Вход на сайт

Гидравлические потери в водокольцевых вакуумных насосах.

УДК 621.516
     Бурмака В. Ю. (Сумський державний університет (Суми, Україна)
    Гидравлические потери в водокольцевых вакуумных насосах. — 2006. — № 4(14). — С. 92—101.
     Стаття присвячена питанню гідродинамічних втрат потужності у водокільцевих вакуумних насосах та компресорах. Виконано аналіз складових цих втрат та розрахункові формули для робочих колес відкритого типу. Описано ефект втрати зчеплення лопаток робочого колеса з рідинним кільцем у найширшій частині безлопатевого каналу. Наведено експериментальні залежності та узагальнюючі формули.
     Мова статті (рос.).
     Іл. 6. Бібліогр.: 5 назв.