Вход на сайт

Моделювання параметрів технологічного процесу виробництва паперу для друку зниженої маси 1 м2

 УДК 676.22.06
     Коптюх Л. А., Плосконос В. Г., Легкий В. Н., Аістова О. Г. (Український науково-дослідний інститут паперу (Київ, Україна), Глушкова Т. Г. (Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ, Київ, Україна)
    Моделювання параметрів технологічного процесу виробництва паперу для друку зниженої маси 1 м2. — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 102—118.
     На основі одержаних експериментальних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки розроблено математичні моделі залежностей показників білизни, непрозорості, всотувальної здатності, а також механічної міцності паперу для друку зниженої маси 1 м2 від виду волоконної сировини, якості паперової маси і масової частки наповнювачів і проклеювальних речовин. Математичні залежності параметрів якості паперу розроблялися з використовуванням методу групового обліку аргументів (МГОА). Створення і дослідження математичних моделей з подальшим аналізом впливу окремих чинників дозволило визначити умови виробництва паперу із заданими показниками якості.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 7. Табл. 10. Бібліогр.: 7 назв.
 
PDF