Вход на сайт

Автоматизоване моделювання процесу різання засобами програмування AutoCAD.

 УДК 686.12.056
     Іванко А. І. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна), Коломієць А. Б. (Українська академія друкарства (УАД, Львів, Україна)

    Автоматизоване моделювання процесу різання засобами програмування AutoCAD. — 2006. — № 4(14). — С. 21—27.
     Запропоновано методику і алгоритм розрахунку кінематичних і силових параметрів процесу підготовки книжно-журнальних блоків дисковими різальними інструментами з планетарним приводом. Розроблені програми дозволяють візуалізувати процес різання в системі AutoCAD. Одержані дані можна експортувати у вигляді текстового файлу.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 3. Бібліогр.: 7 назв.