Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.

Authcache Example

Please login to test this block.

Друкарство молоде

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Запрошуємо прийняти участь у роботі
15 -ї Міжнародної науково-технічної конференції
студентів і аспірантів «Друкарство молоде»,
яка відбудеться у Києві 21-23 квітня 2015 року
 
21 квітня 900-1900 — прибуття учасників, поселення у гуртожитках університету, ознайомлення з Видавничо-поліграфічним інститутом та програмою конференції, екскурсії по місту.
22 квітня 1200 — відкриття конференції, пленарне засідання в 10-й аудиторії 25 корпусу (вул. Володимирська, 7).
23 квітня 1000–1600 — продовження роботи конференції, засідання секцій в аудиторіях корпусів 8 (вул. Академіка Янгеля, 1/37) і 25 (вул. Володимирська, 7).Завершення конференції.
23 квітня  — від’їзд учасників.
 
Тематичні напрямки пленарних, секційних та стендових доповідей:
— сучасні поліграфічні технології, устаткування та матеріали;
— дизайн, моделювання, оформлення видань та паковань;
— видавнича справа;
— книгознавство та поширення видань;
— економіка та організація видавничо-поліграфічної справи;
— історичні аспекти друкарства.
 
Для участі у конференції потрібно надіслати (поштою або e-mail) на адресу оргкомітету:
— заяву на участь;
— тези доповіді обсягом: 1 сторінка формату А4, (включаючи рисунки), підготовлені однією з робочих мов конференції;;
— файл з тезами.
 
Мови конференції: українська, англійська, російська, польська.
У заяві на участь у конференції необхідно вказати: повне ім’я та прізвище студента, курс, групу, спеціальність, прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання, з якою доповіддю виступить студент (аспірант) — на пленарному засіданні, або на засіданні секції, або зі стендовою; домашню адресу, телефон.
Подання матеріалів доповіді і обов'язково списку делегатів конференції від вуза до 30 січня 2015 року.
Розміщення учасників конференції у гуртожитку нашого університету. Величина оплати уточнюється у ході підготовки і переписки по темі конференції.
Право визначення виступів пленарного і секційних засідань залишається за оргкомітетом. Кафедри ВПІ НТУУ «КПІ» можуть надати оргкомітету рекомендації щодо виступів на засіданнях.
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:
 
Обсяг тексту тез доповіді — 1—сторінка формату А4 (включаючи рисунки), кеглем 14, міжрядковий проміжок — півтора.
Текст доповіді необхідно готувати за допомогою Microsoft Word та Equation Editor 5.0. Шрифт статті Time New Roman (Cyr).
Порядок розміщення матеріалу:
— УДК;
— знак авторського права, ім’я (повністю) та прізвища авторів, рік;
— ініціали та прізвище наукового керівника, вчене звання, ступінь, посада;
— назва доповіді;
— анотація англійською мовою;
— текст тези доповіді.
Перед кожною вказаною вище частиною робиться відступ в один рядок.
Посилання на науково-технічні джерела інформації у тезах доповіді не наводяться.
Рисунки, таблиці та формули наводяться, якщо є потреба довести оригінальність проведених досліджень. Рисунки в текст не вставляються, а додаються в окремому файлі у форматах EPS, CDR, TIFF.

Стендові доповіді готуються на аркуші паперу А3, або А2, або А1 для повного ознайомлення з результатами проведеної роботи в робочому порядку на стендах в аудиторіях відповідних секцій і приносяться доповідачами безпосередньо у день засідання секції

 

                                       Зразок оформлення:

 

УДК 655.3.022.11
© Ярослав Зоренко, Василь Скиба, студенти 3-го курсу НТУУ «КПІ», 2005 р.
Науковий керівник: О. М. Величко, д.т.н., с.н.с., доцент, НТУУ «КПІ»

 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯКОСТІ ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ,
ВИГОТОВЛЕНИХ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ CTP


  It was investigated and analysed 8 complete sets of printing plates output in the CtP devices and realized the comparative analysis in quality of output of raster-graphic information in comparison with printing plates made by the traditional technology.
 

Технологія прямого експонування офсетних друкарських форм з комп’ютера на форму (Computer-to-Plate — CtP) за останній час активно розвивається...
_____________________________________________________________________________
 
       АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:

     Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ»,
     кафедра ТПВ, кім. 82, голова секретаріату,
     доцент Оксана Володимирівна Зоренко,
     тел. 380 (44) 406-84-23,
     03056, Київ-56, вул. академіка Янгеля, 1/37,
     e-mail: raster@vpf.ntu-kpi.kiev.ua
    

                ОРГКОМІТЕТ

 
 
Заява на участь у конференції подається разом із тезами доповіді до 30 січня 2015 року за такою формою:
 
Я бажаю взяти участь в роботі науково-технічної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде» і виступити з доповіддю (вказати якою: на пленарному засіданні; на засіданні секції; стендовою)
Підпис __________  Дата __________
Прізвище ____________________________
ім'я студента ________________________
курс, група ___________________________
спеціальність _________________________
Прізвище, ім'я, по-батькові наукового
керівника____________________________
Науковий ступінь, вчене звання ___________
____________________________________
Домашня адреса студента, телефон ________
____________________________________
____________________________________
 
 

 

 Книга 1- 2011 рік

 Книга 2- 2011 рік

 Книга 1- 2012 рік

 Книга 2- 2012 рік

Книга 1- 2013 рік

Книга 2- 2013 рік

Книга 1- 2014 рік

         Книга 2 - 2014 рік