Вход на сайт

Вплив факторів на пружно-демпфуючу систему «широкодіапазонний цанговий патрон—деталь».

УДК 621.941.323.2
     Кузнєцов Ю. М., Юрчишин О. Я. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
    Вплив факторів на пружно-демпфуючу систему «широкодіапазонний цанговий патрон—деталь». — 2006. — № 4(14). — С. 73—80.
     Приведено результати експериментальних досліджень пружних відтискань в широкодіапазонному цанговому патроні. З допомогою багафакторного планування експерименту на ЕОМ, використовуючи пакет прикладних програм Statistica v.6.0, одержано математичну модель апроксимації результатів досліджень. Розглянуто вплив різних чинників на пружно-демпфуючу систему «широкодіапазонний цанговий патрон—деталь»
     Мова статті (укр.).
     Іл. 7. Табл. 2. Бібліогр.: 7 назв.