Вход на сайт

Технологічні та психологічні аспекти кольоровідтворення

     УДК 655.03.022
     Величко О. М., Розум О. Ф. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
    Технологічні та психологічні аспекти кольоровідтворення. — 2007. — № 1—2(15—16). — С. 9—16.
     На підставі аналітичного огляду методів і засобів відтворення кольору, досліджень колірних характеристик репродукцій узагальнено сучасні проблеми і принципи вдосконалення технологій кольоровідтворення.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 2. Бібліогр.: 14 назв.
PDF