Вход на сайт

Оценка энергоэкономической эффективности струйной термокомпрессорной установки на основе физического и математического моделирования.

УДК 532.529
     Марченко В. Н., Жиленко Н. А., Куценко С. Н. (Сумський державний університет (Суми, Україна)
    Оценка энергоэкономической эффективности струйной термокомпрессорной установки на основе физического и математического моделирования. — 2006. — № 3(13). — С. 59—68.
     Показано теоретичні засади високої енергоефективності струминної термокомпресорної установки. Узагальнено найбільш вірогідні експериментальні дані попередніх досліджень та власні, внесені корективи в фізичну модель адіабатного витікання скипаючої води. Показано недоцільність застосування гомогенної моделі спутної течії в області значних недогрівів. Доведено неефективність використання ціліндрічних сопл в установці.
     Мова статті (рос.).
     Іл. 6. Бібліогр.: 12 назв.
 
PDF