Вход на сайт

Забезпеченість та використання трудових ресурсів видавничо-поліграфічної галузі України

 УДК 331.101.262:655(477)
     Штангрет А. М., Дурняк Б. В., Мельников О. В. (Українська академія друкарства (УАД, Львів, Україна)
    Забезпеченість та використання трудових ресурсів видавничо-поліграфічної галузі України. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 26—36.
     На основі зібраної статистичної інформації за 2001—2004 рр. проаналізовано стан і використовування трудових ресурсів видавничо-поліграфічної галузі України.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 6. Табл. 9.
PDF