Вход на сайт

Друкована та електронна версії одного документа.

УДК 681.3.06:686.1.03
     Кохановський В. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
     Друкована та електронна версії одного документа. — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 36—46.
     У роботі розглядаються питання підготовки друкованої і електронної версій складного науково-технічного документа.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 4. Бібліогр.: 7 назв.
PDF