Вход на сайт

Уніфікований алгоритм оптимізації регулюючої дії поздовжнього суміщення фарб для рулонних друкарських машин.

 УДК 658.52.011.56
     Морфлюк В. Ф. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
    Уніфікований алгоритм оптимізації регулюючої дії поздовжнього суміщення фарб для рулонних друкарських машин. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 101—107.
     Розроблено уніфікований алгоритм оптимізації регулюючої дії подовжнього суміщення фарб в рулонних друкарських машинах для автоматизації контролю параметрів на основі математичних моделей суміщення фарб з використанням цифрових засобів обробки інформації.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 3. Бібліогр.: 8 назв.
 
PDF