Вход на сайт

Внутренние напряжения в слоях, формируемых лаковыми композициями УФ-отверждения.

УДК 531.781.2:773.92
     Олянишен Т. В. (Національний лісотехнічний університет (Львів, Україна), Румянцев Ю. М. (Українська академія друкарства (УАД, Львів, Україна), Стоянова Л. М. (ТОВ «УкрНДІ поліграфічної промисловості ім. Т. Г. Шевченка»)
     Внутренние напряжения в слоях, формируемых лаковыми композициями УФ-отверждения. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 171—173.
     Викладено результати дослідження кінетики зміни внутрішніх напружень у шарах лаку, утворених композиціями УФ-тверднення.
     Мова статті (рос.).
     Табл. 1. Бібліогр.: 4 назви.
 
PDF