Вход на сайт

Тональність викладу й комунікаційна позиція автора в текстах з високим рівнем публіцистичності

УДК 655.4
     Левчук О. М. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
     Тональність викладу й комунікаційна позиція автора в текстах з високим рівнем публіцистичності. — 2006. — № 4(14). — С. 122—130.
     Розглядаються прагматичні аспекти редагування викладу в емоціонально-логічних текстах відносно адекватності їх тональності комунікаційної позиції автора: аналізуються вірогідні причини тональних вад, прояву суперечливих установок на комунікацію, подані зразки маркерів тональної невідповідності.
     Мова статті (укр.).
     Бібліогр.: 9 назв.
PDF