Вход на сайт

Точність реферативного тексту.

Тріщук О. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
Точність реферативного тексту. — 2006. — № 3(13). — С. 126—135.
     Досліджуються шляхи досягнення точності реферативної мови і причини її порушення. Аналізуються мовні засоби, які якнайкраще передають зміст первинного твору, його тему і головну думку.
     Мова статті (укр.).
     Бібліогр.: 15 назв.
 
PDF