Вход на сайт

Інтегрований Web-ресурс журналів великого ВНЗ

УДК 681.3.06
     Цурін О. П. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Інтегрований Web-ресурс журналів великого ВНЗ. — 2011. — № 3(33). — С. 133—137.
     Великі по розміру Вищі Навчальні Заклади (ВНЗ), наприклад, НТУУ «КПІ» мають значну кількість друкованих та електронних видань різної тематики, обсягу, умов опублікування. У статті показано вирішення таких задач як: зібрання інформації про всі журнали, що видаються з короткою інформацією про кожний з них, з координатами для зв’язку, з переходом на Web-сайти журналів. Пошук по цьому сайту дозволяє отримати інформацію про публікації не тільки у певних напрямках, але у споріднених галузях. Ще більше інформації надає інетегрований у ресурс пошук Google; створення форуму для редакторів журналів і відповідальних за Web-сайти осіб; оцінка InterNet статусу друкованих журналів пов’язаний з оцінкою Web-сайтів журналів світовими пошуковими системами і в основному такими відомими як — Google, Bing, Yahoo. Визначено набір характеристик, що враховується у рейтингу Webometrics та індексацію в провідних базах даних для відстеження цитування (SCOPUS та Google Sholar). По цим характеристикам зроблено таблицю рейтингу наданих на сайті журналів.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 4. Бібліогр.: 3 назви.

PDF