Вход на сайт

Теоретичне і експериментальне дослідження опоряджувально-зміцнюючої обробки деталей поліграфічного обладнання

УДК 621.787.4:681.628
     Олійник В. Г. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
    Теоретичне і експериментальне дослідження опоряджувально-зміцнюючої обробки деталей поліграфічного обладнання. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 149—153.
     Викладено теоретичні і експериментальні дослідження утворення регулярних мікрорельєфів на поверхнях деталей поліграфічного устаткування.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 3. Бібліогр.: 3 назви.
 
PDF