Вход на сайт

Корреляционный анализ взаимосвязи свойств бумаги и качества оттисков офсетной листовой печати

 УДК 655. 3.022.51
     Якуцевич C. (Інститут поліграфії Варшавської політехніки (Варшава, Польща), Назар И. М., Лазаренко Э. Т. (Українська академія друкарства (УАД, Львів, Україна)
    Корреляционный анализ взаимосвязи свойств бумаги и качества оттисков офсетной листовой печати. — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 17—32.
     Здійснено корреляційний аналіз взаємозв’язку властивостей паперів та якості відбитків офсетного аркушевого друку.
     Мова статті (рос.).
     Іл. 20. Табл. 7. Бібліогр.: 39 назв.
 
PDF