Вход на сайт

Painting

Odainyk O. V. (Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» (Kyiv, Ukraina)
Painting. — 2010. — № 2(28). — pp. 205—207.
     Language — Ukrainian.

PDF