Вход на сайт

Коротка історія графічного образотворчого мистецтва в техніці офорту.

 УДК 655.36
     Іванов-Ахметов В. М. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Коротка історія графічного образотворчого мистецтва в техніці офорту. — 2010. — № 2(28). — С. 190—201.
     Стаття присвячена офорту — особливому виду друкарської графіки, що має свою власну естетику. У ній відображено короткі відомості про зародження і розвиток техніки офорту, як образотворчого мистецтва, що сьогодні актуально для розвитку сучасної авторської графіки, яка витісняється комп’ютерним дизайном.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 5. Бібліогр.: 4 назви.
    

PDF