Вход на сайт

Чисельна модель математичної моделі динаміки дротошвейного апарату програмним засобом MathLab Simulink.

УДК 681.5(51 53)
     Мамонов Ю. П., Капітан Р. Б. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
    Чисельна модель математичної моделі динаміки дротошвейного апарату програмним засобом MathLab Simulink. — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 74—80.
     На прикладі дротошвейного апарату запропоновано використовування програмного методу MathLab Simulink для динамічних розрахунків механізмів поліграфічних машин. Одержані результати підтверджують адекватність одержаних експериментальних і теоретичних результатів.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 5. Табл. 1. Бібліогр.: 29 назв.
 
PDF