Вход на сайт

Розрахунок контактної площі деталей поліграфічного обладнання після нанесення мікрорельєфу

УДК 621.923
     Несхозієвський А. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Розрахунок контактної площі деталей поліграфічного обладнання після нанесення мікрорельєфу. — 2011. — № 1(31). — С. 120—123.
     В статті розроблено математичну модель для розрахунку контактної площі циліндричних деталей поліграфічного обладнання, запропоновано декілька методів розв’язання прикладної задачі та наведені можливі варіанти її використання під час проведення відновлення деталей та вузлів.
     Мова статті (укр.).
     Бібліогр.: 4 назви.

PDF