Вход на сайт

Інтегрована система автоматичної стабілізації процесів суміщення фарб у багатосекційних рулонних друкарських машинах."

 УДК 658.52.011.56
     Морфлюк В. Ф. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
     Інтегрована система автоматичної стабілізації процесів суміщення фарб у багатосекційних рулонних друкарських машинах. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 130—136.
     Розроблено інтегровану цифрову систему автоматичної стабілізації натягнення полотна паперу і суміщення фарб на багатосекційних рулонних друкарських машинах, що забезпечує оптимізацію і уніфікацію процесів на основі цифрових засобів вимірювання, обробки і регулювання, з використанням проблемно-орієнтованих програмних засобів.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 2. Бібліогр.: 11 назв.
 
PDF