Вход на сайт

Проблеми підготовки фахівців для видавничо-поліграфічного та книгорозповсюджуючого народно-господарського комплексу України у звязку з входженням у Європейський простір вищої освіти (Болонський процес).

УДК 658.386:62
     Дорош А. К., Киричок П. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
    Проблеми підготовки фахівців для видавничо-поліграфічного та книгорозповсюджуючого народно-господарського комплексу України у зв’язку з входженням у Європейський простір вищої освіти (Болонський процес). — 2006. — № 1—2(11—12). — С. 4—25.
     Концептуально розглянуто задачі вищої школи по підготовці фахівців поліграфії в перехідний період. Запропоновано варіанти вмісту робочих програм, їх формування на основі кредитно-модульної системи.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 1. Табл. 8. Бібліогр.: 2 назви.
PDF