Вход на сайт

Відкриття в НТУУ «КПІ» підготовки бакалаврів напряму 6.030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю (у поліграфії, видавництві та книгорозповсюдженні

 УДК 658.386
     Киричок Т. Ю., Киричок П. О., Мамонов Ю. П. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

    Відкриття в НТУУ «КПІ» підготовки бакалаврів напряму 6.030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю (у поліграфії, видавництві та книгорозповсюдженні)». — 2010. — № 1(27). — С. 4—7.
     Мова статті (укр.).

PDF