Who's online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Authcache Example

Please login to test this block.

Full text articles

2004 year

1. Hajduk M. Just in time — means of improving production system

2. Jakucewicz S., Nazar I.  Kontrast wzgledny jako kryterium jakosci odbitki

3. Mastalerz K., Podsiadlo H., Ambroziewicz A. Papiery syntetyczne: sklad, wlasciwosci, zastosowanie.

4. Nosal E. TQM w koncepcji zarzadzania przez projekty na przykladzie firmy Transsystem SP.Z O.O. z Lancuta

5. Paszkowska K., Podsiadlo H., Ambroziewicz A., Stanislawska A. «Linie papilarne» papierów, w oparciu o metode analizy dynamiki penetracji

6. Stepien K., Kryczka M., Chadzynowa S. Badania rozwoju przemyslu poligraficznego w Lodzi

7. Азаренков В. І., Медведєв М. М., Пріхно С. С. Технологія створення Plug-Ins у середовищі Filter Meister для оформлення видань.

8. Алексенко О. В., Евтушенко А. А., Яхненко С. М  Насосный эффект рабочего колеса центробежного насоса

9. Андринская Ю. А. Применение поливинилацетатной дисперсии (ПВАД) для клеевого бесшвейного скрепления

10. Соловьев В. П., Козак А. Рыночные и социальные рычаги управления отходами.

11. Бабаханова Х. А  Полиграфические предприятия Узбекистана

12. Сусол О. К., Розум О. Ф Експериментальні дослідження властивостей паперу для різографів

13. Тріщук О. В  Від прийому 2003 року до нового, ювілейного

14. Mastalerz K., Podsiadlo H., Ambroziewicz A. Papiery syntetyczne: sklad, wlasciwosci, zastosowanie

15.Зайцева О. О.  Сучасні офсетні фарби

16. Ешбаева У. Ж., Буланов А. К., Камалова С. Р. Изучение влияния оптических свойств различных видов бумаг на их качественные показатели

17. Зоренко О. В.  Механізм спрацювання офсетного гумовотканинного полотнища

18. Морфлюк В. Ф. Метод цифрової обробки амплітудних параметрів імпульсних сигналів для контролю суміщення фарб

19. Chadzynowa S. Porównanie jakosci odbitek zdjec cyfrowych

20. Чепурна К. О., Величко О. М. Емульсійні змивні засоби для чищення валиків

21. Кохановський В. О.  Визначення критерію оцінки рівня ефективності друкарської техніки.

22. Петрук А. І., Моргун О. Я.  Розвиток науково-технічних основ синтезу самоналагоджувальних систем зрівноважування надлишкових навантажень циклових машин.

23. Глоба Л. С., Скицюк В. І., Плотников О. О.  Дуальність координати технологічних об’єктів у системі координат металоборобляючого обладнання

24. Віхоть О. М.  Методика визначення фактичного передатного числа в друкарських апаратах ротаційних тамподрукарських машин

25. Згуровський М. З.  Основні завдання вищої технічної освіти України щодо реалізації принципів Болонського процесу та забезпечення вимог сфери праці.

26. Приставський З. М.  Динаміка інверсійного кулачкового механізму з пружним штовхачем

27. Киричок П. О., Кушик В. Г., Олійник В. Г.  Прогнозування конструкцій затискних патронів підвищеної надійності.

28. Киричок П. О.  Видавничо-поліграфічному факультету

29. Гламазда М. М.  Становлення і розвиток підготовки фахівців книжкової справи на теренах українських земель

30. Шевчук А. В.  Графічна інтерпретація складних елементів у системі засобів захисту поліграфічної продукції.

31.Ткаченко В. Ф., Гудзинский В. Е., Костарев Д. Б.  Интернет-сайт «Учебная книга».

32. Мудрак Е., Рудник Л. В., Микитів Н. С. Дослідження впливу лініатури растра на градаційні характеристики металевих друкарських форм тамподруку

33. Якуцевич С., Назар И., Лазаренко Э.  Качество рулонной офсетной газетной печати на бумаге с различным содержанием макулатуры

34. Регей І. І.  Теорія розрахунку засобів і процесу вирізування зовнішніх випуклих криволінійних контурів у розгортках картонного паковання

 35. Роїк Т. А.  Особливості застосування мастильно-охолоджуючих рідин при тонкому шліфуванні композиційних антифрикційних матеріалів

36. Бондаренко С. Д.  Визначення відхилення від ідеального сигналу (шум) в матрицях цифрових фотоапаратів.

37.Шовгенюк М. В., Крохмальський Т. Є., Ковальський Б. М., Писанчин Н. С.  Лінійність як критерій частотно-градаційних вла стивостей випадкових растрових структур

38.  Нізельський Ю. М., Кукура Ю. А.  Вдосконалення технологічногопроцесу виготовлення та експлуатації трафаретних друкарських форм на основі модифікованого полівінілового спирту.

39. Полюдов О. М., Кузнецов В. О. Автоматизований критеріальний синтез комбінованих законів періодичного руху на ПЕОМ

40. Кушик В. Г.  Широкодіапазонні цангові затискні патрони підвищеної точності

41. Румбешта В. О., Романов О. В.  Віброакустичний датчик торкання

42. Дубинский В. В., Кулинич С. П.  Влияние контактного трения на движение золотника гидроусилителя

43. Гладкий П. М., Нур Фахреддин Тайсир Мохамед.  Динамика сервомотора регулирующих клапанов турбины Р-12-3,4/0,3 с учётом инерционности подвижных деталей механизмов парораспределения.

44.Чернецкая Н. Б., Варакута Е. А.  Влияние гидродинамических процессов на износ контактных поверхностей запорной арматуры

45. Алексенко О. В., Евтушенко А. А., Яхненко С. М.  Насосный эффект рабочего колеса центробежного насоса.

46. Дубровский В. В., Подвысоцкий А. М., Баштовой А. И. Определение дисперсного состава капель при распыливании жидкости из центробежной форсунки

47. Білоус Н., Кадиляк М., Онищенко Т. І.  Використання електромагнітних полів для дезинфекції документів

48. Мізюк О. М.  Вплив реологічних властивостей клею на процес утворення флокованих зображень.

49.Зайцева О. О., Величко О. М.  Кінетика емульгування сучасних офсетних фарб

50.  Никольская Э. В.  Применение экономической диагностики при поведении анализа производственно-коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта

51. Єремєєва (Пилипців) Л. І., Назар І. М.  Преса Львова: аналіз стану

52. Левчук О. М.  УКРКООПВИДАВ: книжковий бізнес непу як запас прийдешнього

53. Мохнач-Галицька Є. В. Офіційні видання — технічні вирішення додрукарської підготовки.

54. Шабас Л. Д. Інтелектуальний комп’ютеризований комплекс редагування

55. Каракоз О. О.  Цензура друкованих видань як соціальне явище

56. Хоню В. В.  Структура видавничої галузі в Україні

57. Яремчук Е. Н.  Формування художньо-образної виразності шрифтових зображень акцидентних видань.

58. Розум О. Ф. Друкарство ХХІ століття

59. Киричок П. О., Гавриш О. А.  Інновація технологічного процесу поверхневої очисно-зміцнювальної термомеханічної обробки

60. Дорош А. К., Хомяков В. І.  Тенденції розвитку комп’ютеризованих видавничих систем в Україні.

61. Jakucewicz S., Nazar I.  Kontrast wzgledny jako kryterium jakosci odbitki

62. Любимов В., Величко О. М., Зоренко О. В.  Фрактальний аналіз поверхні офсетних полотнищ

63. Олянишен Т. В.  Новий пристрій для дослідження покриттів на стійкість до сухого стирання.

64. Степанець Р. А.  Систематизація методів інтенсифікації закріплення УФ-лаків

65. Мудрак Е., Рудник Л. В., Лазаренко Е. Т.  Моделювання і оптимізація формних процесів тамподруку.

66. Урядникова И. В.  Количественная оценка ошибок обслуживающего персонала при работе на электрокоагуляторе

67. Олійник В. Г.  Підвищення довговічності деталей цільових механізмів технологічного обладнання

68. Мовчанюк А. В  Повышение точности расчета ультразвуковых преобразователей для распыления жидких сред

69. Майборода В. С., Гейчук В. М., Івановський О. А.  Вплив змащувально-охолоджувальних технологічних середовищ (ЗОТС) на триботехнічні властивості порошкового магніто-абразивного інструменту

70. Шевченко О. В.  Використання різцетримачів з пружними елементами для підвищення ефективності обробки на токарно-револьверних верстатах

71.. Кузнецов Э. Г.  Определение поля давления в смазочном слое торцового газозатворного уплотнения импульсного типа

72. Луценко М. О., Луценко Т. О.  Моделювання роботи експериментальної установки для визначення теплофізичних характеристик полімерів

73. Морфлюк В. Ф.  Статистичне визначення та регулювання параметрів суміщення фарб у рулонних друкарських машинах

83. Кушик В. Г., Юрчишин О. Я. Затискні патрони з широким діапазоном затискуваних заготовок.

84. Кадиляк М., Кочубей В. В., Онищенко Т. І., Єлічева В.  Використання методів термоаналізу для визначення стабільності 84. паперу.

74. Дандур’янц О. І., Карачевцева Л. А.  Формування структур макропористого кремнію

75. Приходько О. А., Сохацький А. В  Чисельне моделювання просторових течій на основі рівнянь Нав’є-Стокса.

76. Роїк Т. А.  Підшипникові матеріали для поліграфічної техніки

77. Швайка Л. А.  Економічна свобода у підприємництві: реаліїї та перспективи.

78. Домрачева С. Г., Моісеєнко С. В.  Про принципи безконфліктної праці

79. Глотова Г. І., Коробська І. В  Дослідження конкурентоздатності гуртових книготорговельних підприємств

80. Шевчук А. В.  Інноваційна стратегія створення галузі по виготовленню цінних паперів та документів суворого обліку

81. Левчук О. М.  Генеза кооперативних книговидавництв Наддніпрянської України (кінець ХІХ—поч. ХХ ст.) в контексті сучасної теорії організацій

82. Цибенко І. П  Книжково-бібліографічна діяльність М. С. Грушевського

83. Розум О. Ф.  Зазирнемо у майбутнє

84. Хоню В. В.  Пам’яті Романа Григоровича Іванченка

85. Chadzynowa S. Porównanie jakosci odbitek zdjec cyfrowych.

86. Буланов А. К. Кафедра «Полиграфия и дизайн печатной продукции» Ташкентского института текстильной и легкой промышленности.         

87. Шевчук А. В., Давидюк А. Д. Система управління якістю поліграфічного комбінату «Україна».   

88. Розум Т. В. Технологія комплексного контролю якості.                                                                                

89. Дмитриева Л. М. Подготовка полиграфистов высшей квалификации в сибирском регионе России.

90. Мартинюк Т. Ф. Деякі особливості оформлення журналів для фахівців: нормативи і реалії. На прикладі друкованих ЗМІ видавничо-поліграфічної галузі.

2005  year                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Mastalerz K., Podsiadlo H., Ambroziewicz A.  Wplyw skladu wlóknistego papieru z udzialem wlókien syntetycznych na jego wlasciwosci drukowe

2. Paszkowska K., Podsiadlo H., Leszczynska-Ambroziewicz E., Ambroziewicz A.  Stopien zaklejenia papieru a zuzycie farby w druku offsetowym.

3. Андрійчук М. Т.  Генеза книгодрукування на теренах України: інформаційна ситуація у вітчизняній історіографії ХХ ст.

4. Антонова Г.  До питання економічної ефективності товаропостачання гуртових книготорговельних підприємств на книжковому ринку України.

5. Барнич Ю. О., Глотова Г. І.  Позиції вітчизняної книжки на ринку видавничої продукції України (за матеріалами маркетингових досліджень кафедри ОВПК НТУУ «КПІ»).

 6. Величко О. М.  Система офсетного плоского друку.

7. Величко О. М., Петренко Т. В., Соловей О. В.  Вплив зволожувального розчину на технічні властивості трикотажних чохлів.

8. Вербіцька М. В.  Держава як фактор економічного зростання України.

9. Волков O. I., Хімічева Г. І., Швачій В. М., Зенкін A. C.  Аналіз сучасних концепцій управління якістю машинобудівною продукцією.

10. Микитів Н. С.  Застосування тамподруку до безпосереднього друкування штрихових кодів на упаковках.

11. Слітюк О. О., Зенкін А. С.  Методика оцінки естетичного рівня якості швейних виробів.

12. Мізюк О. М.  Методика визначення густини нанесення ворсу при утворенні флокованих зображень.

13. Проволоцкий А. Е., Кадильникова Т. М.  Разработка методов и технических средств повышения надежности программно-аппаратного комплекса натурного моделирования напряженно-деформированного состояния машин

 14. Іванко А. І., Коломієць А. Б.  Методика проведення експериментальних досліджень способу обрізування книжкових блоків дисковими ножами.

15. Неделчева П. М.  Высокоточные цанговые патроны с упругим фланцем для металлорежущих станков.

16. Кушик В. Г.  Характеристики широкодіапазонних затискних патронів.

 17. Хмілярчук О. І.  Підвищення якості та експлуатаційних властивостей деталей технологічного обладнання

18. Кохановський В. О.  Відносний критерій виділення кращих технічних рішень.

19. Олійник В. Г. Нові конструкції елементів цільових механізмів технологічного обладнання підвищеної надійності.

20. Киричок П. О.  Оздоблювально-зміцнювальна обробка важкодоступних поверхонь.

21. Круш П. В.  Державне регулювання економіки: фактори ефективності.

22. Максименко І. А.  Проблема ефективності державного управління економікою: тенденції дослідження.

23. Круш П. В., Янчук Г. В.  Деякі методологічні та теоретичні підходи до визначення суб’єктів економічної влади.

24. Тульчинська С. О.  Роль державного регулювання у трансформаційних процесах транспортної галузі.

25. Федоренко І. П.  Специфіка формування національної інноваційної системи в Україні.                                                                                                                                                                  

26. Ткаченко Т. П.  Проблеми державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності (СПД).

27. Пузіна Г. В.  Природна монополія: регулювання та конкуренція.

28. Зоренко О. В.  Особливості експлуатації офсетних гумовотканинних полотнищ.

29.Якуцевич С., Мервинский Р. Управление качеством в полиграфии статистическими методами.

30. Уряднікова І. В. Дослідження і вивчення способів розділення багатофазних середовищ.

31. Микитів Н. С.  Модифікація поверхонь полімерних виробів, що задруковуються.

32. Федин С. С., Волков О. И., Зенкин А. С.  Разработка адаптивной многофакторной нейросетевой модели прогнозирования уровня брака промышленной продукции.

33. Киричок П. О., Хмілярчук О. І.  Методика визначення площі перекриття нерівностей при утворенні мікрорельєфів ІІ та ІІІ видів при оздоблювально-зміцнювальній обробці.

34. Науменко О. В.  Передумови створення динамічної моделі віброножової паперорізальної машини.

35. Кушик В. Г.  Затискні цангові патрони з поперечним самоналагоджуванням.

36.  Кадильникова Т. М., Проволоцкий А. Е.  Моделирование динамических процессов в машинах с гибкими связями.

37.  Неделчева П. М.  Жесткость высокоточных цанговых патронов с упругим фланцем.

38. Носко П. Л., Пожидаев В. Ф., Марченко Д. Н., Ветров А. А.  Расчет эффективной площади соприкасающихся поверхностей с учетом самоподобия их сечений.

39. Чепурна К. О. Чинники виникнення дефектів відбитків, пов’язані з роботою фарбового апарата.

40. Крестьянполь Ю. А.  Комп’ютерне проектування ланцюгової передачі транспортера.

41. Одуха М. А., Ющенко О. А.  Пошук нових композицій для склеювання паковання.

42. Шевчук А. В.  Інноваційні проекти технопарків потрібні державі.

43. Круш П. В.  Роль економічних інтересів в сучасній ринковій системі в контексті австрійської школи політичної економії.

44. Яремчук О. М.  Акцидентні видання в системі поліграфічного дизайну.

45. Чікін С. В.  Результати НДР та ДКР, як службовий твір в вищих навчальних закладах.

46. Шевчук А. В., Пінчук М. В.  Цифрові технології — подальший напрям розвитку формних процесів флексографічного друку.

47. Неліна Г. Є.  Експериментальне дослідження технологічного процесу верстання багатомовного видання.

48. Литунов С. Н.  К вопросу о развитии трафаретной печатной техники.

49. Гавенко С. Ф., Мізюк О. М.  Оцінка якості флокованих зображень з використанням статистичних методів.

50. Дорош А. К., Шабас Л. Д.  Репрографія — майбутнє поліграфії.

51. Киричок П. О., Хмілярчук О. І.    Комплексна оздоблювально-зміцнювальна обробка циліндричних поверхонь.

52. Уряднікова І. В.  Дослідження імовірності відмовлень роботи електрокоагулятора за допомогою дерева відмовлень.

53. Пальчевський Б. О., Луцинський А. Б.  Аналіз надійності термопластавтомату для швидкісного лиття пластмас.

54. Кушик В. Г.  Нові конструкції елементів затискних механізмів.

55. Гавриш О. А., Коростинська Ю. О.  Централізація та децентралізація управління інноваційним розвитком підприємств.

56. Григорова З. В.  Напрями формування основного капіталу підприємств в умовах ринкової економіки.

57. Іванов-Ахметов В. М. Сучасна українська графіка: основні формотворчі засади.

58. Чікін С. В.  Державне регулювання діяльності, пов’язаної з видавничою справою.

59. Литвин О. В.  Правова охорона дизайну патентом або авторським правом.

60.  Коваль В. Науково-практичний семінар Heidelberg Print Media Academy.

61. Шумова А.  Почесний гість із Москви (візит ректора МДУД О. М. Циганенка до Києва 1. 12. 2005 р.).

62. Чепурна К.  Контрольно-вимірювальні пристрої X-Rite.

 

 

1—2 (11—12), 2006

Professional preparation

1. Dorosh А. К., Kyrychok P. О. Problems of preparation of specialists for a printing-publishing and distribution of books complex of Ukraine in connection with the entrance in European space of higher education (Bolonskyi process). — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 4—25.

2. Shtanhret A. M., Durniak B. V., Melnykov O. V.  Maintenance and use of labour resources of printing-publishing industry of Ukraine. — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 26—36.

  Technological processes

3. Sherstiuk V. P.  Digitization of information, digital printing systems and newest technologies. — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 37—47.

4. Dorosh A. K., Hutsol O. O. Problems of creation of electronic informative database of common and polygraphy materiology. — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 48—63.

5.  Yakutsevych S. , Voitenko S. O., Lazarenko E. T.  Estimation of stability of offset sheet printing and quality of imprints after the check cards by Shewhart. — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 64—77.

6. Snihur (Mykytiv) N. S.  Reproduction of bar codes of tampoprinting on packings from polymers. — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 78—83.

7. Shevchuk А. V. , Pinchuk М. V.  Flexographic printing forms made on the Computer-to-plate technology. — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 84—86.

8. Uriadnikova I. V.  Water cleaning from the admixtures of oil origin by a rotor-disk massexchanging vehicle. — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 87—91.

9. Mudrak Ie. (Instytut polihrafii Varshavskoi politekhniky (Varshava, Polshcha), Ivanchyshyn H. M.  Research of influencing of technology of making of metallic printing forms of tampoprinting on their quality. — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 92—96.

10. Khokhlova R. A.  Physical model of the system «UV-varnish—printing print». — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 97—100. 

11. Morfliuk V. F.  Compatible algorithm of optimization of regulative action of longitudinal combination of inks for roll printing-presses. — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 101—107.

12. Kyrychok T. Iu., Khaniuk A. V.  Development of electronic business card as separate type of electronic editions. — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 108—114.

Machines and automatically complexes

13. Petruk A. I., Morhun O. Ia.  Analytical researches of systems of equilibratings of devices for reduction of loadings in cyclic polygraphic machines. — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 115—120.

14. Roik T. A., Havrysh A. P. Functional coatings for the details of polygraphy technique. — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 121—127.

15. Provolockij A. E., Kadil’nikova T. M.  To a question on a choice of diagnostic parameters of a technical condition of machines. — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 128—132.

16.  Khmiliarchuk O. I.  Devices and instrument for implementation of vibrate treatment on the details of polygraphy equipment. — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 133—137.

17. Prystavskyi Z. M.  Method of determination of kinematics descriptions of flat cyclic mechanisms with difficult motion of links. — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 138—141

18. Kushyk V. H.  Designer-technological providing of operating properties of details of having a special purpose mechanisms of technological equipment. — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 142—148.

19. Oliinyk V. H.  Theoretical and experimental research of finishing-strengthening treatment of details of polygraphy equipment. — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 149—153.

Printing materials

20. Koptiukh L. A., Hlushkova T. H., Lehkyi V. N.  The fibrous composition and its impact on the indices of mechanical strength for printing paper having low base weight. — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 154—166.

21. Bashanova V. V., Velychko О. М.  Absorbing properties of beerdeсkels. — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 167—170.

22.  Oljanishen T. V. , Rumjancev Ju. M. , Stojanova L. M.  Internal tensions in the layers formed by the lacquered compositions UV- fastening. — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 171—173.

23. Rybka R. V. , Lotoshynska N. D.  Research of wearproof of electroflocking images on a paper basis. — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 174—176.

Management of the production 

24. Hryhorova Z. V.  Financial providing of forming of the fixed assets of enterprises in market conditions. — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 177—181.

25.  Komolova N. V.  Role of automation in development of strategy of management by the enterprises of industry of printing. — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 182—187.

Editing

26. Trishchuk O. V.  Outside of language factors of abstraction. — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 188—195.

Design

27. Notevska T. V.  Research on capacity of improving aesthetic quality in construction workers professional uniform design. — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 196—200.

28. Ivanov-Akhmetov V. M.  Aesthetics of a «new realism». — 2006. — № 1—2(11—12). — pp. 201—205.

 

№ 3(13), 2006

Technological processes 

1. Kirichok P. A., Morozov A. S.  Modelling of process of heating of elements of equipment and received ring product in conditions of electrosintering for label machine. — 2006. — № 3(13). — pp. 4—11.

2. Kotljarov V. P.  Quality problems of printing form production by laser technology. — 2006. — № 3(13). — pp. 12—34.

3. Ivanchyshyn H. M.  Wear resistance of steel printing forms. — 2006. — № 3(13). — pp. 35—37. 

4. Slitiuk O. O., Kolosnichenko M. V., Klimenko V. M., Zenkin A. S.  Development to mathematical model of the estimation quality uniform cloth on aesthetic factor. — 2006. — № 3(13). — pp. 38—43. 

5. Solohub V. A., Pastushok L. M.  Problems static electricians in the paper and polygraphic industry. — 2006. — № 3(13). — pp. 44—48.

6.  Yakhno O. M. , Kulinchenko V. R., Zav’ialov V. L., Mysiura T. H. Mathematical model of dynamics of growth of steam phase (Transference of heat in a liquid, change of external pressure, influencing of warm-physical parameters, field of speeds and pressure near a bubble). — 2006. — № 3(13). — pp. 49—58.

7.  Marchenko V. N., Zhilenko N. A., Kucenko S. N.  Estimation of power-economic efficiency jet termo-compressor installations on the basis of physical and mathematical modeling. — 2006. — № 3(13). — pp. 59—68. 

 Machines and automatically complexes

8.  Petruk A. I., Morhun O. Ia.  To creations of the combined self-regulated systems for an equilibration of superfluous loadings at a replaceable high-speed operating mode of cyclic machines. — 2006. — № 3(13). — pp. 69—73.

9. Khmiliarchuk O. I.  The combined ways of superficial plastic deformation of details of the polygraphic equipment. — 2006. — № 3(13). — pp. 74—80.

10. Panov S. L.  To the choice of type of fists of resiliently-preventive muff. — 2006. — № 3(13). — pp. 81—84.

11.Polishchuk L. K., Adler O. O. Hydraulic motor-drum of band met of conveyor of spreaders. — 2006. — № 3(13). — pp. 85—90.

 Printing materials

12. Kazarcev E. , Nechiporenko N. , Novichihin I.  Influence of some technological factors on reological properties of offset inks for the sheet printing. — 2006. — № 3(13). — pp. 91—98.

13.  Bernatsek V. V. , Khadzhynova S. Ie.  Research of technological properties of paper. — 2006. — № 3(13). — pp. 99—101.

 Management of the production

14. Hlotova H. I., Neizhkasha O. Directions of improvement of filling of book market of Ukraine by English-language literature of countries of England and America. — 2006. — № 3(13). — pp. 102—114.

15. Zenkin A. S., Demidenko O. A., Mineeva O. V. Mechanism of preparation of enterprise to certification of production by system of international standards in accordance with the ecological requirements. — 2006. — № 3(13). — pp. 115—120.

16. Oleshko А. А.  Innovative-investment factors of increase of economic efficiency of production. — 2006. — № 3(13). — pp. 121—125.

Editing

17. Trishchuk O. V.  Exactness of abstract text. — 2006. — № 3(13). — pp. 126—135.

Bibliology

18. Vozna М. P. Ecological reasons in «Diaries» of Oles’ Gonchar. — 2006. — № 3(13). — pp. 136—145.

Scientific news

19. Khvedchyn Iu. I.  To 75-years of professor О. М. Polyudov. — 2006. — № 3(13). — pp. 146—147.

20. Zorenko O. V., Khokhlova R. A.  Practical acquaintance with polygraphy production of the Printing-house «Wolf». — 2006. — № 3(13). — pp. 147—149.

   2006 year   4 (14)

Technological processes

1. Sherstiuk V. P.  Polygraphy information technologies. Entropy aspects. — 2006. — № 4(14). — pp. 4—12.

2. Kirichok P. A., Morozov A. S. Modelling of process of heating of elements of equipment and received ring product in conditions of electrosintering for label machine. — 2006. &‐ № 4(14). — pp. 13—20.

3. Ivanko A. I. , Kolomiiets A. B.  Automated design of process of cutting by facilities of programming AutoCAD. — 2006. — № 4(14). — pp. 21—27.

4.  Mudrak Ie. , Snihur N., Yarka N.  Optimization of processes of tampon printing on the absorptive surfaces. — 2006. — № 4(14). — pp. 28—32.

5. Goculenko V. V., Goculenko V. N.  Self-oscillations in pressure head movement of liquids. — 2006. — № 4(14). — pp. 33—38.

6. Golub Valerij G. , Gendel’man I. O. , Golub Vitalij. G.  Use of the functional-cost parametrical analysis at a choice of variants of cooling of water of industrial turnaround cycles. — 2006. — № 4(14). — pp. 39—57.

7. Finkel’shtejn Z. L.  Choice of hydraulic system for hydraulic having brought down scales. — 2006. — № 4(14). — pp. 58—63.

8. Brevnov А. А. Research of influence of twister of stream for work of the hydrodynamical filter with motionless of filter-element. — 2006. — № 4(14). — pp. 64—72.

 Machines and automatically complexes

9. Kuznietsov Iu. M., Yurchyshyn O. Ia.  Influence of factors on elastic-damped system «wide-range a collet chuck—detail». — 2006. — № 4(14). — pp. 73—80.

10. Novyk М. А.  Dynamics of a pneumatic digital drive with the hydraulic brake device. — 2006. — № 4(14). — pp. 81—87.

11. Bojko N. G., Gemmerling O. A.  Definition of speed of a hydro-pulse jet at its passage through a layer of the destroyed firm material at carrying out of chinks. — 2006. — № 4(14). — pp. 88—91.

12. Burmaka V. Ju.  Hydraulic losses in water-ring vacuum pumps. — 2006. — № 4(14). — pp. 92—101.

  Printing materials

13. Koptiukh L. A., Lehkyi V. N. , Hlushkova T. H.  Increase of opacity of a printed paper with the reduced weight of 1 m2. — 2006. — № 4(14). — pp. 102—110

Management of the production

14.Kokhanovskyi V. O.  The factors influencing requirement of the polygraphic enterprise in the basic process equipment. — 2006. — № 4(14). — pp. 111—115.

15. Hryhorova Z. V., Shenderivska L. P. The polygraphic enterprises in modern system of managing. — 2006. — № 4(14). — pp. 116—121.

Editing

16. Levchuk О. М. Tonality of a statement and communication position of the author in texts with a high level of publicistic. — 2006. — № 4(14). — pp. 122—130.

Bibliology

17. Yarema S. M. , Yamkovyi I. O.  Development of book-printing on Ukraine (to beginning of the ХХ cen.). — 2006. — № 4(14). — pp. 131—142.

Scientific news

18.To 75 years old of the professor of Yu. О. Barnych

 

2007 year  1-2 (15-16)                                                   

Technological processes

1. Havenko S. F., Menzhynska N. V.  Technological features of termotransfer printing. — 2007. — № 1—2(15—16). — pp. 4—8.

2. Velychko О. М., Rozum О. F. Technological and psychological aspects of color reproduction. — 2007. — № 1—2(15—16). — pp. 9—16.

3. Jakucevich C. , Nazar I. M., Lazarenko Je. T.  Correlation analysis of intercommunication of properties of paper and quality of prints of offset sheet printing. — 2007. — № 1—2(15—16). — pp. 17—32.

4.  Havenko S. F. , Sikora L. S. , Menzhynska N. V.  The analysis of methods of a digital photo for diagnostics of structural-dynamic distortions of prints. — 2007. — № 1—2(15—16). — pp. 33—35.

5. Kokhanovskyi V. O.  Printing and electronic versions of one document. — 2007. — № 1—2(15—16). — pp. 36—46.

6.  Zorenko Ia. V.  Development of the CtF technology in the context of quality of recreation of information in the flat offset printing. — 2007. — № 1—2(15—16). — pp. 47—55.

7. Nechyporchuk О. М., Rozum Т. V.  Progress trends of technologies of termotransfer printing. — 2007. — № 1—2(15—16). — pp. 56—59. 

8. Ivanchyshyn H. M., Maik V. Z.  Wearproof of stamps for stamping. — 2007. — № 1—2(15—16). — pp. 60—64. 

9. Oliinyk V. H.  Algorithm of management of technological process of finishing-strengthening processing of details of the polygraphic equipment. — 2007. — № 1—2(15—16). — pp. 188—192. 

Machines and automatically complexes 

10. Roik T. A., Kyrychok P. O., Havrysh A. P., Havrysh O. A.  Antifrictional materials for units of friction of the high-speed polygraphic equipment. — 2007. — № 1—2(15—16). — pp. 65—73.

11. Mamonov Iu. P., Kapitan R. B. Numerical model of mathematical model of dynamics of clamp binder by software MathLab Simulink. — 2007. — № 1—2(15—16). — pp. 74—80.

12. Lytvyn A. V., Kushyk V. H. Design-technological maintenance of quality and feature clip be easy deformed exact details. — 2007. — № 1—2(15—16). — pp. 81—84. 

13.  Lysenko V. S., Buslov V. K., Tauryt T. H. Mathematical research of hydrotransfer with throttle regulation of speed. — 2007. — № 1—2(15—16). — pp. 85—91.

14.  Simeonov S. K.  Features of designing of exact mechanical pitch gearings. — 2007. — № 1—2(15—16). — pp. 92—95.

   Printing materials

15. Kirichok P. A., Morozov A. S. Some aspects of reception of polydisperse metal pigments from shaving waste products of copper alloys. — 2007. — № 1—2(15—16). — pp. 96—101.

16. Koptiukh L. A., Ploskonos V. H., Lehkyi V. N., Aistova O. H. , Hlushkova T. H.  Modelling of parameters of technological process of manufacture of a paper for a printing of the reduced weight of 1 m2. — 2007. — № 1—2(15—16). — pp. 102—118.

17. Sperkach V. S., Alokhin O. D. , Dorosh A. K. Bilous O. I. , Utechenko T. O. Absorption of ultrasound near to critical temperature of stratification of a solution nitrobenzene-hexane. — 2007. — № 1—2(15—16). — pp. 119—121.

18. Dorosh A. K., Hutsol O. O. Rheological properties of inks. Researches of dependence of viscosity of printed inks from working temperature of ink section of printed machines. — 2007. — № 1—2(15—16). — pp. 122—130.

 Management of the production

19. Hlotova H. I., Barnych Iu. O. State organizationally-economic of adjusting directions of development of the market of publishing production. — 2007. — № 1—2(15—16). — pp. 131—140.

20. Levchuk О. М.  Political economy of book publishing at «the Ukrainian choice»: in a mirror of rates, fees and salaries. — 2007. — № 1—2(15—16). — pp. 141—143.

21. Fedina E. O., Mineeva O. V., Zenkin A. S.  Use of modern methods of the analysis of risks at an estimation of industrial safety of the enterprises. — 2007. — № 1—2(15—16). — pp. 144—149.

22.Barzylovych O. M., Hryhorova Z. V.  Features of influencing of stages of life cycle of commodity on the life cycle of single- and multifood organizations. — 2007. — № 1—2(15—16). — pp. 150—155.

Publishing and editing

23. Khoniu V. V.  To definition of a role of the literary editor during preparation of the edition. — 2007. — № 1—2(15—16). — pp. 156—166.

 24.  Volkova E. G.  Influence of personal features on work the editor (experimental research). — 2007. — № 1—2(15—16). — pp. 167—176.

 Scientific news

25. Bozhok Ju., Savenkova I.  The analysis of processes fine portion batchings of coffee, sugar and other products by packing machines. — 2007. — № 1—2(15—16). — pp. 177—183.

26. Bondarevskaja G. Modern situation in the book market of Russia. — 2007. — № 1—2(15—16). — pp. 183—187.
      

2007 year   3-4 (17-18)

Professional preparation

1. Kyrychok P. O., Kyrychok T. Iu. Conference of the International circle of educational institutions of a polygraphic direction in Iverdon (Switzerland) on October, 9–13th, 2007. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 4—9.

2. Yatsiuk R. A. , Melnykov O. V., Kukura Iu. A.  The maintenance of the future textbook from polygraphic materials technology. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 10—17.

 Technological p‐rocesses

3. Кyrychok P. О., Мorozov А. S. Formation of contact of metal particles in discrete compositions at activation by an electric current. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 18—22.

4.  Shostachuk Iu. O. The generalization of the trends of simultaneous use different method of printing in the technological process. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 23—29.

5. Stepanets V. V., Zavorotnyi M. M.  Modelling of process of a stamping at manufacturing of a printed matter for the blind. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 30—35.

6. Zorenko O. V., Havrysh A. P. Trybotechnical analysis of the system «Printing form—offset rubber blanket—print». — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 36—40.

7. Demianyshyn D. V., Netak V. B., Humeniuk V. O.  Quality of prints of the large-format printing and their operational characteristics. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 41—48.

8.  Morfliuk V. F., Churkin V. V., Stetsenko K. D. Automation of processes of definition of temperature and acidity of a technological solution. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 49—53.

9. Sherstiuk V. P., Dehtiarov L. S. , Humeniuk O. V.  Theoretical consideration of the nature of unprinting elements of the form of offset printing and humidifying processes. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 54—59.

10. Klymenko T. Ie.  Technologies of the decentralised information transfer. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 60—66.

11. Kovalenko N. V., Nazarkevych L. I. Definition of quantitatively-qualitative characteristics of technological process of furnish — aromatisations of publishing production. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 67—73.

12. Kyrychok T. Iu., Oliinyk V. H.  Management of technological processes of finishing-strengthening processing of details of the polygraphic equipment. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 74—79.

Machines and automatically complexes

13. Kyrychok P. O., Khmiliarchuk O. I. The software for calculation of processes of finishing-strengthening processing of cylinder surfaces. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 80—85.

14. Petruk A. I., Hrytsenko D. S. Definition of rational structure of mechanisms of periodic turn of polygraphic machines. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 86—94.

15. Zonov V. D. , Zenkin A. S.  Forecasting of quality of restoration of details of machines and mechanisms of an internal combustion engine on the basis of the probability theory. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 95—98.

16. Rudkovskyi A. M. Specification of a design procedure of accuracy of a clip of details in grip collet attachments. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 99—106.

17. Kokhanovskyi V. O. Increase of electroerosive firmness of electric devices of polygraphic machines. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 107—109.

18. Naumenko O. V. Analytical researches of mechanics of process of vibrocutting. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 110—116.

19. Kotljarov V. P., Kirichok T. Ju., Dolatmoradi V.  Laser processing of composing-machine parts’ surfaces means of improvement. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 117—129.

20. Morfliuk V. F. The integrated system of automatic stabilisation of processes of combination of inks in multisection web printing machines. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 130—136.

 Printing materials

21. Kyrychok P. O., Roik T. A., Morozov A. S., Savchenko K. I.  Metal powders in polygraphic technologies as the factor of optimisation of consumer properties of labels and packing. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 137—143. 

22. Moroz V. M. , Palamarchuk M. F. , Ilchenko N. M. , Davydov E. V.  Binding cardboard from paper for recycling — quality and technology problems. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 144—150.

23. Koptiukh L. A. , Hlushkova T. H. Printing paper of the lowered weight 1 м2 with uniform and stable indicators of quality. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 151—159.

24.  Yakutsevych S., Voitenko S. O.  Research of use of papers from paper for recycling at manufacturing of book production by offset printing. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 160—168.

 Management of the production

25.  Shenderivska L. P., Hryhorova Z. V.  Competitiveness of regional printing houses in the market of polygraphic services of Ukraine. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 169—172.

Bibliology

26. Andriichuk M. T.  From history of the Jewish book publishing and the book in the Ukrainian earths (end ХVII–beginning of XX centuries). — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 173—189.

27. Vozna М. P.  Semantic fullness of «Diaries» of Oles Gonchar. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 190—197.

Design

28. Odainyk O. V. Basis of painting by a water colour, distemper. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 198—199.

Scientific news

29.  Khokhlova R. A.  Cooperation proceeds. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 200—201.

30. Velychko О. М.  Achievements of the Polish wallets and printers. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 201—203. 

 

2008 year   1 (19)                                                  

Technological processes

1. Jargstorf P.  World tendencies of the polygraphic industry. — 2008. — № 1(19). — pp. 4—8.

2. Velychko О. М.  New technical progress of technologies of publishing. — 2008. — № 1(19). — pp. 9—22.

3. Gur’eva N. S., Romanij P. G.  Models of transformation of hardware-dependent data RGB to colour co-ordinates Lab. — 2008. — № 1(19). — pp. 23—28.

4. Ivanchyshyn M. H., Maik V. Z., Lazarenko E. T.  Wear resistance of photopolymeric stamps. — 2008. — № 1(19). — pp. 29—33. 

5. Lutskiv M. M., Vakulich D. A.  Generation of a profile of dots of Braille font. — 2008. — № 1(19). — pp. 34—41. 

6.  Strutynskyi V. B. , Veselovska N. R., Zelinska O. V. Estimation of efficiency and reliability of the initial control of parametres of technological systems. — 2008. — № 1(19). — pp. 42—46.

7.  Palchevskyi B. O., Antoniuk Iu. I.  Virtual designing of configuration of technological lines of packing. — 2008. — № 1(19). — pp. 47—53

8. Kyrychok T. Iu., Manevych Iu. P. Influence of temperature on transferring of the image during a hot stamping. — 2008. — № 1(19). — pp. 54—57.

9. Oliinyk V. H., Poberezhets M. M.  Determination of adhesiveness of the lacquered layer in a stack. — 2008. — № 1(19). — pp. 175—177.

Machines and automatically complexes

10. Prystavskyi Z. M.  Analysis of the motion the mechanism valves rotary excretory device feeders by notebooks. — 2008. — № 1(19). — pp. 58—64.

11.  Strutynskyi S. V. Experimental researches of the real geometrical form of spherical surfaces of hydrostatical aerostatics supporting knot. — 2008. — № 1(19). — pp. 65—74.

12. Zhelonkina I. M., Chernia B. O. , Krasylnikov H. Ia.  The mechanical features of flexographic printing unit for printing on the corrugated board. — 2008. — № 1(19). — pp. 75—82.

13. Vikhot O. M.  Construction of mathematical model of printing contact rotational pad printing press. — 2008. — № 1(19). — pp. 83—88.

14. Morfliuk V. F.  Automation of processes of statistical definition of a tension of a roll of a paper in web printing presses. — 2008. — № 1(19). — pp. 89—96.

15. Kuznetsov V. O. , Ivanko A. I. Analytical determination of trajectory of book block counterfoil cutting by revolving round knives. — 2008. — № 1(19). — pp. 97—100.

16. Havrysh A. P., Melnyk O. O. Transformer for measuring of pressure of powder on the processed surface at magnetic-abrasive treatment. — 2008. — № 1(19). — pp. 101—104. 

17.  Kokhanovskyi V. O.  Theoretical questions of reliability of electrotechnical switching devices of polygraphic machines. — 2008. — № 1(19). — pp. 105—109.

 Printing materials

18. Morozov A. S. Stabilisation metallized colloid solutions of polygraphic appointment. — 2008. — № 1(19). — pp. 110—117.

19. Astratov N. S., Bondarenko S. G., Movchanjuk O. M., Filipchak T. D.  Estimation of filtrations properties of fibrous half-finished products in manufacture of printing kinds of a paper. — 2008. — № 1(19). — pp. 118—126.

Management of the production

20. Kovba Zh. M.  Marketing of the Ukrainian art book. — 2008. — № 1(19). — pp. 127—135.

21. Korjagin P. V.  The account of ecological and social factors at an estimation of economic efficiency of modernisation of manufacture. — 2008. — № 1(19). — pp. 136—143.

Publishing and editing

22. Levchuk O. M.  Complex of signs latent advertising noncommercial media materials in aspect of the editorial control over preparation of information texts for mass-media. — 2008. — № 1(19). — pp. 144—148.

23. Kharlan A. P.  Features of the text from the point of view of experts. — 2008. — № 1(19). — pp. 149—155. 

Bibliology

24. Andriichuk M. T.  Ukrainian bookish periodical press of the intermilitary period about book business and a press of the Jewish minority — 2008. — № 1(19). — pp. 156—174.

 

2008 year     2(20)

Technological processes

1. Zanko N. V., Shovheniuk M. V. , Pysanchyn N. S.  Method of calculation of balance of triad inks. — 2008. — № 2(20). — pp. 4—9.

2. Petasjuk G. A., Mel’nik V. E., Petasjuk O. U. , Oksentjuk O. M. System of the automated construction and the analysis of empirical mathematical models and its possibility. — 2008. — № 2(20). — pp. 10—15.

3. Velychko O. M., Maniliuk L. O. Modern lines of manufacture of the clean goods. — 2008. — № 2(20). — pp. 16—25.

4. Ulchenko S. O. , Makarenko A. O. , Hetman I. T.  Influence of geometrical parametres of a glutinous seam on quality of pasting of cardboard packages. — 2008. — № 2(20). — pp. 26—33.

5. Stepanets V. V., Kushlyk B. R. (Influence of technology factors on colour reproduction at finishing of cardboard package. — 2008. — № 2(20). — pp. 34—42.

6. Kyrychok P. O., Neskhoziievskyi A. V.  System engineering of the control of work of printing machines. — 2008. — № 2(20). — pp. 43—46.

7. Nechyporchuk O. M., Rozum T. V.  Technological features and ordering of ways of heat transfer printing. — 2008. — № 2(20). — pp. 47—58. 

8. Chepurna K. O. Experimental research of degree of wear of  ink rollers. — 2008. — № 2(20). — pp. 59—66.

9. Kyrychenko I. O., Sarazhynska V. S., Syniakov I. M.  Printing and fastening of prints on PVC-plastic. — 2008. — № 2(20). — pp. 67—70.

10. Kyrychok P. O., Morfliuk V. F., Oliinyk V. H. Temperature stabilization of processes of combination of inks in roll printing-presses. — 2008. — № 2(20). — pp. 158—164.

11. Loveikin V. S., Chovniuk Iu. V., Bondar M. M., Shymko L. S.  Exact decisions of tasks of vibrations of the resilient mechanical systems at presence of dry and nonlinear-viscid friction. — 2008. — № 2(20). — pp. 165—170.

 Machines and automatically complexes

12. Pasternak S. I., Ishchenko M. V., Riabeka I. O. Research of gears’ forming kinematics by contour machining method. — 2008. — № 2(20). — pp. 71—76. 

13. Drobikova K. O., Shostachuk Iu. O.  Possibilities of increase of productivity of single-knife trimmers. — 2008. — № 2(20). — pp. 77—82. 

14.  Heichuk V. M.  Machine-tools for magnetic abrasive machining on the base of the magnetic system of type «circular bath» with a radial load: analysis of kinematics of treatment of disk milling cutters. — 2008. — № 2(20). — pp. 83—93.

15. Petruk A. I., Chernia B. O., Morhun O. Ia.  Loading of occasion of large-format thread machines and ways of their diminishment. — 2008. — № 2(20). — pp. 94—99. 

 16. Mamonov Iu. P., Bilous V. V. Research of influencing of geometrical parameters of knife on effort of scission of foot on a paper-cutter. — 2008. — № 2(20). — pp. 100—105.

 17. Mamonov Iu. P. , Veretilnyk T. I.  Theoretical determination of technological efforts of sewing staple from oblate wire. — 2008. — № 2(20). — pp. 106—109.

18. Prystavskyi Z. M., Shebunin V. V. The determination kinematical features of the mechanism valve rotary excretory device feeders by notebooks. — 2008. — № 2(20). — pp. 110—116. 

Management of the production

19. Kulak M. I., Semenjako N. M. Modelling of the innovation strategy of the life cycle management of the specialized magazines. — 2008. — № 2(20). — pp. 117—125.

Publishing and editing

20. Il’ina L. G.  The conceptions of creation the electronic editions for education. — 2008. — № 2(20). — pp. 126—130.

21. Volkova E. G.  Creative thinking and it role in activity of editor. — 2008. — № 2(20). — pp. 131—134.

Bibliology 

22.  Sherstiuk V. P. To history of publishing business and book-printing in the context of censorial limitations. — 2008. — № 2(20). — pp. 135—146.

 Scientific news

23. Kozak A.   Dusseldorf is a venue for the specialists of packing industry from around the world. — 2008. — № 2(20). — pp. 147—152.

 Professional preparation

24.  Mamonov Iu. P., Osypova T. H.  Preparation for licensing of a speciality 8.020208 «Graphic arts and crafts» behind educational level «master». — 2008. — № 2(20). — pp. 153—157.

 

 2008 year  3-4(21-22)

 Technological processes

1. Klymenko T. Ie.  The analysis of instrumentations and technologies of measurement for reproduction of colour characteristics of prints. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 4—8.

2.  Gureva N. S.  Research of influence of conditions of illumination on perception of colour. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 9—15.

3. Lototska O. I.  Rise of operating properties of details of printing machines. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 16—20.

4. Polishchuk H. V., Velychko O. M.  Influence of hybrid technological processes on durability of imprints. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 21—26.

5. Zhelezarova D. I., Balashev I. L.  Stressed state of input shaft from the reducer about rope electric hoist. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 27—33.

6.  Snihur N. S.  Influence of activation on surface polipropilen films on quality of imprints in tampoprinting. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 34—37.

7.  Kudrytska T. M. Psycho-physiological knowledge of the person — the scientifically-proved way of realisation of modern printing-publishing technologies. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 38—46.

8.  Voitenko S. O. The analysis of process of printing of numbering on high-quality offset papers, for accidental production with elements of protection of the information. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 47—53.

9.  Kozik A. M.  Improvement of quality of the image and methods of influence on colour scale in process of flexoprinting. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 54—62.

10. Sherstiuk V. P., Humeniuk O. V. Nanotechnology and publishing. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 63—73. 

11.  Kyrychok T. Iu.  Use of advantages of hypertext technologies in network advertising. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 74—79.

 12. Kotljarov V. P., Anjakin N. I., Hamedi Farhud Methods and facilities for not regime perfection of printing forms elements laser dimension proceeding operations. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 80—94

13. Khokhlova R. A.  Hybrid technologies of varnishing. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 95—101.

14. Stepanets M. A., Zorenko O. V., Stepanets A. I. Technological features of manufacturing of sticky labels on printing-finishing lines. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 102—108.

15. Starodub M. P. , Oliinyk V. H., Lototska O. I.  Upgrading surfaces of pair of friction by finishing-strengthening treatment. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 224—229.

Machines and automatically complexes

16. Kryvenko K. Iu., Morhun O. Ia., Petruk A. I. Synthesis of executive cyclic mechanisms of polygraphic machines blocking with pneumatic unloader. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 109—114.

17Ryvak P. M.  Maintenance of stability of work of sheet feeder systems in machines of sheet offset printing. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 115—120.

  18Lytvyn O. V., Kushyk V. H. Definition of the elastic-deformed condition of a tightening cartridge of a lathe. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 121—128

 Management of the production

19. Hryhorova Z. V.  Expenses of a turn of the enterprises of book-trade and problem of their definition. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 129—132.

 20. Barzylovych O. M., Pavliuk O. R. Marketing of periodicals: a problem of definition of concept and the basic functions. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 133—138.

21Havrysh O. A., Lapach S. M., Hrytsenko V. V. Mathematical modelling — the basic step to a competitive position in the market. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 139—149. 

22. Siryk M. V.  Methodological approaches by definition of efficiency of introduction of the new printing equipment. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 150—159. 

 23. Kvasko A. V.  The management of organization of production and factors that affects its efficiency. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 160—167.

 24. Barnych Iu. O., Siryk M., V.Fenko Iu.  Newspaper production of Ukraine. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 168—179.

 25. Androsiuk L. A.  Efficiency of manufacturing of production, as one of defining factors of competitiveness of newspaper printing houses. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 180—186.

Publishing and editing

 26. Mironova D. V. Principles of editing of a literary translation. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 187—195.

 27. Levchuk O. M.  The first book of independent reading: consumer criteria of quality of books for children. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 196—199.

Design

28.  Kokhanivskyi O. P., Kopyshynska O. O.  Features of domestic style of a set of scientific editions. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 200—204.

 29. Kobyl’nik E. O. , Tjutcheva L. D., Burtnoj M. A., Vahlakova V. Ju. Creation of ornamentums with stylistic features of different epoches and application them in development of brandname style. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 205—209.

 Scientific news

30. Pariiska L. P. Kovalenko Borys Vasyliovych — a legend of domestic polygraphy. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 210—215.

 31. Shtanhret A. M.  The edition, noteworthy experts. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 216—218.
    

32. Zorenko O. V.  The international conference of higher educational institutions of the printing-publishing industry. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 218—220.

33. Kozak A.  18th Dresden conference on packing. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 221—223.
    

2009 year  1-2 (23-24)                                        

Technological processes

1. Zorenko O. V., Kononchuk M. V., Tkachenko T. V. There are the problems of supplying by a paper in middling-mass bookmaking. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 4—9.

2. Terentiev S. O., Rozum T. V.  Influence of parameters of sawing of ceramic coating of anilox rolls on quality of their super-ficial layer. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 10—15.

3. Senkivskyi V. M., Olianyshen T.V., Melnykov O. V.  Optimization of model of parameters of process intensities of reading. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 16—23.

4. Morfliuk-Shchur V. V. Analysis of modern opportunities of devices for control and colour management. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 24—27.

5. Zenkin M. A., Yefimenko N. A., Usikov I. Iu.  Machine building complex production quality index forming mechanism development. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 28—34.

6Tsurin O. P., Antonovych Ie. V.  Web-portal of editions of magazines of University. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 35—39. 

7. Kozik A. M.  Phenomenon of moire in the flexographic printing and methods of its removal. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 40—46.

8. Rybka R. V.  Physical and chemical bases of fixing of ink in the process of printing on flocking surfaces. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 202—206.

9. Netak V. B.  Operating properties of imprints of stream printing. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 207—211.

10. Dydyshko S. I.  Method of estimation of quality of printing prints. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 212—217. 

11. Kyrychok P. O., Morfliuk V. F. Structural construction of multitask of processes of determination and stabilization of technological parameters in web printing presses. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 218—225.

12.Sheveljov A. A.  Creation of latent images with the use of stochastic raster structures. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 226—233. 

13. Huzhva I. Iu.  Modern methods and forms of international scientific and technical cooperation. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 234—243. 

Machines and automatically complexes

14. Novik M. A.  Calculation of effective areas of nourishing pipelines of pneumatic digital drives in a period motion. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 47—54.

15. Matsa R. S.  Feeders mechanisms, problems and solution. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 55—60.

16. Kotljarov V. P., Petrenko A. G., Mikitenko I. M.  Laser technologies at lathe treatment of details of polygraphy machines. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 61—67.

17.  Menzhynska N. V., Havenko S. F.  The analysis technological characters of equipment for termotransfer рrinting. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 68—71.

 Management of the production

18.  Kotliarevskyi Ia. V. , Melnykov O. V., Perederiienko N. I.  Innovations in the Ukrainian printing and publishing branch. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 72—79.

19. Boiarynova O. Ie.  Use of the marketing research in the development of publishing project. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 80—87.

20. Soshynska Ia. Ie., Dmytryk A. H.  Research of the factors of service quality in book trade. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 88—95.

21. Kotvitskyi V. M.  Estimation of level of competitiveness of the enterprise: theoretical and practical aspects. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 96—103. 

22.   Frantseva N. Iu.  Problem of management of university educational literature’s publishing. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 104—109.

23Tykhonenko K. M.  Financial strategy as a chain is important in a management an enterprise. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 110—116. 

24. Kukailo M. S.  Forming of competitive edges of the specialized publishing house is on the basis of marketing strategy (on materials of SSPE «Kartographia»). — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 117—123.

25. Yurasova Iu. S.  Social and economic problems of management of exhibition-fair activity in publishing business of Ukraine. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 124—130. 

26. Korjagin P. V. To the question of necessity of estimation of economic efficiency of projects on modernization of production in chemical industry taking into account social and ecological factors. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 131—136.

27. Barzylovych O. M., Yevdonina O. S. Organization of work of managers and acceptance of decisions. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 137—141.

Publishing and editing

28. Homich L. N. Prosecution of editor of reediting of works of classics of literature, in particular removal of distortions of author text (on the example of works V. S. Korotkevich). — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 142—145.

Bibliology 

29. Kulikova E. V.  Influence of philosophical studies of Nick Fedorov and Alexander Bogdanov on creation of Andrey Platonova’s in estimation of modern Russian and English-language criticism. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 146—158.

30.  Oskerko V. V., Petrovicheva L. I.  Vasil Bykov and his environment. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 159—164.

31.  Petrovicheva L. I., Bogdanovich E. N.  Basic approaches to the study books. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 165—172.

Design

32. Kyrychok P. O., Dem’ianova A. O.  Text of content of site as genre of advertising. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 173—179.

33.  Katrych O. P.  Comparative analysis of features of images of executed by different hardwares. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 180—185.

34.  Heruk Ia. V.  Ornamental pattern, as basic element in registration of calendars. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 186—193.

Printing materials

35. Velychko O. M., Oliinyk V. H., Yukhymets A.  Durability of modern newsprint. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 194—196.

36Lohaziak I. Iu.  Microscopic analysis of surface structure and transversal to the cut of kapron filaments for sewing together of book blocks. — 2009. — № 1—2(23—24). — pp. 197—201.

 

2009 year  3 (25) 

Technological processes

1. Havrysh A. P., Roik T. A., Kovalov V. A., Melnyk O. O., Vitsiuk Iu. Iu.  Magnetic-abrasive finishing in hard accessible places of hard loaded bearings of sliding. — 2009. — № 3(25). — pp. 4—7.

2. Onyshchuk M. V., Morfliuk V. F. Automatization of preparation process of printing sheet on the based of machine-oriented software tools. — 2009. — № 3(25). — pp. 8—13.

3. Stepanets V. V., Zavorotnyi M. M.  Firmness of height of relief of point of font of Braille on the cardboard packing for medical preparations. — 2009. — № 3(25). — pp. 14—23.

4. Artjushina I. L., Ahtariev R. Zh., Vinokur A. I.  Methods of registration and reproduction of high-contrast originals in systems with the limited dynamic range. — 2009. — № 3(25). — pp. 24—30.

5. Kokhanivskyi O. P., Suhlobov D. S. Technology of restoring rare scientific and technical editions. — 2009. — № 3(25). — pp. 31—37. 

6. Humen H. M.  Computer visualization of graphic dependences of spaces of the maximum dimensions. — 2009. — № 3(25). — pp. 38—41. 

7. Kulishova N. E., Ivannikova O. A. Research of a raster print color forecast precision using analytical models. — 2009. — № 3(25). — pp. 42—47.

8. Vakulich D. A., Maik V. Z., Motyka M. T.  Research of influence of technology factors on height of elements of font of the Braille type. — 2009. — № 3(25). — pp. 48—51.

Machines and automatically complexes

9. Andrushchenko V. V., Chernia B. O. Research of reliability of the thread-sewing machine БНШ-6А. — 2009. — № 3(25). — pp. 52—57.

10. Panov S. L., Yulanova O. R. (Kinematic research of the hinge-lever mechanism of a drive of a knife of guillotine cutter an analytical method. — 2009. — № 3(25). — pp. 58—62.

11.  Romanchenko O. V., Prystavskyi Z. М. Synthesis of roder mechanism and definition of kinematic characteristics moved cylinders of sheet feeder reversive type. — 2009. — № 3(25). — pp. 63—68. 

 12. Vikhot O. M. Definition of efforts of printing in rotary pad printing devices for printing of round products. — 2009. — № 3(25). — pp. 69—73.

13. Loveikin V. S., Chovniuk Iu. V., Romasevych Iu. O. Optimization of transitional processes in the watching mechatronics system with an electromachine amplifier and executive engine of direct current. — 2009. — № 3(25). — pp. 74—80. 

Printing materials

14. Kyrychok P. O., Roik T. A., Morozov A. S., Kovalov V. A., Savchenko K. I. Prospects of use of a shaving of aluminium bronze in polygraphy. — 2009. — № 3(25). — pp. 81—89. 

15. Karpilovskyi P. E., Sazonenko V. V., Vorobiov V. I., Shvets Iu. V. Composition peculiarities and printing problems of two-component marking inks. — 2009. — № 3(25). — pp. 90—99.

16. Stetsenko K. D., Churkin V. V.  Fibred mass for making of etching paper. — 2009. — № 3(25). — pp. 100—105.

17. Jakucevich S. ,Jarka N.  Modern tendencies in paper production and use in offset and digital printing. — 2009. — № 3(25). — pp. 106—111.

18. Netak V. B.  Physical and chemical features of inks for a digital and widescreen stream printing. — 2009. — № 3(25). — pp. 112—116.

 Management of the production

19. Bursa O. V.  The mechanism of kinetic transformation of potential of the enterprise and its components. — 2009. — № 3(25). — pp. 117—123.

20. Kotliarevskyi Ia. V. , Melnykov O. V.  Some aspects of competition estimation of printing-publishing enterprises. — 2009. — № 3(25). — pp. 124—131.

Bibliology

 21. Andriichuk M. T. From history of publishing activity in Naddnipryanska Ukraine of (second half ХІХ-beginning ХХ c.). — 2009. — № 3(25). — pp. 132—149.

Scientific news

22. Savchenko K.  The review of news of packing and polygraphic branches. — 2009. — № 3(25). — pp. 150—153.

23. Melnykov O. V.  Unforgettable coryphaeuses of book-printing. — 2009. — № 3(25). — pp. 153—154

 

 2009 year  4 (26)

Technological processes

1. Kyrychok P. O., Khmiliarchuk O. I.  Experimental researches of processes of finishing and strengthening treatment. — 2009. — № 4(26). — pp. 4—15.

2. Morfliuk V. F., Churkin V. V., Stetsenko K. D.  Automation of definition of optical characteristics of photopolimer compositions of ultraviolet varnishes and the varnished prints. — 2009. — № 4(26). — pp. 16—23.

3. Kulishova N. E., Kuchmenko D. O. Formalization the decision making procedure about execution the image trapping. — 2009. — № 4(26). — pp. 24—29.

4. Skyba V. M., Oliinyk V. H. Estimation of technologicalness of CtP-systems. — 2009. — № 4(26). — pp. 30—33.

5. Kushlyk B. R. Actual aspects of research of reliability of technological process of manufacturing of short-run production in the offset printing. — 2009. — № 4(26). — pp. 34—39.

6. Humeniuk O. V.  Classification of basic elements of tribotechnical system of screen printing. — 2009. — № 4(26). — pp. 40—46.

7.  Zorenko Ia. V. Method of regressive analysis for the estimation of management factors in the system of «original—print». — 2009. — № 4(26). — pp. 47—52.

8. Yakutsevych S. Development of the concept of computer monitoring systems and estimations of quality of printed products. — 2009. — № 4(26). — pp. 53—68. 

9. Zorenko O. V., Fedorenko K. O., Tkachenko T. V. Ordering of finishing technologies for manufacture of advertising production. — 2009. — № 4(26). — pp. 69—79.

10. Kulik L. I.  Typical technological processes of manufacturing of cardboard container. — 2009. — № 4(26). — pp. 80—85.

11.  Lohaziak I. Iu.  The analysis of process of sewing of blocks of books. — 2009. — № 4(26). — pp. 86—90.

12.  Kozik O. M.  Pre-print preparation and printing on flexible packing materials. — 2009. — № 4(26). — pp. 91—100.

Machines and automatically complexes

13. Loveikin V. S., Chovniuk Iu. V., Rybalko V. M.  New method of research of dynamic models of drives of machines with the allocated parameters. — 2009. — № 4(26). — pp. 101—105

14. Hrybeniuk O. O., Shostachuk Iu. O.  Increase of reliability of thread book sewing equipments. — 2009. — № 4(26). — pp. 106—115. 

15. Paliukh O. O. Experimental researches of cam mechanism of drive rotary table one colorful printing machine PTM-200. — 2009. — № 4(26). — pp. 116—121.

16.  Neskhoziievskyi A. V.  System engineering of the control of work of the printed equipment. — 2009. — № 4(26). — pp. 122—129.

 Printing materials 

17. Kyrychok T. Iu., Klymenko T. Ie., Malkush N. L. Microgeometry of a surface of a paper with watermarks. — 2009. — № 4(26). — pp. 130—137.

18. Boichuk N. V., Havenko S. F. ,Vuitsyk L. B., Hevus O. I.  Features of manufacturing techniques of glues for a corrugated cardboard. — 2009. — № 4(26). — pp. 138—141.

19. Gruzdeva I. G., Orlova A. O.  Rheological studies of vanishes. — 2009. — № 4(26). — pp. 142—150.

Management of the production

20. Olianyshen T. V., Shtanhret A. M.  Construction of a market model of a printed matter of Ukraine. — 2009. — № 4(26). — pp. 151—159.

21Perederiienko N. I., Kotliarevskyi Ia. V.  Anticrisis diagnostics on a microeconomic level. — 2009. — № 4(26). — pp. 160—168. 

Bibliology

22.   Ivanov-Akhmetov V. M.  From history of gravure printing. — 2009. — № 4(26). — pp. 169—189.

 Scientific news

 23.  We congratulate on an anniversary!  — 2009. — № 4(26). — pp. 190—191.

24. Makhankov V. I., Yushtina A. O.  Photography: the way to represent reality. — 2009. — № 4(26). — pp. 192—202.

 

 2010 year  1(27)

Professional preparation

1. Kyrychok T. Iu., Kyrychok P. O., Mamonov Iu. P.  Opening in NTUU «KPI» preparations of bachelors of direction is 6.030302 «Advertising and copulas with public (in a polygraphy, publishing house and distribution of books)». — 2010. — № 1(27). — pp. 4—

2. Pobidash I. L., Kyrychok P. O.  Unity of principles of preparation of future editors. — 2010. — № 1(27). — pp. 8—19.

Technological processes

3. Kyrychok T. Iu., Klymenko T. Ie., Malkush N. L. , Havryliuk P. R.  Influence of technological parameters in change the color and optical characteristics of print. — 2010. — № 1(27). — pp. 20—28.

4. Harri L. Effect of parameters of plate mounting tape and cylinder anilox on the parameters of printing copies produced with the use of digital flexographic plates. — 2010. — № 1(27). — pp. 29—37.

5. Havrysh A. P., Roik T. A., Melnyk O. O., Vitsiuk Iu. Iu.  Features of the sensitive finishing to slider bearings of composite materials for the friction units of polygraphic machines. — 2010. — № 1(27). — pp. 38—46.

6. Mykhailenko K. S., Stepanets V. V. Methods of aromatization printed production. — 2010. — № 1(27). — pp. 47—56.

7.  Matko S. V., Melnyk L. M.  Modelization and optimization of the process of the adsorption refining of coupagou by paligorscit. — 2010. — № 1(27). — pp. 57—64.

8. Vasiutina V., Sherstiuk V. P. Printing and packaging problems in focus of nanotechnology achievements. — 2010. — № 1(27). — pp. 65—82.

9.Kotljarov I. D.  Indexes of quality of scientific journal. — 2010. — № 1(27). — pp. 83—91.

10. Tokar’ O. V., Zil’berglejt M. A. Emotionally-shaped estimation of the font and background for the electronic educational edition. — 2010. — № 1(27). — pp. 92—98.

11. Mulenko M. L., Martyniuk V. T. Index of quality of the multicolums text edotions. — 2010. — № 1(27). — pp. 99—105.

12. Kyrychenko I. O., Sarazhynska V. S., Oliinyk V. H. Systematization of plastic cards. — 2010. — № 1(27). — pp. 106—111.

13. Romanenko V. V., Kozyrev A. S., Shkurenko A. A. Theoretical ground of realization of process of laser gas-assisted cutting of metal slugs of large thicknesses in polygraphy productions. — 2010. — № 1(27). — pp. 112—118.

14. Kyrychok T. Iu. (Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy  Tendencience in development of electronic encyclopaedic editions. — 2010. — № 1(27). — pp. 269—276.

Machines and automatically complexes

15.  Shebunin V. V.  The influence of the laws of the periodic motion on mechanism valves rotary excretory device feeders by notebooks on nature of the paths of the motion. — 2010. — № 1(27). — pp. 119—124.

16. Kotljarov V. P., Hadzhi Mollabashi Hamidreza, Galina M. V.  Methods and facilities of independent management the bunch of powerful laser radiation parameters. — 2010. — № 1(27). — pp. 125—134.

17. Strashnikov M. B., Panov S. L., Vikhot O. M.  An elastic properties of tampon cylinder of rotary pad printing mashine. — 2010. — № 1(27). — pp. 135—139.

18. Loveikin V. S., Chovniuk Iu. V., Rybalko V. M.  Application of the generalized method Bubnova-Gal’orkina to the decision of dynamic unstationary tasks of vibroimpact compression of viscoelastic materials. — 2010. — № 1(27). — pp. 140—143.

19. Ivanko A. I.  Influence of technological indicators cutting for book-journal blocks on quality of production. — 2010. — № 1(27). — pp. 144—148.

20.  Romanenko V. V., Kozyrev A. S. Construction of beam pack based on laser beam measured parameters. — 2010. — № 1(27). — pp. 149—153.

21. Seryh I. I., Novik N. A., Eliseev Ju. V., Gniteckij V. A.  Electro-hydraulic generator of vibrations. — 2010. — № 1(27). — pp. 154—162.

22. Strutynskyi S. V. Experimental researches of power descriptions of aerostatics spherical hinge. — 2010. — № 1(27). — pp. 163—170.

23.Lozovyi P. I.  Simulator of tone transfer of linear tone a raster scale of ink transfer by firm KBA. — 2010. — № 1(27). — pp. 171—178.

 Printing materials

24. Morozov A. S.  Internal tensions and their influence on durability and structure of metal-backer tape of the poligraphic applying. — 2010. — № 1(27). — pp. 179—184.

Management of the production

25. Tarasenko Iu. V., Hryhorova Z. V. Crisis as an integral part of the social-economic system activity. — 2010. — № 1(27). — pp. 185—191..

26. Kvasko A. V., Manuilova A. S. Efficiency of functioning of auction enterprise as basic of forming his competitiveness. — 2010. — № 1(27). — pp. 192—196.

27. Perederiienko N. I., Yevdonina O. S.  Activization of investments in a print corporations is the factor of their economy growing. — 2010. — № 1(27). — pp. 197—201.

28. Shenderivska L. P., Slyniavuk O. S. Aspects of competitiveness of products of polygraph enterprises in condition of economic crisis. — 2010. — № 1(27). — pp. 202—208.

29. Ivanenko S. V., Kvasko A. V.  A concept of competitiveness of products in the modern terms. — 2010. — № 1(27). — pp. 209—213.

30. Kovba Zh. M., Barzylovych O. M. Book exhibitions-fairs as welfare and market mechanisms of distribution of books. — 2010. — № 1(27). — pp. 214—221.

31. Tkachenko V. F., Nabatova S. N., Popov A. V., Eremenko A. Ju.  One method of operational planning equipment loading printing company. — 2010. — № 1(27). — pp. 222—232.

32. Levchuk O. M.  Roman Ivanchenko as organizer of communications in a professional environment: becoming of his scientific school from a theory and practice of editing. — 2010. — № 1(27). — pp. 233—244.

33. Andriichuk M. T.  Daily periodicals of Naddnipryanschyna of the beginning of ХХ age about the Ukrainian-Jewish mutual relations (on materials of newspapers «Public Opinion» and «Council»). — 2010. — № 1(27). — pp. 245—265.

Scientific news

34. Kobylnik K.  New partners of PPI. — 2010. — № 1(27). — pp. 266—268.

 

2010 year  2(28)

 Technological processes

1. Vitsiuk Iu. Iu., Roik T. A., Havrysh A. P., Melnyk O. O. Increase serviceability of friction units of polygraphic equipment. — 2010. — № 2(28). — pp. 4—9.

2. Romanenko V. V., Kozyrev A. S. Theoretical modeling and the ways of perfection of the laser gas-assisted cutting of metal large thickness slugs process for the necessities of polygraphist production. — 2010. — № 2(28). — pp. 10—17.

3. Vuiets L. H., Kostiuchenko H. M. Separation of ink layer at offset printing on metallic surface. — 2010. — № 2(28). — pp. 18—22.

4. Humeniuk O. V.  Factors of influence on screen printing imprint quality indicators. — 2010. — № 2(28). — pp. 23—27.

5. Predko Kh. B., Kryk M. R. ,Shovheniuk M. V.  Сhromatic color coordinates equation. — 2010. —/aa href= № 2(28). — pp. 28—37.

6. Kozyrev A. S., Romanenko V. V., Dubnjuk V. L.  The description of energy transfer by laser beam in approach of geometrical optics. — 2010. — № 2(28). — pp. 38—43.

7. Lototska O. I.  Modern finish methods of performance characteristics enhancement of the parts of polygraph machinery by surface plastic deformation and chroming. — 2010. — № 2(28). — pp. 44—50.

8. Kyrychok T. Iu. Technologies of causing of images on the surface of optical disks. — 2010. — № 2(28). — pp. 213—226.

 Machines and automatically complexes

9. Shebunin V. V.   Influence laws of the periodic motion on kinematical features of the mechanism valve rotary excretory device feeders by notebooks. — 2010. — № 2(28). — pp. 51—55.

10. Novik M. A., Kucheruk Iu. M. Analysis of size of motion of initial rod of pneumatic multiposition drive with digital management. — 2010. — № 2(28). — pp. 56—65.

11.Ivanko A. I.  Cutting of book and magazine blocks disk knives which have a crank-slider drive. — 2010. — № 2(28). — pp. 66—70.

12. Paliukh O. O.  Analysis of the schematics of mechanisms to move tampon tampoprint machines. — 2010. — № 2(28). — pp. 71—78.

13. Loveikin V. S., Chovniuk Iu. V., Kostyna O. Iu., Yavorska A. V.   The account of effects of wave reflexion from obstacle at construction of the theory optimum damper of labour bodies of machineries. — 2010. — № 2(28). — pp. 79—86.

14.Lozovyi P. I.  Simulator of static characteristics of ink transfer the raster image of ink printing system by firm Wifag. — 2010. — № 2(28). — pp. 87—94.

 Printing materials

15. Zhurylo T. A., Stepanets V. V.  Quality evaluation of the decorating synthetic sausage skins with two-component flexographic ink. — 2010. — № 2(28). — pp. 95—102

16. Morozov S. I., Morozov A. S. Tendencies of evolution re-partition of the metallic sailing. — 2010. — № 2(28). — pp. 103—114.

17. Stepanets A. I., Khokhlova R. A.  The research of pH index and concentration of ester stiromal resin on reological properties of the water-thinned printing inks for flexoprint. — 2010. — № 2(28). — pp. 115—119.

18.Velychko O. M., Zorenko O. V., Oliinyk V. H., Savchenko K. I.  Degree of emulsification and fixing of hybrid inks. — 2010. — № 2(28). — pp. 120—125.

Management of the production

19. Hryhorova Z. V., Mudriievska Iu. O. The competitive environment: elements and impact on enterprises’ activities. — 2010. — № 2(28). — pp. 126—130.

20.Lespukh O. V., Perederiienko N. I.  Financial strategy in system management of enterprises. — 2010. — № 2(28). — pp. 131—136.

21. Kvasko A. V.  The methodic of estimation of level of organization of polygraph production. — 2010. — № 2(28). — pp. 137—144.

22. Kotljarov I. D.  Use of tools of electronic business in graphic art branch: experience of theoretical judgement. — 2010. — № 2(28). — pp. 145—151.

23. Palamarchuk S. Iu. Tendencies of development of a motivational control system of the personnel. — 2010. — № 2(28). — pp. 152—157.

24. Khimicheva H. I., Demydenko O. O., Zenkin A. S. Improvement of the innovative activity of Institute of higher by introduction of system of management of quality. — 2010. — № 2(28). — pp. 158—164.

25.Datsiuk I. V. Intrinsic characteristic of the crisis enterprises. — 2010. — № 2(28). — pp. 165—170.

 Bibliology

26. Pobidash I. L., Borysovska H.  Magazines of industry of publishing business and editing. — 2010. — № 2(28). — pp. 171—178.

27. Mikulonok I. O.  Preparation of educational editions in NTUU «Kyiv polytechnical institute. — 2010. — № 2(28). — pp. 179—183.

 Design

28. Tiutcheva L. D., Likhachov S. O., Burtnoi M. A. The method of create element information design. — 2010. — № 2(28). — pp. 184—189.

29. Ivanov-Akhmetov V. M. Short history of the graphic fine arts in the technique of an etching. — 2010. — № 2(28). — pp. 190—201.

 Scientific news

30. Zorenko Ia.  The first decade it is finished adequately! — 2010. — № 2(28). — pp. 202—205.

31. Odainyk O. V.  Painting. — 2010. — № 2(28). — pp. 205—207.

 Professional preparation

32. Velychko O. M., Mamonov Iu. P. Confident gait in the future. — 2010. — № 2(28). — pp. 208—212.

 

2010 year  3(29) 

 Professional preparation

1. Cyganenko A. M.  The biography continues. — 2010. — № 3(29). — pp. 11—14 

Technological processes

2.  Artjushina I. L., Ahtariev R. Zh., Vinokur A. I.  Digital high-contrast originals and archival storage of images. — 2010. — № 3(29). — pp. 15—21.

3. Galickij D. V., Silenko P. N.  Folding: conditions of balance taking into account forces of the friction. — 2010. — № 3(29). — pp. 22—36.

4. Gasov V. M., Postnikov M. E. ,Postnikov V. M.  Simple analytical models for the analysis of priority processing of inquiries in operative polygraphy. — 2010. — № 3(29). — pp. 37—47.

5. Erofeeva A. V., Kondratov A. P.  Use of effect Patrikeev-Mallinz in a stencil process on latex balloons. — 2010. — № 3(29). — pp. 48—55.

6. Pankin O. V.  Method of soft proof system application in polygraphy. — 2010. — № 3(29). — pp. 56—65.

7. Senatorov L. Ju., Bobrov V. I.  Power parametres of raised impression at use various blanket systems. — 2010. — № 3(29). — pp. 66—79.

8. Fadejkina I. N. , Gribkova O. L., Pereshivko L. Ja., Zolotarevskij V. I., Tameev A. R. , Vannikov A. V. Formation of electroconductive image using inkjet printing. — 2010. — № 3(29). — pp. 80—89

Machines and automatically complexes

9. Kulikov G. B., Razinkin E. V. The parametres defining deterioration of support of printing pair of rotational printing press of tower type. — 2010. — № 3(29). — pp. 90—103.

 Printing materials

10. Timchenko Ju. A., Naumov V. A., Burt I. V. The kinetics of photopolymerization of oligomer MGF-9, initiated by azobisbutironitril. — 2010. — № 3(29). — pp. 104—109.

Management of the production

11. Kuz’min B. A. The analysis of a condition and prospect of development of polygraphy of Russia. — 2010. — № 3(29). — pp. 110—115.

12. Birjukov V. A. Balanced scorecard of a printing company. — 2010. — № 3(29). — pp. 116—123

13. Stepanova G. N.  Management of the polygraphic enterprise on the basis of the mechanism key competences. — 2010. — № 3(29). — pp. 124—132.

Publishing and editing

14. Nenashev M.  Modern journalism: a condition, tendencies, problems (analysis attempt). — 2010. — № 3(29). — pp. 133—142.

15. Potapova N. V.  To a question on features of editing of the text of product of the scientific literature. — 2010. — № 3(29). — pp. 143—151.

16. Ahmakov S. Ju.  Encyclopedia of Linguistics and the Reflection of a Linguistic Universe (Case Study of an Encyclopedic Dictionary of Linguistics). — 2010. — № 3(29). — pp. 152—160.

17.  Il’ina L. G., Margolin L. N.  The software for the editorial activity. Search and analysis of the text fragments. — 2010. — № 3(29). — pp. 161—172.

Bibliology

18. Burenin N. A., Petrushin V. N., Nikul’chev E. V.  Technique of the statistical analysis of the given estimations at research of a file of manuals. — 2010. — № 3(29). — pp. 173—176.

19.Kuznecov B. A. The publishing policy in market conditions of modern Russia. — 2010. — № 3(29). — pp. 177—187.

Design

20. Tulin E. I.  Web-design 2.0 — problem of identification. — 2010. — № 3(29). — pp. 188—197

 

2010 year  4(30)

Professional preparation

1. Kyrychok P. O., Mamonov Iu. P., Sereha S. M.  Opening in NTUU «KPI» preparations masters’ degree program by specialty 8.05150105 «Technology of the development, manufacturing and design of packaging». — 2010. — № 4(30). — pp. 4—9.

2. Melnykov O. V.  Operating time and performing (to the 80 anniversary of the Ukrainian academy of book-printing). — 2010. — № 4(30). — pp. 10—30.

3. Levchuk O. M.  Adjusting narrowly directed an outlook at students of media specialities. — 2010. — № 4(30). — pp. 31—35.

Technological processes

4. Kyrychok P. O. ,Kozyk A. M.  The developing of technology of color separation with using of elements of indistinct logic in the form of fuzzy models. — 2010. — № 4(30). — pp. 36—45.

5. Morfliuk-Shchur V. V. Development of method of objective control of color reproduction for the offset printing. — 2010. — № 4(30). — pp. 46—50.

6. Kyrychok T. Iu., Bespala K. M. The tendencies of protection sphere of securities and documents of strict accounting. — 2010. — № 4(30). — pp. 51—59.

7. Kobylnik K. O.  The modular grid as a base structure of newspaper editions. — 2010. — № 4(30). — pp. 60—67.

8. Levykin I. V., Logvinenko E. V.  Criteria of optimization of puplishing processes by means of imitating modeling. — 2010. — № 4(30). — pp. 68—74.

9. Bazilevska A. H., Zorenko O. V. The technological aspects of making of personalised gift products of picture album type. — 2010. — № 4(30). — pp. 75—87.

10. Yushko A. V., Zenkin M. A.  Control the thickness of thin films by ellipsometrical method. — 2010. — № 4(30). — pp. 88—91.

11. Kushlyk B. R.  Mathematical description of point of printing space is in the printing contact of offset printing. — 2010. — № 4(30). — pp. 92—100.

12. Hileta I. V.  Determination of functions of belonging of factors of column of newspaper edition. — 2010. — № 4(30). — pp. 101—107.

Machines and automatically complexes

13. Romanenko V. V., Dubniuk V. L. Theoretical ground and marketabilities focusing of laser radiation by adaptive optics in polygraphy productions. — 2010. — № 4(30). — pp.

14.Kokhanovskyi V. O.  The methodology of experimental tests of magnetic starter on commutation wear-resistance in the category of application AC-3. — 2010. — № 4(30). — pp. 116—121.

15. Neskhoziievskyi A. V. Development of technological process of proceeding in the cylinder details of offset printing presses. — 2010. — № 4(30). — pp. 122—126.

16. Lohaziak I. Iu., Havenko S. F.  Technology of strengthening of surface structure of looper. — 2010. — № 4(30). — pp. 127—130.

17. Shevchenko O. V., Bieliaieva A. Iu.  Effective chip breaking at turning processing. — 2010. — № 4(30). — pp. 131—137.

18. Novohrudskyi L. S., Shapoval V. I., Zenkin M. A.  Method to optimize the choice of parameters of climatic chamber for tests of products. — 2010. — № 4(30). — pp. 138—142.

19. Paliukh O. O.  Dynamic and mathematical models of a rotating cam mechanism interlocked the unloading device tampoprint machine PTM-200. — 2010. — № 4(30). — pp. 143—147.

Printing materials

20. Mykhailenko K. S., Stepanets V. V. Determination of the optimal concentration of microcapsules with the fragrance in the scented varnish. — 2010. — № 4(30). — pp. 148—162.

21. Roik T. A., Havrysh A. P., Vitsiuk Iu. Iu., Melnyk O. O., Popov I. V. Features of formation structure and complex properties of bearings materials based on tool high-speed steels Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3 abrasive wastes. — 2010. — № 4(30). — pp. 163—168.

22. Morozov A. S., Kolesnyk Iu. M. Methological, ecological and economical aspects of the existence technological systems utilization wastе, in particular of printing-trades. — 2010. — № 4(30). — pp. 169—181.

23. Estrina M. V., Kanahin V. O. Influence of treatment the magnetic field on properties of wetting solution. — 2010. — № 4(30). — pp. 182—186.

24. Novosel’skaja O. A., Penkin A. A., Solov’eva T. V. The printing properties of newsprint with different types of cationic starch in its composition. — 2010. — № 4(30). — pp. 187—192.

25. Havenko S. F., Holovatska N. V.  Research of operating descriptions of the corrugated cardboard. — 2010. — № 4(30). — pp. 193—197.

26. Skyba V. M. ,Koval O. Iu., Velychko O. M. Chemical analysis of surface of spaces of forms of offset printing by the method of x-ray microanalysis. — 2010. — № 4(30). — pp. 198—205.

Management of the production

27. Shtanhret A. M., Durniak B. V., Melnykov O. V.  Publishing business and polygraphy activity in Ukraine: regional aspect. — 2010. — № 4(30). — pp. 206—216.

28.Barzylovych O. M., Lelytsia T. M.  Economic integration as the possibility of increasing competitiveness of the book-traiding enterprise. — 2010. — № 4(30). — pp. 217—219.

29. Khimicheva H. I., Zenkin A. S., Ivanov P. V., Voloshchenko K. Iu.  Development of organizationally functional case virtual enterprises frame. — 2010. — № 4(30). — pp. 220—224.

Publishing and editing

30. Mikulonok I. O.  Terminology is in scientific and technical publications. — 2010. — № 4(30). — pp. 225—235.

31. Pyhol O. O.  Research of factors, that influence on quality of perception of information in electronic educational edition. — 2010. — № 4(30). — pp. 236—242.

32. Trishchuk O. V.  Creation of scientific and informative text on printing-publishing subject. — 2010. — № 4(30). — pp. 243—251.

33.Kharlan A. P.  Editorial processing features of encyclopedic edition. — 2010. — № 4(30). — pp. 252—260.

Bibliology

34. Tsurin O. P.  Means of increase InterNet of the status printing magazines. — 2010. — № 4(30). — pp. 261—266.

Scientific news

35. Velychko O. M.  All of knowledges and experience — to the students. — 2010. — № 4(30). — pp. 267—268.

36. Kobylnik K. On occasion of 15th anniversary from the day of foundation of printing-publishing enterprise «АDEF-Ukraine». — 2010. — № 4(30). — pp. 268—271.

37. Topolnytskyi P. V., Poliudov O. M., Lazarenko E. T., Melnykov O. V. A dream is carried out (to the 80 anniversary from the date of Ya. I. Chekhman’s birth). — 2010. — № 4(30). — pp. 271—272.

38. Semeniuk E. P.  The interesting book about reading presently. — 2010. — № 4(30). — pp. 273—276.

 

 2011  year   №1(31)

 Pedagogics of vocational training. Certification of scientific pedagogical staff

1.Kyrychok P. O., Pobidash I. L.  New specialised council at Printing-Publishing institute NTUU «KPI». — 2011. — № 1(31). — pp. 4—8.

2. Estrina M. V., Lazarenko E. T., Melnykov O. V.  Analysis of subjects dissertations executes in Ukrainian Academy Printing in the years 1983–2010. — 2011. — № 1(31). — pp. 9—13.

3. Kyrychok P. O., Mamonov Iu. P., Trishchuk O. V., Fihol N. M. Opening in NTUU «KPI» preparations of masters on a speciality 8.03030301 «Publishing and editing». — 2011. — № 1(31). — pp. 230—236.

Technological processes

4. Stelmakh I. M., Zorenko O. V., Osypova T. H. Hardware and software for making of electronic layouts of journal production. — 2011. — № 1(31). — pp. 14—24.

5. Kyrychok T. Iu.   The classification of optical disks packaging. — 2011. — № 1(31). — pp. 25—32.

6. Motyka M. T.  Modern requirements to the food packaging: analytic review — 2011. — № 1(31). — pp. 33—37.

7. Romanenko V. V.  Perfection of laser hardening of stamps for needs of polygraphy productions. — 2011. — № 1(31). — pp. 38—44.

8. Maik V. Z., Yarka N. V.  Research of physical and mechanical properties of photo-polymer stamps for embossing. — 2011. — № 1(31). — pp. 45—51.

9. Kotliarov V. P., Aliverdi M. A., Artemchuk O. I., Talimonova N. L.  The technological providing of laser technology operations in a polygraphy. — 2011. — № 1(31). — pp. 52—63.

10. Dydyshko S. I., Kagan B. V., Pichalauri T. A.  About possibility of use of methods of the theory of similarity at an estimation of quality of reproduction of polygraphic images. — 2011. — № 1(31). — pp. 64—71

11. Zorenko Ia. V. Influence of the colour separation regimes on optical characteristics of imprints. — 2011. — № 1(31). — pp. 72—81

12. Kulishova N. E., Balashov I. V.  Forecasting of six-ink flexographic printing process. — 2011. — № 1(31). — pp. 82—87.

Machines and automatically complexes

13. Shostachuk Iu. O., Zherebko I. S., Shostachuk O. P.  Research of process of distributing of layers of ink in the vehicles of ink of printing-presses. — 2011. — № 1(31). — pp. 88—99.

14.  Romanenko V. V., Dubnjuk V. L.  Application of adaptive focusings systems during realization of laser technologies for needs of polygraphy productions. — 2011. — № 1(31). — pp. 100—105.

15.  Paliukh O. O.  Analisis of mechanisms schematic diagram friction tampoprinting machine. — 2011. — № 1(31). — pp. 106—111.

16. Morfliuk V. F.  Researches of processes of objective statistical definition of lateral displacement of a web in narrow rolling flexo printing presses. — 2011. — № 1(31). — pp. 112—119.

17. Neskhoziievskyi A. V. Calculation of the contact area of details of the polygraphic equipment after microrelief. — 2011. — № 1(31). — pp. 120—123.

18.Ryvak P. M.  Technical and programmatic providing for realization of digital system positioning sheet. — 2011. — № 1(31). — pp. 124—129.

19. Loveikin V. S., Chovniuk Iu. V., Diachenko L. A.  The improvement of the methods of determining the frequency-inertial and kinematic qualities of the systems with distributed parameters by analyzing their own vibrations. — 2011. — № 1(31). — pp. 130—139.

Printing materials

20. Netak V. B.  Mechanisms of ageing of imprints of a large-format ink jet printing. — 2011. — № 1(31). — pp. 140—144.

21. Morozov A. S.  Adsorptional balance of the steam at acclimatization of papers. — 2011. — № 1(31). — pp. 145—150.


Management of the production

22.Kovba Zh. M., Havryliuk I. P. Information about situation on Ukraine’s market of literature for children (status and future development). — 2011. — № 1(31). — pp. 151—155. 

23. Barzylovych O. M., Odintsova V. V.  Quality, as a competitive advantage for the printing and publishing industry. — 2011. — № 1(31). — pp. 156—160.

24. Kotliarevskyi Ia. V., Soroka I.  Influence of scientific and technical progress on the organisation of polygraphic production. — 2011. — № 1(31). — pp. 161—166.

25. Korniichuk A. P.  Network bookstores in modern book trade space of Ukraine. — 2011. — № 1(31). — pp. 167—172.

26. Hret H. P., Melnyk K.  Influence of channels of distribution on the organisation of sale of specialised publishing house. — 2011. — № 1(31). — pp. 173—178.

27./aPerederiienko N. I., Lespukh O. V.  Financial capital structure and its impact on the efficiency of printing companies. — 2011. — № 1(31). — pp. 179—185.

28. Reut Т. М.  Methods of economic development enterprise. — 2011. — № 1(31). — pp. 186—189.

29. Shenderivska L. P., Markovska O. K.  Management in the wholesale book-selling companies. — 2011. — № 1(31). — pp. 190—195

30. Kushlyk-Dyvulska O. I. (Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» (Kyiv, Ukraina), Shtabaliuk P. I.  Investometric models in the real sector. — 2011. — № 1(31). — pp. 196—202.

31. Kvasko A. V., Slyniavuk O. S.  Features of the structure of economic security in polygraph companies. — 2011. — № 1(31). — pp. 203—209.

32. Kovba Zh. M., Lutsenko A. O.  Information and advertising on the fiction market in Ukraine. — 2011. — № 1(31). — pp. 210—214

Publishing and editing

33. Kotljarov I. D.  Improvement of bibliographic information of a scientific paper. — 2011. — № 1(31). — pp. 215—221.

Scientific news

34.Odainyk O. V. Syntheses of real and abstract in a fine art. — 2011. — № 1(31). — pp. 222—223

35. Pshenychnyi Iu. V.  Drawing graphic artists. — 2011. — № 1(31). — pp. 223—229.

 

 2011 year №2(32) 

Technological processes

1. Kyrychok T. Iu., Merezhynska A. M., Bohish O. V. The classification for methods of printing treatment of plastics. — 2011. — № 2(32). — pp. 4—12.

2. Tkachenko V. F., Popov A. V., Jastreb Ju. O. The investigation of and the working out procedure of halftone dots shape compensation in flexography. — 2011. — № 2(32). — pp. 13—20.

3. Savchenko K. I., Zorenko O. V., Rozum T. V., Velychko O. M.  The modern consisting of technologies of printing is of Ukraine. — 2011. — № 2(32). — pp. 21—27.

4. Morozov A. S.  Process of wasteformation on the container-packing and mechanism of their realization. — 2011. — № 2(32). — pp. 28—34.

5.Dydyshko S. I., Mikulich G. S. Development of the new method of protection against falsification of packaging and label products. — 2011. — № 2(32). — pp. 35—38.

6. Motyka M. T.  Screen printing as technology of making of haptic books. — 2011. — № 2(32). — pp. 39—46.

7.  Morfliuk-Shchur V. V.  Development of automation algorithm for control over color reproduction for offset printing. — 2011. — № 2(32). — pp. 47—51.

8. Riabtseva K. A., Poliev Ie. O., Vuiets L. H.  Choosing the best options for making nonskid placemats. — 2011. — № 2(32). — pp. 52—57.

9. Kulishova N. E., Zingerman E. O.  Method of numbering of volume documents by means of the digital camera with the subsequent improvement of images. — 2011. — № 2(32). — pp. 58—65.

Machines and automatically complexes

10. Lototska O. I.  Theoretical calculations of the core area of the surfaces of the partially-regular microrelief. — 2011. — № 2(32). — pp. 66—72.

11. Loveikin V. S., Chovniuk Iu. V., Diachenko L. A.  The improvement of the methods of determining the frequency-inertial and kinematic qualities of the systems with distributed parameters by analyzing their own vibrations. — 2011. — № 2(32). — pp. 73—82.

12. Paliukh O. O.  The analysis and recommendations on the choice of cam mechanisms tampoprint drive cars with devices. — 2011. — № 2(32). — pp. 83—87

13. Kyrychok P. O., Popov I. V. Classification of devices for finishing-strengthening furnish of details of the polygraphic equipment. — 2011. — № 2(32). — pp. 181—185.

Printing materials

14. Khokhlova R. А., Mokretsova К. O. Tendencies in development of film materials, which biodegradable, for printing and manufacturing of packaging. — 2011. — № 2(32). — pp. 88—93.

Management of the production

15. Kovba Zh. M., Lutsenko A. O. Experience and the current state of network bookstores of the world leading countries and Ukraine. — 2011. — № 2(32). — pp. 94—100.

16. Barnych Iu. O., Lopushanska K. Z.  Research of efficiency of innovations is in prepress processes. — 2011. — № 2(32). — pp. 101—107.

17. Derev’ianko I. O.  Integrating communication and information activities of the book market in Ukraine. — 2011. — № 2(32). — pp. 108—114.

18. Polova V. O., Soshynska Ia. Ie. The prospects of electronic publishing on the Ukrainian market. — 2011. — № 2(32). — pp. 115—122.

19.  Pohrebytska Iu. V., Hryhorova Z. V.  Formation of financial strategy of the polygraphic enterprises in modern conditions of managing. — 2011. — № 2(32). — pp. 123—129.

20. Shenderivska L. P., Aladieva O. Iu. The use of production capacity on printeries. — 2011. — № 2(32). — pp. 130—137.

21. Stotsko R. Z.  The analysis of the Polish experience of designing and building of spiritual educational institutions. — 2011. — № 2(32). — pp. 186—191.

Bibliology

22. Maljukevich A. S., Tokar’ O. V.Modern Internet portals: the structure and role in the lives of children high school age. — 2011. — № 2(32). — pp. 138—145.

Design

23. Senkivska N. Ie., Pikh I. V., Senkivskyi V. M.  Multifactorial choice of alternatives of composite registration of the book edition. — 2011. — № 2(32). — pp. 146—152.

24. Lopukhova S. O.  Design — art of the artist and calculation of the analist. — 2011. — № 2(32). — pp. 153—158.

25. Tokar’ O. V.  Perception text fonts schoolchildren algorithm «waiting for less perception». — 2011. — № 2(32). — pp. 159—168.

26.Zablodskyi M. V.  Illustration and design publications fairy tale «Snow White and the Seven Dwarfs». — 2011. — № 2(32). — pp. 169—177.

Scientific news

27. Kozii K.  The review of a condition of book publishing and book distribution during independent Ukraine. — 2011. — № 2(32). — pp. 178—180.

 

 2011  year    №3 (33)

Technological processes

1. Kyrychok P. O., Lototska O. I.  Experimental studies of the geometric parameters of cylindrical parts of printing machines in the time of complex processing. — 2011. — № 3(33). — pp. 4—12

2. Khmiliarchuk O. I.  Choice of computer-aided designs. — 2011. — № 3(33). — pp. 13—16.

3. Kyrychok T. Iu. , Nesterenko V. M. , Talimonova N. L.  The investigation of color reproduction in single- layer and double-layer special paper. — 2011. — № 3(33). — pp. 17—27.

4. Skyba V. M. Influence of printing contact on changing of microgeometry of elements of printing form. — 2011. — № 3(33). — pp. 28—34.

5. Morfliuk V. F.  Facilities of digital determination and stabilization of parallel of cutting edge of sheet in sheet printing-presses. — 2011. — № 3(33). — pp. 35—40.

6. Zorenko Ia. V.  Research of system «original—print» with definition of influence of its parameters on stability of process of reproduction by offset printing. — 2011. — № 3(33). — pp. 41—48.

7. Roik T. A., Raichenko O. Iu.  Protection of digital photos with a digital watermark. — 2011. — № 3(33). — pp. 49—54.

8.Kyrychok P. O., Morfliuk-Shchur V. V.  The structural organization of software and hardware for digital control of quality of color reproduction. — 2011. — № 3(33). — pp. 55—64.

9.Drobiazko T. O., Zorenko O. V. , Baidak O. Iu.  Preparation of a damping liquid and systems of damping under production conditions. — 2011. — № 3(33). — pp. 65—72.

10. Loveikin V. V., Chovniuk Iu. V., Shymko L. S.  Connected graphmethod in tasks of mathematical modelling of brashistishrone at presence of forces of friction and resistance of environment. — 2011. — № 3(33). — pp. 73—81.

11. Olianyshen T. V., Storozhuk V. M., Pikh I. V. , Melnykov O. V.  Model of factors of adverse influence on environment. — 2011. — № 3(33). — pp. 82—88.

Machines and automatically complexes

12. Shostachuk Iu. O., Hrytsenko D. S. Research of accuracy of positioning device transporting conveyor-type pad printing TDM-300. — 2011. — № 3(33). — pp. 89—95.

13.Ivanko A. I., Shostachuk P. P.  Transport transmission devices book magazine blocks in a conveyor production. — 2011. — № 3(33). — pp. 96—102.

14. Chernia B. O., Shostachuk O. P.  Operational properties of a printing sheet flexo machines. — 2011. — № 3(33). — pp. 103—110.

15. Paliukh O. O.  Definition of dependencies for the synthesis of the laws of motion source units rotating machinery tampoprint machines. — 2011. — № 3(33). — pp. 111—115.

 Printing materials

16. Zorenko O. V., Khokhlova R. A., Havrysh A. P. Material plates for fragmentary varnishing. — 2011. — № 3(33). — pp. 116—122.

17. Morozov A. S., Havryshchaka Ie. Iu., Kicha V. K. Metallized inks for the production of advertising direction. — 2011. — № 3(33). — pp. 123—128.

Management of the production

18. Dem’ianenko O. M.  Value of the strategic analysis for effective development and realization of financial strategy of the enterprise. — 2011. — № 3(33). — pp. 129—132.

Bibliology

19. Tsurin O. P.  Integrated Web-resources of journals of large university. — 2011. — № 3(33). — pp. 133—137

Design

20.Ivanov-Akhmetov V. M., Sekirin Ie. P.  Sketch as method of improvement of artistic abilities of artists. — 2011. — № 3(33). — pp. 138—150.

Scientific news

21. Pshenychnyi Iu. V.  Student book projects — winners on a competition «Arts of book». — 2011. — № 3(33). — pp. 151—154.

22. Lazarenko Е. Т. To the 80 anniversary of birth of Oleksander Mykolayovych Polyudov. — 2011. — № 3(33). — pp. 155—157.

23. Lazarenko Е. Т. Congratulations on anniversary of Yury Oleksandrovych Barnych. — 2011. — № 3(33). — pp. 157—159.

24. Savchenko К.  Cooperation with open company «Europrint». — 2011. — № 3(33). — pp. 159—161.

 

 2011  year   №4 (34)

Pedagogics of vocational training. Certification of scientific pedagogical staf

1.Labetska M. T., Lazarenko E. T., Melnykov O. V.  Analysis of subject of dissertation works, devoted the screen printing, executed in Ukraine during 1969–2011 yy. — 2011. — № 4(34). — pp. 4—10.

Technological processes

2. Kyrychok T. Iu.  The classification of banknotes’ defects during the circulation. — 2011. — № 4(34). — pp. 11—20.

3. Skyba V. M.  Printing properties of offset forms. — 2011. — № 4(34). — pp. 21—26.

4.Morfliuk V. F., Churkin V. V.  The statistical determination of parameters of moistening solutions at printing by hybrid inks. — 2011. — № 4(34). — pp. 27—33.

5. Kushlyk B. R.  An analysis of ink-water emulsion behavior in the process of offset printing with moistening of printing forms. — 2011. № 4(34). — pp. 34—45.

6. Kyryliuk A. V., Zorenko O. V. Research of laminating of postals. — 2011. — № 4(34). — pp. 46—56.

7. Roik T. A., Lemeshko D. I.  Selecting computer software for publishing systems. — 2011. — № 4(34). — pp. 57—60.

8. Morozov A. S.  Features of remaking metallic waste and used printing materials. — 2011. — № 4(34). — pp. 61—67. 

9. Humeniuk O. V.  High printing technologies. — 2011. — № 4(34). — pp. 68—71.

10. Kohut P. P. Research of special purpose paper energy parameters influence on its anti-soiling properties. — 2011. — № 4(34). — pp. 72—79.

11. Stotsko R. Z. Features of planning of the system of independent energy power. — 2011. — № 4(34). — pp. 80—83

 Machines and automatically complexes

12. Ivanko A. I., Kukharuk D. H.  Automated designing of device for processing of binding edge with facilities of SolidWorks. — 2011. — № 4(34). — pp. 84—87.

13. Loveikin V. S., Bortun V. A.  The conveyor start-up mode optimization by a driving mechanism of acceleration criterion. — 2011. — № 4(34). — pp. 88—95.

14. Romanenko V. V.  The automated device for high-quality gas-assisted laser cutting of metals for the necessities of polygraphy productions. — 2011. — № 4(34). — pp. 96—102.

15. Loveikin V. S., Chovniuk Iu. V., Tyslenko O. B., Dytiuk A. I.  Kinematic-power analysis of the resonant modes of vibrations for the debalanced oscillation metering devices of friable materials. — 2011. — № 4(34). — pp. 103—107.

Printing materials

16. Savchenko K. I., Velychko O. M., Rozum T. V.  Research of properties of printing inks. — 2011. — № 4(34). — pp. 108—113.

17. Khokhlova R. A., Kyrylchuk K. O. Technological properties of modern adhesives for glue binding. — 2011. — № 4(34). — pp. 114—121.

Management of the production

18. Dem’ianenko O. M.  Financial controlling system as an element of the effectively built and realized financial strategy of enterprise. — 2011. — № 4(34). — pp. 122—125.

19. Shenderivska L. P., Kopaihora O. V.  Risks of investment activity. — 2011. — № 4(34). — pp. 126—130.

Publishing and editing

20. Kharlan A. P.  Publishing and editorial activity of Mykhaylo Grushevs’kyi. — 2011. — № 4(34). — pp. 131—138.

Scientific news

21. Kyrychok P.  Olena Mykhailivna Velychko. — 2011. — № 4(34). — pp. 139— 141.

 

 2012  year   

 №1(35)

Technological processes

1. Kyrychok T. Yu. The possibilities of printed electronics for making banknotes’ anti-counterfeiting features active

2. Savchenko K. I., Zorenko O. V., Velychko O. M. Reproduction of colour by an ink jet printing

3. Nechiporenko N. A., Shelud’ko S. A., Berdovschikova A. V. Technological aspects of offset printing on the metallized substrates without thermodrying

4. Lazarenko E. T., Kokhan V. F., Mel’nykov O. V., Lazarenko O. V. Ways of an intensification of process of clearing of anilox of flexographic printing machines

5. Morflyuk V. F., Karpenko I. S. Automating the process feeds sheet in plates printing machine

6. Sen’kivs’kyi V. M., Gileta I. V. Mathematical model of algorithm of conciliation newspaper page layout publications

7. Tkachenko V. P., Popov O. V., Iastreb Yu. O. The investigation of the effectiveness of using the adaptive screening technology in flexography

8. Kokhanovskyi O. P., Bryndzia O. L. Technology of recovering in electronic form rarities editions

9. Gavenko S. F., Logazyak I. Yu., Turyab L. V. Research of factors of influence on openability of corners of book blocks

10. Zenkin A. S., Shishkevich A. S. Adaptation of system of the balanced indicators for an estimation of quality of assemblage of cars

11. Loveykin V. S., Chovnyuk Yu. V., Pochka K. I. Specifics of damping influence to the efficiency factor of symmetric cantilever vibration isolator of the automobile crane’s telescopic boom

Machines and automatically complexes

12. Gavrysh A. P., Royik T. A., Mel’nyk O. O., Vitsyuk Yu. Yu. Influence of treatment technology of bearings of printing machines on quality of printed output

13. Shostachuk Yu. O., Gritsenko D. S. Calculation of the cam mechanism of periodic turn

14. Ivanko A. I., Semeniaga S. O. Rotary trimming of sheet material in inserting-sewing-cuttings aggregates

15. Korkishko I. S., Shostachuk Yu. O. Efficiency of sharing of printing and finishing modules for manufacturing of polygraphic production

16. Prots’ Ya. I., Fedoriv P. S., Tsiaputa Yu. O., Skochylyas V. V. Study of constructions of air-jet feeders for sheet materials

17. Kotlyarov V. P., Korotky D. V. Transfokators for the operations of laser treatment in a polygraphy

18. Novik M. A., Didovets’ V. E. Comparasion static characteristics of multipositional digital control drives

19. Naumenko O. V. Definition of the basic technical parameters of the investigated sample of vibration cutting knife machine


Printing materials


20. Khokhlova R. А. Current state of flexographic inks for packing

21. Hurgal’ N. S., Repeta V. B., Shybanov V. V. Сhanges in the surface energy of flexographic photopolymer plates during the manufacturing process

22. Morozov A. S., Sukhina E. G., Guscha O. V., Bezkorovaina D. V. Methods of manufacturing of aluminium pigments for use in the polygraphic industry


Мanagement of the production

23. Gret G. P. Influence of organization structure of management at distribution of bookselling enterprises


Bibliology

24. Soshyns’ka V. Y. Role of scientific papers «Technology and technique of typography» in the system of scientific and professional communication


Pedagogics of vocational training. Certification of scientific pedagogical staff

25. Luzan M. V. Vocational counselling of modern youth in the course of technological preparation


Scientific news

26. Zorenko Ya. V. Autumn studios of young scientists at conference «Printing Future Days 2011»

 27. Zorenko O. V. Due estimation of a leader of the professional printing-publishing periodical press

 28. Мayik V. Congratulation to Ugryn Yaroslav Mykhaylovych on the 60th anniversary

  

2012  year 

№2(36)

Technological processes

1.Kyrychok T. Yu., Hushcha O. V. The influence of intaglio printing on the durability characteristics of banknote paper

2. Royik T. A., Dorfman I. E. Formation properties of new wear-resistant details for polygraphic equipment based on alluminum-alloys wastes

3. Мorozov A. S. Probability of the rize and conditions of evolution crack at replete polymer of limited thickness

4.Kokhanovskyi A. P., Tsyganenko K. V. Automation of complex building publications in InDesign based on java script

5. Chepurna K. О. Influence of technological environment on the properties of inking rollers

6. Morflyuk V. F. Objective determination of the angle of rejection of device of pull of paper linen and its stabilization for roll printing-presses

7. Loveykin V. S., Chovnyuk Yu. V., Pochka K. I. Synthesis of broadband active vibroprotective machinery for cargo cranes with mechatronic control systems over damping

 Machines and automatically complexes

8. Naumenko O. V. Construction of the rated scheme for definition of vertical effort of vibrartion-cutting

9. Zenkіn A. S., Oborsky I. L., Ostapuk Yu. V. Features of the machines for assembling compounds with thermodynamics

 Printing materials

10.  Yarka N. V., Mayik V. Z. Materials for laser engraving of printing plates

11. Skrypka M. V., Khmiliarchuk O. I., Lototska O. I. Paper for printing photos: structure, properties, classification

 Management of the production

12.  Shevchenko I. B. Basic Foundations for Mission Enterprise of Printing Industry

13. Mitryakova O. L., Tsiganenko A. M. Possibilities of the problem-oriented consultation in the decision of business problems of printmedia-industry

 Publishing and editing

14. Kyrychok P. O. Social communication within global information network: achievements and threats

 Bibliology

15. Tsurin O. P. Magazines in world electronic bases and occurrence problems in them

 Scientific news

16. To memory of Eduard Timofijovych Lazarenko

17. Pshenychnyi Yu. Summer practice — training and creativity

18. Kyrychok А. P. The role of Eugene and Boris Patoniv in the development of a science and technics of Ukraine

 

 

 2012  year 

№3(37)

Technological processes

1. Kyrychok T. Iu. , Kohut P. P.  The integrated estimation of deterioration characteristics for Ukrainian hryvnia in conditions of real circulation. — 2012. — № 3(37). — pp. 4–26.

2. Zenkin M. A. , Neskhoziievskyi A. V.  The development of normative-technical base for realization of strengthening coatings quality control. — 2012. — № 3(37). — рр. 27–35.

3. Kyrychenko I. O., Savchenko K. I., Syniakov I. M.  Influence of technological modes of printing on ink-fixing on plastic cards. — 2012. — № 3(37). — pp. 36–40.

4. Skyba V. M. Kyrychok P. rtecenterO., Lototska O. I.; Mass spectrometric anrteleftalysis non-printing elements on the offset printing plates. — 2012. — № 3(37). — pp. 41–46.

5. Zorenko Ia. V.  Impact of the technology of minimize the total number of inks to the optical parameters stability of imprint at offset printing. — 2012. — № 3(37). — pp. 47–54.

6. Ivzhenko D. О., Khokhlova R. A.  Digital photo and experimental research of technology of editing. — 2012. — № 3(37). — pp. 55–63.

7. Kokhanovskyi O. P., Siriak Iu. V.  Technology of creation electronic illustrated edition in DjVu format. — 2012. — № 3(37). — pp. 64–69.

8.Parkhomenko N. O., Lukomets L. V.  Implementation of elements of a quality management system for small printing enterprise as a mechanism to combat waste. — 2012. — № 3(37). — рр. 70–76.

9. Aniakin M. I., Naiebi M., Zhuk R. O., Kondrashev P. V., Stepura O. M.  Research of the technology of laser milling. — 2012. — № 3(37). — рр. 77–86.

10. Khmiliarchuk O. I., Chepurna K. O., Ekhardt Iu. V.  Assessment of quality of hot stamping by foil on the leather and the leather substitutes. — 2012. — № 3(37). — рр. 87–96.

 Machines and automatically complexes
 11. Kulynych I. V., Shostachuk Iu. O.  Research of process of transportation and a conclusion of printing production in discharge and bundling sections of sheet printing machines. — 2012. — № 3(37). — рр. 97–108.

12. Ivanko A. I., Marzhiievskyi R. V.  The design of a device for nonstop trimming of sheet material in production lines. — 2012. — № 3(37). — рр. 109–113.

13. Paliukh O. O.  Calculation of recovery time and additional handling device cam drive tampoprint machine PTM-200. — 2012. — № 3(37). — рр. 114–118.

14. Havrysh А. P., Shevchuk A. V., Roik Т. А., Kovalov V. A., Vitsiuk Yu. Yu.  An influence of abrasive tools for surfaces’ roughness at fine grinding of composite bearings for printing machines. — 2012. — № 3(37). — pp. 119–127.

Printing materials
 15. Novoselskaya O. A., Penkin A. A., Gubarev A. A. ,Temruk V. I. , Solov’eva T. V.  Complex Estimation of Paper Printing Properties with Various Types of Fillers. — 2012. — № 3(37). — рр. 128–132.

16. Morozov A. S.  Paperbeing properties of wasterpapering filament and the prospects of its recycling. — 2012. — № 3(37). — рр. 133–141.

17.Kyrychok P. O., Hordin O. V., Talimonov O. Iu.  Research of paper printing and technical properties for the produce of securities on the non formaldehyde basis . — 2012. — № 3(37). — pp. 142–145.

 Management of the production
 

18. Lutsenko A. O. Distribution system of responsibilities relative to Public and Private assistance of Publishing and Book-trading Sectors of Ukrainian Economy. — 2012. — № 3(37). — pp. 146–154.

19. Barnych I. V.  Quality and service culture in bookstore. — 2012. — № 3(37). — рр. 155–160.

20. Parkhomenko N. O., Moldovan V. I., Khomenko O. V. Methodological aspects of improving the quality of services in the field of transport logistics. — 2012. — № 3(37). — рр. 161–165.

21. Melnychenko A. F., Kyrychok А. P.  Publicity-informative PR-campaigns in the field of money circulation. — 2012. — № 3(37). — рр. 166–173.

Pedagogics of vocational training. Certification of scientific pedagogical staff
  

22. Kyrychok P. O., Mamonov Yu. P., Trischuk O. V., Fihol N. M.  Opening in NTUU «KPI» training in the specialty 7.03030202 «Public Relations» and masters degree 8.03030202 «Public Relations». — 2012. — № 3(37). — рр. 174–181.

№ 4(38), 2012

Technological processes
  

1.  Kyrychok T. Iu., Nesterenko V. M., Sukhina Ie. H., Hushcha O. V.  The research of changing banknote samples characteristics during the process of simulated deterioration. — 2012. — № 4(38). — pp. 4–25.

2.Kyrychok P. O., Neskhoziievska T. M. The classification of sheet-fed systems in offset printing mashines. — 2012. — №4(38). — pp. 26–31.

3. Chepurna K. O.  Complex methods for the rational exploitation ink rollers small-format offset printing machines. — 2012. — №43(38). — pp. 32–38.

4.Khokhlova R. A., Khlus O. S.  The analysis of audio information recorded by music symbols input methods. — 2012. — №4(38). — pp. 39–51.

5. Morfliuk V. F., Karpenko I. S.  The processes’ automation of digital determination of technological parameters of sheets feed by the air-vacuum system. — 2012. &‐ № 4(38). — pp. 52–58.

6. Ratushniak Iu. V.  The optimization model of factors of the process of designing the electronic edition for tablet computer. — 2012. — №4(38). — pp. 59–65.

7. Strutynskyi V. B., Hurzhii A. A. Options accuracy of mechanism-hexapod for printing and packaging production. — 2012. — № 4(38). — pp. 66–75.

  Machines and automatically complexes

8. Kyrychok P. O., Neskhozievskyi A. V., Shevchuk A. V.  Rebuilding of cylinder details in printing equipment with selective electrochemical metallization method. — 2012. — № 4(38). — pp. 76–81.

9. Pushkar A. V.  Precision characteristics of short ink printing system with multiple cylinders. — 2012. — № 4(38). — pp. 82–89.

10. Romanenko V. V. Upgrading gas-assisted laser cutting of metallic materials due to a removal of hardenings influxes (grat) on the edges of cut at the use in polygraphy industry. — 2012. — № 4(38). — pp. 90–94.

   Printing materials

11. Savchenko K. I.  Impact entered into the inks additives on the spectral characteristics of prints. — 2012. — № 4(38). — pp. 95–101.

12. Roik T. A., Orlyk O. Iu. Research of the main factors of preparation inks for offset printing. — 2012. — № 4(38). — pp. 102–107.

13. Kazhmuratov Zh. T. Modern technologies of production of banknote paper and life cycle are bankpapers. — 2012. — № 4(38). — pp. 108–115.

14. Kopailenko I. V.  Influence of quality of water on properties of dampening solution of offset printing. — 2012. — № 4(38). — pp. 116–122.

   Management of the production

15. Perederiienko N. I., Kuzma N. V.  Controlling the cost of printing companies with application of algorithms of «economy production». — 2012. — № 4(38). — pp. 123–128.

16. Parkhomenko N. O., Protsenko A. S.  Formation and introduction of new components that increase competitiveness. — 2012. — № 4(38). — pp. 129–134.

17. Tkachuk O. B.  Market research advertising in periodicals Ukraine. — 2012. — № 4(38). — pp. 135–140.

 

№ 1(39), 2013


    Technological processes

1. Kyrychok T. Iu.  Strategy of integrated quality assurence. — 2013. — № 1(39). — pp. 4–17.

2. Neskhoziievskyi A. V. Technological support of operational properties of printing equipment based control system. — 2013. — № 1(39). — pp. 18–27.

3. Ivanko A. I., Chepurna K. O., Makhynych K. O. Influence of technological processes of cutting sheet materials on high-quality descriptions of products. — 2013. — № 1(39). — pp. 28–39

4. Tokar’ O. V., Zil’berglejt M. A.  Construction of association rules based on the relationships of geometric parameters and objective readability of fonts. — 2013. — № 1(39). — pp. 40–46.

5. Morozov A. S., Ivasenko M. V., Shakhovaia O. V.  Processing of the metalized colloidal solutions. — 2013. — № 1(39). — pp. 47–53.

6. Pryimenko O. A., Khmiliarchuk O. I.  The complex quality coefficient of packaging and promotional production which where produced by vacuum forming. — 2013. — № 1(39). — pp. 54–63.

  Machines and automatically complexes

7. Havrysh A. P., Kyrychok P. O., Roik T. A., Vitsiuk Iu. Iu., Shevchuk A. V. Formation of residual stresses of the surface layers of composite friction bearings printing machines for small abrasive grinding. — 2013. — № 1(39). — pp. 64–75.

8. Shostachuk Iu. O., Shostachuk O. P. Researching offset ink presses with branched type printing module. — 2013. — № 1(39). — pp. 76–87.

9.Panov S. L., Nadtochii R. V. Constructing a mathematical model of drive mechanism of one-knife papercutter BR-125. — 2013. — № 1(39). — pp. 88–91.

Printing materials

10. Dorosh A. K. , Shevchuk A. V. , Hutsol O. O.  The reological properties of base offset (Magenta) inks Heaset serial Irgastar GF of the company Ciba. — 2013. — № 1(39). — pp. 92–105.

11. Morfliuk V. F., Churkin V. V. The objective determination of electrical conductivity of moistening solution. — 2013. — № 1(39). — pp. 106–111.

     Publishing and editing

12.Levchuk O. M.  Editorial office of specialization in information. — 2013. — № 1(39). — pp. 112–121.

  Design

13. Ivanov-Akhmetov V. M., Sekirin Ie. P.  Short-term picture as a method of creative abilities of artists. — 2013. — № 1(39). — pp. 122–135.

  Scientific news

14. Levchuk O.  Publishing-XXI: an outline for future. — 2013. — № 1(39). — pp. 136–140.

15. Kobylnik K. O.  The impact of information technology on the life cycle of electronic resource. — 2013. — № 1(39). — pp. 141–149.

№ 2(40), 2013
 

 Technological processes

1. Shevchuk A. V., Kyrychok T. Iu., Nesterenko V. M., Masliuk Z. O.  Increasing of banknotes durability by means of varnishing. — 2013. — № 2(40). — pp. 4–16.

2. Rozenberh O. A., Khokhlova R. A.  Technology for creating interactive 3D model printing equipment. — 2013. — № 2(40). — pp. 17–26.

3. Tokar’ O. V.  The development of the semantic profile of screen areas of university e-learning edition. — 2013. — № 2(40). — pp. 27–31.

4. Siriak Iu. V., Morfliuk V. F. An objective analysis of the impact factors on the quality of the creation of an electronic album vintage reproductions. — 2013. — № 2(40). — pp. 32–40.

5.Popov O. V.  Technological aspects of the cartographic materials for publication. — 2013. — № 2(40). — pp. 41–45.

6. Sarapulova O. O., Sherstiuk V. P.  Issues of printing production of modern packaging with nanosized photoactive elements. — 2013. — № 2(40). — pp. 46–57.


 Machines and automatically complexes

7. Havrysh A. P., Kyrychok P. O., Roik T. A., Vitsiuk Iu. Iu., Shevchuk A. V. Experimental research of residual stresses in surface layers at fine abrasive grinding of printing machines’ composite slider bearings. — 2013. — № 2(40). — pp. 58–64.

8. Panov S. L., Nadtochii R. V. Power analysis of drive mechanism of one-knife papercutter BR-125. — 2013. — № 2(40). — pp. 65–68.

9. Zyhulia S. M.  Present state and analysis of surface plastic deformation in the printing machine building. — 2013. — № 2(40). — pp. 69–82.

 Printing materials

10. Dorosh A. K. , Shevchuk A. V. , Hutsol O. O.  The reological properties of base offset (Magenta) inks Heaset serial Irgastar GF of the company Ciba. — 2013. — № 2(40). — pp. 83–98.

 Management of the production

11. Melnykov O. V.  The formalization of the domain management publishing and printing industry. — 2013. — № 2(40). — pp. 99–108.

 Scientific news

12. Khimych V. I. , Zenkin A. S., Khimicheva H. I.  The principles and approaches to assessing the quality of industrial production. — 2013. — № 2(40). — pp. 109–113.

  № 4(42), 2013

Technological processes


1. Shevchuk A. V., Kyrychok T. Iu., Nesterenko V. M. , Talimonov O. Iu. , Masliuk V. O.   Research of the printing properties of formaldehyde free banknote paper. — 2013. — № 3(41). — pp. 4–11.

2. Neskhoziievska T. М.   Theoretical models of working parameters’ technological support for sheet-fed system details and mechanisms. — 2013. — № 3(41). — pp. 12–17.

3. Sarapulova O. O., Sherstiuk V. P.  Technological features of application of nanophotonic elements of packaging by screen printing. — 2013. — № 3(41). — pp. 18–26.

4. Shevchenko Ia. O., Zorenko O. V., Skyba V. M. , Baidak O. Iu.   Study of quality reproduction of forms of property certificates. — 2013. — № 3(41). — pp. 27–36.

5. Kokhanovskyi V. O.  The method of collecting and data processing on basis of operational information for determination of reliability indexes of printing machines. — 2013. — № 3(41). — pp. 37–43.

6. Kulishova N. Ie., Fedorenko O. O.  Preparation of stereoimages for children’s editions. — 2013. — № 3(41). — pp. 44–51.

7. Kondrashev P. V.  Performance study of laser fusing the powder material of mathematical statistics. — 2013. — № 3(41). — pp. 52–61.

Machines and automatically complexes


8. Vitsiuk Iu. Iu., Roik T. A., Oliinyk V. H., Havrysh A. P.  Contact interaction of abrasive tool and parts’s grinding surfaces of printing machines at superfinishing process by abrasive hones. — 2013. — № 3(41). — pp. 62–85.

Management of the production

9. Kushlyk-Dyvulska O. I., Shtabaliuk P. I., Savchuk L. O.   Assets insurance information model referring to deductible on the risk-aware risk holder insurance decision. — 2013. — № 3(41). — pp. 86–91.

Publishing and editing

10. Volkotrub L. M.   M. O. Maksymovych — a great Ukrainian publisher of the XIXth century. — 2013. — № 3(41). — pp. 92–100.

Design
11.  Ivanov-Akhmetov V. M.  Gravure: historical overview and basic versions of the art technology. — 2013. — № 3(41). — pp. 101–120.

Scientific news

12. Romanko A.  Establishing academic collaboration in Editing between IPP NTUU «KPI» and UGSM «Monarch Business School Switzerland». — 2013. — № 3(41). — pp. 121–122.

 

    № 3(41), 2013

Technological processes

1. Kyrychok T.Iu. The methodology of visual assessment of stability of a layer of ink to simulate wear Intaglioprinting
2. Neskhoziievskyi A. V. Research of influence an offset cylinder’s packaging for kinematics of printing contact zone and printing quality parameters
3. Kulbych I.K., Lototska O.I. Quality estimation for digital printing
4. Zyhulia S. M.  The algorithm controls the complex process of forming completely regular microrelief
5. Zorenko O.V., Kochemasov O.S., Kochemasov Iu.S. Baidak O. Iu.  Features prepare supplies for securities
6. Morfliuk V.F., Morfliuk-Shchur V.V., Bandelovskyi S.V. Objective digital determination of rationed measuring-structural properties to the paper for offset printing

Machines and automatically complexes

7. Havrysh A.P., Vitsiuk Iu.Iu., Roik T.A., Kyrychok P. O. The dynamical strength of surfaces composite friction pieces for printing machines fine abrasive printing
8. Kotliarov V.P., Tkachuk M.H. Technology and set for cleaning of printing forms
9. Romanenko V.V. New structural decisions are at measuring of power parameters of laser radiation for the necessities of polygraphy productions
10. Morfliuk V.F., Karpenko I.S. Algorithm for of objective digital determining the parameters of process register the colors in sheet transfer system

Design

11. Osypova T.H., Kharuk Ie.S. Geometric to building a composition in surreal illustrations

Normative acts

12. Melnykov O.V., Senkivskyi V.M., Shtanhret A.M., Semeniuk E.P. The laws of development and operation of the publishing and printing industry

 

2014 №1(43)  

 

Pedagogics of vocational training.
Certification of scientific pedagogical staff

1. Kyrychok P. O., Trishchuk O. V., Fihol N. M.  Accreditation in NTUU «KPI» of training of master’s degrees of speciality 8.03030301 «Publishing business and editing». — 2014. — № 1(43). — pp. 4–12.

 Technological processes

2. Kyrychok T. Iu., Merezhynska A. M., Hushcha O. V.  Tactile discrimination of paper banknotes after water-based varnishing. — 2014. — № 1(43). — pp. 13–20.

3.  Zorenko Ya. V., Sak D. O.  Parameters of DTP’s video display for color calibration. — 2014. — № 1(43). — pp. 21–29.

4.  Morfliuk V. F., Karpenko I. S.  Research models of the processes stabilization the parameters of process register the colors in sheet transfer system. — 2014. — № 1(43). — pp. 30–36.

5. Neskhoziievskyi A. V.  Quality management of selective varnishing on the plates parameter’s changes basis. — 2014. — № 1(43). — pp. 37–48.

6. Ratushniak Iu. V.  Information technology structure of designing the electronic editions for tablet computers. — 2014. — № 1(43). — pp. 49–61.

7.Churkin V. V.  Digital definition of interaction’s parameters of printed paper with inks. — 2014. — № 1(43). — pp. 62–69.

Machines and automatically complexes

8. Vitsiuk Iu. Iu., Roik T. A., Kyrychok P. O., Havrysh A. P.  Analyze of the temperature fields at dynamical knock of the abrasive grinding in the grinding processes of the friction pieces for printing machines. — 2014. — № 1(43). — pp. 70–81.

9. Palamar O. O., Sloboda T. V., Kandiak N. M.  The experimental research efforts of cardboard sweep share design during knife cutting process. — 2014. — № 1(43). — pp. 82–88.

Printing materials

10. Khokhlova R. A., Valkov Ie. S.  Properties of natural binding agents for production of printing inks and varnishes, which are capable of biodegradation. — 2014. — № 1(43). — pp. 89–96.

11. Sarapulova O. O. The influence of the parameters of a printing plate on the luminescent properties of nanophotonic printed coverings. — 2014. — № 1(43). — pp. 97–106.

 


 

2014 №2(44)  

 

Technological processes

1. Kyrychok T. Iu., Hushcha O. V., Sukhina Ie. H.  Investigation of influence of intaglio printing inks and their composition on banknote sheets service properties. — 2014. — № 2(44). — pp. 4–22.

2. Neskhoziievska T. M., Kyrychok P. O., Neskhoziievskiy A. V. ) Mechanical strengthening technology for cylinder shaped details in printing machines. — 2014. — № 2(44). — pp. 23–34.

3. Zorenko O. V., Kyrychenko K. H., Skyba V. M. The stabilization process to printing of magazines. — 2014. — № 2(44). — pp. 35–58.

4. Ratushniak Y. V.  The development method of conceptual prototypes of electronic editions for tablet computers. — 2014. — № 2(44). — pp. 59–72.

5. Tsurin O. P.  Tools support conferences with Web-interface. — 2014. — № 2(44). — pp. 73–78.

 

Machines and automatically complexes

6. Vitsiuk Iu.Iu., Roik T.A., Havrysh A. P.  Interaction of diamond-abrasive hone with the surface of the composite sliding bearing of printing machines in the formation of roughness parameters by honing. — 2014. — № 2(44). — pp. 79–102.

7. Ivanko A. I., Panov S. L., Marzhiievskyi R. V.  Kinematic and dynamic parameters of the device for trimming sheet material. — 2014. — № 2(44). — pp. 103–111.

8. Lototska O. I.  Generalized classification of devices and instruments for making a vibrating running on the details of printing equipment. — 2014. – № 2(44). — pp. 112–123.

Publishing and editing

9.  Fihol N. M.  The classification of electronic editions. — 2014. — № 2(44). — pp. 124–129.

Design

10.  Osypova T. H., Chernysh I. S., Berntal O. P.  Psychophysical basis for the creation of complex images in the illustrations. — 2014. — № 2(44). — pp. 130–139.

                                                                                     № 3(45), 2014

Technological processes

1. Kyrychok T. Iu. (Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» (Kyiv, Ukraina) Analysis of the ways to increase the durability of banknotes. — 2014. — № 3(45). — pp. 4–19.

2. Senkivskyi V. M., Pikh I. V., Holubnyk T. S., Petriv Iu. I. (Ukrainska akademiia druku, Lviv, Ukraina) Construction of membership functions forming factors as installation runs. — 2014. — № 3(45).‐ 1Barnych I. V.2. — pp. 20–29.

3. Tokar’ O. V., Zil’berglejt M. A. (UO «Belorusskij gosudarstvennyj tehnologicheskij universitet», Mynsk, Respublyka Belarus) Technology assessment of the quality font printing prepress stage of preparation. — 2014. — № 3(45). — pp. 30–35.

4. Kulishova N. Ie., Popova A. A. (Kharkivskyi natsionalnyi universytet radioelektroniky, Kharkiv, Ukraina) Building of a distorted images fuzzy estimates. — 2014. — № 3(45). — pp. 36–45.

5. Neskhoziievskyi A. V. (Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» (Kyiv, Ukraina) Methods of calculating the distortion factor for varnishing plates cutting process. — 2014. — № 3(45). — pp. 46–51.

Machines and automatically complexes

6. Havrysh А. P., Roik Т. A., Кyrychok P. O., Vitsiiuk Iu. Iu. (Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» (Kyiv, Ukraina) Effect of processing technological factors for productivity of fine machining of wear-resistant composites friction parts’ surfaces for printing machines. — 2014. — № 3(45). — pp. 52–67.

7. Коkhanovskyy V. O. (Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» (Kyiv, Ukraina) Determining the technical condition and choice of a rational strategy for maintenance and repair of printing equipment. — 2014. — № 3(45). — pp. 68–75.

8. Ivanko A. I., Panov S. L. (Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» (Kyiv, Ukraina) Structural analysis of slider-crank drive the cutter book blocks. — 2014. — № 3(45). — pp. 76–81.

9. Strutynskyi S. V. (Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» (Kyiv, Ukraina) Development of spatial rotary drive systems for automatic scanning books. — 2014. — № 3(45). — pp. 82–93.

Printing materials

10. Korotka V. O. (Ukrainska akademiia druku, Lviv, Ukraina) The study of the biodegradable films block structure for environmental packaging manufacturing. — 2014. — № 3(45). — pp. 94–102.

11. Sarapulova O. O. (Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» (Kyiv, Ukraina) The influence of the properties of printing material on the manufacture of printed nanophotonic systems. — 2014. — № 3(45).— pp. 103–112.

Publishing and editing

12. Sehol R. I. (Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» (Kyiv, Ukraina) Competencies for editor of translation in cross-cultural communication. — 2014. — № 3(45). — pp. 113–119.

13. Andriichuk M. T. (Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» (Kyiv, Ukraina) Organization of national minorities publishing industry in Soviet Ukraine (20’s–early 30’s of XX century). — 2014. — № 3(45). — pp. 120–133.
 

 № 4(46), 2014

 

Technological processes

 1. Kyrychok T. Iu., Kyrychok P. O., Kazhmuratov Zh. T. (Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» (Kyiv, Ukraina) Problems and directions of improving the reliability of determining depreciation during the automated sorting of banknotes. — 2014. — № 4(46). — pp. 4–13.
 2.
Kyrychok T. Iu. (Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» (Kyiv, Ukraina) Methodology to reduce the height of the relief intaglioprinting ink due to wear. — 2014. — № 4(46). — pp. 126–132. 
3.
Khamula O. H., Yatsiv M. R., Vasiuta S. P. (Ukrainska akademiia druku, Lviv, Ukraina) The optimization of mathematical model hierarchy of quality criteria for perceptions of information in the digital edition of children with visual impairments. — 2014. — № 4(46). — pp. 14–20.
4. Sarapulova O. O., Sherstiuk V. P. (Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» (Kyiv, Ukraina) The influence of the technological parameters of fixing of nanophotonic printed coverings on their photoluminescent properties. — 2014. — № 4(46). — pp. 21–28.
5. Kozik O. M. (VAT «Ukrplastyk» (Kyiv, Ukraina) The flexographic printing. From the negative film to High Definition Flexo. — 2014. — № 4(46). — pp. 29–34.

Machines and automatically complexes

 6. Havrysh A. P., Roik T. A., Kyrychok P. O., Melnyk O. O., Vitsiuk Iu. Iu. (Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi  
 politekhnichnyi instytut» (Kyiv, Ukraina) Finishing honing by elbor bars precision holes friction components of high-wear-resistant aluminum-based  alloys for printing machines. — 2014. — № 4(46). — pp. 35—51.

 7. Dubniuk V. L., Khudiakova O. P., Kotliarov V. P. (Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» (Kyiv, Ukraina) Results of numerical methods for solving the heat equation in the design of laser surface treatment operations details printing presses. — 2014. — № 4(46). — pp. 52–70.
 8.
Kokhanovskyi V. O. (Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» (Kyiv, Ukraina) Determining factors of the electromechanical switching devices contact’s durability. — 2014. — № 4(46). — pp. 71–78.

Management of production

 9. Cyganenko A. M., Mitrjakova O. L. (Institut povyshenija kvalifikacii rabotnikov televidenija i radioveshhanija, Moskva, Rossijskaja Federacija) Is it possible to develop human capital of print media business? — 2014. — № 4(46). — pp. 79–97.

Publishing and editing

10. Baliun O. O. (Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» (Kyiv, Ukraina) Brand book: problem definitions. — 2014. — № 4(46). — pp. 98–104.

Design

 11. Kovaleva O. Ju., Tokar’ O. V. (UO «Belorusskij gosudarstvennyj tehnologicheskij universitet», Mynsk, Respublyka Belarus) Semantic space objects of Belarusian essential design. — 2014. — № 4(46). — pp. 105–112.
 12. Bondarenko S. D., Nekrasa V. V. (Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» (Kyiv, Ukraina) Optical illusion in the context of the mechanisms of perception and artistic reflection of reality. — 2014. — № 4(46). — pp. 113–125.