менеджмент на гуртовому книготорговельному підприємстві  

30. Кушлик-Дивульська О. І., Штабалюк П. І. Моделі інвестометрії в реальному секторі  

31. Кваско А. В., Слинявук О. С. Особливості структури економічної безпеки поліграфічних підприємств  

32. Ковба Ж. М., Луценко А. О. Рекламно-інформаційна діяльність на книжковому ринку України    

Видавнича справа та редагування   

 33. Котляров И. Д. Совершенствование справочно-библиографического аппарата научной статьи    

Наукові новини

34. Одайник О. В. Синтези реального та абстрактного в образотворчому мистецтві  

35. Пшеничний Ю. В. Рисують графіки  

 

2011 year №2(32)  

                                                                                                                                                                                                                            

 

 Технологічні процеси

1.   Киричок Т. Ю., Мережинська А. М., Богіш О. В. Класифікація методів поліграфічного опорядження та обробки пластику 

2. Ткаченко В. Ф., Попов А. В., Ястреб Ю. О. Исследование и разработка процедуры компенсации формы растровой точки при флексографской печати 

3. Савченко К. І., Зоренко О. В., Розум Т. В., Величко О. М. Сучасний стан технологій друкування в Україні 

4.  Морозов А. С. Процеси відходоутворення в тарно-пакувальних матеріалах та механізми їх реалізації

5.  Дыдышко С. И., Микулич Г. С. Разработка нового метода защиты упаковочной и этикеточной продукции от фальсификации 

6.  Мотика М. Т. Трафаретний друк як технологія виготовлення тактильних книг 

7. Морфлюк-Щур В. В. Розробка алгоритму автоматизованого контролю кольоровідтворення для офсетного способу друку 

8. Рябцева К. А., Полєв Є. О., Вуєць Л. Г. Вибір оптимального варіанту виготовлення нековзьких серветок-підкладок 

9.  Кулишова Н. Е., Зингерман Е. О. Метод оцифровки объемных документов с помощью цифрового фотоаппарата с последующим улучшением изображений 

Машини і автоматизовані комплекси

10.  Лотоцька О. І. Теоретичні розрахунки опорної площі поверхонь частково-регулярного мікрорельєфу 

11.   Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Дяченко Л. А. Методика визначення частотно-інерційних та кінематичних властивостей смстем з розподіленими параметрами на прикладі стрижневих резонаторів 

12. Палюх О. О. Аналіз та рекомендації по вибору кулачкових механізмів приводу тамподрукарських машин, зблокованих з розвантажуючими пристроями 

13. Киричок П. О., Попов І. В. Класифікація пристроїв для оздоблювально-зміцнюючої обробки деталей поліграфічного обладнання 

Поліграфічні матеріали

14. Хохлова Р. А., Мокрецова К. О. Тенденції у розвитку плівкових матеріалів, що біорозкладаються, для задруковування і виготовлення паковань 

Менеджмент виробництва

15.  Ковба Ж. М., Луценко А. О. Досвід та сучасний стан мережевих книгарень провідних країн світу та України 

16. Барнич Ю. О., Лопушанська К. З. Дослідження ефективності нововведень в додрукарських процесах 

17. Дерев’янко І. О. Інтеграція комунікаційної та інформаційної діяльності суб’єктів книжкового ринку України 

18.  Польова В. О., Сошинська Я. Є. Перспективи реалізації електронних видань на українському ринку

19. Погребицька Ю. В., Григорова З. В Формування фінансової стратегії поліграфічних підприємств в сучасних умовах господарювання 

20. Шендерівська Л. П., Аладьєва О. Ю. Використання виробничої потужності на поліграфічних підприємствах 

21.  Стоцько Р. З. Аналіз польського досвіду проектування та будівництва духовних освітніх закладів 

22. Малюкевич А. С., Токарь О. В. Современные интернет-порталы: структура и роль в жизни детей старшего школьного возраста  

Дизайн

23.  Сеньківська Н. Є., Піх І. В., Сеньківський В. М. Багатофакторний вибір альтернатив композиційного оформлення книжкового видання  

24. Лопухова О. В. Дизайн — мистецтво художника і розрахунок аналітика 

25.  Токарь О. В. Восприятие текстовых шрифтов школьниками по алгоритму «ожидание минус восприятие» 

26.  Заблодський М. В. Ілюстрування та оформлення видань казки «Білосніжка та семеро гномів». 

Наукові новини

27. Козій К. Огляд стану книговидання та книгорозповсюдження за часів незалежної України 

2011 year №3(33)

 

 

Технологічні процеси

1. Киричок П. О., Лотоцька О. І. Експериментальні дослідження геометричних параметрів циліндричних деталей поліграфічних машин при комплексній обробці

2. Хмілярчук О. І. Вибір систем автоматизованого проектування

3. Киричок Т. Ю., Нестеренко В. М., Талімонова Н. Л. Дослідження кольоровідтворення на одно- та двошаровому папері спеціального призначення

4. Скиба В. М. Вплив друкарського контакту на зміну мікрогеометрії елементів друкарської форми

5. Морфлюк В. Ф. Засоби цифрового визначення та стабілізації паралельності переднього краю листа у листових друкарських машинах

6. Зоренко Я. В. Дослідження системи «оригінал—відбиток» із визначенням впливу її параметрів на стабільність процесу репродукування плоским офсетним друком

7. Роїк Т. А., Райченко О. Ю. Захист цифрової фотографії за допомогою цифрових водяних знаків

8. Киричок П. О., Морфлюк-Щур В. В. Структурна організація програмно-технічних засобів цифрового контролю якості кольоровідтворення

9. Дробязко Т. О., Зоренко О. В., Байдак О. Ю. Підготовка зволожувального розчину та систем зволоження у виробничих умовах

10. Ловейкін В. В., Човнюк Ю. В., Шимко Л. С. Метод графів зв’язку у задачах математичного моделювання брахістохрон за наявності сил тертя та опору середовища

11. Олянишен Т. В., Сторожук В. М., Піх І. В., Мельников О. В. Модель факторів несприятливого впливу на оточуюче середовище.

Машини і автоматизовані комплекси

 12. Шостачук Ю. О., Гриценко Д. С. Дослідження точності позиціонування транспортувальних пристроїв конвеєрного типу тамподрукарської машини ТДМ-300

13. Іванко А. І., Шостачук П. П. Транспортно-передавальні пристрої книжково-журнальних блоків у потоковому виробництві

14. Черня Б. О., Шостачук О. П. Експлуатаційні властивості друкарського апарату флексодрукарських аркушевих машин

15. Палюх О. О. Визначення залежностей для синтезу законів руху вихідних ланок обертових механізмів тамподрукарських машин.

Поліграфічні матеріали

 16. Зоренко О. В., Хохлова Р. А., Гавриш А. П. Формні матеріали для вибіркового лакування

17. Морозов А. С., Гаврищака Є. Ю., Кіча В. К. Металізовані фарби для продукції рекламного спрямування

 Менеджмент виробництва   

18. Дем’яненко О. М. Значення стратегічного аналізу для ефективної розробки і реалізації фінансової стратегії підприємства

 Книгознавство

19. Цурін О.П. Інтегрований  Web-ресурс журналів великого ВНЗ

Наукові новини

20. Іванов-Ахметов В. М., Секірін Є. П. Короткочасний рисунок як метод розвитку творчих здібностей художників

21. Пшеничний Ю. В. Студентські книжкові проекти — переможці на конкурсі «Мистецтва книги».

22.  Лазаренко Е. Т. До 80-річчя з дня народження Олександра Миколайовича Полюдова.Вітання з ювілеєм Юрія Олександровича Барнича

23. Савченко К. Співпраця з ТОВ СП «Європрінт».

 

   2011   № 4(34),

 4


    
Педагогіка професійної освіти.
Атестація наукових педагогічних кадрів
     
1.
Лабецька М. Т., Лазаренко Е. Т., Мельников О. В. Аналіз тематики дисертаційних робіт, присвячених трафаретному друку, виконаних в Україні протягом 1969–2011 рр. — 2011. — № 4(34). — С. 4—10.
  

   
Технологічні процеси
     
2.
Киричок Т. Ю. Класифікація пошкоджень банкнот в обігу. — 2011. — № 4(34). — С. 11—20.
    
3.
Скиба В. М. Друкувальні властивості офсетних форм. — 2011. — № 4(34). — С. 21—26.
    
4.
Морфлюк В. Ф., Чуркін В. В. Статистичне визначення параметрів зволожувальних розчинів при друкуванні гібридними фарбами. — 2011. — № 4(34). — С. 27—33.
    
5.
Кушлик Б. Р. Аналіз поведінки водно-фарбової емульсії у процесі плоского офсетного друку зі зволоженням друкарських форм. — 2011. — № 4(34). — С. 34—45.
    
6.
Кирилюк А. В., Зоренко О. В. Дослідження ламінування листівок. — 2011. — № 4(34). — С. 46—56.
     
7.
Роїк Т. А., Лемешко Д. І. Вибір програмного забезпечення для комп’ютерних видавничих систем. — 2011. — № 4(34). — С. 57—60.
    
8.
Морозов А. С. Особливості переробки металевих відходів і використаних поліграфічних матеріалів. — 2011. — № 4(34). — С. 61—67.
    
9.
Гуменюк О. В. Високі технології поліграфії. — 2011. — № 4(34). — С. 68—71.
    
10.
Когут П. П. Дослідження впливу енергетичних параметрів паперу спеціального призначення на його стійкість до забруднення в обігу. — 2011. — № 4(34). — С. 72—79.
   
11.
Стоцько Р. З. Особливості проектування системи незалежного енергозабезпечення. — 2011. — № 4(34). — С. 80—83.
        
Машини і автоматизовані комплекси
     
12. 
Іванко А. І., Кухарук Д. Г. Автоматизоване проектування пристрою для обробки корінця книжкового блока засобами SolidWorks. — 2011. — № 4(34). — С. 84—87.
    
 13.
Ловейкін В. С., Бортун В. А. ОптиІванко А. І., Кухарук Д. Г. Автоматизоване проектування пристрою для обробки корінця книжкового блока засобами SolidWonbsp;/spanrks. Іванко А. І., Кухарук Д. Г. Автоматизоване проектування пристрою для обробки корінця книжкового блока засобами SolidWorks. мізація режиму пуску приводного механізму за критерієм середньоквадратичного відхилення прискорень. span styl/snbsp;/strongtrong/stro/pnge=/strongnbsp;nbsp;strongnbsp;— 2011. &mdash2. ; № 4(34). — С. 88—95.
   
14. 
Романенко В. В. Автоматизована установка для високоякісної газолазерної різки металів для потреб поліграфічних виробництв. — 2011. — № 4(34). — С. 96—102.
    
15.
Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Тисленко О. Б., Дитюк А. І. Кінематично-силовий аналіз резонансних режимів коливань дебалансних вібраційних дозаторів сипких матеріалів. — 2011. — № 4(34). — С. 103—107.
         
Поліграфічні матеріали
     
16. 
Савченко К. І., Величко О. М., Розум Т. В. Дослідження властивостей друкарських фарб. — 2011. — № 4(34). — С. 108—113.
    
17. 
Хохлова Р. А., Кирильчук К. О. Технологічні властивості сучасних клеїв для незшивного клейового скріплення. — 2011. — № 4(34). — С. 114—121.
            
Менеджмент виробництва
    
18. 
Дем’яненко О. М. Cистема фінансового контролінгу як елемент ефективно побудованої та реалізованої фінансової стратегії підприємства. — 2011. — № 4(34). — С. 122—125.
    
19. 
Шендерівська Л. П., Копайгора О. В. Ризики інвестиційної діяльності. — 2011. — № 4(34). — С. 126—130.
             
Видавнича справа та редагування
     
20. 
Харлан А. П. Редакційно-видавнича діяльність Михайла Грушевського. — 2011. — № 4(34). — С. 131—138.
       
Наукові новини

21.  Киричок П. Олена Михайлівна Величко. — 2011. — № 4(34). — С. 139— 141.

     
     
  2012 №1(35)

 

Технологічні процеси

1. Киричок Т. Ю. Застосування друкованої електроніки для створення активних захисних елементів банкнот — 2012. — 1(35). — С. 4–11.

2. Савченко К. І., Зоренко О. В., Величко О. М. Відтворення кольору струминним друком — 2012 — № 1(35). — С. 12–17.

3. Нечипоренко Н. А., Шелудько С. А., Бердовщикова А. В. Технологические аспекты офсетной печати на металлизированных подложках без термосушки — 2012. — № 1(35). — С. 18–31

4.Лазаренко Е. Т., Кохан В. Ф., Мельников О. В., Лазаренко О. В. Шляхи інтенсифікації процесу очищення анілоксових валів флексографічних друкарсьских машин  — 2012. — № 1(35). — С. 32–39.

5. Морфлюк В. Ф., Карпенко І. С. Автоматизація процесів подачі аркушів листових друкарських машинах — 2012. — № 1(35). — С. 40–45.

. Сеньківський В. М., Гілета І. В.Математична модель алгоритму привідного верстання газетної публікації — 2012. — № 1(35). — С. 46–54.

Ткаченко В. П., Попов О. В., Ястреб Ю. О. Дослідження ефективності застосування адаптивного метода растрування у флексографському способі друку 2012. 1(35). С. 55–61.

8. Гавенко С. Ф., Логазяк І. Ю., Туряб Л. В. Дослідження факторів впливу на кути розкривання книжкових блоків— 2012. — № 1(35). — С. 67–73.

9. Зенкін А. С., Шишкевич К. І. Адаптація системи збалансованих показників для оцінки якості складання машин   2012. — 1(35). С. 74–80.

10. Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Почка К. І. Особливості впливу демпфування на коефіцієнт ефективності симетрично-консольного віброізолятора телескопічної стріли автокрана  — 2012. — № 1(35). — С. 81–87.

 11. Кохановський О. П., Бриндзя О. Л. Технологія відновлення в електронному виді раритетних видань довідкового характеру — 2012. — № 1(35). — С. 62—66.

 Машини і автоматизовані комплекси

12. Гавриш А. П., Роїк Т. А., Мельник О. О., Віцюк Ю. Ю. Вплив технології оброблення підшипників поліграфічних машин на якість друкованої продукції . — 2012. &‐ № 1(35). — С. 88—96.

13. Шостачук Ю. О., Гриценко Д. С. Розрахунок кулачкового механізму періодичного повороту  — 2012. — № 1(35). — С. 97–106.

14. Іванко А. І., Семеняга С. О. Ротаційне обрізування аркушевого матеріалу у вкладально-швейно-різальних агрегатах . — 2012. — № 1(35). — С. 107–112.

15. Коркішко І. С., Шостачук Ю. О.Ефективність сумісного використання друкарських і оздоблювальних модулів для виготовлення поліграфічної продукції — 2012. — № 1(35). — С. 113–122.

16. Проць Я. І., Федорів П. С., Цяпута Ю. О., Скочиляс В. В. Дослідження конструкцій струменевих живильників листового матеріалу  — 2012. — № 1(35). — С. 123—129.

17. Котляров В. П., Короткий Д. В. Трансфокатори для операцій лазерної обробки в поліграфії — К. : ВПІ НТУУ «КПІ». — 2012. — № 1(35). — С. 130–141.

18. Новік М. А., Дідовець В. Є. Порівняння статичних характеристик багатопозиційних приводів з цифровим керуванням —2012. — № 1(35). — С. 142–149.

19. Науменко О. В. Визначення основних технічних параметрів дослідного взірця віброножової різальної машини   2012. — № 1(35). С. 150–155.

 Поліграфічні матеріали

20. Хохлова Р. А. Сучасний стан розвитку флексографічних фарб для паковань   2012. — № 1(35). — С. 156–163.

21.Гургаль Н. С., Репета В. Б., Шибанов В. В. Зміна поверхневої енергії флексографічних фото полімерних форм у процесі їх виготовлення . — 2012. — № 1(35). — С. 164–168.

22. Морозов А. С., Сухіна Є. Г., Гуща О. В., Безкоровайна Д. В. Методи виготовлення алюмінієвих пігментів для використання в поліграфічній промисловості 2012. — № 1(35). С. 169–175.

 

Менеджмент виробництва

23. Грет Г. П. Вплив організаційної структури управління роздрібного книготорговельного підприємства на збут— 2012. —№ 1(35). — С. 176–182.

 Книгознавство

24. Сошинська В. Є. Роль збірника наукових праць «Технологія і техніка друкарства» у системі науково-професійної комунікації  — 2012. — № 1(35). — С. 183–189.

Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів

25. Лузан М. В. Професійна орієнтація сучасної молоді у процесі технологічної підготовки  — 2012. — № 1(35). — С. 190–197.  

 Наукові новини

26.Зоренко Я. Осінні студії молодих науковців на конференції «Printing Future Days 2011» . — 2012. — № 1(35). — С. 198–200.

27.Зоренко О. В. Гідне поцінування флагмана професійної видавничо-поліграфічної періодики . — 2012. — № 1(35). — С. 201–202.  

28. Маїк В. Вітання з 60-річчям Угрина Ярослава Михайловича  — 2012. — № 1(35). — С. 203–204. 

 

  2012 №2(36)

 

 

 Технологічні процеси

1. Киричок Т. Ю., Гуща О. В. Вплив металографічного друку на міцнісні характеристики банкнотного паперу // Технологія і техніка друкарства.  — 2012. — № 2(36). — С. 4–10.

2. Роїк Т. А., Дорфман І. Є. Формування властивостей нових зносостійких деталей на основі відходів алюмінієвих сплавів для поліграфічних машин  — 2012. — № 2(36). — С. 11–16

3.  Морозов А. С. Вірогідність виникнення та умови розвитку тріщини в наповнених полімерах обмеженої товщини — 2012. — № 2(36). — С. 17–22.

4. Кохановський О. П., Циганенко К. В. Автоматизація процесу створення складних публікацій в InDesign на основі скриптів Java Script  — 2012. — № 2(36). — С. 23–27. 

5. Чепурна К. О. Вплив технологічного середовища на властивості фарбових валиків  — 2012. — № 2(36). — С. 28–33.

6. Морфлюк В. Ф. Об’єктивне визначення кута відхилення пристрою натягу полотна паперу та його стабілізація у рулонних друкарських машинах — 2012. — № 2(36). — С. 34–40.

7. Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Почка К. І. Синтез широкосмугових активних віброзахисних пристроїв для вантажопідйомних кранів з мехатронними системами управління демпфуванням — 2012. — № 2(36). — С. 41–48

Машини і автоматизовані комплекси

8. Науменко О. В. Побудова розрахункової схеми для визначення вертикального зусилля віброрізання — 2012. — № 2(36). — С. 49–52.

9. Зенкін А. С., Оборский І. Л., Остапук Ю. В. Особливості створення верстатів для складання з’єднань з термодією — 2012. — № 2(36). — С. 53–59.

Поліграфічні матеріали

10. Ярка Н. В., Маїк В. З. Матеріали для виготовлення друкарських форм лазерним гравіюванням— 2012. — № 2(36). — С. 60–67.

11. Скрипка М. В., Хмілярчук О. І., Лотоцька О. І. Папір для друкування фотографій: структура, властивості, класифікація — 2012. — № 2(36). — С. 68–74

Менеджмент виробництва

12. Шевченко І. Б. Основні засади формування місії підприємств поліграфічної промисловості— 2012. — № 2(36). — С. 75–84.

13. Митрякова О. Л., Цыганенко А. М. Возможности проблемно-ориентированного консультирования в решении бизнес-проблем принтмедиаиндустрии  — 2012. — № 2(36). — С. 85–100.

Видавнича справа та редагування

14. Киричок П. О. Соціальні комунікації в глобальній інформаційній мережі: досягнення і загрози — 2012. — № 2(36). — С. 101–106.

Книгознавство

15. Цурін О. П. Журнали у світових електронних базах і проблеми входження до них — 2012. — № 2(36). — С. 107–112.

Наукові новини

16. Пам’яті Едуарда Тимофійовича Лазеренка — 2012. — № 2(36). — С. 113–115.

17. Пшеничний Ю. Літня практика — навчання і творчість — 2012. — № 2(36). — С. 115–121.

18. Киричок А. П. Роль Євгена та Бориса Патонів у розвитку науки та технікм України — 2012. — № 2(36). — С. 122–125.

 

 2012 №3(37)

 

 Технологічні процеси

 1. Киричок Т. Ю. , Когут П. П.  Комплексна оцінка показників зношування банкнот української гривні в умовах реального обігу. — 2012. — № 3(37). — С. 4–26.

 2. Зенкін М. А., Несхозієвський А. В.  Створення нормативно-техничної бази для здійснення контролю якості зміцнюючих покриттів. — 2012. — № 3(37). — С. 27–35.

 3. Кириченко І. О., Савченко К. І., Синяков І. М.  Вплив технологічних режимів друкування на закріплення фарби на пластикових картках. — 2012. — № 3(37). — С. 36–40.

 4. Скиба В. М.  Мас-спектрометричний аналіз проміжних елементів друкарських форм плоского офсетного друку. — 2012. — № 3(37). — С. 41–46.

 5. Зоренко Я. В.  Вплив технологій мінімізації сумарної кількості фарб на стабільність оптичних параметрів відбитка офсетного друку. — 2012. &‐ № 3(37). — С. 47–54.

 6. Івженко Д. О., Хохлова Р. А. Цифрове фото з експериментальним дослідженням технології оброблення. — 2012. — № 3(37). — С. 55–63.

 7. Кохановський О. П., Сіряк Ю. В.  Технологія створення електронного ілюстрованого видання у форматі DJVU. — 2012. — № 3(37). — С. 64–69.

 8. Пархоменко Н. О., Лукомець Л. В. Впровадження елементів системи управління якістю на малому поліграфічному виробництві як механізму боротьби з відходами. — 2012. — № 3(37). — С. 70–76.

9. Анякін М. І., Наєбі Мехді, Жук Р. О., Кондрашев П. В., Степура О. М.  Дослідження технології лазерного фрезерування. — 2012. — № 3(37). — С. 77–86.

10. Хмілярчук О. І., Чепурна К. О., Екгардт Ю. В.  Оцінка якості гарячого тиснення фольгою на шкірі /bта замінниках шкіри. — 2012. — № 3(37). — С. 87–96.

Машинmso-bidi-font-weight: normaТlи mso-bidi-font-weight: normalі автоматизоваUKspan lang=/aні комплекси

 

 12. Іванко А. І., Маржієвський Р. В. Конструкція пристрою для безупинного обрізування аркушевого матеріалу в потокових лініях. — 2012. — № 3(37). — С. 109–113.

 13. Палюх О. О.  Розрахунок відновлювального моменту і додаткового кулачка розвантажувального пристрою приводу тамподрукарської машини ПТМ-200. — 2012. — № 3(37). — С. 114–118.

 14. Гавриш А. П., Шевчук А. В., Роїк Т. А., Ковальов В. А., Віцюк Ю. Ю. Вплив абразивного інструменту на шорсткість поверхонь композитних підшипників поліграфічної техніки при тонкому шліфуванні. — 2012. — № 3(37). — С. 119–127.

 Поліграфічні матеріали

15. Новосельская О. А., Пенкин А. А., Губарев А. А. , Темрук В. И. ,Соловьева Т. В.  Комплексная оценка печатных свойств бумаги с различными видами наполнителей. — 2012. — № 3(37). — С. 128–132.

16. Морозов А. С. Паперотвірні властивості макулатурного волокна та перспективи його використання. — 2012. — № 3(37). — С. 133–141.

17.Киричок П. О., Гордін О. В., Талімонов О. Ю.  Дослідження друкарсько-технічних характеристик паперу для виготовлення цінних паперів на безформальдегідній основі. — 2012. — № 3(37). — С. 142–145.

 Менеджмент виробництва

18. Луценко А. О.  Система розподілу обов’язків щодо державної та громадської підтримки видавничо-книготорговельної галузі України. — 2012. — № 3(37). — С. 146–154.

19.Барнич І. В.  Якість і культура обслуговування у книжковому магазині. — 2012. — № 3(37). — С. 155–160

20. Пархоменко Н. О., Молдован В. І., Хоменко О. В. Методичні аспекти підвищення якості послуг у сфері транспортної логістики. — 2012. — № 3(37). — С. 161–165.

 21. Мельниченко А. А., Киричок А. П. Рекламно-інформаційні та PR-кампанії у сфері грошового обігу. &‐ 2012. — № 3(37). — С. 166–173.

 Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів

 22. Киричок П. О., Мамонов Ю. П., Тріщук О. В., Фіголь Н. М. Відкриття в НТУУ «КПІ» підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.03030202 «Зв’язки з громадськістю» та магістрів за спеціальністю 8.03030202 «Зв’язки з громадськістю». — 2012. — № 3(37). — С. 174–181.

                                                                                                   2012 №4(38)

 Технологічні процеси 

 1. Киричок Т. Ю., Нестеренко В. М., Сухіна Є. Г., Гуща О. В.  Дослідження зміни характеристик зразків банкнот під час імітації зношування. — 2012. — № 4(38).— C. 4–25.

 2.Киричок П. О., Несхозієвська Т. М. Класифікація аркушепровідних систем офсетних друкарських машин. — 2012. — № 4(38). — C. 26–31.

 3. Чепурна К. О. Комплексна методика раціональної експлуатації фарбових валиків малоформатних офсетних друкарських машин. — 2012. — № 4(38). — С. 32–38.

 4. Хохлова Р. А., Хлус О. С.  Аналіз методів уведення звукової інформації, записаної у нотних символах. — 2012. — № 4(38). — С. 39–51.

 5. Морфлюк В. Ф., Карпенко І. С.  Автоматизація процесів цифрового визначення технологічних параметрів повітряно-вакуумної системи подачі аркушів. — 2012. — № 4(38). — С. 52–58.

 6. Ратушняк Ю. В.  Оптимізація моделі факторів процесу проектування електронного видання для планшетного комп’ютера. — 2012. — № 4(38). — С. 59–65.

 7.Струтинський В. Б., Гуржій А. А. Параметри точності механізма гексапода для поліграфічного та пакувального виробництва. — 2012. — № 4(38). — С. 66–75.

 Машини і автоматизовані комплекси

 8. Киричок П. О., Несхозієвський А. В., Шевчук А. В.  Відновлення циліндричних деталей поліграфічного обладнання на основі селективних методів. — 2012. — № 4(38). — С. 76–81.

 9. Пушкар А. В.  Точностні характеристики коротких фарбодрукарських систем з кратними циліндрами. — 2012. — № 4(38). — С. 82–89.

 10. Романенко В. В. Підвищення якості газолазерної різки металевих матеріалів за рахунок усунення грату на кромках різів при використанні в поліграфічній промисловості. — 2012. — № 4(38). — С. 90–94.

Поліграфічні матеріали

 11. Савченко К. І.  Вплив складників технологічного середовища на спектральні характеристики відбитків. — 2012. — № 4(38). — С. 95–101.

 12. Роїк Т. А., Орлик О. Ю. Дослідження факторів впливу на підготовку фарби для офсетного способу друку. — 2012. — № 4(38). — С. 102–107.

 13.Кажмуратов Ж. Т. Сучасні технології виробництва банкнотного паперу і життєвий цикл банкнот. — 2012. — № 4(38). — С. 108–115.

 14. Копайленко І style=http://druk.kpi.ua/druk/node/111p class=8. В. Вплив якості во style=span style=strongди на властивості звфарболожувального розчину офсетного друку. &mdasrtelefth; 2012. — № 4(38). — С.nbsp; 116–122.

 Менед/pжмент виробництва

 15. Передерієнко Н. І., Кузьма Н. В. Управління витратами на поліграфічних підприємствах із застосуванням алгоритмів «Економного виробництва». — 2012. — № 4(38). — С. 123–128.

 16. Пархоменко Н. О., Проценко А. С. Формування та запровадження нових компонентів розвитку, що підвищують конкурентоспроможність підприємства. — 2012. — № 4(38). — С. 129–134.

17. Ткачук О. Б. Дослідження рекламного ринку періодичних видань України. — 2012. — № 4(38). — С. 135–140.

   2013 №1(39)

 Технологічні процеси

 1. Киричок Т. Ю. Методологія комплексного оцінювання якості продукції. — 2013. — № 1(39). — С. 4–17.

 2. Несхозієвський А. В. Технологічне забезпечення експлуатаційних властивостей поліграфічного обладнання на основі системи контролю. — 2013. &‐ № 1(39). — С. 18–27.

 3.Іванко А. І., Чепурна К. О., Махинич К. О.  Вплив технологічних процесів різання аркушевих матеріалів на якісні характеристики продукції. — 2013. — № 1(39). — С. 28–39.

 4. Токарь О. В., Зильберглейт М. А.  Построение ассоциативных правил на основе связи геометрических параметров шрифтов и объективной удобочитаемости. — 2013. — № 1(39). — С. 40–46.

 5. Морозов А. С., Івасенко М. В., Шаховая О. В.  Обробка металізованих колоїдних систем. — 2013. — № 1(39). — С. 47–53.

 6. Прийменко О. А., Хмілярчук О. І.  Комплексний показник якості паковань та рекламної продукції, що виготовлені вакуумним формуванням. — 2013. — № 1(39). — С. 54–63.

 Машини і автоматизовані комплекси

 7.Гавриш А. П., Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Шевчук А. В. Формування залишкових напружень поверхневих шарів тертя композитних підшипників поліграфічних машин при тонкому абразивному шліфуванні. — 2013. — № 1(39). — С. 64–75.

 8. Шостачук Ю. О., Шостачук О. П.  Дослідження фарбових апаратів офсетних друкарських машин розгалуженого типу. — 2013. — № 1(39). — С. 76–87.

 9. Панов С. Л., Надточій Р. В.  Побудова математичної моделі механізму приводу ножа паперорізальної машини БР-125. — 2013. — № 1(39). — С. 88–91.

 Поліграфічні матеріали

 10. Дорош А. К. , Шевчук А. В. , Гуцол О. О. Реологічні властивості червоних (magenta) уніфікованих офсетних фарб Heaset серії Irgastar GF виробництва компанії Ciba. — 2013. — № 1(39). — С. 92–105.

 11. Морфлюк В. Ф., Чуркін В. В.  Об’єктивне визначення електропровідності зволожувального розчину. — 2013. — № 1(39). — С. 106–111.

  Видавнича справа та редагування

 12. Левчук О. М. Редакторські посади в умовах інформаційної спеціалізації. — 2013. — № 1(39). — С. 112–121.

  Дизайн

 13. Іванов-Ахметов В. М., Секірін Є. П.  Короткочасний рисунок як метод розвитку творчих здібностей художників. — 2013. — № 1(39). — С. 122–135.

 Наукові новини

 14. Левчук О. Видавництво-ХХІ: начерки для прийдешнього. — 2013. — № 1(39). — С. 136–140.

 15. Кобильнік К. О. Вплив розвитку інформаційних технологій на життєвий цикл електронного ресурсу. — 2013. — № 1(39). — С. 141–149.

  2013 №2(40)

 

Технологічні процеси


1. Шевчук А. В., Киричок Т. Ю., Нестеренко В. М., Маслюк З. О.  Підвищення зносостійкості банкнот за рахунок лакування. — 2013. — № 2(40). — С. 4–16.

2. Розенберг О. А., Хохлова Р. А. Технологія cтворення інтерактивної 3D моделі друкарського устаткування. — 2013. — № 2(40). — С. 17–26.

3. Токарь О. В. Разработка семантического профиля областей экрана вузовского электронного учебного издания. — 2013. — № 2(40). — С. 27–31.

4. Сіряк Ю. В.  Морфлюк В. Ф. Об’єктивний аналіз впливу чинників на якість створення електронного альбому раритетних репродукцій. — 2013. — № 2(40). — С. 32–40.

5. Попов О. В. Технологічні аспекти підготовки картографічних матеріалів до публікації. — 2013. — № 2(40). — С. 41–45.

6. Сарапулова О. О., Шерстюк В. П.  Проблеми поліграфічного виготовлення новітніх паковань з нанорозмірними фотоактивними елементами. — 2013. — № 2(40). — С. 46–57.

Машини і автоматизовані комплекси

7. Гавриш А. П., Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Шевчук А. В.  Експериментальне дослідження залишкових напружень поверхневих шарів при тонкому абразивному шліфуванні композитних підшипників ковзання поліграфічних машин. — 2013. — № 2(40). — С. 58–64.

8. Панов C. Л., Надточій Р. В.  Силовий аналіз механізму приводу ножа паперорізальної машини БР-125. — 2013. — № 2(40). — С. 65–68.

9. Зигуля С. М.  Сучасний стан і аналіз застосування поверхневого пластичного деформування у поліграфічному машинобудуванні. — 2013. — № 2(40). — С. 69–82.

Поліграфічні матеріали

10. Дорош А. К. , Шевчук А. В. , Гуцол О. О. Реологічні властивості червоних (magenta) уніфікованих офсетних фарб Heaset серії Irgastar GF Виробництва компанії Ciba. — 2013. — № 2(40). — С. 83–98.

 Менеджмент виробництва

11. Мельников О. В.  Формалізація предметної області управління видавничо-поліграфічною галуззю. — 2013. — № 2(40). — С. 99–108.

 Наукові новини

12. Хімич В. І. , Зенкін А. С., Хімічева Г. І.  Визначення принципів і підходів до оцінки якості продукції промислового виробництва. — 2013. — № 2(40). —С. 109–113.

  2013 №3(41)

Технологічні процеси

1. Шевчук А. В., Киричок Т. Ю., Нестеренко В. М. ), Талімонов О. Ю. , Маслюк В. О. Дослідження друкарсько-технічних характеристик банкнотного паперу на безформальдегідній основі. — 2013. — № 3(41). — С. 4–11.

2. Несхозієвська Т. М. Теоретичні моделі технологічного забезпечення експлуатаційних властивостей деталей аркушепровідних систем офсетних друкарських машин. — 2013. — № 3(41). — С.12–17.

3. Сарапулова О. О., Шерстюк В. П. Технологічні особливості нанесення нанофотонних елементів паковань трафаретним способом друку. — 2013. — № 3(41). — С.18—26.

4. Шевченко Я. О., Зоренко О. В., Скиба В. М., Байдак О. Ю. Дослідження якості відтворення бланків майнових сертифікатів. — 2013. — № 3(41). — С. 27–36.

5. Кохановський В. О. Методика збору та обробки експлуатаційної інформації для визначення показників надійності поліграфічних машин. — 2013. — № 3(41). — С. 37–43.

6. Кулішова Н. Є., Федоренко О. О. Підготовка стереозображень для дитячих видань. — 2013. — № 3(41). — С. 44–51.

7. Кондрашев П. В. Дослідження продуктивності процесу лазерного сплавлення порошкового матеріалу методом математичної статистики. — 2013. — № 3(41). — С. 52&‐61.

Машини і автоматизовані комплекси

8. Віцюк Ю. Ю., Роїк Т. А., Олійник В. Г., Гавриш А. П. Контактна взаємодія абразивного інструменту та поверхонь оброблення деталей друкарських машин при суперфінішуванні абразивними брусками. — 2013. — № 3(41). — С. 62–85.

Менеджмент виробництва

9. Кушлик-Дивульська О. І., Штабалюк П. І., Савчук Л. О. Інформаційна модель страхування активу з урахуванням франшизи на страхові рішення ризикофобів. — 2013. — № 3(41). — С. 86–91.

Видавнича справа та редагування

10. Волкотруб Л. М. М. О. Максимович — видатний український видавець ХІХ ст. — 2013. — № 3(41). — С. 92–100.
 

Дизайн

11. Іванов-Ахметов В. М. Гравюра: історичний огляд і основні різновиди мистецької техніки. — 2013. — № 3(41). — С. 101–120.

Наукові новини

12. Романко А. Встановлення наукових зв’язків у сфері редагування між ВПІ НТУУ «КПІ» та UGSM «Monarch Business School Switzerland. — 2013. — № 3(41). — С. 121–122.

 

 2013 №4(42)

 

Технологічні процеси

1. Киричок Т.Ю. Методологія візуального оцінювання стійкості фарбового шару інтагліодруку до імітації зношування. — 2013. — № 4(42). — С. 4–12.
2. Несхозієвський А.В. Дослідження впливу піддекельного матеріалу на кінематику зони друкарського контакту та параметри якості друку. — 2013. — № 4(42). — С. 13–24.
3. Кульбич І.К., Лотоцька О. І. Оцінка якості відбитків при цифровому друці. — 2013. — № 4(42). — С. 25–39.
4. Зигуля С.М. Алгоритм керування комплексним технологічним процесом формування повністю регулярного мікрорельєфу на друкарських циліндрах. — 2013. — № 4(42). — С. 40–46.
5. Зоренко О.В., Кочемасов О.С., Кочемасов Ю.С., Байдак О.Ю. Особливості підготовки витратних матеріалів для цінних паперів. — 2013. — № 4(42). — С. 47–52.
6. Морфлюк В.Ф., Морфлюк-Щур В. В., Банделовський С. В. Об’єктивне цифрове визначення нормованих розмірно-структурних властивостей паперу для офсетного друку. — 2013. — № 4(42). — С. 53–60.

Машини і автоматизовані комплекси

7. Гавриш А.П.,Віцюк Ю.Ю.,Роїк Т.А., Киричок П.О. Динамічне зміцнення поверхонь композитних деталей тертя друкарських машин тонким шліфуванням. — 2013. — № 4(42). — С. 61–72.
8. Котляров В.П., Ткачук М. Г. Технологія та обладнання для очищення друкарських форм. — 2013. — № 4(42). — С. 73–88.
9. Романенко В.В. Нові конструктивні рішення при вимірюванні енергетичних параметрів лазерного випромінювання для потреб поліграфічних виробництв. — 2013. — № 4(42). — С. 89–101.
10. Морфлюк В.Ф., Карпенко І.С. Алгоритм об’єктивного цифрового визначення параметрів суміщення фарб у аркушепередавальних системах. — 2013. — № 4(42). &‐ С. 102–107.

Дизайн

11. Осипова Т. Г., Харук Є. С. Геометричні передумови побудови композиції в сюрреалістичних ілюстраціях. — 2013. — № 4(42). — С. 108–116.

Нормативні акти

 12. Мельников О.В., Сеньківський В.М., Штангрет А.М., Семенюк Е.П. Про закони розвитку та функціонування видавничо-поліграфічної галузі. — 2013. — № 4(42). — С. 117–125.

 

 2014 №1(43)  

Педагогіка професійної освіти.
Атестація наукових педагогічних кадрів

 

1.  Киричок П. О., Тріщук О. В., Фіголь Н. М.  Акредитація в НТУУ «КПІ» підготовки магістрів за спеціальністю 8.03030301 «Видавнича справа та редагування». — 2014. — № 1(43). — С. 4–12.

Технологічні процеси

2. Киричок Т. Ю., Мережинська А. М., Гуща О. В. Тактильна дискримінація паперових банкнот після лакування вододисперсним лаком. — 2014. — № 1(43). — С. 13–20

3. Зоренко Я. В., Сак Д. О.  Параметри відеосистеми КВС для процесу калібрування. — 2014. — № 1(43). — С. 21–29.

4. Морфлюк В. Ф., Карпенко І. С.  Дослідження моделей процесів стабілізації параметрів суміщення фарб у аркушепередавальних системах. — 2014. — № 1(43). — С. 30–36.

5. Несхозієвський А. В.  Управління якістю вибіркового лакування на основі зміни параметрів пластин. — 2014. — № 1(43). — С. 37–48.

6. Ратушняк Ю. В.  Структура інформаційної технології проектування електронних видань для планшетних комп’ютерів. — 2014. — № 1(43). — С. 49–61.

7. Чуркін В. В.  Цифрове визначення параметрів взаємодії друкарського паперу з фарбами. — 2014. — № 1(43). — С. 62–69.

Машини і автоматизовані комплекси

8. Віцюк Ю. Ю., Роїк Т. А., Киричок П. О., Гавриш А. П.  Аналіз температурного поля при динамічному ударі абразивного зерна в процесі шліфування композитних деталей тертя друкарських машин. — 2014. — № 1(43). — С. 70–81.

9. Паламар О. О., Слобода Т. В., Кандяк Н. М.  Експериментальні дослідження зусиль виготовлення контурів розгорток картонних паковань методом ножичного різання. — 2014. — № 1(43). — С. 82–88.

Поліграфічні матеріали

10. Хохлова Р. А., Вальков Є. С. Властивості природних плівкотвірних речовин для виготовлення лаків та фарб, що біорозкладаються. — 2014. — № 1(43). — С. 89–96.

11. Сарапулова О. О.  Вплив параметрів друкарської форми на люмінесцентні характеристики нанофотонних друкованих покриттів. — 2014. — № 1(43). — С. 97–106.

 

   2014 №2(44)

Технологічні процеси

1. Киричок Т. Ю., Гуща О. В., Сухіна Є. Г.  Вплив фарб металографічного друку, їх композиційного складу на експлуатаційні властивості банкнотних відбитків. — 2014. — № 2(44). — С. 4–22.

2. Несхозієвська Т. М., Киричок П. О., Несхозієвський А. В. Технологія механічного підсилення деталей циліндричної форми в друкарських машинах. — 2014. — № 2(44). — С. 23–34.

3. Зоренко О. В., Кириченко К. Г., Скиба В. М.  Стабілізація процесу друкування журнальної продукції. — 2014. — № 2(44). — С. 35–58.

4. Ратушняк Ю. В.  Метод розроблення концептуальних прототипів електронних видань для планшетних комп’ютерів. — 2014. — № 2(44). — С. 59–72.

5. Цурін О. П. Інструментальні засоби супроводження конференцій з Web-інтерфейсом. — 2014. — № 2(44). — С. 73–78.

 

Машини і автоматизовані комплекси

6. Віцюк Ю. Ю., Роїк Т. А., Гавриш А. П. Взаємодія алмазно-абразивного бруска з поверхнею композитного підшипника ковзання поліграфічних машин при формуванні параметрів шорсткості хонінгуванням. — 2014. — № 2(44). — С. 79–102.

7. Іванко А. І., Панов С. Л., Маржієвський Р. В.  Кінематичні та динамічні параметри пристрою для обрізування аркушевого матеріалу. — 2014. — № 2(44). — С. 103–111.

8. Лотоцька О. І.  Узагальнена класифікація пристроїв та інструменту для виконання вібраційного обкатування на деталях поліграфічного обладнання. — 2014. – № 2(44). — С. 112–123.

Видавнича справа та редагування

9. Фіголь Н. М.  Класифікація електронних видань. — 2014. — № 2(44). — С.124–129.

Дизайн

10. Осипова Т. Г., Черниш І. С., Бернтал О. П.  Психофізичні основи створення складних образів в ілюстраціях. — 2014. — № 2(44). — С.130–139.

                                                                                              № 3(45), 2014

Технологічні процеси

1. Киричок Т. Ю. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Аналіз напрямків підвищення зносостійкості банкнот. — 2014. — № 3(45). — С. 4–19.
2. Сеньківський В. М., Піх І. В., Голубник Т. С., Петрів Ю. І. (Українська академія друкарства (Львів, Україна) Побудова функцій належності факторів якості формування монтажних спусків. — 2014. — № 3(45). — С. 20–29.
3. Токарь О. В., Зильберглейт М. А. (ОЗ «Білоруський державний технологічний університет», Мінськ, Республіка Білорусь) Технология оценки качества шрифта на допечатной стадии полиграфической подготовки. — 2014. — № 3(45). — С. 30–35.
4. Кулішова Н. Є., Попова А. А. (Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна) Побудова нечітких оцінок спотворених зображень. — 2014. — № 3(45). — С. 36–45.
5. Несхозієвський А. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Методи розрахунку фактору дисторсії для сучасних формних матеріалів для лакування. — 2014. — № 3(45). — С. 46–51.

Машини і автоматизовані комплекси

 6. Гавриш А. П., Роїк Т. А., Киричок П. О., Віцюк Ю. Ю. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Вплив технологічних факторів оброблення на продуктивність прецизійної машинної доводки поверхонь тертя деталей зі зносостійких композитів для поліграфічних машин. — 2014. — № 3(45). — С. 52–67.
7. Кохановський В. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Технічний стан та вибір  ефективної стратегії обслуговування і ремонту поліграфічних мnbsp; Вплив технологічних процесів різання аркушевих матеріалів на якісні характеристикиp продукції. p class=ашин. — 2014. — № 3(45). — С. 68–75.
8. Іванко А. І., Панов С. Л. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут&raqua href=o; (Київ, Україна) Структурний аналіз кривошипно-повзунного привода пристрою для обрізування книжкових блоків. — 2014. — № 3(45). — С. 76–81.
9. Струтинський С. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Розробка роторної просторової системи приводів для автоматичного сканування книг. — 2014. — № 3(45). &m/adash; С. 82–93.

Поліграфічні матеріали

10. Коротка В. О. (Українська академія дnbsp;6. rteleftрукарства (Львів, Україна) Вивчення структурної будови біодеградуючих плівок для виготовлення екопаковань. — 2014. — № 3(45). — С. 94–102.
11. Сарапулова О. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Вплив властивостей задруковуваного матеріалу на виготовлення друкованих нанофотонних систем. — 2014. — № 3(45).— С. 103–112.

Видавнича справа та редагування

12. Сегол Р. І. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Компетенції редактора перекладу в  міжкультурній комунікації. — 2014. — № 3(45). — С. 113–119.
13. Андрійчук М. Т. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Організація видавничої справи  національних меншин у підрадянській Україні (20-ті–початок 30-х рр. ХХ ст.). — 2014. — № 3(45). — С. 120–133.  

 № 4(46), 2014

Технологічні процеси

1. Киричок Т. Ю., Киричок П. О., Кажмуратов Ж. Т. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Проблеми та напрямки підвищення достовірності визначення зношеності під час автоматизованого сортування банкнот. — 2014. — № 4(46). — С. 4–13
2. Киричок Т. Ю. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Методологія визначення зменшення висоти фарбового рельєфу інтагліодруку через зношування. — 2014. — № 4(46). — С. 126–132.
3. Хамула О. Г., Васюта С. П., Яців М. Р. (Українська академія друкарства (Львів, Україна) Оптимізація математичної моделі ієрархії критеріїв якості сприйняття інформації в електронних виданнях дітьми з вадами зору. — 2014. — № 4(46). — С. 14–20.
4. Сарапулова О. О., Шерстюк В. П. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Вплив технологічних параметрів фіксування нанофотонних друкованих покриттів на їхні фотолюмінесцентні характеристики. — 2014. — № 4(46). — С. 21–28.
5. Козік О. М. (ВАТ «Укрпластик» (Київ, Україна) Флексографічний друк. Шлях від негатива на плівці до «High Definition Flexo». — 2014. — № 4(46). — С. 29–34.

Машини і автоматизовані комплекси

6. Гавриш А. П., Роїк Т. А., Киричок П. О., Мельник О. О., Віцюк Ю. Ю. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Оздоблювальне хонінгування ельборовими брусками прецизійних отворів деталей тертя зі зносостійких високолегованих сплавів на основі алюмінію для друкарських машин. — 2014. — № 4(46). — С. 35—51.
 7.
Дубнюк В. Л., Худякова О. П., Котляров В. П. Результати застосування чисельних методів вирішення рівняння теплопровідності при проектуванні операцій лазерної поверхневої обробки деталей 
друкарських верстатів. — 2014. — № 4(46). — С. 52–70.

 8.
Кохановський В. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Визначальні фактори зносостійкості контактів електромеханічних комутаційних апаратів. — 2014. — № 4(46). — С. 71– 78.

Менеджмент виробництва

 9. Цыганенко А. М., Митрякова О. Л. (Інститут підвищення кваліфікації робітників телебачення і радіомовлення, Москва, Російська Федерація) Можно ли развивать кадровый капитал принтмедиабизнеса? — 2014. — № 4(46). — С. 79–97.

Видавнича справа та редагування

10. Балюн О. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Брендбук: проблема визначення терміну. — 2014. — № 4(46). — С. 98–104.

Дизайн

 11. Ковалева О. Ю., Токарь О. В. (ОЗ «Білоруський державний технологічний університет», Мінськ, Республіка Білорусь) Семантическое пространство объектов белорусского эфирного дизайна. — 2014. — № 4(46). — С. 105–112.
12.
Бондаренко С. Д., Некраса В. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Оптична ілюзія у контексті механізмів сприйняття та художнього відображення навколишньої дійсності. — 2014. — № 4(46). — С. 113–125.