Вход на сайт

До визначення ролі літературного редактора у процесі підготовки видання

 УДК 652.51; 555.5
     Хоню В. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
     До визначення ролі літературного редактора у процесі підготовки видання. — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 156—166.
     Досліджуються особливості нового розуміння ролі і місця літературного редактора в процесі підготовки видання. Уточнюються поняття «літературне редагування», «аспекти редагування». Узагальнено професійні вимоги до редактора в контексті його функцій і трактування предмету (об’єкту) редагування. Визначено роль (місце) редактора в редакційно-видавничому процесі.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 1. Бібліогр.: 33 назви.
PDF