Вход на сайт

Реологічні властивості фарб. Дослідження залежності в’язкості друкарських фарб від робочої температури фарбової секції друкарських машин

УДК 686.1.03
Дорош А. К., Гуцол О. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Реологічні властивості фарб.
Дослідження залежності в’язкості друкарських фарб від робочої температури фарбової секції друкарських машин. — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 122—130.
В’язкість поліграфічної фарби найістотніше впливає на якість відбитка. В процесі вивчення вказаної властивості визначено алгоритм дослідження залежності в’язкості фарби від температури, що дозволило виявити існування дискретних інтервалів температур з достатньо стабільною просторово-усередненою структурою речовини і відповідною енергією активації в’язкої течії.
Мова статті (укр.).
Іл. 8. Табл. 1. Бібліогр.: 9 назв.
 
PDF