Вход на сайт

Генерування профілю крапки шрифта Брайля

 
УДК 003.24:004.358
     Луцків М. М., Вакуліч Д. А. (Українська академія друкарства (УАД, Львів, Україна)

     Генерування профілю крапки шрифта Брайля. — 2008. — № 1(19). — С. 34—41.
     Запропоновано функцію, яка описує профіль точки шрифту Брайля, розроблено симулятор для генерації точок різної форми і приведено результати комп’ютерної симуляції.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 4. Табл. 3. Бібліогр.: 8 назв.

PDF