Вход на сайт

Формування контакту металевих частинок у дискретних композиціях при активуванні електричним струмом.

 УДК 632.935.4
     Киричок П. О., Морозов А. С. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)     Формування контакту металевих частинок у дискретних композиціях при активуванні електричним струмом. — 2007. — № 3—4(17—18). — С. 18—22.
     Проаналізовано процес перетворення сипучого середовища в зв’язане тіло під впливом електричного струму і механічного тиску. Відображено деякі теоретичні аспекти формування металевих зв’язків між контактуючими поверхнями стружкових частинок.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 6. Бібліогр.: 8 назв.
PDF