Вход на сайт

Методика створення елементів інформаційного дизайну.

УДК 655.3.06
     Тютчева Л. Д., Ліхачьов С. О., Буртной М. А. (Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ, Харків, Україна)

     Методика створення елементів інформаційного дизайну. — 2010. — № 2(28). — С. 184—189.
    
 Досліджуються структурна інтеграція, що полягає у виборі різних видів стилізацій, і методика образотворчаї реальності, і, чи надає вона структурній, не пластичній формі більшої переконливості з погляду репрезентації.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 4. Бібліогр.: 5 назв.

PDF