Вход на сайт

Відтворення штрихових кодів тамподруком на упаковках з полімерів.

УДК 655.224.6:655.354
     Снігур (Микитів) Н. С. (Українська академія друкарства (УАД, Львів, Україна)
    Відтворення штрихових кодів тамподруком на упаковках з полімерів. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 78—83.
     Здійснено оцінку якості відбитків штрихових кодів, отриманих тамподруком на упаковках з полімерів.
     Мова статті (укр.).
     Табл. 4. Бібліогр.: 7 назв.
 
PDF