Вход на сайт

Державні організаційно-економічні регулятивні напрями розвитку ринку видавничої продукції

УДК 658.152
     Глотова Г. І., Барнич Ю. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
    Державні організаційно-економічні регулятивні напрями розвитку ринку видавничої продукції. — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 131—140.
     Проаналізовано комплекс організаційно-економічних напрямів державної регулятивної політики у сфері видавничої справи: відповідність основним пріоритетам господарської політики держави згідно з Господарським кодексом України, наповнення цих напрямів конкретними заходами і особливості їх упровадження в практику діяльності організацій і підприємств галузі; виявлені напрями вдосконалення діючого в Україні комплексу.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 3. Бібліогр.: 16 назв.
 
PDF