Вход на сайт

Математична модель динаміки росту парової фази (Перенесення теплоти у рідині, зміна зовнішнього тиску, вплив теплофізичних параметрів, поля швидкостей і тиску біля бульбашки

 УДК 532.529
     Яхно О. М. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна), Кулінченко В. Р., Зав’ялов В. Л., Мисюра Т. Г. (Національний університет харчових технологій (Київ, Україна)
    Математична модель динаміки росту парової фази (Перенесення теплоти у рідині, зміна зовнішнього тиску, вплив теплофізичних параметрів, поля швидкостей і тиску біля бульбашки). — 2006. — № 3(13). — С. 49—58.
     Виконано аналіз літературних джерел по динаміці парової і парогазової бульбашки. Поставлено задачі з розробки математичної моделі процесу зростання і захлопування бульбашок у різних режимних умовах ведення технологічних процесів хімічної, харчової, целлюлозно-паперової і поліграфічної промисловості. Одержано рівняння руху міжфазної сферичної поверхні, а також доведено енергетичний зміст рівняння Релея.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 2. Бібліогр.: 25 назв.
 
PDF