Вход на сайт

New partners of PPI.

Kobylnik K. (Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» (Kyiv, Ukraina)
New partners of PPI. — 2010. — № 1(27). — pp. 266—268.
     Language — Ukrainian.
     Illustrations — 1.

 
PDF