Вход на сайт

Критерии оптимизации полиграфических процессов средствами имитационного моделирования

УДК 638.562:51.65.012
     Левыкин И. В., Логвиненко Е. В. (Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ, Харків, Україна) Критерии оптимизации полиграфических процессов средствами имитационного моделирования. — 2010. — № 4(30). — С. 68—74.
     Досліджується проблема вирішення задачі оптимізації виробничих процесів в поліграфічній галузі. Особливістю задачі планування на поліграфічних підприємствах є необхідність перебору великої кількості варіантів для вибору оптимального. Також складним є отримання оптимізаційних параметрів. Розглядаються можливості засобів імітаційного моделювання для отримання параметрів оптимізації поліграфічного виробництва.
     Мова статті (рос.).
     Іл. 4. Табл. 4. Бібліогр.: 5 назв.
    

PDF