Вход на сайт

Розрахунок ефективних площ живлячих трубопроводів пневматичних цифрових приводів у період руху

УДК 621-85
     Новік М. А. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Розрахунок ефективних площ живлячих трубопроводів пневматичних цифрових приводів у період руху. — 2009. — № 1—2(23—24). — С. 47—54.
     Розглянуто динаміку пневматичного цифрового приводу. Приведено систему диференціальних рівнянь, що описують процес руху розрядних поршнів і вихідного ланцюга приводу. Розроблено алгоритм визначення значень ефективних площ підвідних трубопроводів за умови відсутності викидів і провалів вихідного штока цифрового приводу. Показано, що регулюванням прохідних перерізів трубопроводів можливо виключити викиди і провали вихідного штока привода в період руху. При цьому в структуру пневматичного цифрового приводу необхідно включати регульовані від датчиків руху дроселі.
     Мова статті (укр.).
    Іл. 1. Бібліогр.: 5 назв.

 
PDF