Вход на сайт

До питання економічної ефективності товаропостачання гуртових книготорговельних підприємств на книжковому ринку України."

УДК 655.428.2:339.137.2
     Антонова Г. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)
     До питання економічної ефективності товаропостачання гуртових книготорговельних підприємств на книжковому ринку України. — 2005. — № 3—4(9—10). — С. 90—101.
     Розроблено методику вивчення економічної ефективності товаропостачання оптових книготоргових підприємств. Приведено результати проведеного дослідження на прикладі оптового книготоргового підприємства «Укркніга» і Видавничого будинку «Саміт-Книга».
     Мова статті (укр.).
     Іл. 1. Табл. 7. Бібліогр.: 7 назв.
PDF