Вход на сайт

Розробка математичної моделі оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками

УДК 687.016
     Слітюк О. О., Колосніченко М. В., Кліменко В. М., Зенкін А. С. (Київський національний університет технологій та дизайну (Київ, Україна)
    Розробка математичної моделі оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками. — 2006. — № 3(13). — С. 38—43.
     У статті розглянуто питання, пов’язані з розробкою математичної моделі оцінки естетичного рівня якості швейних виробів, зокрема форменого одягу. Для вирішення цієї задачі використовувалися математичні методи, засновані на асимптотичному розподілі екстремальних значень, точкової і інтервальної оцінках.
     Мова статті (укр.).
     Табл. 4. Бібліогр.: 6 назв.
PDF