Вход на сайт

Напрями поліпшення наповнення книжкового ринку України англомовною літературою країн Англії та Америки

 УДК 33.655
     Глотова Г. І., Неїжкаша О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
     Напрями поліпшення наповнення книжкового ринку України англомовною літературою країн Англії та Америки. — 2006. — № 3(13). — С. 102—114.
     Приведено результати дослідження ринку англомовної літератури країн Англії і Америки. Детально охарактеризовано: місткість ринку англомовної літератури, товарну структуру зовнішньої торгівлі друкованими виданнями, асортиментні групи англомовної літератури і рівень цін на них, пропозиція літератури на ринку України, сегменти споживачів, канали розподілу і організації книготоргівлі України, які працюють з англомовною літературою. Запропоновані напрями розвитку за рахунок оптимізації роботи з кількісними і якісними показниками асортименту, процесом поставок продукції.
     Мова статті (укр.).
     Табл. 4. Бібліогр.: 4 назви.
 
PDF