Вход на сайт

Поліграфічні інформаційні технології. Ентропійні аспекти.

 УДК 655.326: 658.52
     Шерстюк В. П. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
      Поліграфічні інформаційні технології. Ентропійні аспекти. — 2006. — № 4(14). — С. 4—12.
     Розглянуто технологічні інформаційні та інноваційно-економічні питання створення впорядкованих структур з позицій переходу від хаосу до впорядкування і пов’язаних з цим зменшенням ентропії або виробництвом негентропії. Питання аналізуються в контексті реалізації в майбутньому «трикутника знань» — освіта—наука і технологія—іноваційний бізнес і менеджмент.
     Мова статті (укр.).
     Бібліогр.: 9 назв.