Вход на сайт

Розробка електронної візитки як окремого виду електронних видань.

УДК 004.932.4:655.28.002.1
     Киричок Т. Ю., Ханюк А. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
    Розробка електронної візитки як окремого виду електронних видань. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 108—114.
     Запропоновано класифікацію електронних візиток як окремого виду електронних видань. Розроблено типовий технологічний процес створення електронних візиток. Створено електронну візитку ВПІ.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 3. Бібліогр.: 3 назви.
 
PDF