Вход на сайт

Єдність принципів підготовки майбутніх редакторів.

УДК 808.2
     Побідаш І. Л., Киричок П. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Єдність принципів підготовки майбутніх редакторів. — 2010. — № 1(27). — С. 8—19.
     У статті йдеться про єдність навчальних програм у вузах України за спеціальністю «Видавнича справа та редагування».
     Мова статті (укр.).
     Табл. 1. Бібліогр.: 5 назв.

 
PDF