Вход на сайт

Дискретизація інформації, цифрові друкарські системи і новітні технології.

655.326: 658.52
     Шерстюк В. П. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
     Дискретизація інформації, цифрові друкарські системи і новітні технології. — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 37—47.
     Проаналізовано основні етапи розвитку технологій реєстрації і тиражування інформації в поліграфії.
     Мова статті (укр.).
     Бібліогр.: 5 назв.
PDF