Вход на сайт

Інноваційно-інвестиційні чинники підвищення економічної ефективності виробництва

УДК 330.341.42:330.322
     Олешко А. А. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
    Інноваційно-інвестиційні чинники підвищення економічної ефективності виробництва. — 2006. — № 3(13). — С. 121—125.
     Досліджено вплив інноваційно-інвестиційних чинників на ефективність виробництва. Запропоновано методичні підходи до визначення економічної ефективності інноваційних інвестицій на мікроекономічному рівні.
     Мова статті (укр.).
     Бібліогр.: 9 назв.
PDF