Вход на сайт

Екологічні мотиви в «Щоденниках» Олеся Гончара.

 УДК 82_94+504(477:Гончар)
     Возна М. П. Інститут журналістики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)
     Екологічні мотиви в «Щоденниках» Олеся Гончара. — 2006. — № 3(13). — С. 136—145.
     Стаття присвячена проблемам екології, зокрема Чорнобильській трагедії 1986 року, яким приділяв велику увагу як в художній і публіцистичній творчості, так і в час активної суспільної діяльності Олесь Гончар. Ці проблеми розглянуті на основі вивчення щоденникових записів, статі і листів письменника.
     Мова статті (укр.).
     Бібліогр.: 11 назв.
 
PDF