Вход на сайт

Проблеми створення електронної інформаційної бази даних загального та поліграфічного матеріалознавства."

     УДК 686.1.03
     Дорош А. К., Гуцол О. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
     Проблеми створення електронної інформаційної бази даних загального та поліграфічного матеріалознавства. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 48—63.
     Розглянуто проблему створення електронної інформаційної бази загального і поліграфічного матеріалознавства з метою використовування її для організації контролю і управління якістю сучасних комп’ютеризованих (зокрема і видавничо-поліграфічних) виробництв. У основу рішення цієї проблеми покладено використовування програмного продукту комп’ютерної математики Mathcad 2000, за допомогою якого розв’язуються задачі інтерполяції, екстраполяції (прогнозування) і регресійного аналізу при обробці функціональних залежностей фізичних, фізико-хімічних і ін. властивостей технологічно важливих (функціональних) матеріалів, зокрема — розчинників, серед яких особливе місце займає вода як універсальний розчинник для виготовлення водоемульсивних фарб. Вказані можливі результати від створення і використовування державної електронної інформаційної бази матеріалознавства.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 16. Бібліогр.: 20 назв.
PDF