Вход на сайт

Досліджено зносостійкість сталевих друкарських форм тамподруку

УДК 655.224.6
     Іванчишин Г. М. (Українська академія друкарства (УАД, Львів, Україна)
    Зносостійкість сталевих друкарських форм. — 2006. — № 3(13). — С. 35—37.
     Досліджено зносостійкість сталевих друкарських форм тамподруку.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 1. Бібліогр.: 3 назви.
 
PDF